کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات
توسعه مدلی برای سنجش کیفیت خدمات مشتریان فین‌تک‌ها با استفاده از رویکرد مرور نظام‌مند

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 189-216

10.22108/nmrj.2022.131785.2620

نسترن حق جوی جوانمرد؛ مسعود کیماسی؛ محمدعلی شاه حسینی


ارائة مدل ارزیابی بازاریابی محلی در شعب بانک ملت

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 79-92

10.22108/nmrj.2017.21799

مسعود کیماسی؛ نرگس صارمی


طراحی سیستم خبره فازی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 59-88

علیرضا حسن زاده؛ شهره نصری نصرابادی؛ علی رجب زاده


نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت خدمات بانکی کشور

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 1-20

سجاد خانی؛ مهری نصیری؛ امین اجلی؛ مهدی جعفرزاده کناری؛ عبدالحمید ابراهیمی


بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 173-186

فرزاد زیویار؛ محمدصادق ضیائی؛ جواد نرگسیان


وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی

دوره 1، شماره 3، آذر 1390، صفحه 27-46

منیژه قره چه؛ منیره دابوئیان