1. تحلیل اهمیت-عملکرد ویژگی‌های مکان‌های تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی (مورد مطالعه عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان)

زینب زمانی؛ خداکرم سلیمی فرد؛ منیجه بحرینی زاده

دوره 4، شماره 4 ، بهار 1393، ، صفحه 85-104

چکیده
  در سال‌های اخیر صنعت گردشگری در جهان به سرعت گسترش یافته است؛ اما علی رغم قابلیت های منحصر به فرد ایران در زمینه جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، اطلاعات و آمارها حاکی از عدم موفقیت این صنعت در ایران است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل این امر بی‌توجهی به نیازها و اولویت‌های گردشگران است. هدف این پژوهش بررسی اهمیت–عملکرد ویژگی‌های عالی‌قاپو ...  بیشتر