نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آذربایجان غربی شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در صنایع غذایی آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 139-160]
 • آرایه‌های تصویری طراحی نوع‌شناسی آرایه‌های تصویری با تمرکز بر رابطة تعاملی استعاره و مجاز در تبلیغات چاپی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 125-144]
 • آزمون‌پذیری کاربست نظریة گسترش نوآوری در بازاریابی خدمات مالی؛ مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 77-86]
 • آزمونهای آماری متغیرهای میانجی، تعدیل گر و مداخله گر در پژوهشهای بازاریابی: مفهوم، تفاوتها، آزمونها و رویه های آماری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 157-176]
 • آژانس‌های مسافرتی جـایـگـاه‌یـابـی برند هتـل‌های پنـج ستـاره از دیدگاه آژانس های مسافرتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 222-203]
 • آشفتگی بازار قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • آشفتگی فنی قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • آگاهی از برند بررسی تاثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه ی برند [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 155-172]
 • آگاهی از برند تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • آگاهی از خرده‌فروش تحلیل ارزش خرده فروشی بر‌اساس ابعاد منتخب تصویر فروشگاهی (مورد مطالعه: فروشگاه‌های رفاه، مجموعه سیتی‌سنتر (هایپراستار) و کوثر ) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 143-160]
 • آگاهی بخشی ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]
 • آگاهی برند بررسی تاثیر محرک‌های ارزش ویژه برند برطنین برند دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه‌های‌امیرکبیر، تربیت مدرس، تهران و شریف) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 169-182]
 • آگاهی قیمت بررسی تاثیر ریسک، ارزش و آگاهی قیمت بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری در استان کرمان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-22]
 • آمادگی سازمانی طراحی الگوی تبیین عوامل موثر بر موفقیت بیمه الکترونیک در صنعت بیمۀ ایران با نگاه یکپارچه به پذیرش فناوری توسط بیمه گذاران و آمادگی الکترونیک بیمه گران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 77-94]
 • آمیخته بازاریابی تحلیل تأثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری (مورد مطالعه: محصولات مواد غذایی رضوی) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 93-104]
 • آمیخته بازاریابی بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند موسسات آموزشی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 59-74]
 • آمیخته بازاریابی بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی محصولات نرم افزاری اداری بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان، با توجه به اثر تعاملی عوامل ارتباطی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان بوشهر) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 93-108]
 • آمیخته بازاریابی طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای خلاق هنری؛ مورد مطالعه: صنایع خلاق [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 37-52]
 • آمیخته بازاریابی پایداری بررسی تاثیر فشار عامه بر آمیخته بازاریابی پایداری و تاثیر آمیخته بازاریابی پایداری بر موفقیت بازاریابی پایداری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 194-173]
 • آمیخته بازاریابی خدمات ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان، مورد مطالعه بانک انصار [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 63-78]
 • آمیخته بازاریابی سبز بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 165-180]
 • آمیخته بازاریابی کارآفرینانه بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 73-86]
 • آمیخته ترفیع مدل یابی ارزش ویژه برند مشتری محور مبتنی بر عناصر آمیخته ترفیع [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 23-40]
 • آمیختۀ بازاریابی تأثیر عناصر آمیختۀ بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت قند نقش جهان [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 111-124]
 • آمیزه بازاریابی بررسی تاثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه ی برند [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 155-172]
 • آموزش مقایسه وضعیت موجود و مطلوب صنعت گردشگری در ایران و نقش آن در توسعه فرهنگ کار و کار آفرینی در کشور [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-96]
 • آموزش بررسی رابطه‌ی عوامل اکتسابی کارآفرینی باکارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان فارس) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 145-172]
 • آینده‌گرایی تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادراتی استان بوشهر [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 125-140]
 • آوازه برند بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 119-138]

ا

 • ابزارهای بازاریابی سبز بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف‌کنندگان عضو شبکه‌های اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 41-58]
 • ابزارهای تحلیل داده‌های بزرگ کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-30]
 • ابعاد ارزش ویژه برند تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند دربخش نرم افزاری صنعت فناوری اطلاعات [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 182-195]
 • ابعاد ارزش ویژه برند بررسی مدل پاسخ های مصرف کنندگان به ارزش ویژه برند بر مبنای رابطه تلاش های آمیخته بازاریابی، تصویر شرکت و ارزش ویژه برند ( مورد مطالعه: شرکت بوتان) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 42-21]
 • ابعاد استراتژی فروش مفهوم‌پردازی استراتژی فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-18]
 • ابعاد انگیزشی طراحی و تبیین مدل بازاریابی داخلی مناطق آزاد ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 181-198]
 • ابعاد بازاریابی مطالعة ابعاد بازاریابی کالاها و خدمات کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی استان اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 53-68]
 • ابعاد بصری تبلیغات محیطی تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • ابعاد سازمانی طراحی و تبیین مدل بازاریابی داخلی مناطق آزاد ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 181-198]
 • ابعاد سبک زندگی بخش بندی مصرف کنندگان سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در شهر شیراز) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 163-184]
 • ابعاد شخصیت برند بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-50]
 • ابعاد شغلی طراحی و تبیین مدل بازاریابی داخلی مناطق آزاد ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 181-198]
 • ابعاد فردی طراحی و تبیین مدل بازاریابی داخلی مناطق آزاد ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 181-198]
 • ابهام نسبت به برند مفهوم سازی اسکیزوفرنی برند و شناسایی پیشامدهای آن با استفاده از رویکرد کیفی داده بنیاد [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 35-56]
 • اثر بازگشتی تأثیرفعالیت‌های ترفیعی بر نیات رفتاری مصرف‌کنندگان نسبت به سبک زندگی سلامت‌محور: مطالعه آزمایشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اثربخشی ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمرین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-40]
 • اثر بخشی تبلیغات ارزیابی اثر بخشی تبلیغات اینترنتی در بازار فرش ایران [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 43-58]
 • اثر کشور مبدأ بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل مؤثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 129-148]
 • اجتناب از برند تنفر از برند؛ بررسی و تحلیل عوامل و پیامدهای تنفر از برند [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 165-180]
 • احساسات منفی به برند تأثیر زمینه‌های فردی بر نفرت از برند و پیامدهای آن؛ مورد مطالعه: صنعت خودروسازی ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 139-164]
 • اداره کل تربیت بدنی اصفهان بررسی و تبیین سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع با مدل (CSM) (مورد: اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، 1390-1384) [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 161-182]
 • ادراک از نفوذ نسبی بررسی نفوذ نسبی کودکان در تصمیمات خرید خانواده‌های ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 172-153]
 • ادراک مشتری بررسی ادراک مشتریان از زمان انتظار در سیستم تلفن بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 45-64]
 • ادراک مشتریان بررسی ادراک مشتریان از واحد پولی و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی مشتریان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 119-138]
 • ادراک مصرف‌کننده ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان، مورد مطالعه بانک انصار [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 63-78]
 • ادراک نسبی بررسی تأثیر هویت ملی مصرف کنندگان بر خرید کالاهای خارجی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 132-115]
 • ایران تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت‌های نمونه صادراتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 22-43]
 • ایران تبیین و بررسی وضعیت وب سایتهای تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 199-210]
 • ارتباطات خارجی تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی پیرامون صنایع دستی استان تهران) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 76-59]
 • ارتباطات دهان‌به‌دهان منفی مطالعة تجربی تأثیر استراتژی‌های پاسخگویی و سطح شهرت شرکت بر قصد خرید و تبلیغات توصیه‌ای منفی مصرف‌کنندگان در زمان شکست محصول [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 31-52]
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی سنجش تجربی هم افزایی در بازاریابی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 105-124]
 • ارتباطات یکپارچۀ بازاریابی تبیین نقش پیشایند جهت‌گیری‌های استراتژیک در توسعۀ ارتباطات یکپارچۀ بازاریابی و عملکرد برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 131-148]
 • ارتباطات مبتنی بر همکاری بررسی تاثیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر بهبود عملکرد صنایع؛ نقش تعدیلکنندگی قابلیتهای مرتبط با بازار [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 53-72]
 • ارتباط با کاربران پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-46]
 • ارتباط موفق با مشتری بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل‌های 5 ستاره مشهد [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 73-92]
 • ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی طراحی و تبیین مدل سیستمی به منظور ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی برای صادرکنندگان کشور افغانستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 97-118]
 • ارزیابی رضایت مشتریان دسته بندی متغیرهای وبکوال بر اساس مدل کانو در جهت ارزیابی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 123-142]
 • ارزیابی عملکرد شناسایی و رتبه بندی شاخص‏های ارزیابی عملکرد در ورود به بازارهای خارجی (مطالعه موردی: ایران خودرو) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 61-78]
 • ارزیابی عملکرد بررسی و تبیین سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع با مدل (CSM) (مورد: اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، 1390-1384) [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 161-182]
 • ارزیابی عملکرد طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی‌شونده‌های سلسله‌مراتبی با شاخص‌های موزون در دپارتمان‌های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌های سلسله‌مراتبی موزون [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 69-94]
 • ارزش ایجادشده برای سهامداران رضایت مشتری، عملکرد مالی و ارزش ایجادشده برای سهامداران در شرکت‌های بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 83-94]
 • ارزش ادراک شده بررسی تاثیر ریسک، ارزش و آگاهی قیمت بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری در استان کرمان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-22]
 • ارزش ادراک شده نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت خدمات بانکی کشور [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-20]
 • ارزش ادراک شده بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید مجدد از طریق ارزش ادراک شده و وفاداری برند (مورد مطالعه: بیمه‌گذاران عمر شرکت بیمه سامان) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-22]
 • ارزش ادراک‌شده بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی، ارزش ادراک‌شده و تبلیغات توصیه‌ای الکترونیکی؛ مطالعة موردی: خرده‌فروشی‌های الکترونیکی شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-16]
 • ارزش ادراک شده مشتری مدلسازی تاثیرات تصویر مطلوب از سازمان بر مصرف کنندگان در بخش خدمات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 125-140]
 • ارزش اقتصادی طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین (موج چهارم) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 19-30]
 • ارزش بازار شرکت تاثیر ارزش برند بر درآمد فروش و ارزش بازار شرکت ها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 41-54]
 • ارزش برند تاثیر ارزش برند بر درآمد فروش و ارزش بازار شرکت ها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 41-54]
 • ارزش پیشنهادی شناسایی و طبقه بندی مشتریان سیستم بانکی ایران از منظر انتظارات و ارزش درک شده خدمات بانکی با استفاده از تکنیک های داده کاوی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 201-220]
 • ارزش جامعهشناختی طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین (موج چهارم) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 19-30]
 • ارزش حیات مشتری بررسی ویژگی های رفتاری و کارکردی مشتریان شرکت مخابرات با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش های مبتنی بر داده کاوی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 221-236]
 • ارزش خدمات درک شده تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 15-36]
 • ارزش خرده‌فروشی تحلیل ارزش خرده فروشی بر‌اساس ابعاد منتخب تصویر فروشگاهی (مورد مطالعه: فروشگاه‌های رفاه، مجموعه سیتی‌سنتر (هایپراستار) و کوثر ) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 143-160]
 • ارزش درک شده ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]
 • ارزش درک شده پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-46]
 • ارزش درک شده شناسایی و طبقه بندی مشتریان سیستم بانکی ایران از منظر انتظارات و ارزش درک شده خدمات بانکی با استفاده از تکنیک های داده کاوی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 201-220]
 • ارزش درک شده بررسی اثر هویت یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره ی همای مشهد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 92-75]
 • ارزش درک‌شده طراحی الگوی وفاداری برند در صنعت لاستیک: نقش تعدیلگر ارزش‌درک‌شده [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 183-200]
 • ارزش دوره عمر مشتری به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (FDAHP) و تحلیل خوشه سلسله مراتبی (HCA) در مدل آر.اف.ام. (RFM) جهت تعیین ارزش دوره عمر مشتری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 51-68]
 • ارزش سهام ارتباط حاکمیت شرکتی با ارزش سهام در شرکت های صنایع مالی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 97-118]
 • ارزش سودمندانه ارزیابی ارزش‌های خرید اینترنتی حساسیت قیمتی و تنوع طلبی خریداران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 127-146]
 • ارزش طول عمر مشتری مطالعه مقایسه‌ای الگوریتم‌های خوشه‌بندی در راستای سنجش ارزش مشتری در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • ارزش طول عمر مشتری کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-30]
 • ارزش ظاهری برند اثر ارزش تعامل اجتماعی، ظاهری و اعتباری برندهای گردشگری در فضای مجازی و تاثیر ان بر انتخاب مقصد گردشگران اروپایی(مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزش لذت جویانه ارزیابی ارزش‌های خرید اینترنتی حساسیت قیمتی و تنوع طلبی خریداران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 127-146]
 • ارزش مشتری بررسی تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 51-68]
 • ارزشمندی تبلیغات ارزیابی تأثیر عوامل فردی بر نگرش مصرف‌کننده دربارة برنامه‌های کاربردی تلفن همراه: مطالعة کاربران گوشی هوشمند در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • ارزش مورد انتظار مشتریان شناسایی و طبقه بندی مشتریان سیستم بانکی ایران از منظر انتظارات و ارزش درک شده خدمات بانکی با استفاده از تکنیک های داده کاوی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 201-220]
 • ارزش نام و نشان تجاری تحلیل تأثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری (مورد مطالعه: محصولات مواد غذایی رضوی) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 93-104]
 • ارزش‌ها طرّاحی و تبیین مدلی از عوامل اثرگذار بر رفتار خرید پوشاک دانشجویان جوان ایرانی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 159-176]
 • ارزش‌های تجربی طراحی مدل شخصیت برند خرده‌فروش مبتنی بر ارزش‌های تجربی در بازاریابی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 89-106]
 • ارزش‌های تجربی تأثیر ارزش‌های تجربی بر نگرش هم‌آفرینی مشتری و رفتارهای هم‌آفرینی ارزش مشتری در صنعت گردشگری؛ مطالعة گردشگران شهر اصفهان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-18]
 • ارزش وی‍ژه نام تجاری تصویر ذهنی کشور مبدا و شکل‌گیری ارزش برند محصولات الکترونیکی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 109-128]
 • ارزش ویژة برند اندازه‌گیری ارزش ویژة برند دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی (مطالعة موردی: دانشکده‌های مدیریت شهر تهران) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 141-158]
 • ارزش ویژة برند مدل‌یابی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژة برند مشتری‌محور در صنایع غذایی لبنی؛ مطالعه با تمرکز بر برند کاله [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 123-138]
 • ارزش ویژه ارزش مدلی برای تبیین وفاداری مشتریان بر اساس ارزش ویژه و رضایت مشتری: مطالعه‌ی صنعت خدمات تلفن همراه ایران در بوشهر [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 21-38]
 • ارزش ویژه برند بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل‌های 5 ستاره مشهد [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 73-92]
 • ارزش ویژه برند بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-50]
 • ارزش ویژه برند بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 63-81]
 • ارزش ویژه برند تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند دربخش نرم افزاری صنعت فناوری اطلاعات [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 182-195]
 • ارزش ویژه برند ارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-16]
 • ارزش ویژه برند بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند موسسات آموزشی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 59-74]
 • ارزش ویژه برند بررسی مدل پاسخ های مصرف کنندگان به ارزش ویژه برند بر مبنای رابطه تلاش های آمیخته بازاریابی، تصویر شرکت و ارزش ویژه برند ( مورد مطالعه: شرکت بوتان) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 42-21]
 • ارزش ویژه برند تاثیر دانش خارجی بر ارزش ویژه برند از طریق دو متغیر میانجی زنجیره دانش و کیفیت خدمات . مورد مطالعه: بانک توسعه صادرات ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • ارزش ویژه برند نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت خدمات بانکی کشور [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-20]
 • ارزش ویژه برند بررسی تاثیر محرک‌های ارزش ویژه برند برطنین برند دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه‌های‌امیرکبیر، تربیت مدرس، تهران و شریف) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 169-182]
 • ارزش ویژه برند تبیین ارتباط بین ویژگی های محصول، تجربه مشتری و ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند تلفن همراه در شهرستان اهواز [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 103-120]
 • ارزش ویژه برند اثر «شهرت از دیدگاه مشتری» بر ارزش ویژه برند [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 39-52]
 • ارزش ویژه برند تاثیر مسئولیت اجتماعی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 79-94]
 • ارزش ویژه ی برند بررسی تاثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه ی برند [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 155-172]
 • ارزش ویژه برند خدمات ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان، مورد مطالعه بانک انصار [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 63-78]
 • ارزش ویژه برندِ خدمات ارائه یک مدل جهت اندازه گیری ارزش ویژه برند در حوزه خدمات:آزمون و پیاده سازی در یک دانشگاه مجازی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 191-206]
 • ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری مواد غذایی حلال: بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف‌کنندگان در اروپا [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 92-73]
 • ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بررسی اثر تمایلات استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین بر عملکرد برند با بررسی نقش واسطه ای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 55-68]
 • ارزش ویژه رابطه مدلی برای تبیین وفاداری مشتریان بر اساس ارزش ویژه و رضایت مشتری: مطالعه‌ی صنعت خدمات تلفن همراه ایران در بوشهر [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 21-38]
 • ارزش ویژه مشتری مدلی برای تبیین وفاداری مشتریان بر اساس ارزش ویژه و رضایت مشتری: مطالعه‌ی صنعت خدمات تلفن همراه ایران در بوشهر [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 21-38]
 • ارزش ویژه نام و نشان تجاری ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر مبنای خرده‌فروشان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 107-122]
 • ارزش ویژه نام و نشان تجاری مدلی برای تبیین وفاداری مشتریان بر اساس ارزش ویژه و رضایت مشتری: مطالعه‌ی صنعت خدمات تلفن همراه ایران در بوشهر [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 21-38]
 • ازخودبیگانگی بررسی تأثیر تمایل به خیال‌پردازی و ازخودبیگانگی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان با تأکید بر تمایلات نوستالژی و میراث برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 95-110]
 • استان گلستان شناسایی و رتبه‌بندی راهکارهای توسعة گردشگری پزشکی؛ مطالعه موردی استان گلستان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 25-36]
 • استراتژی بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-24]
 • استراتژی بازاریابی عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونیک مشتریان در جمع‌سپاری و ارتقای عملکرد شرکت؛ مطالعة موردی: مدیران بازاریابی شهر اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 115-134]
 • استراتژی بازاریابی به‌موقع بررسی تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر حس‌گری و شکل‌گیری استراتژی خلاق و به موقع بازاریابی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 107-128]
 • استراتژی بازاریابی خلاق بررسی تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر حس‌گری و شکل‌گیری استراتژی خلاق و به موقع بازاریابی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 107-128]
 • استراتژی بازاریابی سبز تأثیر حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی بر استراتژی بازاریابی سبز و عملکرد زیست-محیطی کسب وکارهای صنعتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 23-38]
 • استراتژی بازی‌کاری تأثیر ابعاد روانشناختی استرات‍ژی بازی‌کاری بر وفاداری مشتریان؛ مطالعة موردی: مشتریان شعب منتخب بانک ملت شهر اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 135-152]
 • استراتژی تمایز بررسی نقش واسط گرایش به بازار ورفتارکارآفرینانه بررابطه بین استراتژی های بازرگانی وعملکرد سازمانی ( مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 207-234]
 • استراتژی رقابتی توسعه ماتریس SPACE با کمک تحلیل سلسله‌مراتبی دلفی فازی به منظور تعیین موقعیت استراتژیک کسب و کار؛ مطالعه موردی در صنعت محصولات یوپی‌وی‌سی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 55-74]
 • استراتژی رهبری هزینه بررسی نقش واسط گرایش به بازار ورفتارکارآفرینانه بررابطه بین استراتژی های بازرگانی وعملکرد سازمانی ( مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 207-234]
 • استراتژی فروش برند مفهوم‌پردازی استراتژی فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-18]
 • استراتژی های بازاریابی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بهینه بازاریابی، در شرایط رکود اقتصادی و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و گروهی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 259-274]
 • استراتژی‌های بازاریابی مطالعه تاثیرپذیری استراتژی های حضور در بازار از نگرش های مدیریتی و رابطه آن ها با انتخاب الگوی سنجه های بازاریابی در شرکتهای تولیدی صنعتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 82-104]
 • استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند نگاهی نوآورانه به بانکداری الکترونیک: تبیین نقش استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند در ارتباط با مشتریان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 55-76]
 • استراتژی‌های بین‌المللی ارزیابی و تحلیل استراتژی‌های ورود محصولات غذایی به بازارهای خارجی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 193-218]
 • استراتژی‌های پاسخگویی مطالعة تجربی تأثیر استراتژی‌های پاسخگویی و سطح شهرت شرکت بر قصد خرید و تبلیغات توصیه‌ای منفی مصرف‌کنندگان در زمان شکست محصول [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 31-52]
 • استراتژی‌های پورتر بررسی عملکرد بازرگانی در شرایط ناهمگونی قدرت باتوجه‌به نقش بازاریابی و استراتژی‌های پورتر [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 153-166]
 • استراتژی‌های کپی‌کت تأثیر طرز فکر مصرف‌کنندگان بر استراتژی‌های کپی‌کت [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 161-174]
 • استراتژی ورود شناسایی و رتبه بندی شاخص‏های ارزیابی عملکرد در ورود به بازارهای خارجی (مطالعه موردی: ایران خودرو) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 61-78]
 • استعاره‌های تصویری طراحی نوع‌شناسی آرایه‌های تصویری با تمرکز بر رابطة تعاملی استعاره و مجاز در تبلیغات چاپی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 125-144]
 • استفاده از کارت اعتباری تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روان‌شناختی، محیطی، مادی‌گرایی و استفاده از کارت‌های اعتباری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]
 • اسکیزوفرنی برند مفهوم سازی اسکیزوفرنی برند و شناسایی پیشامدهای آن با استفاده از رویکرد کیفی داده بنیاد [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 35-56]
 • اسمارت پی ال اس بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل‌های 5 ستاره مشهد [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 73-92]
 • اسمارت پی ال اس بررسی تأثیر علائم بیرونی کیفیت بر کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا با درگیری ذهنی بالا ( مورد مطالعه: لپ تاپ) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 209-226]
 • اشتراکی شناخت محتوای انواع قراردادهای روان‌شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]
 • اشتراکات جامعة برند بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند (مطالعة موردی: شبکة اجتماعی اینستاگرام) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 107-124]
 • اصفهان تأثیر راهبردگرایی بر عملکرد کسب و کار با میانجی‌گری قابلیت‌های بازاریابی؛ مطالعة موردی: شعبه‌های بانک مهر اقتصاد استان اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 87-104]
 • اصفهان مطالعة ابعاد بازاریابی کالاها و خدمات کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی استان اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 53-68]
 • اطاعت کردن مشتری بررسی عوامل موثر بر اطاعت کردن مشتری در خدمات پر تماس بر اساس تئوری اجتماعی _ شناختی بندورا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-126]
 • اطلاعات بازاریابی ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست‌های امنیت اطلاعات بازاریابی با برنامه سیستم‌های اطلاعات استراتژیک (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 73-98]
 • اعتیاد به خرید ارائه مدلی برای اعتیاد به خرید در میان زنان با استفاده از نظریه مفهوم‌سازی بنیادی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 121-142]
 • اعتبار برند نقش تعدیلگری گرایش‌های مذهبی در مدل وفاداری مشتری [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 115-130]
 • اعتبار برند تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند به واسطة اعتبار برند (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران، شهر بوشهر) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 57-76]
 • اعتبارسنجی توزیع‌کننده ارزیابی معیارهای اعتبارسنجی توزیع‌کنندگان استیل در بازار ایران از منظر مشتریان [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 21-38]
 • اعتماد تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی- نسل جدید بانکداری الکترونیک [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-20]
 • اعتماد بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 152-137]
 • اعتماد شناسایی و ارزیابی عوامل‌ موثر بر وفاداری به برند: مطالعه ی برند گوشی‌های تلفن همراه [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 17-38]
 • اعتماد تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد خرید مشتریان: اعتماد و ریسک درک شده به عنوان متغیرهای تعدیل کننده [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 53-72]
 • اعتماد بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و تبلیغات شفاهی مثبت در بین کاربران تلگرام [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 173-202]
 • اعتماد پیامدهای ناشی از سردرگمی مصرف‌کننده؛ بررسی نقش تعدیلگری اعتماد (مورد مطالعه: برندهای مواد غذایی) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 1-18]
 • اعتماد الکترونیکی مطالعه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان سرویس‌های رایانامه: بررسی کیفیت خدمات، رضایت و اعتماد الکترونیکی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 77-92]
 • اعتماد برند بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند (مورد مطالعه:شرکت تولیدکننده محصولات لبنی کاله) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 87-106]
 • اعتماد برند طراحی الگوی وفاداری برند در صنعت لاستیک: نقش تعدیلگر ارزش‌درک‌شده [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 183-200]
 • اعتماد برند بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند (مطالعة موردی: شبکة اجتماعی اینستاگرام) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 107-124]
 • اعتماد برند تأثیر نوستالژی و میراث برند بر شکل‌گیری تمایل به خرید؛ مورد مطالعه: برند گوشی تلفن همراه نوکیا [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 41-58]
 • اعتماد به برند بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 63-81]
 • اعتماد به برند مواد غذایی حلال: بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف‌کنندگان در اروپا [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 92-73]
 • اعتماد به برند اثر «شهرت از دیدگاه مشتری» بر ارزش ویژه برند [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 39-52]
 • اعتماد به برند بررسی اثر هویت یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره ی همای مشهد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 92-75]
 • اعتماد به برند بررسی نقش شخصیت برند در تحریک تصمیم خرید تلفن همراه؛ ملاحظة مداخلة اعتماد به برند و محتوای تبلیغات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 153-172]
 • اعتماد به برند واکاوی عشق به برند و بررسی تأثیر تداعی‌ها، رضایت و اعتماد بر عشق به برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-26]
 • اعتماد به نام و نشان تجاری بررسی تأثیر ریسک گریزی و سطح درگیری محصول مصرف کنندگان بر وفاداری و تبلیغات شفاهی آن ها از نام و نشان های تجاری: نقش میانجی دلبستگی و اعتماد به نام و نشان تجاری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 105-121]
 • اعتماد شناختی بررسی و تحلیل تاثیر اعتماد شناختی و عاطفی بر تبادلات رابطه ای خریداران و فروشندگان (مورد مطالعه شرکت های صادراتی صنعت مواد غذایی) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 167-182]
 • اعتماد عاطفی بررسی و تحلیل تاثیر اعتماد شناختی و عاطفی بر تبادلات رابطه ای خریداران و فروشندگان (مورد مطالعه شرکت های صادراتی صنعت مواد غذایی) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 167-182]
 • اعتماد مشتریان توسعه مدل عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 201-218]
 • افسوس واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار شکایت‌آمیز مشتریان: با نقش میانجی افسوس پس از خرید در صنعت پوشاک مد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 199-216]
 • اقتصاد مقایسه وضعیت موجود و مطلوب صنعت گردشگری در ایران و نقش آن در توسعه فرهنگ کار و کار آفرینی در کشور [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-96]
 • اقتصاد تکاملی دیستکنیا : مدل ناکارایی تکنولوژی و پیشنهادات برای فرصت کارآفرینی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 191-210]
 • اقدامات حزبی تاثیر شخصیت برند سیاسی بر مشارکت سیاسی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 147-162]
 • اکوسیستم اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکوسیستم بازاریابی بین‌الملل اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الکتروآنسفالوگرافیک اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک و تصمیم به خرید مشتریان در بازاریابی عصبی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 99-118]
 • الکترونیک مقایسه وضعیت موجود و مطلوب صنعت گردشگری در ایران و نقش آن در توسعه فرهنگ کار و کار آفرینی در کشور [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-96]
 • الگوریتم K میانگین بخش‏بندی بازار شامپو از دیدگاه مشتریان با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و شناسایی ویژگیهای هر بخش مبتنی بر روش تاگوچی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 125-142]
 • الگوهای پویایی خاص صنعت کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-30]
 • الگوی وفاداری پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-46]
 • امارات متحدۀ عربی آزمون مدلی- ساختاری از تأثیر خصومت مشتری بر تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحدة عربی در تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 53-66]
 • امضای کور ارائه روشی نوین برای امنیت ارسال پول الکترونیکی بر اساس امضای کور و الگوریتم‌های رمزنگاری نامتقارن [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 105-116]
 • امکانات و خدمات جانبی بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد(مطالعه موردی فروشگاه زنجیره‌ای پروما) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 71-84]
 • امکان سنجی امکان سنجی پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • امنیت بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 93-110]
 • امنیت پرداخت طراحی و تبیین مدل وفاداری پایدار مشتریان تجارت الکترونیکی: مطالعه‌ای در وب سایت‌های خرده فروشی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-92]
 • انتخاب بازار بکارگیری روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار مناسب [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 89-106]
 • انتخاب بازارهای بین‌المللی طراحی و تبیین مدل سیستمی به منظور ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی برای صادرکنندگان کشور افغانستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 97-118]
 • انتقال قیمت اثرات نرخ ارز بر حاشیه بازاریابی بین المللی محصول سیب بین کشور ایران و ترکیه طی دوره 1390-1380 [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 169-180]
 • انتقام از برند تنفر از برند؛ بررسی و تحلیل عوامل و پیامدهای تنفر از برند [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 165-180]
 • اندیشناکی واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار شکایت‌آمیز مشتریان: با نقش میانجی افسوس پس از خرید در صنعت پوشاک مد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 199-216]
 • اینستاگرام عوامل موثر در خرید های لذت باور از طریق اینستاگرام [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 18-1]
 • انصاف ادراکشده بررسی انصاف ادراک شده مشتری از راهکار قیمت‏گذاری پویا و تبیین عوامل مؤثر بر آن در صنعت هتل‏داری [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 19-40]
 • انصاف قیمتی بررسی عوامل مؤثر بر انصاف قیمتی ادراک شده و نتایج حاصل ازآن بر اساس نظریه اِسنادی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 109-126]
 • انعطاف پذیری بررسی و تحلیل تاثیر اعتماد شناختی و عاطفی بر تبادلات رابطه ای خریداران و فروشندگان (مورد مطالعه شرکت های صادراتی صنعت مواد غذایی) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 167-182]
 • انعطاف پذیری الویت بندی عوامل موثر در ارزیابی صادرکنندگان براساس شاخص انعطاف پذیری استراتژیک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری FANP [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 37-52]
 • انعطاف‌پذیری استراتژیک الویت بندی عوامل موثر در ارزیابی صادرکنندگان براساس شاخص انعطاف پذیری استراتژیک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری FANP [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 37-52]
 • انعطاف پذیری زنجیره تامین بهینه سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین و بازاریابی محصولات هوائی به روش AHP [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 143-164]
 • انگیزش بخش‌بندی بازار رویدادهای ویژة فرهنگی بر مبنای انگیزه‌های بازدیدکنندگان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 93-114]
 • انگیزه شناسایی و الگوپردازی انگیزه‌های مصرف‌کنندگان برای مشارکت در خلق مشترک ارزش در صنعت نوشیدنی؛ شرکت زمزم ایران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 53-76]
 • انگیزه خرید لذت باور عوامل موثر در خرید های لذت باور از طریق اینستاگرام [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 18-1]
 • انگیزه‌های مشارکت تأثیر انگیزه‌های مشارکت در تبلیغات توصیه‌ای- الکترونیکی بر تمایل به خرید: نقش میانجی ویژگی‌های پیام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 141-158]
 • اهداف حضور در نمایشگاه بررسی تاثیر منابع شرکت های تولیدی بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه تجاری مورد مطالعه: پژوهشی در نمایشگاه بین المللی بوشهر [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 161-182]
 • اولویت بندی اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 219-234]
 • اولویت بندی- وفاداری مشتریان- شرکت کاله اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 219-234]

