1. بهبود مدیریت درآمد در صنعت هتلداری با بهره‌گیری از شبکة عصبی مصنوعی در تعیین پارامتر احتمالی یک مدل رزرو مازاد

احمد توکلی؛ محمدعلی فائضی راد

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 87-106

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.89374.0

چکیده
  بهره‌گیری از مدل‌های مدیریت درآمد در صنایع مختلف رو به افزایش است. این افزایش در بهبود عملکرد و سودآوری این مدل‌ها در کسب­و­کارها ریشه دارد. یکی از کسب­و­کارهای پراهمیت در این حوزه، صنعت هتلداری است که دارای فرایند رزرو و متغیرهای تصادفی ناشی از آن است. مدل کلاسیک رزرو مازاد، یک مدل مرسوم در مدیریت درآمد تلقی می‌شود که تلاش ...  بیشتر