1. عوامل موثر در خرید های لذت باور از طریق اینستاگرام

غلامرضا آتیه کار؛ اصغر مشبکی؛ عبدالله نعامی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 18-1

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2016.20663

چکیده
  امروزه اینستاگرام از جمله شبکه‌های اجتماعی‌ست که با محوریت اشتراک‌گذاری عکس توانسته است به بسیاری از پیش‌بینی‌ها مبنی بر حرکت شبکه‌های اجتماعی به سمت سایت‌های عکس محور جامعه عمل بپوشاند. هرچند اینستاگرام به عنوان یک پدیدۀ نوظهور برای اشتراک گذاری عکس و فیلم های کوتاه طراحی شده و هدف از ایجاد آن فروش کالا نبوده، اما استفادۀ گوناگون ...  بیشتر