نویسنده = عبدالمجید مصلح
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادراتی استان بوشهر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 125-140

10.22108/nmrj.2017.21272

عبدالمجید مصلح؛ منیجه بحرینی زاده؛ سمیرا کریمی قهفرخی


3. تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی در شرکت‌های دانش بنیان

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 57-70

جواد دوکوهکی؛ عبدالمجید مصلح؛ منیجه بحرینی زاده؛ منیجه بحرینی زاده؛ عبدالمجید مصلح