نویسنده = اصغر مشبکی اصفهانی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل مؤثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-148

10.22108/nmrj.2019.115999.1675

محمود حسن زاده؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی؛ پرویز احمدی


4. عوامل موثر در خرید های لذت باور از طریق اینستاگرام

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 18-1

10.22108/nmrj.2016.20663

غلامرضا آتیه کار؛ اصغر مشبکی؛ عبدالله نعامی