نویسنده = منیجه بحرینی زاده
تعداد مقالات: 14
4. تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادراتی استان بوشهر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 125-140

10.22108/nmrj.2017.21272

عبدالمجید مصلح؛ منیجه بحرینی زاده؛ سمیرا کریمی قهفرخی


8. محرک‌ها و عوامل فردی تاثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی: مطالعه‌ی کاربران تلفن‌همراه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 20-1

عادل پوردهقان؛ عبدالمجید مصلح؛ منیجه بحرینی زاده


10. تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی در شرکت‌های دانش بنیان

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 57-70

جواد دوکوهکی؛ عبدالمجید مصلح؛ منیجه بحرینی زاده؛ منیجه بحرینی زاده؛ عبدالمجید مصلح


14. بررسی تاثیر بازار محوری بر نگرش‌های شغلی(مطالعه: بانک‌های تجاری شهر بوشهر)

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 149-166

منیجه بحرینی زاده؛ مجید اسماعیل پور؛ عیسی شهنیایی