نویسنده = علیرضا شیروانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 1-24

محمداسماعیل انصاری؛ علیرضا شیروانی؛ علیرضا شیروانی؛ بهنام حکمی شلمزاری