1. بررسی ویژگی های رفتاری و کارکردی مشتریان شرکت مخابرات با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش های مبتنی بر داده کاوی

فاطمه احمدی آبکناری؛ شیرین احدزاده قناد

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 221-236

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2016.20662

چکیده
  با رقابتی شدن صنعت مخابرات و رشد انتظارات مشتریان همگام با پیشرفت فناوری­های ارتباطی، الزام تعیین و تبیین استراتژی­های جدید ارتباط با مشتری در این صنعت احساس می­شود. از راهکارهای وصول به این منظور، دسترسی به اطلاعات جامع از مشتریان برای شناخت مؤثر آنها است تا بتوان خدمات متناسب با ویژگی­های کارکردی و رفتاری هر دسته را  برای ...  بیشتر