1. جـایـگـاه‌یـابـی برند هتـل‌های پنـج ستـاره از دیدگاه آژانس های مسافرتی

نسیم محمدیان محمودجیق؛ مهدی ابراهیمی؛ امین سلطانی هوراند

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 222-203

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2016.20674

چکیده
  در محیط رقابتی کنونی شناخت جایگاه برند برای هر شرکتی امری ضروری است. با توجه به تمایل بالای مدیران هتل­ها به افزایش سودآوری از طریق جذب مشتریان صنعتی-تجاری خود، لازم است هتل­ها برای تقویت جایگاه خود نزد این دسته از مشتریان خود، عوامل مربوطه را مدنظر قرار دهند. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین جایگاه رقابتی هتل­های پنج ستاره شهر مشهد ...  بیشتر