ب

 • بازار بررسی تاثیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر بهبود عملکرد صنایع؛ نقش تعدیلکنندگی قابلیتهای مرتبط با بازار [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 53-72]
 • بازاریابی بهینه سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین و بازاریابی محصولات هوائی به روش AHP [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 143-164]
 • بازاریابی به کارگیری مدل بلوغ قابلیت‌های بازاریابی به منظور ارزیابی فرآیندهای بازاریابی در شرکت ایران ترانسفو [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-60]
 • بازاریابی چارچوب جامع تدوین استراتژی نیروگاه برق اصفهان با رویکرد بازاریابی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 119-134]
 • بازاریابی بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند موسسات آموزشی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 59-74]
 • بازاریابی شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش افراد به تبلیغات (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 69-86]
 • بازاریابی بررسی عوامل مؤثر بر بهبود وجهه استنباط شده از مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 31-44]
 • بازاریابی ارزیابی معیارهای اعتبارسنجی توزیع‌کنندگان استیل در بازار ایران از منظر مشتریان [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 21-38]
 • بازاریابی جـایـگـاه‌یـابـی برند هتـل‌های پنـج ستـاره از دیدگاه آژانس های مسافرتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 222-203]
 • بازاریابی اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازاریابی مطالعة ابعاد بازاریابی کالاها و خدمات کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی استان اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 53-68]
 • بازاریابی استراتژیک طراحی مدل بازاریابی استراتژیکِ صنایع دستی مبتنی بر تئوری داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 93-114]
 • بازاریابی استراتژیک ارائه و اعتباریابی مدل بازاریابی استراتژیک در شرکت‌های بزرگ صنعت فولاد [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 77-108]
 • بازاریابی الکترونیکی امکان سنجی پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • بازاریابی آموزش عالی اندازه‌گیری ارزش ویژة برند دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی (مطالعة موردی: دانشکده‌های مدیریت شهر تهران) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 141-158]
 • بازاریابی اینترنتی عوامل تعیین‌کننده و پیامدهای کلیدی توانایی‌های بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 19-42]
 • بازاریابی بین‌المللی ارزیابی و تحلیل استراتژی‌های ورود محصولات غذایی به بازارهای خارجی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 193-218]
 • بازاریابی تجربی طراحی مدل شخصیت برند خرده‌فروش مبتنی بر ارزش‌های تجربی در بازاریابی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 89-106]
 • بازاریابی تجربی واکاوی تجربه‌های خرید مشتریان از مراکز خرید شهر تبریز با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 63-78]
 • بازاریابی حسی بررسی تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستاره شهر مشهد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 36-19]
 • بازاریابی خدمات بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه مشتریان صنعت بیمه ایران [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 29-44]
 • بازاریابی خدمات مالی کاربست نظریة گسترش نوآوری در بازاریابی خدمات مالی؛ مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 77-86]
 • بازاریابی خیرخواهانه نقش بازاریابی خیرخواهانه برجذب مشتریان در صنعت بیمه با تبیین نقش میانجی متغیرهای توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه (مورد مطالعه: شعب بیمه ایران در شهر ایلام) [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 125-138]
 • بازاریابی داخلی پیاده‌سازی بازاریابی داخلی به‌عنوان یک استراتژی جهت بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 15-28]
 • بازاریابی داخلی بررسی تأثیرپذیری رفتار شهروندی از مدیریت برند داخلی و بازاریابی داخلی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 41-58]
 • بازاریابی داخلی طراحی و تبیین مدل بازاریابی داخلی مناطق آزاد ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 181-198]
 • بازاریابی درونی تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد سازمانی در شرکت‌های خدمات مسافرتی شهر تهران با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 111-128]
 • بازاریابی درونی تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه‌های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 25-46]
 • بازاریابی دهان به دهان بررسی قصد هم آفرینی محصول و رابطه ی آن با ارزش ادراک شده و بازاریابی دهان به دهان مثبت؛ ملاحظه ی نقش ریسک زمانی ادراک شده [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 127-146]
 • بازاریابی رابطه ای بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری ورزشکاران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 149-160]
 • بازاریابی رابطه‌ای شناخت محتوای انواع قراردادهای روان‌شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]
 • بازاریابی رابطهای بینبنگاهی طراحی مدل بازاریابی رابطه‌ای بین‌بنگاهی در شبکة کسب‌و‌کار گردشگری پارسیان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]
 • بازاریابی رسانة اجتماعی بررسی تاثیر اقدامات بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی؛ نوعی از استراتژی هک رشد بر تمایلات رفتاری و تبلیغات شفاهی مشتریان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 45-68]
 • بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌ها و چالش‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 69-88]
 • بازاریابی سبز بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 165-180]
 • بازاریابی سبز تأثیر عناصر آمیختۀ بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت قند نقش جهان [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 111-124]
 • بازاریابی سبز بخش بندی مصرف کنندگان سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در شهر شیراز) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 163-184]
 • بازاریابی سبز بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف‌کنندگان عضو شبکه‌های اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 41-58]
 • بازاریابی عصبی اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک و تصمیم به خرید مشتریان در بازاریابی عصبی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 99-118]
 • بازاریابی عصبی بررسی تأثیر گردن‌آویز بسته‌بندی محصول بر جلب توجه مشتری با استفاده از ردیابی حرکات چشم [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 109-128]
 • بازاریابی علّی تحلیل خوشه‌ای مشتریان در خرید علّی بر اساس نوع محصول انتخابی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 75-96]
 • بازاریابی کارآفرینانه نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در فعالیت‌های بازاریابی کارآفرینانه شرکت‌های کوچک [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 87-106]
 • بازاریابی کارآفرینانه بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 73-86]
 • بازاریابی کارآفرینانه طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای خلاق هنری؛ مورد مطالعه: صنایع خلاق [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 37-52]
 • بازاریابی کارآفرینانه مدل‌یابی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژة برند مشتری‌محور در صنایع غذایی لبنی؛ مطالعه با تمرکز بر برند کاله [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 123-138]
 • بازاریابی گردشگری بررسی عوامل مؤثر بر بهبود وجهه استنباط شده از مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 31-44]
 • بازار یابی مالی پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ANN ، ANFIS ،LOGIT [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 166-153]
 • بازاریابی محلی ارائة مدل ارزیابی بازاریابی محلی در شعب بانک ملت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 79-92]
 • بازاریابی مکان مفهوم‌پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 37-52]
 • بازاریابی موبایلی ارزیابی تأثیر عوامل فردی بر نگرش مصرف‌کننده دربارة برنامه‌های کاربردی تلفن همراه: مطالعة کاربران گوشی هوشمند در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • بازاریابی همراه پذیرش پیامک‌های تبلیغاتی درمیان کاربران تلفن همراه شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 47-64]
 • بازاریابی ویروسی تمایل به انتشار پیام در بازاریابی ویروسی اینترنتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 219-236]
 • بازار جهانی مدل ارتقای جایگاه برند حلال [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 151-166]
 • بازار دارایی‌های سرمایه‌ای طراحی الگوی عوامل موثر بر فرآیند خرید دارایی‌های سرمایه‌ای [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-106]
 • بازار شامپو بخش‏بندی بازار شامپو از دیدگاه مشتریان با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و شناسایی ویژگیهای هر بخش مبتنی بر روش تاگوچی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 125-142]
 • بازار صنعت بانکداری تحلیل کلان‌روندهای مؤثر بر آیندۀ بازار صنعت بانکداری با رویکرد تحلیل ساختاری، تحلیل تأثیر متقابل (بر گذر) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 57-86]
 • بازار فرش ایران ارزیابی اثر بخشی تبلیغات اینترنتی در بازار فرش ایران [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 43-58]
 • بازارفرش دستباف امکان سنجی پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • بازارگرایی تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه‌های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 25-46]
 • بازارگرایی بررسی تاثیر بازارگرایی بر بازده عملکرد صنعت هتلداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 141-166]
 • بازارگرایی بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های ساخت و تأمین قطعات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در استان خوزستان) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 139-162]
 • بازارگرایی تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی پیرامون صنایع دستی استان تهران) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 76-59]
 • بازارگرایی تأثیر شایستگی تجاری‌سازی فناوری بر مزیّت رقابتی: نقش تعدیلگر متغیر بازارگرایی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 59-74]
 • بازارگرایی نقش بازارگرایی داخلی در توسعة گرایش کارآفرینانه؛ شرکت‌های ارائه‌دهندة خدمات اینترنت در تهران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 97-116]
 • بازارگرایی قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • بازارگرایی داخلی نقش بازارگرایی داخلی در توسعة گرایش کارآفرینانه؛ شرکت‌های ارائه‌دهندة خدمات اینترنت در تهران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 97-116]
 • بازار گوشی تلفن همراه پژوهشی پیرامون برندهای دوقطبی در بازار گوشی تلفن همراه ایران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 183-198]
 • بازار گوشی تلفن همراه پژوهشی پیرامون برندهای دوقطبی در بازار گوشی تلفن همراه ایران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 183-198]
 • بازارمحوری بررسی تاثیر بازار محوری بر نگرش‌های شغلی(مطالعه: بانک‌های تجاری شهر بوشهر) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 149-166]
 • بازارمحوری بررسی تأثیر ابعاد رویکردهای سازمان بر موفقیت محصولات جدید با متغیرهای مدیریت دانش مشتری و دانش بازار (پژوهشی در شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 87-108]
 • بازار محوری سنجش تأثیر مشتری محوری، مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درک شده، بر رضایت مشتری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 179-200]
 • بازار محوری تحلیل نقش بازارمحوری بر عملکرد بیمارستان‌ها با تأکید بر نقش هویت برند سازمان؛ مطالعة موردی: بیمارستان‌های خصوصی شهر اصفهان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 145-156]
 • بازارمداری بررسی تأثیر بازارمداری و نوآوری‌ بر عملکرد شرکت‌های غذایی بورس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-120]
 • بازارهای بین المللی شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهای بین المللی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 111-122]
 • باشگاه مشتریان خوشه‌بندی وفاداری مشتریان باشگاه مشتریان بانک ملت بر اساس اطلاعات دموگرافیک با استفاده از روش داده‌کاوی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 39-58]
 • باندلینگ اجتماعی تأثیر باندلینگ اجتماعی بر تشویق مصرف‌کنندگان به خرید بسته‌های آنلاین؛ مطالعة بستههای ترکیبی همراه اول [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 145-162]
 • بانک شناسایی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مورد انتظار مشتریان از شعارهای تبلیغاتی بانک [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 21-36]
 • بانک شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان(مورد مطالعه: بانک ملت) [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 75-94]
 • بانک نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت خدمات بانکی کشور [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-20]
 • بانک پارسیان بررسی تاثیرعملکرد بازاریابی بر عملکرد مالی بانک پارسیان [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 107-118]
 • بانکداری الکترونیک بررسی و شناسایی عوامل کلیدی حیاتی در پذیرش همراه بانک توسط مشتریان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 99-108]
 • بانکداری الکترونیکی مدل به‌کارگیری تکنیک‌های داده‌کاوی در شناسایی، بخش‌بندی و تحلیل رفتار مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 177-190]
 • بانکداری الکترونیکی طراحی سیستم خبره فازی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 59-88]
 • بانکداری الکترونیکی ارائه الگویی بهینه در جهت استقرار خدمات بانکداری الکترونیک با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان (مطالعه موردی بانک مسکن در شهر تهران) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 185-198]
 • بانکداری الکترونیکی بررسی عوامل مؤثر بر فرایند شکل‌گیری وفاداری الکترونیکی با نقش میانجی تعهد الکترونیکی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری الکترونیکی در ایران) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 117-144]
 • بانکداری تکنولوژی محور تفاوت های رفتاری در دو گروه کاربران و غیرکاربران تکنولوژی های خودخدمتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 136-119]
 • بانکداری خرد شناسایی و دسته بندی معیارهای گزینش بانک توسط مشتریان: مطالعه‌ی موردی در بانک ملت شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 135-156]
 • بانکداری همراه مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 169-194]
 • بانک سپه عوامل تعیین‌کننده و پیامدهای کلیدی توانایی‌های بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 19-42]
 • بانک صادرات ایران تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند به واسطة اعتبار برند (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران، شهر بوشهر) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 57-76]
 • بانک ملت شهر تهران تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه‌های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 25-46]
 • بانک مهر اقتصاد تأثیر راهبردگرایی بر عملکرد کسب و کار با میانجی‌گری قابلیت‌های بازاریابی؛ مطالعة موردی: شعبه‌های بانک مهر اقتصاد استان اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 87-104]
 • بیانیه ماموریت چارچوب جامع تدوین استراتژی نیروگاه برق اصفهان با رویکرد بازاریابی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 119-134]
 • بانوان شاغل و غیر شاغل بررسی و مقایسه سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کننده در میان بانوان شاغل و غیرشاغل [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • باورهای هنجاری بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 93-110]
 • بخش بندی بخش‌بندی بازدیدکنندگان مراکز تجاری بر مبنای نوع فعالیت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 81-96]
 • بخش‌بندی طراحی و آزمون مدل انتخاب مؤلفه‌های بخش‌بندی بازار بین‌المللی؛ مطالعۀ موردی بازار بین‌المللی بنزین [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 19-36]
 • بخش‌بندی شناسایی الگوهای غالب رفتار مشتریان بانک در طول زمان بخشهای مختلف؛ مطالعة موردی: بانک انصار [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 149-165]
 • بخش بندی بازار بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 113-140]
 • بخش بندی بازار بخش بندی مصرف کنندگان سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در شهر شیراز) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 163-184]
 • بخش بندی بازار بخش‌بندی بازار بیمه عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی (AIO) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 74-55]
 • بخش‌بندی بازار بخش‌بندی بازار رویدادهای ویژة فرهنگی بر مبنای انگیزه‌های بازدیدکنندگان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 93-114]
 • بخش‏بندی بازار بخش‏بندی بازار شامپو از دیدگاه مشتریان با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و شناسایی ویژگیهای هر بخش مبتنی بر روش تاگوچی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 125-142]
 • بخش‌بندی مشتری مدل به‌کارگیری تکنیک‌های داده‌کاوی در شناسایی، بخش‌بندی و تحلیل رفتار مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 177-190]
 • بخش‌بندی مصرف‌کننده سبز بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف‌کنندگان عضو شبکه‌های اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 41-58]
 • برتری برند بررسی تاثیر محرک‌های ارزش ویژه برند برطنین برند دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه‌های‌امیرکبیر، تربیت مدرس، تهران و شریف) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 169-182]
 • برچسب محیط زیستی بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف‌کنندگان عضو شبکه‌های اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 41-58]
 • بریگز ابعاد شخصیتی تست مایرز-بریگز (MBTI) و تمایل خرید مشتریان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 151-165]
 • برنامة تبلیغاتی نگاهی پدیدارشناختی به راهکار تقویت دلبستگی به برند در طبقات محصول [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 43-62]
 • برنامه پیشبردی نگاهی پدیدارشناختی به راهکار تقویت دلبستگی به برند در طبقات محصول [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 43-62]
 • برنامه ریزی استراتژیک تدوین استراتژی و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت بهنوش ایران با مقایسه رویکردهای فازی و QSPM [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 135-154]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه ماتریس SPACE با کمک تحلیل سلسله‌مراتبی دلفی فازی به منظور تعیین موقعیت استراتژیک کسب و کار؛ مطالعه موردی در صنعت محصولات یوپی‌وی‌سی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 55-74]
 • برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی تحلیل شبکه‌ای اقدامات استراتژیک بازاریابی و گسترش کارکرد کیفیت [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 165-192]
 • برنامه سیستم‌های اطلاعات استراتژیک ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست‌های امنیت اطلاعات بازاریابی با برنامه سیستم‌های اطلاعات استراتژیک (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 73-98]
 • برنامه‌های کاربردی موبایل ارزیابی تأثیر عوامل فردی بر نگرش مصرف‌کننده دربارة برنامه‌های کاربردی تلفن همراه: مطالعة کاربران گوشی هوشمند در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • برنامه های وفاداری تاثیراستراتژی های بازاریابی ارتباطی بر عملکرد اقتصادی نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران خودرو [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 106-93]
 • برند بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند موسسات آموزشی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 59-74]
 • برند تأثیر عناصر آمیختۀ بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت قند نقش جهان [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 111-124]
 • برند تاثیر ارزش برند بر درآمد فروش و ارزش بازار شرکت ها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 41-54]
 • برند ممیزی برند و بررسی روابط میان شاخص های آن در صنعت هتل داری (مورد مطالعه: هتل همای شیراز) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 23-40]
 • برند شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مصرف برندهای خارجی در صنعت مد لباس (مورد مطالعه: شهر اصفهان) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 95-120]
 • برند تأثیر تعامل کاربران در رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید به‌واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 33-52]
 • برند شناسایی و تبیین پیشران‌های موثر در برندسازی تجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • برند حلال مدل ارتقای جایگاه برند حلال [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 151-166]
 • برند حلال بررسی تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان برند حلال با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل شبکه‌های عصبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • برندسازی ارزیابی هویت نوظهور مصرف‌‌کنندگان ایرانی در فضای مجازی ایران و تأثیر آن بر فعالیت‌‌های ارتباطی نمانام‌ها با استفاده از نظریة زمینه‌ای کلاسیک [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 117-130]
 • برند سازی ارائه مدل برند سازی برای خرده فروشی های اینترنتی با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 188-167]
 • برند سازی اینترنتی ارائه مدل برند سازی برای خرده فروشی های اینترنتی با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 188-167]
 • برندسازی خدمات بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 119-138]
 • برند سازی خدماتی ارائه یک مدل جهت اندازه گیری ارزش ویژه برند در حوزه خدمات:آزمون و پیاده سازی در یک دانشگاه مجازی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 191-206]
 • برند سازی داخلی طراحی و تبیین مدل مکانیزم ها، آثار و پیامد برندسازی داخلی (مورد مطالعه: گروه صنعتی سدید) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 152-133]
 • برند‌سازی درون سازمانی ارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-16]
 • برند شبکه ارتباطی آسیب شناسی برند گردشگری ایران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 63-80]
 • برند شهری مفهوم‌پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 37-52]
 • برند گردشگری آسیب شناسی برند گردشگری ایران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 63-80]
 • برند گردشگری اثر ارزش تعامل اجتماعی، ظاهری و اعتباری برندهای گردشگری در فضای مجازی و تاثیر ان بر انتخاب مقصد گردشگران اروپایی(مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • برند لوکس بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف‌کنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک (مورد: شهر ساری) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-34]
 • برند محیط زیستی بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف‌کنندگان عضو شبکه‌های اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 41-58]
 • برند مکان مدل‌سازی جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت گاز ایران از دیدگاه برندسازی مکان؛ بارویکرد فراترکیب و پویایی‌شناسی سیستم [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 163-178]
 • برندینگ صنعتی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند دربخش نرم افزاری صنعت فناوری اطلاعات [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 182-195]
 • برون سپاری بررسی علل عملکرد فروشنده در برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعات [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 45-62]
 • بسته‌بندی بررسی اثر جنبه زیباشناختی بسته بندی و ابعاد آن بر قصد خرید کالا با میانجی گری ترجیح بسته بندی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 163-184]
 • بسته‌بندی بررسی تأثیر گردن‌آویز بسته‌بندی محصول بر جلب توجه مشتری با استفاده از ردیابی حرکات چشم [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 109-128]
 • بیع زمانی بررسی امکان انعقاد قراردادهای مالکیت زمانی از طریق عقود معین [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 17-36]
 • بلاغت در تصویر طراحی نوع‌شناسی آرایه‌های تصویری با تمرکز بر رابطة تعاملی استعاره و مجاز در تبلیغات چاپی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 125-144]
 • بیمارستان تحلیل نقش بازارمحوری بر عملکرد بیمارستان‌ها با تأکید بر نقش هویت برند سازمان؛ مطالعة موردی: بیمارستان‌های خصوصی شهر اصفهان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 145-156]
 • بیمه اولویت‌بندی شرکتهای بیمه دولتی ایران بر مبنای رویکرد کارت ارزیابی متوازن با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی گروهی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 25-36]
 • بیمه پیاده‌سازی بازاریابی داخلی به‌عنوان یک استراتژی جهت بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 15-28]
 • بیمه نقش بازاریابی خیرخواهانه برجذب مشتریان در صنعت بیمه با تبیین نقش میانجی متغیرهای توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه (مورد مطالعه: شعب بیمه ایران در شهر ایلام) [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 125-138]
 • بیمه مطالعه مقایسه‌ای الگوریتم‌های خوشه‌بندی در راستای سنجش ارزش مشتری در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • بیمه ایران بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه مشتریان صنعت بیمه ایران [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 29-44]
 • بیمه الکترونیک شناسایی مؤلفه‌های توسعه بیمه الکترونیک در ایران: رویکردی آمیخته [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 95-110]
 • بیمه الکترونیک بررسی یافته‌های تجربی پیاده‌سازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسعه این صنعت در شرکت‌های بیمه‌ای ایران [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 147-162]
 • بیمه الکترونیکی طراحی الگوی تبیین عوامل موثر بر موفقیت بیمه الکترونیک در صنعت بیمۀ ایران با نگاه یکپارچه به پذیرش فناوری توسط بیمه گذاران و آمادگی الکترونیک بیمه گران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 77-94]
 • بیمه عمر تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 1-14]
 • بیمه عمر بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید مجدد از طریق ارزش ادراک شده و وفاداری برند (مورد مطالعه: بیمه‌گذاران عمر شرکت بیمه سامان) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-22]
 • بیمه عمر بخش‌بندی بازار بیمه عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی (AIO) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 74-55]
 • بیمه‌گذار بررسی یافته‌های تجربی پیاده‌سازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسعه این صنعت در شرکت‌های بیمه‌ای ایران [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 147-162]
 • بیمه‌گر بررسی یافته‌های تجربی پیاده‌سازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسعه این صنعت در شرکت‌های بیمه‌ای ایران [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 147-162]
 • بیمه‌های بازرگانی ارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-16]
 • بنای برجسته طراحی مدل بومی برندسازی برای کلان پروژه‌های چندمنظوره کشور و پیاده سازی و آزمون آن در یک مجموعه چند منظوره [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • بندر خشک طراحی الگوی توسعه بندر خشک در ایران با استفاده از تکنیک‌های دلفی، تحلیل شکاف و دیمتل فازی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 205-230]
 • بندر خشک درک جایگاه عوامل زمینه‌ساز ایجاد بنادر خشک در ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی GRA، MCDM و اعداد فازی مثلثی ـ بازه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 57-74]
 • به اشتراک‌گذاری دانش درونی بررسی نحوه شکل‌گیری هوشمندی رقابتی بر اساس رویکرد قابلیت‌های پویای مبتنی بر دانش (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 147-160]
 • بهینه‌سازی انتخاب راهبرد بهینة بازاریابی در شرایط رقابتی با توسعة مدل تئوری بازی‌ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 107-124]
 • بهینه‌سازی استوار تخصیص بهینه بودجه‌های ارتباط با مشتری با رویکرد بهینه‌سازی استوار با هدف بیشینه‌سازی حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتری (CE) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 21-42]
 • بویایی نقش محرّک‌های محیطی چندحسی در ارتقای تجربة درون‌فروشگاهی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 141-162]
 • بوتیک پوشاک تأثیرات محیطی و ظاهری فروشگاه‌ها بر رفتار اغلب خریداران پوشاک زنانه [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 41-54]
 • بورس بررسی تأثیر بازارمداری و نوآوری‌ بر عملکرد شرکت‌های غذایی بورس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-120]
 • بورس بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکت های بین المللی شده ایرانی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 63-78]
 • بورس کاربست نظریة گسترش نوآوری در بازاریابی خدمات مالی؛ مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 77-86]
 • بورس اوراق بهادار تهران ارتباط حاکمیت شرکتی با ارزش سهام در شرکت های صنایع مالی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 97-118]
 • بوم شناختی مشتری بررسی اثر نواهنگ بر خرید فروشگاهی:بررسی نقش مدت زمان ماندگاری مشتری در فروشگاه [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 69-86]

