1. تحلیل رفتار مشتری با استفاده از کاوش کاربری وب

شهرزاد جلالی؛ ندا عبدالوند؛ سعیده رجائی هرندی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 69-86

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2018.106435.1408

چکیده
  در راهبرد‌های اخیر بازاریابی، مشتریان از منابع مهم سازمان قلمداد می‌شوند. بر اساس این، کسبدانش دربارة مشتریان و درک نیازهای آنها برای حفظ مشتریان در تجارت‌ الکترونیک بسیار ضروری است. پیش‌بینی رفتار خرید مشتریانِ برخط دشوار است؛ زیرا به‌ندرت بازدید آنها از فروشگاه‌ها به خرید واقعی ختم می‌شود و این موضوع برای بازاریابان و پژوهشگران ...  بیشتر