دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، زمستان 1392 
1. تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی- نسل جدید بانکداری الکترونیک

صفحه 1-20

آرش شاهین؛ علی صنایعی؛ علی صنایعی؛ آرش شاهین؛ حمیده سلیمیان


4. بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند موسسات آموزشی

صفحه 59-74

الهام حسینی چگنی؛ اسماعیل ملک اخلاق؛ محمد نوع پسند اصل


5. شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان(مورد مطالعه: بانک ملت)

صفحه 75-94

حسین رئیسی؛ حامد دانشخواهی؛ احمد سرداری؛ مصطفی قاضی زاده


6. طراحی الگوی عوامل موثر بر فرآیند خرید دارایی‌های سرمایه‌ای

صفحه 95-106

علیرضا عجم؛ بهرام رنجبریان؛ الهه شبانی؛ بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی


7. بررسی تاثیرعملکرد بازاریابی بر عملکرد مالی بانک پارسیان

صفحه 107-118

سهیل عسکری؛ میثم شیرخدایی؛ منصوره علیقلی؛ میثم شیرخدایی


10. مدل ارتقای جایگاه برند حلال

صفحه 151-166

علی نجات بخش اصفهانی؛ مریم ملک پور؛ مریم سلیمانی؛ علی شاه نظری