1. بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل مؤثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج

محمود حسن زاده؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی؛ پرویز احمدی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 129-148

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.115999.1675

چکیده
  تمایل مشتریان به محصولات داخلی، موضوع اصلی در مطالعات بازاریابی بین‌الملل است که در سال «حمایت از کالای ایرانی» توجه و مطالعة بیشتری را می‌طلبد. در این زمینه، پژوهش حاضر می‌کوشد تفاوتِ گرایش مثبت به محصولات داخلی در طبقات مختلف محصولی را تبیین کند. محققان براساس مطالعاتِ اثر کشور مبدأ، مدلی برای تبیین جانبداری مشتریان از ...  بیشتر

2. تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان

علیرضا بخشی زاده؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ پرویز احمدی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21265

چکیده
  تبلیغات محیطی، جدیدترین و ­مهمترین رویکرد رو­به‌­رشد تبلیغ یک برند است که امروزه در گرافیک محیط شهری مطرح است. این تبلیغات با توجّه به تأثیری که در مقایسه با سایر انواع تبلیغات دارند، می­توانند در بهبود آگاهی و ترجیح برند در اذهان مخاطبان و مشتریان و در نهایت وفاداری به برند، جایگاه مهمی داشته باشند. بر اساس این در مطالعة حاضر، ...  بیشتر