1. ارائه الگویی بهینه در جهت استقرار خدمات بانکداری الکترونیک با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان (مطالعه موردی بانک مسکن در شهر تهران)

فرزاد کریمی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 185-198

چکیده
  تحقیق حاضر درصدد ارائه الگویی بهینه در جهت استقرار خدمات بانکداری الکترونیک با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان در نظام بانکی کشور می باشد. مهمترین منبع اطلاعاتی در این تحقیق نظرات و خواست مشتریان است، لذا به منظور دخالت ابهامات و عدم قطعیت در داده های کلامی و محاوره ای بدست آمده از مشتریان، در این تحقیق از منطق بازه ایی و استفاده از ترکیب ...  بیشتر

2. مدل به‌کارگیری تکنیک‌های داده‌کاوی در شناسایی، بخش‌بندی و تحلیل رفتار مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی

سیده فاطمه زین العابدینی؛ محمد خان بابایی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 177-190

چکیده
  بانک‌ها به منظور ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان خود نیازمند شناسایی و تحلیل رفتار آن‌ها هستند. تکنیک‌های داده‌کاوی می‌توانند در حجم زیاد داده‌های مشتریان به کسب دانش نهان برای پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی کمک کنند. مسئله اصلی، چگونگی به‌کارگیری تکنیک‌های داده‌کاوی و مدل تحلیل RFM در شناسایی و تحلیل رفتار مشتریان در بخش‌بندی ...  بیشتر

3. An investigation of the factors affecting customer satisfaction with electronic banking in Isfahan

Behzad Hakiminya؛ Amirhasan kamali Sarvestani؛ Mahboobe Mahboobe Sadeghzadeh tabrizi؛ Mojtaba Saeidizadeh

دوره 3، ویژه نامه ، بهار 1392، ، صفحه 139-150

چکیده
  The increasing growth and development of communications technology has created a major change indifferent aspects of human life and organizational performance. New technologies have changed function and attitudes of individuals and organizations and have become an important aspect in creating new jobs and innovation in organizations. Development of new phenomena such as electronic business, electronic commerce and electronic banking has changed individuals' attitude toward organizations. All organizations look to attract customers and increase their satisfaction to sustain their productivity and ...  بیشتر