پ

 • پیاده سازی امکان سنجی پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • پارادایم پدیدار شناسی در مطالعات مصرف کننده [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 107-132]
 • پاسخ احساسی به برند بررسی تاثیر محرک‌های ارزش ویژه برند برطنین برند دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه‌های‌امیرکبیر، تربیت مدرس، تهران و شریف) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 169-182]
 • پاسخگوئی زنجیره تامین بهینه سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین و بازاریابی محصولات هوائی به روش AHP [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 143-164]
 • پاسخ‌های رفتاری آنی و پنهان مصرف‌کنندگان تأثیر ارتباطات دهان‌به‌دهان الکترونیک بر پاسخ‌های رفتاری مصرف‌کنندگان؛ مطالعه با تمرکز بر شبکة اجتماعی اینستاگرام [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 195-218]
 • پاسخهای مصرف کنندگان بررسی مدل پاسخ های مصرف کنندگان به ارزش ویژه برند بر مبنای رابطه تلاش های آمیخته بازاریابی، تصویر شرکت و ارزش ویژه برند ( مورد مطالعه: شرکت بوتان) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 42-21]
 • پیامک تبلیغاتی پذیرش پیامک‌های تبلیغاتی درمیان کاربران تلفن همراه شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 47-64]
 • پیامک تبلیغاتی – حقوق مصرف کننده – بازاریابی سیار – اعتماد بررسی اثر جنسیت کاربران تلفن همراه بر پذیرش پیامک های تبلیغاتی در ایران و راهکارهای حفظ حریم خصوصی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 65-100]
 • پیامک تبلیغاتی – حقوق مصرف کننده – بازاریابی سیار – اعتماد بررسی اثر جنسیت کاربران تلفن همراه بر پذیرش پیامک های تبلیغاتی در ایران و راهکارهای حفظ حریم خصوصی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 65-100]
 • پیچیدگی کاربست نظریة گسترش نوآوری در بازاریابی خدمات مالی؛ مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 77-86]
 • پدیدارشناسی شناخت محتوای انواع قراردادهای روان‌شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]
 • پدیدارشناسی نگاهی پدیدارشناختی به راهکار تقویت دلبستگی به برند در طبقات محصول [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 43-62]
 • پدیدار شناسی پدیدار شناسی در مطالعات مصرف کننده [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 107-132]
 • پدیدارشناسی تفسیری واکاوی تجربه‌های خرید مشتریان از مراکز خرید شهر تبریز با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 63-78]
 • پذیرش بررسی و شناسایی عوامل کلیدی حیاتی در پذیرش همراه بانک توسط مشتریان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 99-108]
 • پذیرش پذیرش پیامک‌های تبلیغاتی درمیان کاربران تلفن همراه شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 47-64]
 • پذیرش بازار طراحی و آزمون مدل انتخاب مؤلفه‌های بخش‌بندی بازار بین‌المللی؛ مطالعۀ موردی بازار بین‌المللی بنزین [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 19-36]
 • پذیرش تبلیغات تأثیر عوامل عاطفی و شناختی بر نگرش و پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 167-192]
 • پذیرش فناوری طراحی الگوی تبیین عوامل موثر بر موفقیت بیمه الکترونیک در صنعت بیمۀ ایران با نگاه یکپارچه به پذیرش فناوری توسط بیمه گذاران و آمادگی الکترونیک بیمه گران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 77-94]
 • پرامتی بکارگیری روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار مناسب [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 89-106]
 • پرستیژ برند تئوری پیشآیندها و پیامدهای هویت پذیری مصرف کنندگان از برند [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 207-222]
 • پرستیژ برند بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بر وفاداری مشتری به واسطه هویت‌یابی مشتری با برند [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]
 • پیشایندهای تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیک تأثیر ارتباطات دهان‌به‌دهان الکترونیک بر پاسخ‌های رفتاری مصرف‌کنندگان؛ مطالعه با تمرکز بر شبکة اجتماعی اینستاگرام [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 195-218]
 • پیشبرد شناسایی و ارزیابی عوامل‌ موثر بر وفاداری به برند: مطالعه ی برند گوشی‌های تلفن همراه [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 17-38]
 • پیش‌بینی پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ANN ، ANFIS ،LOGIT [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 166-153]
 • پیشران‌های برندسازی شناسایی و تبیین پیشران‌های موثر در برندسازی تجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیشگام‌بودن تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادراتی استان بوشهر [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 125-140]
 • پیشنهادیه ارزش تحلیلی بر عوامل موثر بر پیشنهادیه ارزش مشتری در صنعت پوشاک؛ ( مورد مطالعه: پوشاک پل) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 47-68]
 • پویایی‌شناسی سیستم مدل‌سازی جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت گاز ایران از دیدگاه برندسازی مکان؛ بارویکرد فراترکیب و پویایی‌شناسی سیستم [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 163-178]
 • پویایی مشتریان کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-30]
 • پویایی‌ های سیستم بررسی عوامل مؤثّر بر رضایت مشتریان، با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش دلفی فازی و مدل پویایی سیستم( مطالعه‌ی موردی: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 199-218]
 • پویائی شناسی سیستم مدل سازی وفاداری مشتری با استفاده از متدلوژی پویائی شناسی سیستم (مطالعه موردی : شرکت خدمات اینترنت پر سرعت) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 185-204]
 • پیوستار خدمات تعیین دامنة توسعة کسب‌وکارهای خدمات محصول محصور، در شرکت‌های تولیدکنندة کالاهای صنعتی؛ مورد مطالعه: صنعت تولید تجهیزات سنگین- شرکت آلفا [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 15-32]
 • پوشاک تاثیرمخارج تبلیغات بر سودآوری در صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 155-172]
 • پول الکترونیکی ارائه روشی نوین برای امنیت ارسال پول الکترونیکی بر اساس امضای کور و الگوریتم‌های رمزنگاری نامتقارن [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 105-116]

