دوره 12 (1401)
دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
بررسی اثر هویت یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره ی همای مشهد)

علیرضا حدادیان؛ علی کاظمی؛ شیرین فیض محمدی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 92-75

https://doi.org/10.22108/nmrj.2016.20667

چکیده
  چکیده با توجه به فضای رقابتی موجود در صنعت جهانی هتلداری، راهبرد برند سازی یکی از مهمترین تاکتیک هایی است که می تواند حاشیه ی مطمئنی را برای هتلداران ایجاد کند. به منظور توسعه ی دانش موجود در زمینه ی مدیریت برند، این پژوهش با هدف بررسی اثر هویت یابی برند بر وفاداری مشتریان هتل همای مشهد انجام شده است. بر طبق 8 فرضیه ی این مطالعه ابتدا ...  بیشتر

تدوین مدل رفتار هوادار در حمایت گری ورزشی

محمدرضا کریمی؛ مهدی طالب پور؛ علیرضا حدادیان

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 202-189

https://doi.org/10.22108/nmrj.2016.20673

چکیده
  امروزه حمایت گری ورزشی در جهان به صنعتی بزرگ تبدیل‌شده به‌طوری‌که میلیاردها دلار در سال در این حوزه توسط شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. ازاین‌رو پژوهش‌ها در این زمینه به‌سرعت در حال افزایش است. پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه حمایت گری ورزشی بیشتر به چرایی این پدیده پرداخته است و درزمینه نحوه کارکرد حمایت گری ورزشی در میان طرفداران ...  بیشتر

بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران

علی صنایعی؛ علیرضا حدادیان؛ امیرحسین باقریه مشهدی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 149-168

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی الگوی وفاداری مشتریان برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور بر اساس معیارهای ارزش درک شده، رضایت مشتری، کیفیت ادراک شده، وجهه فروشگاه، ارتباطات، انصاف درک شده، اعتماد و محیط فروشگاه به عنوان پیش شرط‌های وفاداری و ترجیح نام تجاری، قصد تکرار خرید، توصیه به دیگران و هزینه تغییر عرضه‌کنندگان به عنوان پیامدهای ...  بیشتر

بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی

علیرضا حدادیان؛ علیرضا حدادیان؛ علیرضا حدادیان؛ امیرحسین باقریه مشهدی

دوره 4، شماره 1 ، تیر 1393، ، صفحه 152-137

چکیده
  امروزه با توسعه فناوری اطلاعات، گرایش فزاینده ای در پذیرش خرید اینترنتی از سوی مسافران هوایی مشاهده می شود که این مهم مستلزم هوشیاری شرکتهای هواپیمایی در شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن می باشد. برای این منظور در تحقیق حاضر تلاش شده است تا الگوی تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی با استفاده از معیارهای اعتماد، هنجارهای ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد(مطالعه موردی فروشگاه زنجیره‌ای پروما)

میر ابراهیم اصفهانی؛ علیرضا حدادیان؛ حسنا رحیمی زاده

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 71-84

چکیده
  خرید‌های ناگهانی بخش قابل توجهی از فروش را تشکیل می‌دهند. بنابراین دارای اهمیت خاصی برای بازاریابان و فروشندگان جزء می‌باشند. هدف از این تحقیق بررسی اثر سه مورد از عواملی است که فرض می‌شود بر رفتار خرید ناگهانی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأثیر دارند.این تحقیق از بعد هدف کاربردی، و از حیث روش گردآوری داده ها در زمره تحقیقات ...  بیشتر

پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی

تورج غلامشاهی؛ یاسر آسمان دره؛ مجتبی کفاشان؛ علیرضا حدادیان

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 25-46

چکیده
  هدف از این مقاله، طراحی الگویی برای طراحان موتور های جستجو به منظور ارتقاء سطح وفاداری مراجعان به موتور های جستجو است. پژوهش انجام شده از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهد و نمونه انتخاب شده، 347 نفر از کاربران موتور های جستجو بوده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده و از الگویابی ...  بیشتر