1. محاسبه کارایی هزینه بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانک‌ها بر آن

آمنه شهیدی؛ کاظم یاوری؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ حسن حیدری

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 143-160

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2016.20658

چکیده
  نظر به اهمیتی که بانک‌ها در اقتصاد به عنوان واسطه‌های مالی دارند، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد مرز تصادفی و بکارگیری تابع کاب- داگلاس، به بررسی درجه کارایی هزینه بانک‌های داخلی ایران و بنابراین متوسط کارایی هزینه سیستم بانکی کشور می­پردازد و آن را طی سال­های 1391-1379 به روش حداکثر درست­نمایی برآورد می‌کند. نتایج مطالعه نشان ...  بیشتر