ت

 • تابع کاب داگلاس محاسبه کارایی هزینه بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانک‌ها بر آن [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 143-160]
 • تاپسیس قیمت‌گذاری خدمات آزمایشگاهی با توجه ‌به قیمت رقبا با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیارة فازی بازه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • تاپسیس فازی رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری صنعت فرش کشور با روش تاپسیس فازی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 127-154]
 • تاپسیس فازی تدوین استراتژی و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت بهنوش ایران با مقایسه رویکردهای فازی و QSPM [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 135-154]
 • تأثیر اجتماعی تأثیر ابعاد روانشناختی استرات‍ژی بازی‌کاری بر وفاداری مشتریان؛ مطالعة موردی: مشتریان شعب منتخب بانک ملت شهر اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 135-152]
 • تأثیر آموزش هنر تأثیر آموزش هنر در رشد خلاقیت، نوآوری و ارتقاء سطح مهارت های کارآفرینی کودکان پیش دبستانی (نمونه موردی کودکان مقطع پیش دبستانی دخترانه و پسرانه مبتکر نوین آموزش و پرورش منطقه 5 تهران) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 79-92]
 • تأییدکنندۀ مشهور بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده‌های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغ [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بررسی تاثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 44-62]
 • تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری مشتریان (شرکت بیمه ایران) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 129-148]
 • تاکسونومی تحلیل خوشه‌ای مشتریان در خرید علّی بر اساس نوع محصول انتخابی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 75-96]
 • تبادلی شناخت محتوای انواع قراردادهای روان‌شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]
 • تبلیغات شناسایی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مورد انتظار مشتریان از شعارهای تبلیغاتی بانک [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 21-36]
 • تبلیغات ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمرین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-40]
 • تبلیغات تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی- نسل جدید بانکداری الکترونیک [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-20]
 • تبلیغات تاثیرمخارج تبلیغات بر سودآوری در صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 155-172]
 • تبلیغات سنجش تجربی هم افزایی در بازاریابی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 105-124]
 • تبلیغات تاثیر شخصیت برند سیاسی بر مشارکت سیاسی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 147-162]
 • تبلیغات شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش افراد به تبلیغات (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 69-86]
 • تبلیغات اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک و تصمیم به خرید مشتریان در بازاریابی عصبی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 99-118]
 • تبلیغات ادراک شده بررسی تأثیر محرک‌های موفقیت تعمیم نام تجاری بر رفتار مصرف‌کنندگان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 167-180]
 • تبلیغات اینترتنی انتخاب شکل مناسب تبلیغ اینترنتی در بخش خدمات حمل‏ ونقل هوایی، با استفاده از یک مدل کاربردی، مطالعه موردی شرکت هواپیمایی ایران ایر(هما) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 69-86]
 • تبلیغات اینترنتی ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]
 • تبلیغات اینترنتی ارزیابی اثر بخشی تبلیغات اینترنتی در بازار فرش ایران [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 43-58]
 • تبلیغات توصیه‌ای تبیین ارتباط پیامدهای مثبت رفتاری کارکنان با مشتریان بانک‌های منتخب [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 129-144]
 • تبلیغات توصیه‌ای الکترونیکی بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی، ارزش ادراک‌شده و تبلیغات توصیه‌ای الکترونیکی؛ مطالعة موردی: خرده‌فروشی‌های الکترونیکی شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-16]
 • تبلیغات توصیه‌ای-الکترونیکی تأثیر انگیزه‌های مشارکت در تبلیغات توصیه‌ای- الکترونیکی بر تمایل به خرید: نقش میانجی ویژگی‌های پیام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 141-158]
 • تبلیغات دهان به دهان تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 15-36]
 • تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیک تأثیر ارتباطات دهان‌به‌دهان الکترونیک بر پاسخ‌های رفتاری مصرف‌کنندگان؛ مطالعه با تمرکز بر شبکة اجتماعی اینستاگرام [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 195-218]
 • تبلیغات شفاهی بررسی تأثیر ریسک گریزی و سطح درگیری محصول مصرف کنندگان بر وفاداری و تبلیغات شفاهی آن ها از نام و نشان های تجاری: نقش میانجی دلبستگی و اعتماد به نام و نشان تجاری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 105-121]
 • تبلیغات شفاهی تفاوت های رفتاری در دو گروه کاربران و غیرکاربران تکنولوژی های خودخدمتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 136-119]
 • تبلیغات شفاهی (دهان‌به‌دهان) بررسی تاثیر اقدامات بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی؛ نوعی از استراتژی هک رشد بر تمایلات رفتاری و تبلیغات شفاهی مشتریان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 45-68]
 • تبلیغات شفاهی مثبت بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و تبلیغات شفاهی مثبت در بین کاربران تلگرام [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 173-202]
 • تبلیغات کلامی بررسی تأثیر ابعاد تبلیغات کلامی بر ترجیح خرید دانشجویان؛ نقش تعدیل‌گر نوگرایی مصرف کننده (مطالعه موردی؛ محصولات گوشی تلفن همراه شرکت SONY) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 21-42]
 • تبلیغات موبایلی مقایسه تحلیلی مدل‌ پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل در رابطه با پذیرش تبلیغات موبایلی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 181-196]
 • تبلیغات موبایلی محرک‌ها و عوامل فردی تاثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی: مطالعه‌ی کاربران تلفن‌همراه [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 20-1]
 • تبلیغات موبایلی تأثیر عوامل عاطفی و شناختی بر نگرش و پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 167-192]
 • تبلیغات موبایلی بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفادة مصرف‌کنندگان از تبلیغات موبایلی مبتنی بر نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 173-194]
 • تبلیغات همراه پذیرش پیامک‌های تبلیغاتی درمیان کاربران تلفن همراه شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 47-64]
 • تبلیغ دهان به دهان بررسی ویژگی‌های تبلیغ ویروسی و علت انتشار آن در اینترنت [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 37-48]
 • تبلیغ محیط زیستی بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف‌کنندگان عضو شبکه‌های اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 41-58]
 • تبلیغ ویروسی بررسی ویژگی‌های تبلیغ ویروسی و علت انتشار آن در اینترنت [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 37-48]
 • تیپ شخصیتی مایرز ابعاد شخصیتی تست مایرز-بریگز (MBTI) و تمایل خرید مشتریان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 151-165]
 • تیپ شخصیتی مایرز-بریگز ابعاد شخصیتی تست مایرز-بریگز (MBTI) و تمایل خرید مشتریان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 151-165]
 • تجارت اجتماعی طراحی الگوی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مشتریان در تجارت اجتماعی با رویکردی بر مدل محرّک- موجود زنده- پاسخ [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 17-42]
 • تجارت الکترونیک تبیین و بررسی وضعیت وب سایتهای تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 199-210]
 • تجارت الکترونیک ارائه مدل توسعه‌یافته تأثیر عامل فرهنگ الکترونیکی در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری کالا و خدمات [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 53-66]
 • تجارت درون صنعت اثر ساختار بازار بر تجارت درون صنعت ایران و شرکای تجاری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 72-59]
 • تجاری‌سازی طراحی مدل تجاری‌سازی کالاهای دانش‌بنیان در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 23-38]
 • تجاری سازی دانش واکاوی نقش دانشگاه مادر و مکان در موفقیت شرکت های زایشی دانشگاهی(مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 87-102]
 • تجربة درون‌فروشگاهی نقش محرّک‌های محیطی چندحسی در ارتقای تجربة درون‌فروشگاهی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 141-162]
 • تجربة مشتری مطالعة کیفی تجارب مشتریان در صنایع خرده‌فروشی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • تجربة مصرف‌کننده مطالعة کیفی تجارب مشتریان در صنایع خرده‌فروشی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • تجربة منفی گذشته تنفر از برند؛ بررسی و تحلیل عوامل و پیامدهای تنفر از برند [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 165-180]
 • تجربه پدیدار شناسی در مطالعات مصرف کننده [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 107-132]
 • تجربه مطالعة کیفی تجارب مشتریان در صنایع خرده‌فروشی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • تجربه برند طراحی الگوی وفاداری برند در صنعت لاستیک: نقش تعدیلگر ارزش‌درک‌شده [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 183-200]
 • تجربه صادراتی کارکرد صادراتی شرکت‌ها: شناسایی اثر مزیت‌های رقابتی، تطبیق تاکتیک‌های بازاریابی و تجربه صادراتی بر کارکرد صادراتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 155-180]
 • تجربه مشتری تبیین ارتباط بین ویژگی های محصول، تجربه مشتری و ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند تلفن همراه در شهرستان اهواز [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 103-120]
 • تجربه مشتری بررسی تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستاره شهر مشهد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 36-19]
 • تجربه‌های خرید واکاوی تجربه‌های خرید مشتریان از مراکز خرید شهر تبریز با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 63-78]
 • تجزیه و تحلیل خاکستری ارائه چارچوب ترکیبی کانو و طراحی استوار جهت افزایش رضایت مشتری در سازمان‌های خدماتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 139-154]
 • تجزیه و تحلیل روابط خاکستری درک جایگاه عوامل زمینه‌ساز ایجاد بنادر خشک در ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی GRA، MCDM و اعداد فازی مثلثی ـ بازه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 57-74]
 • تجسمی تأثیر آموزش هنر در رشد خلاقیت، نوآوری و ارتقاء سطح مهارت های کارآفرینی کودکان پیش دبستانی (نمونه موردی کودکان مقطع پیش دبستانی دخترانه و پسرانه مبتکر نوین آموزش و پرورش منطقه 5 تهران) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 79-92]
 • تحلیل RFM بررسی ویژگی های رفتاری و کارکردی مشتریان شرکت مخابرات با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش های مبتنی بر داده کاوی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 221-236]
 • تحلیل اهمیت تحلیل اهمیت-عملکرد ویژگی‌های مکان‌های تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی (مورد مطالعه عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 85-104]
 • تحلیل اهمیت-عملکرد تحلیل اهمیت-عملکرد ویژگی‌های مکان‌های تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی (مورد مطالعه عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 85-104]
 • تحلیل پوششی داده‌های موزون سلسله‌مراتبی طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی‌شونده‌های سلسله‌مراتبی با شاخص‌های موزون در دپارتمان‌های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌های سلسله‌مراتبی موزون [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 69-94]
 • تحلیل تأثیر متقابل (بر گذر) تحلیل کلان‌روندهای مؤثر بر آیندۀ بازار صنعت بانکداری با رویکرد تحلیل ساختاری، تحلیل تأثیر متقابل (بر گذر) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 57-86]
 • تحلیل خوشه ای بخش‌بندی بازدیدکنندگان مراکز تجاری بر مبنای نوع فعالیت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 81-96]
 • تحلیل خوشه سلسله مراتبی (HCA) به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (FDAHP) و تحلیل خوشه سلسله مراتبی (HCA) در مدل آر.اف.ام. (RFM) جهت تعیین ارزش دوره عمر مشتری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 51-68]
 • تحلیل رفتار مشتری تحلیل رفتار مشتری با استفاده از کاوش کاربری وب [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 69-86]
 • تحلیل روند تحلیل کلان‌روندهای مؤثر بر آیندۀ بازار صنعت بانکداری با رویکرد تحلیل ساختاری، تحلیل تأثیر متقابل (بر گذر) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 57-86]
 • تحلیل ساختاری تحلیل کلان‌روندهای مؤثر بر آیندۀ بازار صنعت بانکداری با رویکرد تحلیل ساختاری، تحلیل تأثیر متقابل (بر گذر) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 57-86]
 • تحلیل سلسله مراتبی بکارگیری روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار مناسب [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 89-106]
 • تحلیل سلسله‌مراتبی دلفی فازی (FDAHP) توسعه ماتریس SPACE با کمک تحلیل سلسله‌مراتبی دلفی فازی به منظور تعیین موقعیت استراتژیک کسب و کار؛ مطالعه موردی در صنعت محصولات یوپی‌وی‌سی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 55-74]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بهینه بازاریابی، در شرایط رکود اقتصادی و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و گروهی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 259-274]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی شناسایی مؤلفه‌های توسعه بیمه الکترونیک در ایران: رویکردی آمیخته [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 95-110]
 • تحلیل سلسله مراتبی گروهی اولویت‌بندی شرکتهای بیمه دولتی ایران بر مبنای رویکرد کارت ارزیابی متوازن با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی گروهی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 25-36]
 • تحلیل عاملی بخش‌بندی بازدیدکنندگان مراکز تجاری بر مبنای نوع فعالیت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 81-96]
 • تحلیل عاملی شناسایی و دسته بندی معیارهای گزینش بانک توسط مشتریان: مطالعه‌ی موردی در بانک ملت شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 135-156]
 • تحلیل عاملی توسعه مدل بومی سنجش رقابت پذیری گردشگری مقاصد گردشگری ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-122]
 • تحلیل عاملی تدوین استراتژی ریسک اعتباری بر اساس مدل SWOT در بانک ملی ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 55-68]
 • تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی و طبقه بندی مشتریان سیستم بانکی ایران از منظر انتظارات و ارزش درک شده خدمات بانکی با استفاده از تکنیک های داده کاوی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 201-220]
 • تحلیل عاملی – اکتشافی طرّاحی و تبیین مدلی از عوامل اثرگذار بر رفتار خرید پوشاک دانشجویان جوان ایرانی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 159-176]
 • تحلیل محتوا شناسایی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مورد انتظار مشتریان از شعارهای تبلیغاتی بانک [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 21-36]
 • تحلیل مرز تصادفی محاسبه کارایی هزینه بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانک‌ها بر آن [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 143-160]
 • تحلیل مضمون شناسایی مؤلفه‌های توسعه بیمه الکترونیک در ایران: رویکردی آمیخته [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 95-110]
 • تحلیل مضمون طراحی مدل تجاری‌سازی کالاهای دانش‌بنیان در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 23-38]
 • تحلیل مضمون هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه‌های اجتماعی و عوامل موثر بر فرایند آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • تخصص بررسی عوامل موثر بر اطاعت کردن مشتری در خدمات پر تماس بر اساس تئوری اجتماعی _ شناختی بندورا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-126]
 • تخصص بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده‌های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغ [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • تخفیف دهی خوشه بندی مشتریان به منظور تدوین استراتژی تخفیف دهی ، مطالعه موردی شرکت کدبانو [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 135-150]
 • تداعی برند بررسی تاثیر محرک‌های ارزش ویژه برند برطنین برند دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه‌های‌امیرکبیر، تربیت مدرس، تهران و شریف) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 169-182]
 • تداعی‌های خرده‌فروش تحلیل ارزش خرده فروشی بر‌اساس ابعاد منتخب تصویر فروشگاهی (مورد مطالعه: فروشگاه‌های رفاه، مجموعه سیتی‌سنتر (هایپراستار) و کوثر ) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 143-160]
 • تداعی‌های ناشی از برند واکاوی عشق به برند و بررسی تأثیر تداعی‌ها، رضایت و اعتماد بر عشق به برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-26]
 • تداوم خرید مشتریان شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده تداوم خرید مشتریان فروشگاه های زنجیره ای اتکا با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 122-150]
 • ترجیح برند نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت خدمات بانکی کشور [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-20]
 • ترجیح برند تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • ترجیح بسته‌بندی بررسی اثر جنبه زیباشناختی بسته بندی و ابعاد آن بر قصد خرید کالا با میانجی گری ترجیح بسته بندی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 163-184]
 • ترجیح خرید بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر پذیرش استفاده از نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارت CHP توسط مشتریان سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-50]
 • ترجیح خرید بررسی تأثیر ابعاد تبلیغات کلامی بر ترجیح خرید دانشجویان؛ نقش تعدیل‌گر نوگرایی مصرف کننده (مطالعه موردی؛ محصولات گوشی تلفن همراه شرکت SONY) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 21-42]
 • ترجیح خرید تحلیل ترجیحات مصرف‌کنندگان در خرید کالای داخلی یا خارجی، با مدل‌سازی عامل بنیان (ABM) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 131-152]
 • ترفیع کارآفرینانه مستند سازی شیوه‌های نوین ترفیع در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت پوشاک [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 167-184]
 • ترکیب هم افزایانه کاربری ها طراحی مدل بومی برندسازی برای کلان پروژه‌های چندمنظوره کشور و پیاده سازی و آزمون آن در یک مجموعه چند منظوره [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • تصمیم به خرید اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک و تصمیم به خرید مشتریان در بازاریابی عصبی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 99-118]
 • تصمیم خرید تبیین ارتباط بین ویژگی های محصول، تجربه مشتری و ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند تلفن همراه در شهرستان اهواز [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 103-120]
 • تصمیم خرید تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیریِ مصرف کننده [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 35-54]
 • تصمیم خرید بررسی نقش شخصیت برند در تحریک تصمیم خرید تلفن همراه؛ ملاحظة مداخلة اعتماد به برند و محتوای تبلیغات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 153-172]
 • تصمیم گیری چندشاخصه قیمت‌گذاری خدمات آزمایشگاهی با توجه ‌به قیمت رقبا با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیارة فازی بازه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی رتبه بندی شرکت‌های داوطلب مشاوره بر اساس روش تلفیقی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 93-110]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری صنعت فرش کشور با روش تاپسیس فازی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 127-154]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره درک جایگاه عوامل زمینه‌ساز ایجاد بنادر خشک در ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی GRA، MCDM و اعداد فازی مثلثی ـ بازه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 57-74]
 • تصمیمگیری خرید عوامل تعیین کننده تصویر قیمتی فروشگاه :رهیافت فراترکیب [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • تصمیم گیری خرید بررسی و مقایسه سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کننده در میان بانوان شاغل و غیرشاغل [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • تصویر برند بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل‌های 5 ستاره مشهد [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 73-92]
 • تصویر برند ابعاد شخصیتی تست مایرز-بریگز (MBTI) و تمایل خرید مشتریان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 151-165]
 • تصویر ذهنی برند مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 169-194]
 • تصویر ذهنی برند بررسی تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان برند حلال با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل شبکه‌های عصبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تصویر ذهنی شناختی تصویر ذهنی ادراک شده از یک کشور و تاثیر آن بر قصد بازدید گردشگران (مورد مطالعه: ایران) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 133-148]
 • تصویر ذهنی عاطفی تصویر ذهنی ادراک شده از یک کشور و تاثیر آن بر قصد بازدید گردشگران (مورد مطالعه: ایران) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 133-148]
 • تصویر ذهنی فروشگاهی تحلیل ارزش خرده فروشی بر‌اساس ابعاد منتخب تصویر فروشگاهی (مورد مطالعه: فروشگاه‌های رفاه، مجموعه سیتی‌سنتر (هایپراستار) و کوثر ) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 143-160]
 • تصویر ذهنی کشور مبدا تصویر ذهنی کشور مبدا و شکل‌گیری ارزش برند محصولات الکترونیکی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 109-128]
 • تصویر ذهنی کلی تصویر ذهنی ادراک شده از یک کشور و تاثیر آن بر قصد بازدید گردشگران (مورد مطالعه: ایران) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 133-148]
 • تصویر ذهنی مشتری مدلسازی تاثیرات تصویر مطلوب از سازمان بر مصرف کنندگان در بخش خدمات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 125-140]
 • تصویر شرکت تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند دربخش نرم افزاری صنعت فناوری اطلاعات [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 182-195]
 • تصویر شرکت بررسی مدل پاسخ های مصرف کنندگان به ارزش ویژه برند بر مبنای رابطه تلاش های آمیخته بازاریابی، تصویر شرکت و ارزش ویژه برند ( مورد مطالعه: شرکت بوتان) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 42-21]
 • تصویر شرکت تاثیر مسئولیت اجتماعی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 79-94]
 • تصویر فروشگاه تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد خرید مشتریان: اعتماد و ریسک درک شده به عنوان متغیرهای تعدیل کننده [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 53-72]
 • تصویر قیمتی فروشگاهی عوامل تعیین کننده تصویر قیمتی فروشگاه :رهیافت فراترکیب [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • تطبیق تاکتیک‌های بازاریابی کارکرد صادراتی شرکت‌ها: شناسایی اثر مزیت‌های رقابتی، تطبیق تاکتیک‌های بازاریابی و تجربه صادراتی بر کارکرد صادراتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 155-180]
 • تعامل اجتماعی اثر ارزش تعامل اجتماعی، ظاهری و اعتباری برندهای گردشگری در فضای مجازی و تاثیر ان بر انتخاب مقصد گردشگران اروپایی(مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعامل فعال بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • تعداد دفعات تثبیت نگاه بررسی تأثیر گردن‌آویز بسته‌بندی محصول بر جلب توجه مشتری با استفاده از ردیابی حرکات چشم [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 109-128]
 • تعدیل گر متغیرهای میانجی، تعدیل گر و مداخله گر در پژوهشهای بازاریابی: مفهوم، تفاوتها، آزمونها و رویه های آماری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 157-176]
 • تعمیم نام تجاری بررسی تأثیر محرک‌های موفقیت تعمیم نام تجاری بر رفتار مصرف‌کنندگان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 167-180]
 • تعیین هویت با برند طراحی و تبیین مدل مکانیزم ها، آثار و پیامد برندسازی داخلی (مورد مطالعه: گروه صنعتی سدید) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 152-133]
 • تعهد ارتباطی نگاهی نوآورانه به بانکداری الکترونیک: تبیین نقش استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند در ارتباط با مشتریان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 55-76]
 • تعهد الکترونیکی بررسی عوامل مؤثر بر فرایند شکل‌گیری وفاداری الکترونیکی با نقش میانجی تعهد الکترونیکی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری الکترونیکی در ایران) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 117-144]
 • تعهد به برند تئوری پیشآیندها و پیامدهای هویت پذیری مصرف کنندگان از برند [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 207-222]
 • تعهد به برند طراحی و تبیین مدل مکانیزم ها، آثار و پیامد برندسازی داخلی (مورد مطالعه: گروه صنعتی سدید) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 152-133]
 • تعهد سازمانی تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه‌های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 25-46]
 • تفاهم تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بررضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 235-258]
 • تفاوت فرهنگی بررسی و تحلیل تاثیر اعتماد شناختی و عاطفی بر تبادلات رابطه ای خریداران و فروشندگان (مورد مطالعه شرکت های صادراتی صنعت مواد غذایی) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 167-182]
 • تفکیک قیمتی اثرات نرخ ارز بر حاشیه بازاریابی بین المللی محصول سیب بین کشور ایران و ترکیه طی دوره 1390-1380 [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 169-180]
 • تکنیک TOPSIS شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 163-174]
 • تکنیک شبکه عصبی بررسی تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان برند حلال با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل شبکه‌های عصبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تکنیک لدرینگ بررسی جایگاه کامپیوتر‌های لپ تاپ در میان فروشندگان، با استفاده از تکنیک‌های نقشه ادراکی و لدرینگ [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 121-134]
 • تکنولوژی دیستکنیا : مدل ناکارایی تکنولوژی و پیشنهادات برای فرصت کارآفرینی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 191-210]
 • تکنولوژی (UTAUT) بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفادة مصرف‌کنندگان از تبلیغات موبایلی مبتنی بر نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 173-194]
 • تکنولوژیک بررسی عوامل تکنولوژیک، سازمانی، فرآیندی و کسب و کارموثر بر پیاده سازی موفق سیستم هوشمند کسب و کار در شرکت های خدمات اینترنتی ( مورد مطالعه:شرکت شاتل) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 143-166]
 • تکنولوژی‌محوری بررسی تأثیر ابعاد رویکردهای سازمان بر موفقیت محصولات جدید با متغیرهای مدیریت دانش مشتری و دانش بازار (پژوهشی در شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 87-108]
 • تکنولوژی های خودخدمتی تفاوت های رفتاری در دو گروه کاربران و غیرکاربران تکنولوژی های خودخدمتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 136-119]
 • تلاشهای آمیزه بازاریابی بررسی مدل پاسخ های مصرف کنندگان به ارزش ویژه برند بر مبنای رابطه تلاش های آمیخته بازاریابی، تصویر شرکت و ارزش ویژه برند ( مورد مطالعه: شرکت بوتان) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 42-21]
 • تلاطم محیطی مستندسازی فرایندهای مدیریت مشتریان: با توجه به عملکرد کسب و کارهای کوچک [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 58-43]
 • تلفن بیمه بررسی ادراک مشتریان از زمان انتظار در سیستم تلفن بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 45-64]
 • تلفن همراه تبیین ارتباط بین ویژگی های محصول، تجربه مشتری و ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند تلفن همراه در شهرستان اهواز [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 103-120]
 • تلفن همراه هوشمند ارزیابی هویت نوظهور مصرف‌‌کنندگان ایرانی در فضای مجازی ایران و تأثیر آن بر فعالیت‌‌های ارتباطی نمانام‌ها با استفاده از نظریة زمینه‌ای کلاسیک [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 117-130]
 • تلگرام بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و تبلیغات شفاهی مثبت در بین کاربران تلگرام [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 173-202]
 • تمایزات فردی بررسی دستیابی به قابلیت چابکی مشتری مبتنی بر استراتژی سفارشی سازی انبوه [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 39-54]
 • تمایز بازاریابی مسیر راهبردی شرکت‌های مواد غذایی و سبک ورود به بازار [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 47-62]
 • تمایزبرند بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بر وفاداری مشتری به واسطه هویت‌یابی مشتری با برند [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]
 • تمایز نوآورانه مسیر راهبردی شرکت‌های مواد غذایی و سبک ورود به بازار [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 47-62]
 • تمایلات تجاری تمایل به انتشار پیام در بازاریابی ویروسی اینترنتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 219-236]
 • تمایلات رفتاری بررسی تاثیر اقدامات بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی؛ نوعی از استراتژی هک رشد بر تمایلات رفتاری و تبلیغات شفاهی مشتریان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 45-68]
 • تمایلات نوستالژی بررسی تأثیر تمایل به خیال‌پردازی و ازخودبیگانگی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان با تأکید بر تمایلات نوستالژی و میراث برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 95-110]
 • تمایل استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین بررسی اثر تمایلات استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین بر عملکرد برند با بررسی نقش واسطه ای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 55-68]
 • تمایل به استفاده تأثیر ابعاد روانشناختی استرات‍ژی بازی‌کاری بر وفاداری مشتریان؛ مطالعة موردی: مشتریان شعب منتخب بانک ملت شهر اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 135-152]
 • تمایل به پرداخت بررسی عوامل مؤثر بر انصاف قیمتی ادراک شده و نتایج حاصل ازآن بر اساس نظریه اِسنادی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 109-126]
 • تمایل به تجارت اجتماعی طراحی الگوی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مشتریان در تجارت اجتماعی با رویکردی بر مدل محرّک- موجود زنده- پاسخ [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 17-42]
 • تمایل به تحریم آزمون مدلی- ساختاری از تأثیر خصومت مشتری بر تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحدة عربی در تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 53-66]
 • تمایل به خیال‌پردازی بررسی تأثیر تمایل به خیال‌پردازی و ازخودبیگانگی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان با تأکید بر تمایلات نوستالژی و میراث برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 95-110]
 • تمایل به خرید تأثیر انگیزه‌های مشارکت در تبلیغات توصیه‌ای- الکترونیکی بر تمایل به خرید: نقش میانجی ویژگی‌های پیام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 141-158]
 • تمایل به خرید تأثیر نوستالژی و میراث برند بر شکل‌گیری تمایل به خرید؛ مورد مطالعه: برند گوشی تلفن همراه نوکیا [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 41-58]
 • تمایل به خرید اینترنتی بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 152-137]
 • تمایل به خرید مجدد تفاوت های رفتاری در دو گروه کاربران و غیرکاربران تکنولوژی های خودخدمتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 136-119]
 • تمایل به کنترل ارزیابی و تحلیل استراتژی‌های ورود محصولات غذایی به بازارهای خارجی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 193-218]
 • تمایل به ماندن بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن، مورد مطالعه: یک سازمان دولتی در شهر مشهد [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 67-88]
 • تمایل خرید ابعاد شخصیتی تست مایرز-بریگز (MBTI) و تمایل خرید مشتریان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 151-165]
 • تمایل مشتری به تغییر برند مطالعه تاثیر تنوع طلبی و درگیری در قصد خرید بر نگرش مشتریان ( رضایت، وفاداری و تمایل مشتری به تغییر برند) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 211-224]
 • تم متمایز طراحی مدل بومی برندسازی برای کلان پروژه‌های چندمنظوره کشور و پیاده سازی و آزمون آن در یک مجموعه چند منظوره [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • تناسب بررسی تأثیر محرک‌های موفقیت تعمیم نام تجاری بر رفتار مصرف‌کنندگان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 167-180]
 • تناسب با محصول بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده‌های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغ [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • تناوب استفاده از اطلاعات بررسی تاثیر هوش بازاریابی در ایجاد مزیت رقابتی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 25-46]
 • تنظیم بازار ارائه مدل توسعه‌یافته تأثیر عامل فرهنگ الکترونیکی در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری کالا و خدمات [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 53-66]
 • تنظیم رفتار مصرف‌کننده موفقیت مبتنی‌بر عملکرد برند و کنترل بازار؛ بررسی نقش تعدیلگر قابلیت مدیریت برند [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 219-236]
 • تنفر از برند تنفر از برند؛ بررسی و تحلیل عوامل و پیامدهای تنفر از برند [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 165-180]
 • تنوع رابطه افراد بررسی تأثیر هویت ملی مصرف کنندگان بر خرید کالاهای خارجی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 132-115]
 • تنوع طلبی ارزیابی ارزش‌های خرید اینترنتی حساسیت قیمتی و تنوع طلبی خریداران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 127-146]
 • تنوع طلبی مشتریان مطالعه تاثیر تنوع طلبی و درگیری در قصد خرید بر نگرش مشتریان ( رضایت، وفاداری و تمایل مشتری به تغییر برند) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 211-224]
 • تهاجمی‌بودن تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادراتی استان بوشهر [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 125-140]
 • توانایی خرید مشتری بررسی علل عملکرد فروشنده در برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعات [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 45-62]
 • توانمندی روان شناختی بررسی رابطه‌ی عوامل اکتسابی کارآفرینی باکارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان فارس) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 145-172]
 • توانمندسازی کارآفرینانه شناسایی پیشران‌های مؤثر در توسعة کسب‌وکارهای بسیار کوچک (میکرو) در بخش مشاغل خانگی روستایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 119-140]
 • توجه بصری بررسی تأثیر گردن‌آویز بسته‌بندی محصول بر جلب توجه مشتری با استفاده از ردیابی حرکات چشم [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 109-128]
 • توسعة برند اندازه‌گیری ارزش ویژة برند دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی (مطالعة موردی: دانشکده‌های مدیریت شهر تهران) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 141-158]
 • توسعة محصول جدید بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة محصول سبز در صنعت کاشی استان یزد [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 59-78]
 • توسعة محصول سبز بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة محصول سبز در صنعت کاشی استان یزد [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 59-78]
 • توسعة نام تجاری عوامل مؤثر بر نگرش به توسعة همگون نام تجاری و تأثیر آن بر نام تجاری مادر از دیدگاه مشتریان شرکت شیرین‌عسل [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 21-34]
 • توسعه بازاریابی ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر رفتارخرید آنی (مطالعه موردی: خریداران پوشاک و البسه جدید در پاساژهای شهرکرج ) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 109-134]
 • توسعه پایدار بررسی تاثیر فشار عامه بر آمیخته بازاریابی پایداری و تاثیر آمیخته بازاریابی پایداری بر موفقیت بازاریابی پایداری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 194-173]
 • توسعه صادرات شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در صنایع غذایی آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 139-160]
 • توسعه صادرات شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهای بین المللی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 111-122]
 • توسعه مالی تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 1-14]
 • توسعه محصول جدید بررسی و رتبه‌بندی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه دیدگاه مدیران SMEs واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 101-126]
 • توسعه محصول جدید بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 39-58]
 • توسعه محصول جدید(NPD) تحلیل ریسک توسعه محصول جدید (NPD) با استفاده از شبکه‌های بیز (BNs) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 185-202]
 • توسعه نوآوری بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-24]
 • توسعۀ اقتصادی طراحی و آزمون مدل انتخاب مؤلفه‌های بخش‌بندی بازار بین‌المللی؛ مطالعۀ موردی بازار بین‌المللی بنزین [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 19-36]
 • تو صیه کلامی توسط دیگران اثر «شهرت از دیدگاه مشتری» بر ارزش ویژه برند [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 39-52]
 • توصیه و تبلیغ کلامی پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-46]
 • توهم پولی بررسی ادراک مشتریان از واحد پولی و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی مشتریان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 119-138]
 • تئوری انتخاب عقلانی شناسایی و دسته بندی معیارهای گزینش بانک توسط مشتریان: مطالعه‌ی موردی در بانک ملت شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 135-156]
 • تئوری بازی‌ها انتخاب راهبرد بهینة بازاریابی در شرایط رقابتی با توسعة مدل تئوری بازی‌ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 107-124]
 • تئوری داده بنیاد ارائه مدل برند سازی برای خرده فروشی های اینترنتی با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 188-167]
 • تئوری داده بنیاد مفهوم سازی اسکیزوفرنی برند و شناسایی پیشامدهای آن با استفاده از رویکرد کیفی داده بنیاد [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 35-56]
 • تئوری داده‌بنیاد طراحی مدل بازاریابی استراتژیکِ صنایع دستی مبتنی بر تئوری داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 93-114]
 • تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده بررسی قصد مصرف‌کننده برای خرید محصولات سبز با استفاده از نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده، نگرانی‌های زیست‌محیطی و دانش زیست‌محیطی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 111-130]
 • تئوری رقابتی شناسایی و دسته بندی معیارهای گزینش بانک توسط مشتریان: مطالعه‌ی موردی در بانک ملت شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 135-156]
 • تئوری عمل مستدل مقایسه تحلیلی مدل‌ پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل در رابطه با پذیرش تبلیغات موبایلی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 181-196]
 • تئوری مفهوم سازی بنیادی ارائه مدلی برای اعتیاد به خرید در میان زنان با استفاده از نظریه مفهوم‌سازی بنیادی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 121-142]

ج

 • جاذبة تبلیغاتی تأثیر نقش طبقة محصول در تبلیغات هیجانی مبتنی بر ویژگی‌ها و یا کارکرد نهایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 99-118]
 • جایگاه‌یابی جـایـگـاه‌یـابـی برند هتـل‌های پنـج ستـاره از دیدگاه آژانس های مسافرتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 222-203]
 • جایگاه‌یابی برند جـایـگـاه‌یـابـی برند هتـل‌های پنـج ستـاره از دیدگاه آژانس های مسافرتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 222-203]
 • جایگاه یابی محصول بررسی جایگاه کامپیوتر‌های لپ تاپ در میان فروشندگان، با استفاده از تکنیک‌های نقشه ادراکی و لدرینگ [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 121-134]
 • جایگذاری نام تجاری تدوین الگوی جایگذاری نام تجاری با رویکرد مبتنی بر نظریة داده‌بنیان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 157-172]
 • جامعة برند بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند (مطالعة موردی: شبکة اجتماعی اینستاگرام) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 107-124]
 • جان‌بخشی به نمانام تأثیر جان‌بخشی به نمانمانام (برند) بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شخصیت نمانام بر استفاده‌کنندگان خودروهای داخلی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 77-94]
 • جبران خدمات بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-24]
 • جذابیت تمایل به انتشار پیام در بازاریابی ویروسی اینترنتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 219-236]
 • جذابیت رابطه طراحی مدل بازاریابی رابطه‌ای بین‌بنگاهی در شبکة کسب‌و‌کار گردشگری پارسیان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]
 • جذابیت سرمایه‌گذاری مدل‌سازی جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت گاز ایران از دیدگاه برندسازی مکان؛ بارویکرد فراترکیب و پویایی‌شناسی سیستم [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 163-178]
 • جذابیت فیزیکی بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده‌های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغ [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • جذب مشتری تخصیص بهینه بودجه‌های ارتباط با مشتری با رویکرد بهینه‌سازی استوار با هدف بیشینه‌سازی حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتری (CE) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 21-42]
 • جذب مشتری نقش بازاریابی خیرخواهانه برجذب مشتریان در صنعت بیمه با تبیین نقش میانجی متغیرهای توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه (مورد مطالعه: شعب بیمه ایران در شهر ایلام) [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 125-138]
 • جستجو تأثیر باورهای مصرف‌کنندگان بر رفتار خرید آنی آن‌ها در محیط آنلاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 21-34]
 • جشنوارۀ گل‌غلتان بخش‌بندی بازار رویدادهای ویژة فرهنگی بر مبنای انگیزه‌های بازدیدکنندگان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 93-114]
 • جمع‌سپاری عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونیک مشتریان در جمع‌سپاری و ارتقای عملکرد شرکت؛ مطالعة موردی: مدیران بازاریابی شهر اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 115-134]
 • جمهوری اسلامی ایران آسیب شناسی برند گردشگری ایران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 63-80]
 • جمهوری اسلامی افغانستان طراحی و تبیین مدل سیستمی به منظور ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی برای صادرکنندگان کشور افغانستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 97-118]
 • جنبه ی تاریک رفتار مصرف کننده ارائه مدلی برای اعتیاد به خرید در میان زنان با استفاده از نظریه مفهوم‌سازی بنیادی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 121-142]
 • جنبه زیباشناختی بسته‌بندی بررسی اثر جنبه زیباشناختی بسته بندی و ابعاد آن بر قصد خرید کالا با میانجی گری ترجیح بسته بندی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 163-184]
 • جنسیت کاربرد نظریه‌های خودمختاری، رفتار برنامه‌ریزی شده و کنش عقلایی در قصد خرید آنلاین (مورد مطالعه؛ تارنمای شرکت مسافربری رویال‌سفر‌ایرانیان) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 69-86]
 • جنسیت ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]
 • جنسیت بررسی اثر جنسیت کاربران تلفن همراه بر پذیرش پیامک های تبلیغاتی در ایران و راهکارهای حفظ حریم خصوصی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 65-100]
 • جنسیت- حریم خصوصی بررسی اثر جنسیت کاربران تلفن همراه بر پذیرش پیامک های تبلیغاتی در ایران و راهکارهای حفظ حریم خصوصی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 65-100]
 • جهت‌گیری استراتژیک تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادراتی استان بوشهر [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 125-140]
 • جهت‌گیری راهبردی مسیر راهبردی شرکت‌های مواد غذایی و سبک ورود به بازار [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 47-62]
 • جهت‌گیری های استراتژیک تبیین نقش پیشایند جهت‌گیری‌های استراتژیک در توسعۀ ارتباطات یکپارچۀ بازاریابی و عملکرد برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 131-148]
 • جوامع دانشی طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان‌های دانش بنیان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 47-72]
 • جوانان طرّاحی و تبیین مدلی از عوامل اثرگذار بر رفتار خرید پوشاک دانشجویان جوان ایرانی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 159-176]
 • جوّ دیداری نقش محرّک‌های محیطی چندحسی در ارتقای تجربة درون‌فروشگاهی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 141-162]
 • جوّ رقابتی تأثیر مهارت‌های فروش بر عملکرد فروش کاربران باجه بانک [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 43-56]

چ

 • چابکی سازمان شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار مهندسی مجدد فرایند کسب و کار بر چابکی سازمان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 37-60]
 • چابکی مشتری طراحی مدل چابکی مشتری با رویکرد قابلیتهای پویای سازمانی: بررسی نقش شایستگی IT، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-24]
 • چابکی مشتری بررسی دستیابی به قابلیت چابکی مشتری مبتنی بر استراتژی سفارشی سازی انبوه [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 39-54]
 • چارچوب جامع تدوین استراتژی چارچوب جامع تدوین استراتژی نیروگاه برق اصفهان با رویکرد بازاریابی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 119-134]
 • چالشی‌بودن فهم شناختی از عناصر رضایت مشتری در بازی‌های موبایلی؛ با استفاده از تکنیک مصاحبة نردبانی در روش‌شناسی شبکة خزانه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 39-54]
 • چیدمان فروشگاه و ظواهر فیزیکی بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد(مطالعه موردی فروشگاه زنجیره‌ای پروما) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 71-84]
 • چشایی نقش محرّک‌های محیطی چندحسی در ارتقای تجربة درون‌فروشگاهی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 141-162]
 • چشم انداز سازمان چارچوب جامع تدوین استراتژی نیروگاه برق اصفهان با رویکرد بازاریابی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 119-134]

ح

 • حاکمیت شرکتی ارتباط حاکمیت شرکتی با ارزش سهام در شرکت های صنایع مالی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 97-118]
 • حامیان مشهور تاثیر شخصیت برند سیاسی بر مشارکت سیاسی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 147-162]
 • حداقل مربعات جزیی توسعه مدل عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 201-218]
 • حداقل مربعات جزیی- مدلسازی معادلات ساختاری توسعه مدل عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 201-218]
 • حداقل مربعات جزئی ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر مبنای خرده‌فروشان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 107-122]
 • حریم خصوصی بررسی اثر جنسیت کاربران تلفن همراه بر پذیرش پیامک های تبلیغاتی در ایران و راهکارهای حفظ حریم خصوصی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 65-100]
 • حسادت برند بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • حساسیت قیمتی ارزیابی ارزش‌های خرید اینترنتی حساسیت قیمتی و تنوع طلبی خریداران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 127-146]
 • حس تعلق به برند بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 63-81]
 • حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتری (CE) تخصیص بهینه بودجه‌های ارتباط با مشتری با رویکرد بهینه‌سازی استوار با هدف بیشینه‌سازی حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتری (CE) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 21-42]
 • حمایت از برنج ایرانی بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل مؤثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 129-148]
 • حمایت از خودرو ایرانی بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل مؤثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 129-148]
 • حمایت از کالای ایرانی بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل مؤثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 129-148]
 • حمایت دولت تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی- نسل جدید بانکداری الکترونیک [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-20]
 • حمایت گری ورزشی تدوین مدل رفتار هوادار در حمایت گری ورزشی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 202-189]
 • حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست ­محیطی تأثیر حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی بر استراتژی بازاریابی سبز و عملکرد زیست-محیطی کسب وکارهای صنعتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 23-38]
 • حمل و نقل با چند وسیله نقلیه طراحی الگوی توسعه بندر خشک در ایران با استفاده از تکنیک‌های دلفی، تحلیل شکاف و دیمتل فازی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 205-230]

