1. طراحی مدل بازاریابی استراتژیکِ صنایع دستی مبتنی بر تئوری داده‌بنیاد

محمدرضا اسماعیلی؛ مرضیه حبیبی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 93-114

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21800

چکیده
  صنایع دستی یکی از سرمایه­های ارزشمند ملّی است که قابلیّت کارآفرینی و اقتصادی بالایی دارد. اکثر هنرمندان صنایع دستی، مردم بومی و افرادی بدون تحصیلات دانشگاهی هستند که فارغ از فضای رقابتی بازار داخل و خارج، به­صورت سنتی تولید می­کنند. در برخی موارد نیز کارگاه­های تولیدی به­دلیل نبود تقاضا و نداشتن صرفة اقتصادی تعطیل می­شوند؛ ...  بیشتر