خ

 • خدمات ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمرین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-40]
 • خدمات ارائه یک مدل جهت اندازه گیری ارزش ویژه برند در حوزه خدمات:آزمون و پیاده سازی در یک دانشگاه مجازی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 191-206]
 • خدمات اینترنت مدل سازی وفاداری مشتری با استفاده از متدلوژی پویائی شناسی سیستم (مطالعه موردی : شرکت خدمات اینترنت پر سرعت) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 185-204]
 • خدمات اینترنتی دسته بندی متغیرهای وبکوال بر اساس مدل کانو در جهت ارزیابی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 123-142]
 • خدمات بانکی شناسایی و دسته بندی معیارهای گزینش بانک توسط مشتریان: مطالعه‌ی موردی در بانک ملت شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 135-156]
 • خدمات پرتماس بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و روابط دوستانه ارائه‌دهندگان خدمات پرتماس با مشتریان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 166-181]
 • خدمات پرتماس بررسی عوامل موثر بر اطاعت کردن مشتری در خدمات پر تماس بر اساس تئوری اجتماعی _ شناختی بندورا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-126]
 • خدمات حمل‏ ونقل هوایی انتخاب شکل مناسب تبلیغ اینترنتی در بخش خدمات حمل‏ ونقل هوایی، با استفاده از یک مدل کاربردی، مطالعه موردی شرکت هواپیمایی ایران ایر(هما) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 69-86]
 • خدماتی‌شدن تولیدکننده تعیین دامنة توسعة کسب‌وکارهای خدمات محصول محصور، در شرکت‌های تولیدکنندة کالاهای صنعتی؛ مورد مطالعه: صنعت تولید تجهیزات سنگین- شرکت آلفا [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 15-32]
 • خرید الکترونیکی بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 93-110]
 • خرید آنی ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر رفتارخرید آنی (مطالعه موردی: خریداران پوشاک و البسه جدید در پاساژهای شهرکرج ) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 109-134]
 • خرید آنی تأثیر باورهای مصرف‌کنندگان بر رفتار خرید آنی آن‌ها در محیط آنلاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 21-34]
 • خرید اینترنتی ارزیابی ارزش‌های خرید اینترنتی حساسیت قیمتی و تنوع طلبی خریداران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 127-146]
 • خرید اینترنتی عوامل موثر در خرید های لذت باور از طریق اینستاگرام [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 18-1]
 • خرید آنلاین تأثیر باورهای مصرف‌کنندگان بر رفتار خرید آنی آن‌ها در محیط آنلاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 21-34]
 • خرید آنلاین اثر نشانه‌های محیطی وب‌سایت بر قصد خرید با نقش میانجی‌ حالات درونی مصرف‌کنندگان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • خرید آنلاین آنی تأثیر باورهای مصرف‌کنندگان بر رفتار خرید آنی آن‌ها در محیط آنلاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 21-34]
 • خرید سبز مصرف‌کننده بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 165-180]
 • خرید فروشگاهی بررسی اثر نواهنگ بر خرید فروشگاهی:بررسی نقش مدت زمان ماندگاری مشتری در فروشگاه [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 69-86]
 • خرید محصولات خارجی بررسی تأثیر هویت ملی مصرف کنندگان بر خرید کالاهای خارجی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 132-115]
 • خرید ناگهانی بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد(مطالعه موردی فروشگاه زنجیره‌ای پروما) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 71-84]
 • خرید ناگهانی سنجش تأثیر ادراک مصرف‌کننده از قابل استفاده بودن بسته‌بندی محصول، بر تصمیم خرید ناگهانی: با در نظر گرفتن متغیر تعدیلگر سطح پایین درگیری ذهنی مصرف‌کننده [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 59-78]
 • خرده‌فروش ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر مبنای خرده‌فروشان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 107-122]
 • خرده فروشی الکترونیکی طراحی و تبیین مدل وفاداری پایدار مشتریان تجارت الکترونیکی: مطالعه‌ای در وب سایت‌های خرده فروشی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-92]
 • خرده فروشی اینترنتی ارائه مدل برند سازی برای خرده فروشی های اینترنتی با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 188-167]
 • خرده‌فروشیِ برخط تحلیل رفتار مشتری با استفاده از کاوش کاربری وب [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 69-86]
 • خرید وسواسی تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روان‌شناختی، محیطی، مادی‌گرایی و استفاده از کارت‌های اعتباری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]
 • خصومت مشتری آزمون مدلی- ساختاری از تأثیر خصومت مشتری بر تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحدة عربی در تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 53-66]
 • خلاقیت تأثیر آموزش هنر در رشد خلاقیت، نوآوری و ارتقاء سطح مهارت های کارآفرینی کودکان پیش دبستانی (نمونه موردی کودکان مقطع پیش دبستانی دخترانه و پسرانه مبتکر نوین آموزش و پرورش منطقه 5 تهران) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 79-92]
 • خلاقیت فهم شناختی از عناصر رضایت مشتری در بازی‌های موبایلی؛ با استفاده از تکنیک مصاحبة نردبانی در روش‌شناسی شبکة خزانه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 39-54]
 • خلاقیت در تبلیغات مطالعه تجربی تأثیر خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید از طریق نقش واسطه گرایش به تبلیغ و گرایش به برند [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 181-194]
 • خلق برند باارزش موفقیت مبتنی‌بر عملکرد برند و کنترل بازار؛ بررسی نقش تعدیلگر قابلیت مدیریت برند [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 219-236]
 • خلق مشترک ارزش شناسایی و الگوپردازی انگیزه‌های مصرف‌کنندگان برای مشارکت در خلق مشترک ارزش در صنعت نوشیدنی؛ شرکت زمزم ایران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 53-76]
 • خودابرازی بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • خودانگاره ارزیابی هویت نوظهور مصرف‌‌کنندگان ایرانی در فضای مجازی ایران و تأثیر آن بر فعالیت‌‌های ارتباطی نمانام‌ها با استفاده از نظریة زمینه‌ای کلاسیک [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 117-130]
 • خوشه بندی خوشه بندی مشتریان به منظور تدوین استراتژی تخفیف دهی ، مطالعه موردی شرکت کدبانو [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 135-150]
 • خوشه بندی شناسایی و طبقه بندی مشتریان سیستم بانکی ایران از منظر انتظارات و ارزش درک شده خدمات بانکی با استفاده از تکنیک های داده کاوی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 201-220]
 • خوشه‌بندی مطالعه مقایسه‌ای الگوریتم‌های خوشه‌بندی در راستای سنجش ارزش مشتری در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • خوشه‌بندی خوشه‌بندی وفاداری مشتریان باشگاه مشتریان بانک ملت بر اساس اطلاعات دموگرافیک با استفاده از روش داده‌کاوی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 39-58]
 • خوشه‌بندی بخش‌بندی بازار بیمه عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی (AIO) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 74-55]
 • خوشه‌بندی فازی رتبه بندی شرکت‌های داوطلب مشاوره بر اساس روش تلفیقی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 93-110]
 • خوشه‌بندی مشتریان تحلیل خوشه‌ای مشتریان در خرید علّی بر اساس نوع محصول انتخابی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 75-96]
 • خوشه بندی مشترکین بررسی ویژگی های رفتاری و کارکردی مشتریان شرکت مخابرات با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش های مبتنی بر داده کاوی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 221-236]

د

 • داده کاوی طبقه‌بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها با استفاده از الگوی تلفیقی کانو و قوانین انجمنی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • داده کاوی خوشه بندی مشتریان به منظور تدوین استراتژی تخفیف دهی ، مطالعه موردی شرکت کدبانو [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 135-150]
 • داده کاوی خوشه‌بندی وفاداری مشتریان باشگاه مشتریان بانک ملت بر اساس اطلاعات دموگرافیک با استفاده از روش داده‌کاوی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 39-58]
 • داده‌کاوی مدل به‌کارگیری تکنیک‌های داده‌کاوی در شناسایی، بخش‌بندی و تحلیل رفتار مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 177-190]
 • داده‌کاوی مطالعه مقایسه‌ای الگوریتم‌های خوشه‌بندی در راستای سنجش ارزش مشتری در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • داده‌کاوی تحلیل رفتار مشتری با استفاده از کاوش کاربری وب [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 69-86]
 • داده‌های پانلی طراحی و آزمون مدل انتخاب مؤلفه‌های بخش‌بندی بازار بین‌المللی؛ مطالعۀ موردی بازار بین‌المللی بنزین [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 19-36]
 • دارایی‌های سرمایه‌ای طراحی الگوی عوامل موثر بر فرآیند خرید دارایی‌های سرمایه‌ای [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-106]
 • دارایی های نامشهود تاثیر ارزش برند بر درآمد فروش و ارزش بازار شرکت ها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 41-54]
 • دانش‌آموزان مدل‌سازی معادلات ساختاری رابطة بین ادراک از ابعاد عدالت و عواطف مثبت و منفی مشتری با رفتار‌های شهروندی و بدکارکرد مشتری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 159-174]
 • دانش خارجی تاثیر دانش خارجی بر ارزش ویژه برند از طریق دو متغیر میانجی زنجیره دانش و کیفیت خدمات . مورد مطالعه: بانک توسعه صادرات ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • دانش زیست‌محیطی بررسی قصد مصرف‌کننده برای خرید محصولات سبز با استفاده از نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده، نگرانی‌های زیست‌محیطی و دانش زیست‌محیطی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 111-130]
 • دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 163-174]
 • دانش محصول ابعاد شخصیتی تست مایرز-بریگز (MBTI) و تمایل خرید مشتریان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 151-165]
 • دپارتمان طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی‌شونده‌های سلسله‌مراتبی با شاخص‌های موزون در دپارتمان‌های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌های سلسله‌مراتبی موزون [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 69-94]
 • دیدگاه مدیران SMEs بررسی و رتبه‌بندی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه دیدگاه مدیران SMEs واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 101-126]
 • دیدگاه مشتری در بازاریابی کارآفرینانه مدل‌یابی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژة برند مشتری‌محور در صنایع غذایی لبنی؛ مطالعه با تمرکز بر برند کاله [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 123-138]
 • درآمد سرانه تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 1-14]
 • درک سهولت استفاده تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی- نسل جدید بانکداری الکترونیک [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-20]
 • درگیری در قصد خرید مطالعه تاثیر تنوع طلبی و درگیری در قصد خرید بر نگرش مشتریان ( رضایت، وفاداری و تمایل مشتری به تغییر برند) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 211-224]
 • درگیری ذهنی بررسی تأثیر علائم بیرونی کیفیت بر کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا با درگیری ذهنی بالا ( مورد مطالعه: لپ تاپ) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 209-226]
 • درگیری ذهنی با پوشاک مد بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 173-190]
 • درگیری ذهنی محصول تأثیر نقش طبقة محصول در تبلیغات هیجانی مبتنی بر ویژگی‌ها و یا کارکرد نهایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 99-118]
 • درگیری ذهنی مصرف کننده نسبت به محصول تصویر ذهنی کشور مبدا و شکل‌گیری ارزش برند محصولات الکترونیکی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 109-128]
 • درگیری محصول بررسی تأثیر ریسک گریزی و سطح درگیری محصول مصرف کنندگان بر وفاداری و تبلیغات شفاهی آن ها از نام و نشان های تجاری: نقش میانجی دلبستگی و اعتماد به نام و نشان تجاری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 105-121]
 • درگیری محصول ابعاد شخصیتی تست مایرز-بریگز (MBTI) و تمایل خرید مشتریان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 151-165]
 • دیستکنیا دیستکنیا : مدل ناکارایی تکنولوژی و پیشنهادات برای فرصت کارآفرینی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 191-210]
 • دلبستگی برند تأثیر نوستالژی و میراث برند بر شکل‌گیری تمایل به خرید؛ مورد مطالعه: برند گوشی تلفن همراه نوکیا [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 41-58]
 • دلبستگی به برند نگاهی پدیدارشناختی به راهکار تقویت دلبستگی به برند در طبقات محصول [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 43-62]
 • دلبستگی به نام و نشان تجاری بررسی تأثیر ریسک گریزی و سطح درگیری محصول مصرف کنندگان بر وفاداری و تبلیغات شفاهی آن ها از نام و نشان های تجاری: نقش میانجی دلبستگی و اعتماد به نام و نشان تجاری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 105-121]
 • دلفی طراحی الگوی توسعه بندر خشک در ایران با استفاده از تکنیک‌های دلفی، تحلیل شکاف و دیمتل فازی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 205-230]
 • دلفی فازی بررسی عوامل مؤثّر بر رضایت مشتریان، با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش دلفی فازی و مدل پویایی سیستم( مطالعه‌ی موردی: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 199-218]
 • دیماتل طراحی الگوی توسعه بندر خشک در ایران با استفاده از تکنیک‌های دلفی، تحلیل شکاف و دیمتل فازی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 205-230]

ر

 • رابطة مشتریان با برند مقایسة تطبیقی قدرت نام تجاری شرکت‌های خودروسازی بر اساس منطق چیرگی مشتری، از طریق نگاشت نقشة رابطة نام تجاری؛ مطالعه موردی: خودروسازان ایرانی، چینی و کره‌ای [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 79-98]
 • رابطة مصرف‌کننده-برند تأثیر زمینه‌های فردی بر نفرت از برند و پیامدهای آن؛ مورد مطالعه: صنعت خودروسازی ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 139-164]
 • رابطه‌ای شناخت محتوای انواع قراردادهای روان‌شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]
 • رابطه قیمتی اثرات نرخ ارز بر حاشیه بازاریابی بین المللی محصول سیب بین کشور ایران و ترکیه طی دوره 1390-1380 [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 169-180]
 • راحتی استفاده از خدمات تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 15-36]
 • راهبرد بهینة بازاریابی انتخاب راهبرد بهینة بازاریابی در شرایط رقابتی با توسعة مدل تئوری بازی‌ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 107-124]
 • رخدادهای سیاسی تاثیر شخصیت برند سیاسی بر مشارکت سیاسی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 147-162]
 • ردیابی حرکات چشم بررسی تأثیر گردن‌آویز بسته‌بندی محصول بر جلب توجه مشتری با استفاده از ردیابی حرکات چشم [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 109-128]
 • رده محصول بررسی نفوذ نسبی کودکان در تصمیمات خرید خانواده‌های ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 172-153]
 • رسانی رفتار هم‌خلقی ارزش مشتری و تأثیر آن بر مشتری مداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 89-106]
 • رسانة اجتماعی شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌ها و چالش‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 69-88]
 • رسانه ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمرین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-40]
 • رسانه‌های اجتماعی بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند (مطالعة موردی: شبکة اجتماعی اینستاگرام) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 107-124]
 • رسانه‌های اجتماعی تأثیر تعامل کاربران در رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید به‌واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 33-52]
 • رسانه‌‌های اجتماعی شناسایی و برتری‌یابی کار‌‌کردهای رسانه‌‌های اجتماعی در شرکت‌‌های کوچک و متوسط از دیدگاه صاحب‌نظران ایرانی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 41-56]
 • ریسک تحلیل ریسک توسعه محصول جدید (NPD) با استفاده از شبکه‌های بیز (BNs) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 185-202]
 • ریسک بررسی قصد هم آفرینی محصول و رابطه ی آن با ارزش ادراک شده و بازاریابی دهان به دهان مثبت؛ ملاحظه ی نقش ریسک زمانی ادراک شده [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 127-146]
 • ریسک ادارکی مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 169-194]
 • ریسک ادارک شده بررسی تاثیر ریسک، ارزش و آگاهی قیمت بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری در استان کرمان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-22]
 • ریسک ادراک شده بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 152-137]
 • ریسک‌پذیری تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادراتی استان بوشهر [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 125-140]
 • ریسک درک شده تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد خرید مشتریان: اعتماد و ریسک درک شده به عنوان متغیرهای تعدیل کننده [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 53-72]
 • ریسک درک‌شده نقش تعدیلگری گرایش‌های مذهبی در مدل وفاداری مشتری [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 115-130]
 • ریسک‌گریزی بررسی تأثیر ریسک گریزی و سطح درگیری محصول مصرف کنندگان بر وفاداری و تبلیغات شفاهی آن ها از نام و نشان های تجاری: نقش میانجی دلبستگی و اعتماد به نام و نشان تجاری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 105-121]
 • رضایت بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند (مورد مطالعه:شرکت تولیدکننده محصولات لبنی کاله) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 87-106]
 • رضایت بررسی و شناسایی عوامل کلیدی حیاتی در پذیرش همراه بانک توسط مشتریان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 99-108]
 • رضایت تفاوت های رفتاری در دو گروه کاربران و غیرکاربران تکنولوژی های خودخدمتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 136-119]
 • رضایت بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 152-137]
 • رضایت بررسی تاثیر مجذوب شدن و ویژگی های وب سایت بر رضایت و استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: فیس بوک) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 95-110]
 • رضایت شناسایی و ارزیابی عوامل‌ موثر بر وفاداری به برند: مطالعه ی برند گوشی‌های تلفن همراه [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 17-38]
 • رضایت بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری مشتریان (شرکت بیمه ایران) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 129-148]
 • رضایت ارتباطی نگاهی نوآورانه به بانکداری الکترونیک: تبیین نقش استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند در ارتباط با مشتریان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 55-76]
 • رضایت از نام و نشان تجاری ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر مبنای خرده‌فروشان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 107-122]
 • رضایت الکترونیکی مطالعه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان سرویس‌های رایانامه: بررسی کیفیت خدمات، رضایت و اعتماد الکترونیکی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 77-92]
 • رضایت الکترونیکی بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی، ارزش ادراک‌شده و تبلیغات توصیه‌ای الکترونیکی؛ مطالعة موردی: خرده‌فروشی‌های الکترونیکی شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-16]
 • رضایت برند طراحی الگوی وفاداری برند در صنعت لاستیک: نقش تعدیلگر ارزش‌درک‌شده [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 183-200]
 • رضایت شغلی بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن، مورد مطالعه: یک سازمان دولتی در شهر مشهد [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 67-88]
 • رضایت کاربران پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-46]
 • رضایت مشتری طبقه‌بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها با استفاده از الگوی تلفیقی کانو و قوانین انجمنی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • رضایت مشتری وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 27-46]
 • رضایت مشتری بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 173-186]
 • رضایت مشتری بررسی رابطه ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 118-107]
 • رضایت مشتری مدلسازی تاثیرات تصویر مطلوب از سازمان بر مصرف کنندگان در بخش خدمات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 125-140]
 • رضایت مشتری بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 113-140]
 • رضایت مشتری ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان در صنعت رستوران داری. مطالعه موردی: مجموعه رستوران های زنجیره ای بوف [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 75-88]
 • رضایت مشتری بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 149-168]
 • رضایت مشتری تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 15-36]
 • رضایت مشتری مطالعه تاثیر تنوع طلبی و درگیری در قصد خرید بر نگرش مشتریان ( رضایت، وفاداری و تمایل مشتری به تغییر برند) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 211-224]
 • رضایت مشتری پیاده‌سازی بازاریابی داخلی به‌عنوان یک استراتژی جهت بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 15-28]
 • رضایت مشتری بررسی ادراک مشتریان از زمان انتظار در سیستم تلفن بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 45-64]
 • رضایت مشتری رضایت مشتری، عملکرد مالی و ارزش ایجادشده برای سهامداران در شرکت‌های بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 83-94]
 • رضایت مشتری بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی محصولات نرم افزاری اداری بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان، با توجه به اثر تعاملی عوامل ارتباطی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان بوشهر) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 93-108]
 • رضایت مشتری سنجش تأثیر مشتری محوری، مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درک شده، بر رضایت مشتری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 179-200]
 • رضایت مشتری فهم شناختی از عناصر رضایت مشتری در بازی‌های موبایلی؛ با استفاده از تکنیک مصاحبة نردبانی در روش‌شناسی شبکة خزانه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 39-54]
 • رضایت مشتری واکاوی عشق به برند و بررسی تأثیر تداعی‌ها، رضایت و اعتماد بر عشق به برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-26]
 • رضایت مشتریان طراحی و تبیین مدل وفاداری پایدار مشتریان تجارت الکترونیکی: مطالعه‌ای در وب سایت‌های خرده فروشی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-92]
 • رضایت مشتریان تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بررضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 235-258]
 • رضایت مشتریان توسعه مدل عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 201-218]
 • رضایتمندی بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری ورزشکاران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 149-160]
 • رضایت‌مندی بررسی و تبیین سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع با مدل (CSM) (مورد: اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، 1390-1384) [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 161-182]
 • رضایت‌مندی مشتری بررسی عوامل مؤثّر بر رضایت مشتریان، با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش دلفی فازی و مدل پویایی سیستم( مطالعه‌ی موردی: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 199-218]
 • رفتار بدکارکرد مشتری مدل‌سازی معادلات ساختاری رابطة بین ادراک از ابعاد عدالت و عواطف مثبت و منفی مشتری با رفتار‌های شهروندی و بدکارکرد مشتری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 159-174]
 • رفتار پویای مشتریان شناسایی الگوهای غالب رفتار مشتریان بانک در طول زمان بخشهای مختلف؛ مطالعة موردی: بانک انصار [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 149-165]
 • رفتار خرید طرّاحی و تبیین مدلی از عوامل اثرگذار بر رفتار خرید پوشاک دانشجویان جوان ایرانی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 159-176]
 • رفتار خرید تأثیرات محیطی و ظاهری فروشگاه‌ها بر رفتار اغلب خریداران پوشاک زنانه [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 41-54]
 • رفتار خرید اینترنتی بررسی تاثیر عوامل رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار خرید اینترنتی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 101-112]
 • رفتار خرید مصرف‌کننده ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان، مورد مطالعه بانک انصار [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 63-78]
 • رفتار خرید ناگهانی بررسی رابطة ویژگی‌های معاشرتی فروشندگان و فضای داخلی فروشگاه با رفتار خرید ناگهانی مشتریان، با تمرکز بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 75-92]
 • رفتار سرمایه‌گذار طراحی الگوی عوامل موثر بر فرآیند خرید دارایی‌های سرمایه‌ای [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-106]
 • رفتار شکایت‌آمیز واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار شکایت‌آمیز مشتریان: با نقش میانجی افسوس پس از خرید در صنعت پوشاک مد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 199-216]
 • رفتار شهروندی بررسی تأثیرپذیری رفتار شهروندی از مدیریت برند داخلی و بازاریابی داخلی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 41-58]
 • رفتار شهروندی مدل‌سازی معادلات ساختاری رابطة بین ادراک از ابعاد عدالت و عواطف مثبت و منفی مشتری با رفتار‌های شهروندی و بدکارکرد مشتری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 159-174]
 • رفتار شهروندی سازمانی تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه‌های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 25-46]
 • رفتار شهروندی مشتری تأثیر ارزش‌های تجربی بر نگرش هم‌آفرینی مشتری و رفتارهای هم‌آفرینی ارزش مشتری در صنعت گردشگری؛ مطالعة گردشگران شهر اصفهان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-18]
 • رفتار فرانقشی خریدار بررسی اثر انگیزاننده های اجتماعی فضای فروشگاهی بر رفتار فرانقشی خریداران در نقطه خرید (مورد مطالعه: فروشگاههای زنجیره ای رفاه) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 191-208]
 • رفتار فروش انطباقی الگوی پیامدهای رفتاری-عملکردی مهارت شنود نیروی فروش [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 27-44]
 • رفتارکارآفرینانه بررسی نقش واسط گرایش به بازار ورفتارکارآفرینانه بررابطه بین استراتژی های بازرگانی وعملکرد سازمانی ( مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 207-234]
 • رفتار مشارکتی مشتری تأثیر ارزش‌های تجربی بر نگرش هم‌آفرینی مشتری و رفتارهای هم‌آفرینی ارزش مشتری در صنعت گردشگری؛ مطالعة گردشگران شهر اصفهان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-18]
 • رفتار مشتری مدل به‌کارگیری تکنیک‌های داده‌کاوی در شناسایی، بخش‌بندی و تحلیل رفتار مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 177-190]
 • رفتار مصرف‌کنندة آنلاین اثر نشانه‌های محیطی وب‌سایت بر قصد خرید با نقش میانجی‌ حالات درونی مصرف‌کنندگان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • رفتار مصرفکننده تحلیل ترجیحات مصرف‌کنندگان در خرید کالای داخلی یا خارجی، با مدل‌سازی عامل بنیان (ABM) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 131-152]
 • رفتار مصرف کننده تصویر ذهنی کشور مبدا و شکل‌گیری ارزش برند محصولات الکترونیکی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 109-128]
 • رفتار مصرف کننده بررسی و مقایسه سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کننده در میان بانوان شاغل و غیرشاغل [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • رفتار مصرف کننده ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر رفتارخرید آنی (مطالعه موردی: خریداران پوشاک و البسه جدید در پاساژهای شهرکرج ) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 109-134]
 • رفتار مصرف کننده بررسی تأثیر محرک‌های موفقیت تعمیم نام تجاری بر رفتار مصرف‌کنندگان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 167-180]
 • رفتار مصرف کننده شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مصرف برندهای خارجی در صنعت مد لباس (مورد مطالعه: شهر اصفهان) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 95-120]
 • رفتار مصرف ‏کننده بررسی تاثیر کاهش قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاک‏کننده در میان مصرف‏کنندگان شهر تهران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 121-142]
 • رفتار مصرف‌کننده بررسی و شناسایی سبکهای تصمیم‌گیری خرید مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 141-154]
 • رفتار مصرف‌کننده بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفادة مصرف‌کنندگان از تبلیغات موبایلی مبتنی بر نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 173-194]
 • رفتار مصرف‌کننده سبز بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف‌کنندگان عضو شبکه‌های اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 41-58]
 • رفتارهای مصرف اعتیادی ارائه مدلی برای اعتیاد به خرید در میان زنان با استفاده از نظریه مفهوم‌سازی بنیادی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 121-142]
 • رفتارهای ناشی از سردرگمی پیامدهای ناشی از سردرگمی مصرف‌کننده؛ بررسی نقش تعدیلگری اعتماد (مورد مطالعه: برندهای مواد غذایی) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 1-18]
 • رفتارهای هم‌آفرینی ارزش مشتری تأثیر ارزش‌های تجربی بر نگرش هم‌آفرینی مشتری و رفتارهای هم‌آفرینی ارزش مشتری در صنعت گردشگری؛ مطالعة گردشگران شهر اصفهان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-18]
 • رفتار هم‌خلقی ارزش مشتری رفتار هم‌خلقی ارزش مشتری و تأثیر آن بر مشتری مداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 89-106]
 • رقابت‌پذیری توسعه مدل بومی سنجش رقابت پذیری گردشگری مقاصد گردشگری ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-122]
 • رقابت‌پذیری تدوین استراتژی ریسک اعتباری بر اساس مدل SWOT در بانک ملی ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 55-68]
 • رقابت‌جویی تأثیر مهارت‌های فروش بر عملکرد فروش کاربران باجه بانک [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 43-56]
 • رقیب گرایی بررسی تاثیر بازارگرایی بر بازده عملکرد صنعت هتلداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 141-166]
 • رقیب‌محوری بررسی تاثیر بازار محوری بر نگرش‌های شغلی(مطالعه: بانک‌های تجاری شهر بوشهر) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 149-166]
 • رکود اقتصادی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بهینه بازاریابی، در شرایط رکود اقتصادی و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و گروهی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 259-274]
 • رگرسیون لجیت(LR) پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ANN ، ANFIS ،LOGIT [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 166-153]
 • رمزنگاری ارائه روشی نوین برای امنیت ارسال پول الکترونیکی بر اساس امضای کور و الگوریتم‌های رمزنگاری نامتقارن [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 105-116]
 • رنجش تأثیر عوامل عاطفی و شناختی بر نگرش و پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 167-192]
 • رهبری هزینه مسیر راهبردی شرکت‌های مواد غذایی و سبک ورود به بازار [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 47-62]
 • روابط دوستانه بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و روابط دوستانه ارائه‌دهندگان خدمات پرتماس با مشتریان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 166-181]
 • روابط دوستانه بررسی عوامل موثر بر اطاعت کردن مشتری در خدمات پر تماس بر اساس تئوری اجتماعی _ شناختی بندورا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-126]
 • روابط عمومی سنجش تجربی هم افزایی در بازاریابی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 105-124]
 • رویداد ویژة فرهنگی بخش‌بندی بازار رویدادهای ویژة فرهنگی بر مبنای انگیزه‌های بازدیدکنندگان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 93-114]
 • روش AHP الگویی برای مکان‌یابی شعب موسسه مالی و اعتباری قوامین [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 129-148]
 • روش QSPM تدوین استراتژی و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت بهنوش ایران با مقایسه رویکردهای فازی و QSPM [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 135-154]
 • روش SAW تدوین استراتژی و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت بهنوش ایران با مقایسه رویکردهای فازی و QSPM [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 135-154]
 • روش إی‌آی‌او بخش بندی مصرف کنندگان سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در شهر شیراز) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 163-184]
 • روش تاگوچی بخش‏بندی بازار شامپو از دیدگاه مشتریان با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و شناسایی ویژگیهای هر بخش مبتنی بر روش تاگوچی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 125-142]
 • روش تحلیل کیفی تدوین الگوی جایگذاری نام تجاری با رویکرد مبتنی بر نظریة داده‌بنیان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 157-172]
 • روش دلفی عوامل موثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانس‌های رادیویی (RFID) در مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی (E-SCM ) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-70]
 • روش دلفی مدل ارتقای جایگاه برند حلال [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 151-166]
 • روش دلفی ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست‌های امنیت اطلاعات بازاریابی با برنامه سیستم‌های اطلاعات استراتژیک (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 73-98]
 • روش دلفی فازی عوامل موثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانس‌های رادیویی (RFID) در مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی (E-SCM ) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-70]
 • روش دلفی فازی شناسایی و تبیین پیشران‌های موثر در برندسازی تجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش دیماتل شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار مهندسی مجدد فرایند کسب و کار بر چابکی سازمان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 37-60]
 • روش دیمتل رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش دیمتل مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]
 • روش دیمتل ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست‌های امنیت اطلاعات بازاریابی با برنامه سیستم‌های اطلاعات استراتژیک (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 73-98]
 • روش شناسی پدیدار شناسی در مطالعات مصرف کننده [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 107-132]
 • روش های ترکیبی بکارگیری روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار مناسب [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 89-106]
 • روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة محصول سبز در صنعت کاشی استان یزد [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 59-78]
 • روش های تصمیم گیری چند شاخصه ارائه الگویی بهینه در جهت استقرار خدمات بانکداری الکترونیک با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان (مطالعه موردی بانک مسکن در شهر تهران) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 185-198]
 • رویکرد ترکیبی واکاوی عشق به برند و بررسی تأثیر تداعی‌ها، رضایت و اعتماد بر عشق به برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-26]
 • رویکرد توسعه کارکرد کیفیت تحلیل شبکه‌ای اقدامات استراتژیک بازاریابی و گسترش کارکرد کیفیت [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 165-192]
 • رویکرد سیستمی طراحی و تبیین مدل سیستمی به منظور ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی برای صادرکنندگان کشور افغانستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 97-118]
 • رویکرد غیرخطی LSTR تاثیرمخارج تبلیغات بر سودآوری در صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 155-172]
 • رویکرد کارت ارزیابی متوازن اولویت‌بندی شرکتهای بیمه دولتی ایران بر مبنای رویکرد کارت ارزیابی متوازن با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی گروهی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 25-36]
 • رویه های آماری متغیرهای میانجی، تعدیل گر و مداخله گر در پژوهشهای بازاریابی: مفهوم، تفاوتها، آزمونها و رویه های آماری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 157-176]

ز

 • زیرتصمیمات خرید بررسی نفوذ نسبی کودکان در تصمیمات خرید خانواده‌های ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 172-153]
 • زیرساخت تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت‌های نمونه صادراتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 22-43]
 • زیرکی بازار طراحی مدل چابکی مشتری با رویکرد قابلیتهای پویای سازمانی: بررسی نقش شایستگی IT، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-24]
 • زمان انتظار بررسی ادراک مشتریان از زمان انتظار در سیستم تلفن بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 45-64]
 • زمینة فردی نفرت تأثیر زمینه‌های فردی بر نفرت از برند و پیامدهای آن؛ مورد مطالعه: صنعت خودروسازی ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 139-164]
 • زنجیره ارزش تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت‌های نمونه صادراتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 22-43]
 • زنجیره دانش تاثیر دانش خارجی بر ارزش ویژه برند از طریق دو متغیر میانجی زنجیره دانش و کیفیت خدمات . مورد مطالعه: بانک توسعه صادرات ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]

س

 • ساختار بازار اثر ساختار بازار بر تجارت درون صنعت ایران و شرکای تجاری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 72-59]
 • ساختار بازار آزاد طراحی و آزمون مدل انتخاب مؤلفه‌های بخش‌بندی بازار بین‌المللی؛ مطالعۀ موردی بازار بین‌المللی بنزین [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 19-36]
 • ساختار سازمانی بررسی رابطه‌ی عوامل اکتسابی کارآفرینی باکارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان فارس) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 145-172]
 • ساختار مشتری‌بنیاد شناسایی قابلیت‌های بازاریابی برون‌گرای مؤثر در عملکرد تولید محصول جدید: نقش تعدیل‌گری ساختار مشتری‌بنیاد [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 109-126]
 • سازگاری بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 93-110]
 • سازگاری کاربست نظریة گسترش نوآوری در بازاریابی خدمات مالی؛ مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 77-86]
 • سازمانی بررسی عوامل تکنولوژیک، سازمانی، فرآیندی و کسب و کارموثر بر پیاده سازی موفق سیستم هوشمند کسب و کار در شرکت های خدمات اینترنتی ( مورد مطالعه:شرکت شاتل) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 143-166]
 • سازمان‌های دانش بنیان طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان‌های دانش بنیان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 47-72]
 • سیاست امنیت اطلاعات ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست‌های امنیت اطلاعات بازاریابی با برنامه سیستم‌های اطلاعات استراتژیک (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 73-98]
 • سبک ارتباطی خانواده بررسی نفوذ نسبی کودکان در تصمیمات خرید خانواده‌های ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 172-153]
 • سبک تصمیم گیری مصرف کننده تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیریِ مصرف کننده [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 35-54]
 • سبک خرید بررسی و مقایسه سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کننده در میان بانوان شاغل و غیرشاغل [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • سبک زندگی بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 113-140]
 • سبک زندگی بخش‌بندی بازار بیمه عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی (AIO) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 74-55]
 • سبک زندگی سلامت محور تأثیرفعالیت‌های ترفیعی بر نیات رفتاری مصرف‌کنندگان نسبت به سبک زندگی سلامت‌محور: مطالعه آزمایشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک‌های تصمیم‌گیری خرید بررسی و شناسایی سبکهای تصمیم‌گیری خرید مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 141-154]
 • سبک‌های تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده تأثیر نوگرایی مصرف‌کنندگان بر سبک‌های تصمیم‌گیری خرید [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-26]
 • سبک ورود به بازار مسیر راهبردی شرکت‌های مواد غذایی و سبک ورود به بازار [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 47-62]
 • ستاده های فرآیندی سازمان طراحی مدل چابکی مشتری با رویکرد قابلیتهای پویای سازمانی: بررسی نقش شایستگی IT، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-24]
 • سردرگمی مصرف‌کننده پیامدهای ناشی از سردرگمی مصرف‌کننده؛ بررسی نقش تعدیلگری اعتماد (مورد مطالعه: برندهای مواد غذایی) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 1-18]
 • سرگرمی ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]
 • سرمایه اجتماعی نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در فعالیت‌های بازاریابی کارآفرینانه شرکت‌های کوچک [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 87-106]
 • سرمایه‌های فکری طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان‌های دانش بنیان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 47-72]
 • سرویس پیام کوتاه مقایسه تحلیلی مدل‌ پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل در رابطه با پذیرش تبلیغات موبایلی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 181-196]
 • سرویس‌های رایانامه مطالعه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان سرویس‌های رایانامه: بررسی کیفیت خدمات، رضایت و اعتماد الکترونیکی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 77-92]
 • سیستم استنتاج فازی طراحی سیستم خبره فازی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 59-88]
 • سیستم اطلاعات بررسی علل عملکرد فروشنده در برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعات [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 45-62]
 • سیستم حمل‌و نقل کاربرد نظریه‌های خودمختاری، رفتار برنامه‌ریزی شده و کنش عقلایی در قصد خرید آنلاین (مورد مطالعه؛ تارنمای شرکت مسافربری رویال‌سفر‌ایرانیان) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 69-86]
 • سیستم خبره طراحی سیستم خبره فازی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 59-88]
 • سیستم‌های خدمت - محصول تعیین دامنة توسعة کسب‌وکارهای خدمات محصول محصور، در شرکت‌های تولیدکنندة کالاهای صنعتی؛ مورد مطالعه: صنعت تولید تجهیزات سنگین- شرکت آلفا [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 15-32]
 • سیستم هوشمندی کسب و کار بررسی عوامل تکنولوژیک، سازمانی، فرآیندی و کسب و کارموثر بر پیاده سازی موفق سیستم هوشمند کسب و کار در شرکت های خدمات اینترنتی ( مورد مطالعه:شرکت شاتل) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 143-166]
 • سطح پایین درگیری ذهنی مصرف­کننده سنجش تأثیر ادراک مصرف‌کننده از قابل استفاده بودن بسته‌بندی محصول، بر تصمیم خرید ناگهانی: با در نظر گرفتن متغیر تعدیلگر سطح پایین درگیری ذهنی مصرف‌کننده [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 59-78]
 • سفارشی‌سازی ارائة مدل ارزیابی بازاریابی محلی در شعب بانک ملت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 79-92]
 • سفارشی سازی انبوه بررسی دستیابی به قابلیت چابکی مشتری مبتنی بر استراتژی سفارشی سازی انبوه [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 39-54]
 • سنجه‌های ارزیاب عملکرد نظام بازاریابی مطالعه تاثیرپذیری استراتژی های حضور در بازار از نگرش های مدیریتی و رابطه آن ها با انتخاب الگوی سنجه های بازاریابی در شرکتهای تولیدی صنعتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 82-104]
 • سهولت ادراک‌شده تأثیر ابعاد روانشناختی استرات‍ژی بازی‌کاری بر وفاداری مشتریان؛ مطالعة موردی: مشتریان شعب منتخب بانک ملت شهر اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 135-152]
 • سهولت استفاده بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 152-137]
 • سهولت استفاده مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 169-194]
 • سهولت استفاده ادراک شده بررسی تاثیر مجذوب شدن و ویژگی های وب سایت بر رضایت و استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: فیس بوک) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 95-110]
 • سودآوری تاثیرمخارج تبلیغات بر سودآوری در صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 155-172]
 • سود جامعه نقش بازاریابی خیرخواهانه برجذب مشتریان در صنعت بیمه با تبیین نقش میانجی متغیرهای توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه (مورد مطالعه: شعب بیمه ایران در شهر ایلام) [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 125-138]
 • سود مشتری نقش بازاریابی خیرخواهانه برجذب مشتریان در صنعت بیمه با تبیین نقش میانجی متغیرهای توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه (مورد مطالعه: شعب بیمه ایران در شهر ایلام) [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 125-138]
 • سودمندی ادراک شده بررسی تاثیر مجذوب شدن و ویژگی های وب سایت بر رضایت و استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: فیس بوک) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 95-110]
 • سودمندی درک‌شده بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و تبلیغات شفاهی مثبت در بین کاربران تلگرام [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 173-202]

ش

 • شاخص رضایت ارائه مدل و شاخصی اولیه به منظور شناسایی و سنجش عوامل موثر بر رضایت و وفاداری مشتری در صنعت خودرو [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 155-168]
 • شاخص گروبل و لوید اثر ساختار بازار بر تجارت درون صنعت ایران و شرکای تجاری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 72-59]
 • شاخص های ممیزی برند ممیزی برند و بررسی روابط میان شاخص های آن در صنعت هتل داری (مورد مطالعه: هتل همای شیراز) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 23-40]
 • شاخص هرفیندال اثر ساختار بازار بر تجارت درون صنعت ایران و شرکای تجاری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 72-59]
 • شاخص هرفیندال- هیرشمن اثر ساختار بازار بر تجارت درون صنعت ایران و شرکای تجاری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 72-59]
 • شاخه رفتار بررسی تأثیر عوامل مدل سه‌شاخگی (3C) بر نوآوری در شرکت‌های بیمه کشور [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 1-18]
 • شاخه زمینه بررسی تأثیر عوامل مدل سه‌شاخگی (3C) بر نوآوری در شرکت‌های بیمه کشور [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 1-18]
 • شاخه ساختار بررسی تأثیر عوامل مدل سه‌شاخگی (3C) بر نوآوری در شرکت‌های بیمه کشور [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 1-18]
 • شایستگی تجاری‌سازی فناوری تأثیر شایستگی تجاری‌سازی فناوری بر مزیّت رقابتی: نقش تعدیلگر متغیر بازارگرایی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 59-74]
 • شبکة خزانة جمعی فهم شناختی از عناصر رضایت مشتری در بازی‌های موبایلی؛ با استفاده از تکنیک مصاحبة نردبانی در روش‌شناسی شبکة خزانه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 39-54]
 • شبکه فروش شناسایی و غربالگری چالش‌های پیشروی شبکه فروش در صنعت بیمه و ارائه راه‌کارها با استفاده از شیوه دلفی فازی [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 111-124]
 • شبکه مجازی بررسی رفتار هم نوایی مصرف کنندگان در شبکه‌های مجازی دربین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 49-62]
 • شبکه های اجتماعی ارزیابی هویت نوظهور مصرف‌‌کنندگان ایرانی در فضای مجازی ایران و تأثیر آن بر فعالیت‌‌های ارتباطی نمانام‌ها با استفاده از نظریة زمینه‌ای کلاسیک [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 117-130]
 • شبکه‌های اجتماعی طراحی الگوی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مشتریان در تجارت اجتماعی با رویکردی بر مدل محرّک- موجود زنده- پاسخ [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 17-42]
 • شبکه‌های اجتماعی تأثیر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر وفاداری برند و قصد خرید مصرف‌کنندگان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 175-190]
 • شبکه‌های‌ اجتماعی هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه‌های اجتماعی و عوامل موثر بر فرایند آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکه های بیز(BNs) تحلیل ریسک توسعه محصول جدید (NPD) با استفاده از شبکه‌های بیز (BNs) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 185-202]
 • شبکه‌های عصبی-فازی(ANFIS) پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ANN ، ANFIS ،LOGIT [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 166-153]
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی بهبود مدیریت درآمد در صنعت هتلداری با بهره‌گیری از شبکة عصبی مصنوعی در تعیین پارامتر احتمالی یک مدل رزرو مازاد [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 87-106]
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی(ANN) پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ANN ، ANFIS ،LOGIT [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 166-153]
 • شبکه‌های مصنوعی عصبی شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده تداوم خرید مشتریان فروشگاه های زنجیره ای اتکا با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 122-150]
 • شبیه سازی مدل سازی وفاداری مشتری با استفاده از متدلوژی پویائی شناسی سیستم (مطالعه موردی : شرکت خدمات اینترنت پر سرعت) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 185-204]
 • شبیه سازی مونت کارلو بکارگیری روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار مناسب [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 89-106]
 • شخصیت آبی بررسی تاثیر شخصیت مشتری بر شخصیت برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان برند اپل) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 114-93]
 • شخصیت برند تعیین شخصیت برندهای منتخب از طریق کهن الگوها و تبیین نحوه ی ادراک مصرف کنندگان این برندها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-21]
 • شخصیت برند بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 63-81]
 • شخصیت برند تاثیر شخصیت برند سیاسی بر مشارکت سیاسی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 147-162]
 • شخصیت برند بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید مجدد از طریق ارزش ادراک شده و وفاداری برند (مورد مطالعه: بیمه‌گذاران عمر شرکت بیمه سامان) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-22]
 • شخصیت برند بررسی تاثیر شخصیت مشتری بر شخصیت برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان برند اپل) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 114-93]
 • شخصیت برند بررسی نقش شخصیت برند در تحریک تصمیم خرید تلفن همراه؛ ملاحظة مداخلة اعتماد به برند و محتوای تبلیغات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 153-172]
 • شخصیت برند خرد‌ه‌فروش طراحی مدل شخصیت برند خرده‌فروش مبتنی بر ارزش‌های تجربی در بازاریابی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 89-106]
 • شخصیت سبز بررسی تاثیر شخصیت مشتری بر شخصیت برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان برند اپل) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 114-93]
 • شخصیت قرمز بررسی تاثیر شخصیت مشتری بر شخصیت برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان برند اپل) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 114-93]
 • شخصیت مشتری بررسی تاثیر شخصیت مشتری بر شخصیت برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان برند اپل) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 114-93]
 • شخصیت نمانام تأثیر جان‌بخشی به نمانمانام (برند) بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شخصیت نمانام بر استفاده‌کنندگان خودروهای داخلی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 77-94]
 • شدت رقابت قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • شرایط عاطفی کارکنان تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بررضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 235-258]
 • شرکت ایرانسل بررسی تاثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 44-62]
 • شرکت پارس خودرو رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش دیمتل مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]
 • شرکت صادراتی تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت‌های نمونه صادراتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 22-43]
 • شرکت قند نقش جهان تأثیر عناصر آمیختۀ بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت قند نقش جهان [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 111-124]
 • شرکت کاله اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 219-234]
 • شرکت‌های ارائه‌دهندة خدمات اینترنت نقش بازارگرایی داخلی در توسعة گرایش کارآفرینانه؛ شرکت‌های ارائه‌دهندة خدمات اینترنت در تهران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 97-116]
 • شرکت های بین المللی بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکت های بین المللی شده ایرانی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 63-78]
 • شرکت‌های تولیدی توسعة مدل ساختاری برای تأثیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی، مطالعة موردی: شرکت‌های تولیدی فعّال در شهرک‌های صنعتی شهرستان اهواز [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 23-40]
 • شرکت‌های تولیدی صنعتی مطالعه تاثیرپذیری استراتژی های حضور در بازار از نگرش های مدیریتی و رابطه آن ها با انتخاب الگوی سنجه های بازاریابی در شرکتهای تولیدی صنعتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 82-104]
 • شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی مدل تجاری‌سازی کالاهای دانش‌بنیان در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 23-38]
 • شرکت های زایشی دانشگاهی واکاوی نقش دانشگاه مادر و مکان در موفقیت شرکت های زایشی دانشگاهی(مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 87-102]
 • شرکت‌های غذایی بررسی تأثیر بازارمداری و نوآوری‌ بر عملکرد شرکت‌های غذایی بورس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-120]
 • شرکت های کوچک نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در فعالیت‌های بازاریابی کارآفرینانه شرکت‌های کوچک [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 87-106]
 • شرکت‌های کوچک و بزرگ بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت‌های کوچک و بزرگ با توجه به ساختار حمل و نقل و مهارت‌های بازاریابی و تشخیص بهترین متغیرهای متمایزکننده آنها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 55-76]
 • شرکت‌های کوچک و متوسط بررسی و رتبه‌بندی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه دیدگاه مدیران SMEs واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 101-126]
 • شرکت‌های کوچک و متوسط شناسایی و برتری‌یابی کار‌‌کردهای رسانه‌‌های اجتماعی در شرکت‌‌های کوچک و متوسط از دیدگاه صاحب‌نظران ایرانی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 41-56]
 • شرکت‌های کوچک و متوسط اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعار تبلیغاتی شناسایی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مورد انتظار مشتریان از شعارهای تبلیغاتی بانک [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 21-36]
 • شکست محصول مطالعة تجربی تأثیر استراتژی‌های پاسخگویی و سطح شهرت شرکت بر قصد خرید و تبلیغات توصیه‌ای منفی مصرف‌کنندگان در زمان شکست محصول [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 31-52]
 • شناخت مشتری بررسی علل عملکرد فروشنده در برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعات [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 45-62]
 • شناسایی و اولویت بندی شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده تداوم خرید مشتریان فروشگاه های زنجیره ای اتکا با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 122-150]
 • شناسایی و غربالگری چالش شناسایی و غربالگری چالش‌های پیشروی شبکه فروش در صنعت بیمه و ارائه راه‌کارها با استفاده از شیوه دلفی فازی [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 111-124]
 • شنیداری نقش محرّک‌های محیطی چندحسی در ارتقای تجربة درون‌فروشگاهی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 141-162]
 • شنود نیروی فروش الگوی پیامدهای رفتاری-عملکردی مهارت شنود نیروی فروش [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 27-44]
 • شهرت بررسی عوامل موثر بر اطاعت کردن مشتری در خدمات پر تماس بر اساس تئوری اجتماعی _ شناختی بندورا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-126]
 • شهرت از دیدگاه مشتری اثر «شهرت از دیدگاه مشتری» بر ارزش ویژه برند [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 39-52]
 • شهرت شرکت مطالعة تجربی تأثیر استراتژی‌های پاسخگویی و سطح شهرت شرکت بر قصد خرید و تبلیغات توصیه‌ای منفی مصرف‌کنندگان در زمان شکست محصول [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 31-52]
 • شهرستان اهواز تبیین ارتباط بین ویژگی های محصول، تجربه مشتری و ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند تلفن همراه در شهرستان اهواز [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 103-120]
 • شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان واکاوی نقش دانشگاه مادر و مکان در موفقیت شرکت های زایشی دانشگاهی(مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 87-102]
 • شواهد برند بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 119-138]
 • شیوة نمایش تأثیر نقش طبقة محصول در تبلیغات هیجانی مبتنی بر ویژگی‌ها و یا کارکرد نهایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 99-118]
 • شیوه دلفی فازی شناسایی و غربالگری چالش‌های پیشروی شبکه فروش در صنعت بیمه و ارائه راه‌کارها با استفاده از شیوه دلفی فازی [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 111-124]
 • شیوه‌های نوین ترفیع مستند سازی شیوه‌های نوین ترفیع در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت پوشاک [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 167-184]

ص

 • صادرات شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در صنایع غذایی آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 139-160]
 • صادرات الویت بندی عوامل موثر در ارزیابی صادرکنندگان براساس شاخص انعطاف پذیری استراتژیک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری FANP [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 37-52]
 • صداقت بررسی علل عملکرد فروشنده در برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعات [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 45-62]
 • صفات اخلاقی بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-50]
 • صنایع تولید شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در صنایع غذایی آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 139-160]
 • صنایع خلاق طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای خلاق هنری؛ مورد مطالعه: صنایع خلاق [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 37-52]
 • صنایع دستی تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی پیرامون صنایع دستی استان تهران) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 76-59]
 • صنایع دستی طراحی مدل بازاریابی استراتژیکِ صنایع دستی مبتنی بر تئوری داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 93-114]
 • صنایع غذایی تأثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر عملکرد اجتماعی و واکنش‌های مصرف کننده در صنایع غذایی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 161-178]
 • صنایع غذایی لبنی مدل‌یابی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژة برند مشتری‌محور در صنایع غذایی لبنی؛ مطالعه با تمرکز بر برند کاله [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 123-138]
 • صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس بررسی و رتبه‌بندی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه دیدگاه مدیران SMEs واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 101-126]
 • صنایع لبنی و مدل معادلات ساختاری مدل یابی ارزش ویژه برند مشتری محور مبتنی بر عناصر آمیخته ترفیع [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 23-40]
 • صنایع مالی ارتباط حاکمیت شرکتی با ارزش سهام در شرکت های صنایع مالی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 97-118]
 • صنایع نساجی تاثیرمخارج تبلیغات بر سودآوری در صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 155-172]
 • صنعت استیل ارزیابی معیارهای اعتبارسنجی توزیع‌کنندگان استیل در بازار ایران از منظر مشتریان [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 21-38]
 • صنعت بازی‌های موبایلی فهم شناختی از عناصر رضایت مشتری در بازی‌های موبایلی؛ با استفاده از تکنیک مصاحبة نردبانی در روش‌شناسی شبکة خزانه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 39-54]
 • صنعت بانکداری تبیین ارتباط پیامدهای مثبت رفتاری کارکنان با مشتریان بانک‌های منتخب [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 129-144]
 • صنعت بانکداری کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-30]
 • صنعت بیمه بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه مشتریان صنعت بیمه ایران [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 29-44]
 • صنعت بیمه شناسایی و غربالگری چالش‌های پیشروی شبکه فروش در صنعت بیمه و ارائه راه‌کارها با استفاده از شیوه دلفی فازی [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 111-124]
 • صنعت پوشاک مستند سازی شیوه‌های نوین ترفیع در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت پوشاک [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 167-184]
 • صنعت پوشاک بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف‌کنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک (مورد: شهر ساری) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-34]
 • صنعت پوشاک تحلیلی بر عوامل موثر بر پیشنهادیه ارزش مشتری در صنعت پوشاک؛ ( مورد مطالعه: پوشاک پل) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 47-68]
 • صنعت تلفن همراه شناسایی و ارزیابی عوامل‌ موثر بر وفاداری به برند: مطالعه ی برند گوشی‌های تلفن همراه [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 17-38]
 • صنعت خدمات طراحی مدل تعاملی هوش بازاریابی و اثربخشی عملکرد صنعت بیمه با بهره‌گیری از تکنیک AHP فازی مطالعة موردی: بیمه پاسارگاد [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 149-168]
 • صنعت خودرو طراحی الگوی فرهنگ سازمانی بکار برنده و ایجاد کننده دانش [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 173-190]
 • صنعت خودرو ارائه مدل و شاخصی اولیه به منظور شناسایی و سنجش عوامل موثر بر رضایت و وفاداری مشتری در صنعت خودرو [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 155-168]
 • صنعت خودروسازی تأثیر زمینه‌های فردی بر نفرت از برند و پیامدهای آن؛ مورد مطالعه: صنعت خودروسازی ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 139-164]
 • صنعت رستوران داری ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان در صنعت رستوران داری. مطالعه موردی: مجموعه رستوران های زنجیره ای بوف [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 75-88]
 • صنعت فرش دستبافت رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری صنعت فرش کشور با روش تاپسیس فازی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 127-154]
 • صنعت فولاد ارائه و اعتباریابی مدل بازاریابی استراتژیک در شرکت‌های بزرگ صنعت فولاد [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 77-108]
 • صنعت گاز مدل‌سازی جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت گاز ایران از دیدگاه برندسازی مکان؛ بارویکرد فراترکیب و پویایی‌شناسی سیستم [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 163-178]
 • صنعت گردشگری و هتلداری جـایـگـاه‌یـابـی برند هتـل‌های پنـج ستـاره از دیدگاه آژانس های مسافرتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 222-203]
 • صنعت لبنیات بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند (مورد مطالعه:شرکت تولیدکننده محصولات لبنی کاله) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 87-106]
 • صنعت هتل‏داری بررسی انصاف ادراک شده مشتری از راهکار قیمت‏گذاری پویا و تبیین عوامل مؤثر بر آن در صنعت هتل‏داری [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 19-40]
 • صنعت هتلداری بهبود مدیریت درآمد در صنعت هتلداری با بهره‌گیری از شبکة عصبی مصنوعی در تعیین پارامتر احتمالی یک مدل رزرو مازاد [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 87-106]
 • صنعت هتل داری ممیزی برند و بررسی روابط میان شاخص های آن در صنعت هتل داری (مورد مطالعه: هتل همای شیراز) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 23-40]

ط

 • طبقات محصول نگاهی پدیدارشناختی به راهکار تقویت دلبستگی به برند در طبقات محصول [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 43-62]
 • طبقه‌بندی خدمات تعیین دامنة توسعة کسب‌وکارهای خدمات محصول محصور، در شرکت‌های تولیدکنندة کالاهای صنعتی؛ مورد مطالعه: صنعت تولید تجهیزات سنگین- شرکت آلفا [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 15-32]
 • طبقه‌بندی موضوعی: E42؛ G2؛ G21؛ O33 مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 169-194]
 • طراحی آزمایشی تأثیرفعالیت‌های ترفیعی بر نیات رفتاری مصرف‌کنندگان نسبت به سبک زندگی سلامت‌محور: مطالعه آزمایشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طراحی آزمایشات تاگوچی ارائه چارچوب ترکیبی کانو و طراحی استوار جهت افزایش رضایت مشتری در سازمان‌های خدماتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 139-154]
 • طراحی خدمات ارائه چارچوب ترکیبی کانو و طراحی استوار جهت افزایش رضایت مشتری در سازمان‌های خدماتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 139-154]
 • طرز فکر افراد تأثیر طرز فکر مصرف‌کنندگان بر استراتژی‌های کپی‌کت [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 161-174]
 • طنین برند بررسی تاثیر محرک‌های ارزش ویژه برند برطنین برند دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه‌های‌امیرکبیر، تربیت مدرس، تهران و شریف) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 169-182]

ظ

 • ظرفیت خلاقیت بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری(مطالعه موردی: شرکت سایپا استان مازندران) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 133-146]
 • ظرفیت‌سازی کارآفرینانه شناسایی پیشران‌های مؤثر در توسعة کسب‌وکارهای بسیار کوچک (میکرو) در بخش مشاغل خانگی روستایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 119-140]
 • ظرفیت نوآوری بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری(مطالعه موردی: شرکت سایپا استان مازندران) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 133-146]

ع

 • عالی قاپو تحلیل اهمیت-عملکرد ویژگی‌های مکان‌های تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی (مورد مطالعه عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 85-104]
 • عدالت مشتری مدل‌سازی معادلات ساختاری رابطة بین ادراک از ابعاد عدالت و عواطف مثبت و منفی مشتری با رفتار‌های شهروندی و بدکارکرد مشتری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 159-174]
 • عدد فازی بازه‌ای درک جایگاه عوامل زمینه‌ساز ایجاد بنادر خشک در ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی GRA، MCDM و اعداد فازی مثلثی ـ بازه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 57-74]
 • عدم‌ اطمینان ادراک‌شده تأثیر باندلینگ اجتماعی بر تشویق مصرف‌کنندگان به خرید بسته‌های آنلاین؛ مطالعة بستههای ترکیبی همراه اول [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 145-162]
 • عدم قطعیت فازی بازه‌ای قیمت‌گذاری خدمات آزمایشگاهی با توجه ‌به قیمت رقبا با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیارة فازی بازه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • عربستان سعودی آزمون مدلی- ساختاری از تأثیر خصومت مشتری بر تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحدة عربی در تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 53-66]
 • عزت نفس ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر رفتارخرید آنی (مطالعه موردی: خریداران پوشاک و البسه جدید در پاساژهای شهرکرج ) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 109-134]
 • عزت نفس بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • عشق برند بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • عشق به برند واکاوی عشق به برند و بررسی تأثیر تداعی‌ها، رضایت و اعتماد بر عشق به برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-26]
 • عقود معین بررسی امکان انعقاد قراردادهای مالکیت زمانی از طریق عقود معین [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 17-36]
 • عکس‌العمل درونی ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان، مورد مطالعه بانک انصار [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 63-78]
 • علائم بیرونی کیفیت بررسی تأثیر علائم بیرونی کیفیت بر کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا با درگیری ذهنی بالا ( مورد مطالعه: لپ تاپ) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 209-226]
 • عمق و دوام رابطه طراحی مدل بازاریابی رابطه‌ای بین‌بنگاهی در شبکة کسب‌و‌کار گردشگری پارسیان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]
 • عملیات شبکه بررسی تأثیر قابلیت‌های شبکه‌ای بر عملکرد بین المللی شرکت‌های صادراتی و وارداتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • عملکرد مستندسازی فرایندهای مدیریت مشتریان: با توجه به عملکرد کسب و کارهای کوچک [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 58-43]
 • عملکرد تحلیل اهمیت-عملکرد ویژگی‌های مکان‌های تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی (مورد مطالعه عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 85-104]
 • عملکرد تحلیل نقش بازارمحوری بر عملکرد بیمارستان‌ها با تأکید بر نقش هویت برند سازمان؛ مطالعة موردی: بیمارستان‌های خصوصی شهر اصفهان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 145-156]
 • عملکرد تأثیر راهبردگرایی بر عملکرد کسب و کار با میانجی‌گری قابلیت‌های بازاریابی؛ مطالعة موردی: شعبه‌های بانک مهر اقتصاد استان اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 87-104]
 • عملکرد طراحی مدل تعاملی هوش بازاریابی و اثربخشی عملکرد صنعت بیمه با بهره‌گیری از تکنیک AHP فازی مطالعة موردی: بیمه پاسارگاد [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 149-168]
 • عملکرد اجتماعی تأثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر عملکرد اجتماعی و واکنش‌های مصرف کننده در صنایع غذایی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 161-178]
 • عملکرد ارتباط با مشتری نگاهی نوآورانه به بانکداری الکترونیک: تبیین نقش استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند در ارتباط با مشتریان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 55-76]
 • عملکرد اقتصادی تاثیراستراتژی های بازاریابی ارتباطی بر عملکرد اقتصادی نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران خودرو [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 106-93]
 • عملکرد اقتصادی و عملکرد زیست­ محیطی تأثیر حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی بر استراتژی بازاریابی سبز و عملکرد زیست-محیطی کسب وکارهای صنعتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 23-38]
 • عملکرد بازار تأثیر فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری بازار بر عملکرد بازار شرکت [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 107-124]
 • عملکرد بازاریابی بررسی تاثیرعملکرد بازاریابی بر عملکرد مالی بانک پارسیان [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 107-118]
 • عملکرد بازاریابی بررسی رابطه ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 118-107]
 • عملکرد بازاریابی محاسبه کارایی هزینه بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانک‌ها بر آن [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 143-160]
 • عملکرد بازرگانی بررسی عملکرد بازرگانی در شرایط ناهمگونی قدرت باتوجه‌به نقش بازاریابی و استراتژی‌های پورتر [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 153-166]
 • عملکرد برند طراحی و تبیین مدل مکانیزم ها، آثار و پیامد برندسازی داخلی (مورد مطالعه: گروه صنعتی سدید) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 152-133]
 • عملکرد برند تبیین نقش پیشایند جهت‌گیری‌های استراتژیک در توسعۀ ارتباطات یکپارچۀ بازاریابی و عملکرد برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 131-148]
 • عملکرد برند موفقیت مبتنی‌بر عملکرد برند و کنترل بازار؛ بررسی نقش تعدیلگر قابلیت مدیریت برند [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 219-236]
 • عملکرد برند در بازار بررسی اثر تمایلات استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین بر عملکرد برند با بررسی نقش واسطه ای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 55-68]
 • عملکرد بین المللی شرکت‌های صادراتی و وارداتی بررسی تأثیر قابلیت‌های شبکه‌ای بر عملکرد بین المللی شرکت‌های صادراتی و وارداتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • عملکرد بنگاه بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری(مطالعه موردی: شرکت سایپا استان مازندران) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 133-146]
 • عملکرد تجاری بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های ساخت و تأمین قطعات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در استان خوزستان) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 139-162]
 • عملکرد توسعه محصول جدید شناسایی قابلیت‌های بازاریابی برون‌گرای مؤثر در عملکرد تولید محصول جدید: نقش تعدیل‌گری ساختار مشتری‌بنیاد [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 109-126]
 • عملکرد روابط بررسی تاثیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر بهبود عملکرد صنایع؛ نقش تعدیلکنندگی قابلیتهای مرتبط با بازار [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 53-72]
 • عملکرد زنجیرة تامین توسعة مدل ساختاری برای تأثیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی، مطالعة موردی: شرکت‌های تولیدی فعّال در شهرک‌های صنعتی شهرستان اهواز [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 23-40]
 • عملکرد سازمانی بررسی تأثیر بازارمداری و نوآوری‌ بر عملکرد شرکت‌های غذایی بورس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-120]
 • عملکرد سازمانی بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-24]
 • عملکرد سازمانی بررسی نقش واسط گرایش به بازار ورفتارکارآفرینانه بررابطه بین استراتژی های بازرگانی وعملکرد سازمانی ( مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 207-234]
 • عملکرد سازمانی پیاده‌سازی بازاریابی داخلی به‌عنوان یک استراتژی جهت بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 15-28]
 • عملکرد سازمانی بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکت های بین المللی شده ایرانی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 63-78]
 • عملکرد صادراتی طراحی و تبیین مدل سیستمی به منظور ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی برای صادرکنندگان کشور افغانستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 97-118]
 • عملکرد صادراتی تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادراتی استان بوشهر [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 125-140]
 • عملکرد صادراتی ادراکی تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی پیرامون صنایع دستی استان تهران) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 76-59]
 • عملکرد صادر کننده بررسی و تحلیل تاثیر اعتماد شناختی و عاطفی بر تبادلات رابطه ای خریداران و فروشندگان (مورد مطالعه شرکت های صادراتی صنعت مواد غذایی) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 167-182]
 • عملکرد فروش تأثیر مهارت‌های فروش بر عملکرد فروش کاربران باجه بانک [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 43-56]
 • عملکرد مالی بررسی تاثیرعملکرد بازاریابی بر عملکرد مالی بانک پارسیان [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 107-118]
 • عملکرد مالی بررسی رابطه ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 118-107]
 • عملکرد مالی بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها در بازار بورس تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 119-144]
 • عملکرد مالی رضایت مشتری، عملکرد مالی و ارزش ایجادشده برای سهامداران در شرکت‌های بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 83-94]
 • عملکرد مالی توسعة مدل ساختاری برای تأثیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی، مطالعة موردی: شرکت‌های تولیدی فعّال در شهرک‌های صنعتی شهرستان اهواز [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 23-40]
 • عملکرد محصول جدید بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 39-58]
 • عملکرد نیروی فروش الگوی پیامدهای رفتاری-عملکردی مهارت شنود نیروی فروش [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 27-44]
 • عواطف مثبت و منفی مدل‌سازی معادلات ساختاری رابطة بین ادراک از ابعاد عدالت و عواطف مثبت و منفی مشتری با رفتار‌های شهروندی و بدکارکرد مشتری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 159-174]
 • عوامل احساسی تأثیر عوامل شناختی و احساسی بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 54-37]
 • عوامل آمیخته بازاریابی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند دربخش نرم افزاری صنعت فناوری اطلاعات [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 182-195]
 • عوامل بیرونی بررسی ورتبه بندی مهمترین علل تمایل مصرف کنندگان داخلی درانتخاب محصول جایگزین خارجی (مطالعه موردی :صنعت شکلات سازی برندمیلاد) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 223-238]
 • عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف‏ کننده بررسی تاثیر کاهش قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاک‏کننده در میان مصرف‏کنندگان شهر تهران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 121-142]
 • عوامل جمعیت‌شناختی تأثیر عوامل عاطفی و شناختی بر نگرش و پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 167-192]
 • عوامل درونی بررسی ورتبه بندی مهمترین علل تمایل مصرف کنندگان داخلی درانتخاب محصول جایگزین خارجی (مطالعه موردی :صنعت شکلات سازی برندمیلاد) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 223-238]
 • عوامل روانشناختی تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روان‌شناختی، محیطی، مادی‌گرایی و استفاده از کارت‌های اعتباری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]
 • عوامل سازمانی بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر پذیرش استفاده از نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارت CHP توسط مشتریان سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-50]
 • عوامل سازمانی بررسی عوامل مؤثر بر فرایند شکل‌گیری وفاداری الکترونیکی با نقش میانجی تعهد الکترونیکی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری الکترونیکی در ایران) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 117-144]
 • عوامل شخصی بررسی ورتبه بندی مهمترین علل تمایل مصرف کنندگان داخلی درانتخاب محصول جایگزین خارجی (مطالعه موردی :صنعت شکلات سازی برندمیلاد) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 223-238]
 • عوامل شناختی تأثیر عوامل شناختی و احساسی بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 54-37]
 • عوامل فرآیندی و کسب و کار بررسی عوامل تکنولوژیک، سازمانی، فرآیندی و کسب و کارموثر بر پیاده سازی موفق سیستم هوشمند کسب و کار در شرکت های خدمات اینترنتی ( مورد مطالعه:شرکت شاتل) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 143-166]
 • عوامل فردی محرک‌ها و عوامل فردی تاثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی: مطالعه‌ی کاربران تلفن‌همراه [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 20-1]
 • عوامل فردی ارزیابی تأثیر عوامل فردی بر نگرش مصرف‌کننده دربارة برنامه‌های کاربردی تلفن همراه: مطالعة کاربران گوشی هوشمند در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • عوامل فردی بررسی عوامل مؤثر بر فرایند شکل‌گیری وفاداری الکترونیکی با نقش میانجی تعهد الکترونیکی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری الکترونیکی در ایران) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 117-144]
 • عوامل محیطی واکاوی نقش دانشگاه مادر و مکان در موفقیت شرکت های زایشی دانشگاهی(مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 87-102]
 • عوامل محیطی تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روان‌شناختی، محیطی، مادی‌گرایی و استفاده از کارت‌های اعتباری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]
 • عوامل مدیریتی-عوامل سازمانی-خدمات نوین بانکی-فروش-بانک بررسی عوامل مدیریتی-سازمانیموثر بر فروش خدمات نوین بانکی (مورد مطالعه : شعب منتخب بانک مهر شهر اصفهان) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 127-138]
 • عوامل مؤثر بر توسعة نام تجاری عوامل مؤثر بر نگرش به توسعة همگون نام تجاری و تأثیر آن بر نام تجاری مادر از دیدگاه مشتریان شرکت شیرین‌عسل [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 21-34]
 • عوامل موقعیتی بررسی رابطة ویژگی‌های معاشرتی فروشندگان و فضای داخلی فروشگاه با رفتار خرید ناگهانی مشتریان، با تمرکز بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 75-92]

غ

 • غنای رسانه‏ای تمایل به انتشار پیام در بازاریابی ویروسی اینترنتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 219-236]

ف

 • فراترکیب بررسی تأثیر فناوری‌ اطلاعات بر توسعة پایدار مقاصد گردشگری به ‌منظور توسعة مقاصد گردشگری هوشمند (با استفاده از رویکرد فراترکیب) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 95-116]
 • فراترکیب عوامل تعیین کننده تصویر قیمتی فروشگاه :رهیافت فراترکیب [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • فراترکیب شناسایی و الگوپردازی انگیزه‌های مصرف‌کنندگان برای مشارکت در خلق مشترک ارزش در صنعت نوشیدنی؛ شرکت زمزم ایران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 53-76]
 • فراترکیب مدل‌سازی جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت گاز ایران از دیدگاه برندسازی مکان؛ بارویکرد فراترکیب و پویایی‌شناسی سیستم [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 163-178]
 • فراخرید ارائه مدلی برای اعتیاد به خرید در میان زنان با استفاده از نظریه مفهوم‌سازی بنیادی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 121-142]
 • فرایند برندسازی طراحی مدل بومی برندسازی برای کلان پروژه‌های چندمنظوره کشور و پیاده سازی و آزمون آن در یک مجموعه چند منظوره [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • فرایند برند سازی ارائه مدل برند سازی برای خرده فروشی های اینترنتی با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 188-167]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (FDAHP) به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (FDAHP) و تحلیل خوشه سلسله مراتبی (HCA) در مدل آر.اف.ام. (RFM) جهت تعیین ارزش دوره عمر مشتری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 51-68]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی عوامل موثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانس‌های رادیویی (RFID) در مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی (E-SCM ) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-70]
 • فرایند تحلیل شبکه‌ای شناسایی و رتبه‌بندی راهکارهای توسعة گردشگری پزشکی؛ مطالعه موردی استان گلستان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 25-36]
 • فرایند تحلیل شبکه‌ای قیمت‌گذاری خدمات آزمایشگاهی با توجه ‌به قیمت رقبا با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیارة فازی بازه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • فرایند توسعه محصول جدید بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 39-58]
 • فرآیند مدیریت دانش بررسی رابطه ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با کارافرینی سازمانی در بخش خدمات عمومی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 211-230]
 • فرآیندهای بازاریابی به کارگیری مدل بلوغ قابلیت‌های بازاریابی به منظور ارزیابی فرآیندهای بازاریابی در شرکت ایران ترانسفو [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-60]
 • فرایندهای مدیریت مشتریان مستندسازی فرایندهای مدیریت مشتریان: با توجه به عملکرد کسب و کارهای کوچک [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 58-43]
 • فرش ارزیابی اثر بخشی تبلیغات اینترنتی در بازار فرش ایران [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 43-58]
 • فرش ماشینی و تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای تحلیل شبکه‌ای اقدامات استراتژیک بازاریابی و گسترش کارکرد کیفیت [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 165-192]
 • فرصت‌ها و چالش‌ها شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌ها و چالش‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 69-88]
 • فرهنگ الکترونیکی ارائه مدل توسعه‌یافته تأثیر عامل فرهنگ الکترونیکی در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری کالا و خدمات [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 53-66]
 • فرهنگ زیست­ محیطی تأثیر حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی بر استراتژی بازاریابی سبز و عملکرد زیست-محیطی کسب وکارهای صنعتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 23-38]
 • فرهنگ‌سازی کارآفرینانه شناسایی پیشران‌های مؤثر در توسعة کسب‌وکارهای بسیار کوچک (میکرو) در بخش مشاغل خانگی روستایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 119-140]
 • فرهنگ سازمانی طراحی الگوی فرهنگ سازمانی بکار برنده و ایجاد کننده دانش [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 173-190]
 • فرهنگ سازمانی بکار برنده و ایجاد کننده دانش طراحی الگوی فرهنگ سازمانی بکار برنده و ایجاد کننده دانش [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 173-190]
 • فروش شرکت تاثیر ارزش برند بر درآمد فروش و ارزش بازار شرکت ها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 41-54]
 • فروشگاه الکترونیک مدل بهبود وفاداری مشتریان به فروشگاه الکترونیک [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 145-164]
 • فروشگاه زنجیره ای بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 149-168]
 • فروشگاههای زنجیره ای بررسی اثر انگیزاننده های اجتماعی فضای فروشگاهی بر رفتار فرانقشی خریداران در نقطه خرید (مورد مطالعه: فروشگاههای زنجیره ای رفاه) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 191-208]
 • فروشگاه‌های زنجیره‌ای بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد(مطالعه موردی فروشگاه زنجیره‌ای پروما) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 71-84]
 • فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده تداوم خرید مشتریان فروشگاه های زنجیره ای اتکا با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 122-150]
 • فشار عامه بررسی تاثیر فشار عامه بر آمیخته بازاریابی پایداری و تاثیر آمیخته بازاریابی پایداری بر موفقیت بازاریابی پایداری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 194-173]
 • فضای فروشگاه بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد(مطالعه موردی فروشگاه زنجیره‌ای پروما) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 71-84]
 • فضای فروشگاهی بررسی اثر انگیزاننده های اجتماعی فضای فروشگاهی بر رفتار فرانقشی خریداران در نقطه خرید (مورد مطالعه: فروشگاههای زنجیره ای رفاه) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 191-208]
 • فضای مجازی اثر ارزش تعامل اجتماعی، ظاهری و اعتباری برندهای گردشگری در فضای مجازی و تاثیر ان بر انتخاب مقصد گردشگران اروپایی(مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فعالیت‌های اکتشاف بازار تأثیر فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری بازار بر عملکرد بازار شرکت [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 107-124]
 • فعالیت های بازدیدکنندگان بخش‌بندی بازدیدکنندگان مراکز تجاری بر مبنای نوع فعالیت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 81-96]
 • فعالیت‌های بهره‌برداری بازار تأثیر فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری بازار بر عملکرد بازار شرکت [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 107-124]
 • فعالیت‌های جذب تاثیراستراتژی های بازاریابی ارتباطی بر عملکرد اقتصادی نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران خودرو [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 106-93]
 • فعالیت‌های حمل و نقل بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت‌های کوچک و بزرگ با توجه به ساختار حمل و نقل و مهارت‌های بازاریابی و تشخیص بهترین متغیرهای متمایزکننده آنها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 55-76]
 • فناوری تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت‌های نمونه صادراتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 22-43]
 • فناوری اطلاعات بهینه سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین و بازاریابی محصولات هوائی به روش AHP [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 143-164]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی تأثیر فناوری‌ اطلاعات بر توسعة پایدار مقاصد گردشگری به ‌منظور توسعة مقاصد گردشگری هوشمند (با استفاده از رویکرد فراترکیب) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 95-116]
 • فواید ادراک شده تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی- نسل جدید بانکداری الکترونیک [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-20]
 • فوتبال حرفه ای.  بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری ورزشکاران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 149-160]

ق

 • قابلیت استفاده مجدد از بسته­بندی سنجش تأثیر ادراک مصرف‌کننده از قابل استفاده بودن بسته‌بندی محصول، بر تصمیم خرید ناگهانی: با در نظر گرفتن متغیر تعدیلگر سطح پایین درگیری ذهنی مصرف‌کننده [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 59-78]
 • قابلیت اعتماد بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده‌های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغ [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • قابلیت اعتماد نقش تعدیلگری گرایش‌های مذهبی در مدل وفاداری مشتری [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 115-130]
 • قابلیت بازاریابی بررسی تاثیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر بهبود عملکرد صنایع؛ نقش تعدیلکنندگی قابلیتهای مرتبط با بازار [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 53-72]
 • قابلیت بازاریابی تأثیر راهبردگرایی بر عملکرد کسب و کار با میانجی‌گری قابلیت‌های بازاریابی؛ مطالعة موردی: شعبه‌های بانک مهر اقتصاد استان اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 87-104]
 • قابلیت پیوند بررسی تاثیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر بهبود عملکرد صنایع؛ نقش تعدیلکنندگی قابلیتهای مرتبط با بازار [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 53-72]
 • قابلیت پیوند- بازار بررسی تاثیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر بهبود عملکرد صنایع؛ نقش تعدیلکنندگی قابلیتهای مرتبط با بازار [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 53-72]
 • قابلیت جذب بررسی نحوه شکل‌گیری هوشمندی رقابتی بر اساس رویکرد قابلیت‌های پویای مبتنی بر دانش (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 147-160]
 • قابلیت‌حس‌گری بررسی تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر حس‌گری و شکل‌گیری استراتژی خلاق و به موقع بازاریابی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 107-128]
 • قابلیت خدمات رفتار هم‌خلقی ارزش مشتری و تأثیر آن بر مشتری مداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 89-106]
 • قابلیت خدمات -رسانی رفتار هم‌خلقی ارزش مشتری و تأثیر آن بر مشتری مداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 89-106]
 • قابلیت عملیاتی تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت‌های نمونه صادراتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 22-43]
 • قابلیت مدیریت برند موفقیت مبتنی‌بر عملکرد برند و کنترل بازار؛ بررسی نقش تعدیلگر قابلیت مدیریت برند [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 219-236]
 • قابلیت مشتری مداری رفتار هم‌خلقی ارزش مشتری و تأثیر آن بر مشتری مداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 89-106]
 • قابلیت‌های بازاریابی بررسی تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر حس‌گری و شکل‌گیری استراتژی خلاق و به موقع بازاریابی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 107-128]
 • قابلیت‌های بازاریابی برون‌گرا شناسایی قابلیت‌های بازاریابی برون‌گرای مؤثر در عملکرد تولید محصول جدید: نقش تعدیل‌گری ساختار مشتری‌بنیاد [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 109-126]
 • قابلیت‌های پویای مبتنی بر دانش بررسی نحوه شکل‌گیری هوشمندی رقابتی بر اساس رویکرد قابلیت‌های پویای مبتنی بر دانش (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 147-160]
 • قابلیت های شرکت بررسی تاثیر منابع شرکت های تولیدی بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه تجاری مورد مطالعه: پژوهشی در نمایشگاه بین المللی بوشهر [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 161-182]
 • قابلیت ها ومهارت ها بررسی رابطه‌ی عوامل اکتسابی کارآفرینی باکارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان فارس) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 145-172]
 • قدرت بخش بازاریابی بررسی عملکرد بازرگانی در شرایط ناهمگونی قدرت باتوجه‌به نقش بازاریابی و استراتژی‌های پورتر [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 153-166]
 • قدرت برند مقایسة تطبیقی قدرت نام تجاری شرکت‌های خودروسازی بر اساس منطق چیرگی مشتری، از طریق نگاشت نقشة رابطة نام تجاری؛ مطالعه موردی: خودروسازان ایرانی، چینی و کره‌ای [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 79-98]
 • قدرت خرید خانوار بررسی تاثیر کاهش قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاک‏کننده در میان مصرف‏کنندگان شهر تهران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 121-142]
 • قدرت در سازمان بررسی عملکرد بازرگانی در شرایط ناهمگونی قدرت باتوجه‌به نقش بازاریابی و استراتژی‌های پورتر [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 153-166]
 • قرارداد روان‌شناختی شناخت محتوای انواع قراردادهای روان‌شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]
 • قصد استفاده بررسی تاثیر مجذوب شدن و ویژگی های وب سایت بر رضایت و استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: فیس بوک) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 95-110]
 • قصد استفاده پذیرش پیامک‌های تبلیغاتی درمیان کاربران تلفن همراه شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 47-64]
 • قصد انتشار پیام تمایل به انتشار پیام در بازاریابی ویروسی اینترنتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 219-236]
 • قصد انتقال تبلیغ بررسی ویژگی‌های تبلیغ ویروسی و علت انتشار آن در اینترنت [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 37-48]
 • قصد تحریم تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیریِ مصرف کننده [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 35-54]
 • قصد خرید بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف‌کنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک (مورد: شهر ساری) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-34]
 • قصد خرید مواد غذایی حلال: بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف‌کنندگان در اروپا [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 92-73]
 • قصد خرید بررسی تأثیر علائم بیرونی کیفیت بر کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا با درگیری ذهنی بالا ( مورد مطالعه: لپ تاپ) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 209-226]
 • قصد خرید بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصد خرید [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 161-188]
 • قصد خرید نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت خدمات بانکی کشور [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-20]
 • قصد خرید مطالعه تجربی تأثیر خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید از طریق نقش واسطه گرایش به تبلیغ و گرایش به برند [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 181-194]
 • قصد خرید سنجش تجربی هم افزایی در بازاریابی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 105-124]
 • قصد خرید تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد خرید مشتریان: اعتماد و ریسک درک شده به عنوان متغیرهای تعدیل کننده [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 53-72]
 • قصد خرید طرّاحی و تبیین مدلی از عوامل اثرگذار بر رفتار خرید پوشاک دانشجویان جوان ایرانی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 159-176]
 • قصد خرید اثر نشانه‌های محیطی وب‌سایت بر قصد خرید با نقش میانجی‌ حالات درونی مصرف‌کنندگان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • قصد خرید بررسی تأثیر تمایل به خیال‌پردازی و ازخودبیگانگی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان با تأکید بر تمایلات نوستالژی و میراث برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 95-110]
 • قصد خرید تأثیر تعامل کاربران در رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید به‌واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 33-52]
 • قصد خرید مطالعة تجربی تأثیر استراتژی‌های پاسخگویی و سطح شهرت شرکت بر قصد خرید و تبلیغات توصیه‌ای منفی مصرف‌کنندگان در زمان شکست محصول [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 31-52]
 • قصد خرید آنلاین تأثیر باندلینگ اجتماعی بر تشویق مصرف‌کنندگان به خرید بسته‌های آنلاین؛ مطالعة بستههای ترکیبی همراه اول [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 145-162]
 • قصد خرید‌آنلاین کاربرد نظریه‌های خودمختاری، رفتار برنامه‌ریزی شده و کنش عقلایی در قصد خرید آنلاین (مورد مطالعه؛ تارنمای شرکت مسافربری رویال‌سفر‌ایرانیان) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 69-86]
 • قصد خرید کالا بررسی اثر جنبه زیباشناختی بسته بندی و ابعاد آن بر قصد خرید کالا با میانجی گری ترجیح بسته بندی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 163-184]
 • قصد خرید مجدد تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 15-36]
 • قصد خرید مجدد بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید مجدد از طریق ارزش ادراک شده و وفاداری برند (مورد مطالعه: بیمه‌گذاران عمر شرکت بیمه سامان) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-22]
 • قصد خرید مصرف‌کنندگان تأثیر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر وفاداری برند و قصد خرید مصرف‌کنندگان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 175-190]
 • قصد سرمایه‌گذاری کاربست نظریة گسترش نوآوری در بازاریابی خدمات مالی؛ مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 77-86]
 • قصد مراجعه پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-46]
 • قصد و نیات رفتاری بررسی تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستاره شهر مشهد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 36-19]
 • قطبیت نام و نشان تجاری پژوهشی پیرامون برندهای دوقطبی در بازار گوشی تلفن همراه ایران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 183-198]
 • قیمتگذاری عوامل تعیین کننده تصویر قیمتی فروشگاه :رهیافت فراترکیب [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • قیمت گذاری بررسی ادراک مشتریان از واحد پولی و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی مشتریان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 119-138]
 • قیمت گذاری قیمت‌گذاری خدمات آزمایشگاهی با توجه ‌به قیمت رقبا با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیارة فازی بازه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • قیمت‌گذاری ارائه مدل توسعه‌یافته تأثیر عامل فرهنگ الکترونیکی در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری کالا و خدمات [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 53-66]
 • قیمت‏گذاری پویا بررسی انصاف ادراک شده مشتری از راهکار قیمت‏گذاری پویا و تبیین عوامل مؤثر بر آن در صنعت هتل‏داری [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 19-40]
 • قیمت‌گذاری راهبردی (استراتژیک) قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • قوانین انجمنی طبقه‌بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها با استفاده از الگوی تلفیقی کانو و قوانین انجمنی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • قوانین انجمنی شناسایی الگوهای غالب رفتار مشتریان بانک در طول زمان بخشهای مختلف؛ مطالعة موردی: بانک انصار [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 149-165]
 • قوم‌مداری مصرف‌کننده بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل مؤثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 129-148]

ک

 • کارایی ادراک‌شده تأثیر ابعاد روانشناختی استرات‍ژی بازی‌کاری بر وفاداری مشتریان؛ مطالعة موردی: مشتریان شعب منتخب بانک ملت شهر اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 135-152]
 • کارآفرینی بررسی تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 51-68]
 • کارآفرینی مقایسه وضعیت موجود و مطلوب صنعت گردشگری در ایران و نقش آن در توسعه فرهنگ کار و کار آفرینی در کشور [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-96]
 • کارآفرینی دیستکنیا : مدل ناکارایی تکنولوژی و پیشنهادات برای فرصت کارآفرینی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 191-210]
 • کارآفرینی بررسی رابطه ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با کارافرینی سازمانی در بخش خدمات عمومی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 211-230]
 • کارآفرینی طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین (موج چهارم) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 19-30]
 • کارآفرینی تأثیر آموزش هنر در رشد خلاقیت، نوآوری و ارتقاء سطح مهارت های کارآفرینی کودکان پیش دبستانی (نمونه موردی کودکان مقطع پیش دبستانی دخترانه و پسرانه مبتکر نوین آموزش و پرورش منطقه 5 تهران) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 79-92]
 • کارآفرینی ارزشآفرین طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین (موج چهارم) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 19-30]
 • کارآفرینان شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهای بین المللی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 111-122]
 • کارآفرینی سازمانی بررسی رابطه‌ی عوامل اکتسابی کارآفرینی باکارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان فارس) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 145-172]
 • کارآفرینی سازمانی بررسی رابطه ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با کارافرینی سازمانی در بخش خدمات عمومی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 211-230]
 • کارآفرینی‌محوری بررسی تأثیر ابعاد رویکردهای سازمان بر موفقیت محصولات جدید با متغیرهای مدیریت دانش مشتری و دانش بازار (پژوهشی در شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 87-108]
 • کارایی هزینه محاسبه کارایی هزینه بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانک‌ها بر آن [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 143-160]
 • کاربران باجه بانک تأثیر مهارت‌های فروش بر عملکرد فروش کاربران باجه بانک [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 43-56]
 • کاربردی تأثیر آموزش هنر در رشد خلاقیت، نوآوری و ارتقاء سطح مهارت های کارآفرینی کودکان پیش دبستانی (نمونه موردی کودکان مقطع پیش دبستانی دخترانه و پسرانه مبتکر نوین آموزش و پرورش منطقه 5 تهران) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 79-92]
 • کارت امتیازی متوازن تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد سازمانی در شرکت‌های خدمات مسافرتی شهر تهران با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 111-128]
 • کارت امتیازی متوازن شناسایی و رتبه بندی شاخص‏های ارزیابی عملکرد در ورود به بازارهای خارجی (مطالعه موردی: ایران خودرو) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 61-78]
 • کارکرد شناسایی و برتری‌یابی کار‌‌کردهای رسانه‌‌های اجتماعی در شرکت‌‌های کوچک و متوسط از دیدگاه صاحب‌نظران ایرانی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 41-56]
 • کارمندان ارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-16]
 • کالاها و خدمات کتابخانه‌ای مطالعة ابعاد بازاریابی کالاها و خدمات کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی استان اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 53-68]
 • کانون توجه ارزیابی و تحلیل استراتژی‌های ورود محصولات غذایی به بازارهای خارجی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 193-218]
 • کاهش/توقف حمایت و ناسازگاری نمادین تنفر از برند؛ بررسی و تحلیل عوامل و پیامدهای تنفر از برند [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 165-180]
 • کاوش کاربری وب تحلیل رفتار مشتری با استفاده از کاوش کاربری وب [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 69-86]
 • کپی‌کت مبتنی بر زمینه تأثیر طرز فکر مصرف‌کنندگان بر استراتژی‌های کپی‌کت [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 161-174]
 • کپی‌کت مبتنی بر ویژگی تأثیر طرز فکر مصرف‌کنندگان بر استراتژی‌های کپی‌کت [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 161-174]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 163-174]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعة ابعاد بازاریابی کالاها و خدمات کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی استان اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 53-68]
 • کدورت پایدار آزمون مدلی- ساختاری از تأثیر خصومت مشتری بر تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحدة عربی در تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 53-66]
 • کدورت موقعیتی آزمون مدلی- ساختاری از تأثیر خصومت مشتری بر تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحدة عربی در تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 53-66]
 • کسب دانش بیرونی بررسی نحوه شکل‌گیری هوشمندی رقابتی بر اساس رویکرد قابلیت‌های پویای مبتنی بر دانش (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 147-160]
 • کسب و کار محوری بررسی تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 51-68]
 • کسب‌وکارهای بسیار کوچک شناسایی پیشران‌های مؤثر در توسعة کسب‌وکارهای بسیار کوچک (میکرو) در بخش مشاغل خانگی روستایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 119-140]
 • کسب و کارهای کوچک و متوسط مستند سازی شیوه‌های نوین ترفیع در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت پوشاک [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 167-184]
 • کسب‌وکارهای هنری طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای خلاق هنری؛ مورد مطالعه: صنایع خلاق [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 37-52]
 • کیفیت بررسی ورتبه بندی مهمترین علل تمایل مصرف کنندگان داخلی درانتخاب محصول جایگزین خارجی (مطالعه موردی :صنعت شکلات سازی برندمیلاد) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 223-238]
 • کیفیت ادراکی بررسی تأثیر علائم بیرونی کیفیت بر کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا با درگیری ذهنی بالا ( مورد مطالعه: لپ تاپ) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 209-226]
 • کیفیت ادراک شده بررسی تاثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه ی برند [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 155-172]
 • کیفیت ادراک شده مشتری مدلسازی تاثیرات تصویر مطلوب از سازمان بر مصرف کنندگان در بخش خدمات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 125-140]
 • کیفیت ارتباط بررسی تاثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 44-62]
 • کیفیت الکترونیکی مطالعه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان سرویس‌های رایانامه: بررسی کیفیت خدمات، رضایت و اعتماد الکترونیکی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 77-92]
 • کیفیت خدمات وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 27-46]
 • کیفیت خدمات بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 173-186]
 • کیفیت خدمات تاثیر دانش خارجی بر ارزش ویژه برند از طریق دو متغیر میانجی زنجیره دانش و کیفیت خدمات . مورد مطالعه: بانک توسعه صادرات ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • کیفیت خدمات نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت خدمات بانکی کشور [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-20]
 • کیفیت خدمات طراحی سیستم خبره فازی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 59-88]
 • کیفیت خدمات بررسی اثر هویت یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره ی همای مشهد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 92-75]
 • کیفیت خدمات ارائة مدل ارزیابی بازاریابی محلی در شعب بانک ملت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 79-92]
 • کیفیت خدمات ادراک شده شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان(مورد مطالعه: بانک ملت) [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 75-94]
 • کیفیت خدمات الکترونیک توسعه مدل عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 201-218]
 • کیفیت خدمات الکترونیکی بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی، ارزش ادراک‌شده و تبلیغات توصیه‌ای الکترونیکی؛ مطالعة موردی: خرده‌فروشی‌های الکترونیکی شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-16]
 • کیفیت خدمات سنتی توسعه مدل عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 201-218]
 • کیفیت درک شده پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-46]
 • کیفیت درک شده سنجش تأثیر مشتری محوری، مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درک شده، بر رضایت مشتری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 179-200]
 • کیفیت درک‌شده نقش تعدیلگری گرایش‌های مذهبی در مدل وفاداری مشتری [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 115-130]
 • کیفیت درک شده تارنما کاربرد نظریه‌های خودمختاری، رفتار برنامه‌ریزی شده و کنش عقلایی در قصد خرید آنلاین (مورد مطالعه؛ تارنمای شرکت مسافربری رویال‌سفر‌ایرانیان) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 69-86]
 • کیفیت درک‌شده خرده‌فروش تحلیل ارزش خرده فروشی بر‌اساس ابعاد منتخب تصویر فروشگاهی (مورد مطالعه: فروشگاه‌های رفاه، مجموعه سیتی‌سنتر (هایپراستار) و کوثر ) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 143-160]
 • کیفیت رابطه تبیین ارتباط پیامدهای مثبت رفتاری کارکنان با مشتریان بانک‌های منتخب [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 129-144]
 • کیفیت رابطه تاثیراستراتژی های بازاریابی ارتباطی بر عملکرد اقتصادی نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران خودرو [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 106-93]
 • کیفیت رابطه بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه مشتریان صنعت بیمه ایران [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 29-44]
 • کیفیت محصول شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهای بین المللی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 111-122]
 • کیفیت محصول نرم افزاری بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی محصولات نرم افزاری اداری بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان، با توجه به اثر تعاملی عوامل ارتباطی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان بوشهر) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 93-108]
 • کیفیت نام تجاری مادر بررسی تأثیر محرک‌های موفقیت تعمیم نام تجاری بر رفتار مصرف‌کنندگان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 167-180]
 • کیف و چرم ایران تاثیرمخارج تبلیغات بر سودآوری در صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 155-172]
 • کلان پروژه های چندمنظوره طراحی مدل بومی برندسازی برای کلان پروژه‌های چندمنظوره کشور و پیاده سازی و آزمون آن در یک مجموعه چند منظوره [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • کلان‌روند تحلیل کلان‌روندهای مؤثر بر آیندۀ بازار صنعت بانکداری با رویکرد تحلیل ساختاری، تحلیل تأثیر متقابل (بر گذر) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 57-86]
 • کلید عمومی ارائه روشی نوین برای امنیت ارسال پول الکترونیکی بر اساس امضای کور و الگوریتم‌های رمزنگاری نامتقارن [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 105-116]
 • کلید واژه ها: بانک مجازی تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی- نسل جدید بانکداری الکترونیک [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-20]
 • کلیشه های ذهنی تأثیرفعالیت‌های ترفیعی بر نیات رفتاری مصرف‌کنندگان نسبت به سبک زندگی سلامت‌محور: مطالعه آزمایشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمترین مربعات جزئی ارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-16]
 • کمکهای مردمی بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر جذب کمکهای مردمی از طریق تبلیغات با سرویس پیام کوتاه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-40]
 • کنترل بازار موفقیت مبتنی‌بر عملکرد برند و کنترل بازار؛ بررسی نقش تعدیلگر قابلیت مدیریت برند [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 219-236]
 • کنترل رفتاری ادراک شده بررسی تاثیر عوامل رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار خرید اینترنتی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 101-112]
 • کنترل مصرف‌کننده تأثیر باندلینگ اجتماعی بر تشویق مصرف‌کنندگان به خرید بسته‌های آنلاین؛ مطالعة بستههای ترکیبی همراه اول [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 145-162]
 • کهن الگو تعیین شخصیت برندهای منتخب از طریق کهن الگوها و تبیین نحوه ی ادراک مصرف کنندگان این برندها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-21]
 • کودکان پیش دبستانی تأثیر آموزش هنر در رشد خلاقیت، نوآوری و ارتقاء سطح مهارت های کارآفرینی کودکان پیش دبستانی (نمونه موردی کودکان مقطع پیش دبستانی دخترانه و پسرانه مبتکر نوین آموزش و پرورش منطقه 5 تهران) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 79-92]

گ

 • گرایش به بازار بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-24]
 • گرایش به بازار بررسی نقش واسط گرایش به بازار ورفتارکارآفرینانه بررابطه بین استراتژی های بازرگانی وعملکرد سازمانی ( مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 207-234]
 • گرایش به تبلیغ مطالعه تجربی تأثیر خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید از طریق نقش واسطه گرایش به تبلیغ و گرایش به برند [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 181-194]
 • گرایش به کارافرینی بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری(مطالعه موردی: شرکت سایپا استان مازندران) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 133-146]
 • گرایش به نام تجاری مطالعه تجربی تأثیر خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید از طریق نقش واسطه گرایش به تبلیغ و گرایش به برند [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 181-194]
 • گرایش راهبردی تأثیر راهبردگرایی بر عملکرد کسب و کار با میانجی‌گری قابلیت‌های بازاریابی؛ مطالعة موردی: شعبه‌های بانک مهر اقتصاد استان اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 87-104]
 • گرایش کارآفرینانه بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 39-58]
 • گرایش کارآفرینانه نقش بازارگرایی داخلی در توسعة گرایش کارآفرینانه؛ شرکت‌های ارائه‌دهندة خدمات اینترنت در تهران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 97-116]
 • گرایش مثبت به محصولات داخلی بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل مؤثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 129-148]
 • گرایش‌های مذهبی نقش تعدیلگری گرایش‌های مذهبی در مدل وفاداری مشتری [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 115-130]
 • گردشگری مقایسه وضعیت موجود و مطلوب صنعت گردشگری در ایران و نقش آن در توسعه فرهنگ کار و کار آفرینی در کشور [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-96]
 • گردشگری بررسی عوامل مؤثر بر بهبود وجهه استنباط شده از مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 31-44]
 • گردشگری توسعه مدل بومی سنجش رقابت پذیری گردشگری مقاصد گردشگری ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-122]
 • گردشگری تدوین استراتژی ریسک اعتباری بر اساس مدل SWOT در بانک ملی ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 55-68]
 • گردشگران اروپایی اثر ارزش تعامل اجتماعی، ظاهری و اعتباری برندهای گردشگری در فضای مجازی و تاثیر ان بر انتخاب مقصد گردشگران اروپایی(مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • گردشگران خارجی تحلیل اهمیت-عملکرد ویژگی‌های مکان‌های تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی (مورد مطالعه عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 85-104]
 • گردشگری پایدار بررسی تأثیر فناوری‌ اطلاعات بر توسعة پایدار مقاصد گردشگری به ‌منظور توسعة مقاصد گردشگری هوشمند (با استفاده از رویکرد فراترکیب) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 95-116]
 • گردشگری ‌پزشکی شناسایی و رتبه‌بندی راهکارهای توسعة گردشگری پزشکی؛ مطالعه موردی استان گلستان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 25-36]
 • گردشگری رویداد بخش‌بندی بازار رویدادهای ویژة فرهنگی بر مبنای انگیزه‌های بازدیدکنندگان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 93-114]
 • گردشگری شهری مفهوم‌پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 37-52]
 • گوشی تلفن همراه بررسی تأثیر ابعاد تبلیغات کلامی بر ترجیح خرید دانشجویان؛ نقش تعدیل‌گر نوگرایی مصرف کننده (مطالعه موردی؛ محصولات گوشی تلفن همراه شرکت SONY) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 21-42]

ل

 • لامسه نقش محرّک‌های محیطی چندحسی در ارتقای تجربة درون‌فروشگاهی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 141-162]
 • لباس شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مصرف برندهای خارجی در صنعت مد لباس (مورد مطالعه: شهر اصفهان) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 95-120]
 • لپ‌تاپ وایو ابعاد شخصیتی تست مایرز-بریگز (MBTI) و تمایل خرید مشتریان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 151-165]
 • لجستیک رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش دیمتل مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]
 • لذت خرید بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • لنگرهای شغلی بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن، مورد مطالعه: یک سازمان دولتی در شهر مشهد [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 67-88]
 • لوازم خانگی تحلیل ترجیحات مصرف‌کنندگان در خرید کالای داخلی یا خارجی، با مدل‌سازی عامل بنیان (ABM) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 131-152]

م

 • ماتریس SWOT تدوین استراتژی و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت بهنوش ایران با مقایسه رویکردهای فازی و QSPM [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 135-154]
 • ماتریس SWOT چارچوب جامع تدوین استراتژی نیروگاه برق اصفهان با رویکرد بازاریابی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 119-134]
 • ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک (SPACE) توسعه ماتریس SPACE با کمک تحلیل سلسله‌مراتبی دلفی فازی به منظور تعیین موقعیت استراتژیک کسب و کار؛ مطالعه موردی در صنعت محصولات یوپی‌وی‌سی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 55-74]
 • ماتریس بررسی رقابت چارچوب جامع تدوین استراتژی نیروگاه برق اصفهان با رویکرد بازاریابی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 119-134]
 • مادی گرایی بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 173-190]
 • مادی‌گرایی تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روان‌شناختی، محیطی، مادی‌گرایی و استفاده از کارت‌های اعتباری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]
 • مارک ورزشی اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک و تصمیم به خرید مشتریان در بازاریابی عصبی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 99-118]
 • مالکیت زمانی بررسی امکان انعقاد قراردادهای مالکیت زمانی از طریق عقود معین [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 17-36]
 • میانجی متغیرهای میانجی، تعدیل گر و مداخله گر در پژوهشهای بازاریابی: مفهوم، تفاوتها، آزمونها و رویه های آماری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 157-176]
 • مبادله الکترونیک بررسی یافته‌های تجربی پیاده‌سازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسعه این صنعت در شرکت‌های بیمه‌ای ایران [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 147-162]
 • متغیرهای جمعیت شناختی بخش‌بندی بازدیدکنندگان مراکز تجاری بر مبنای نوع فعالیت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 81-96]
 • متن‌کاوی هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه‌های اجتماعی و عوامل موثر بر فرایند آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجاز تصویری طراحی نوع‌شناسی آرایه‌های تصویری با تمرکز بر رابطة تعاملی استعاره و مجاز در تبلیغات چاپی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 125-144]
 • مجتمع تجاری تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • مجذوب شدن بررسی تاثیر مجذوب شدن و ویژگی های وب سایت بر رضایت و استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: فیس بوک) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 95-110]