دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، تابستان 1392 
3. بررسی ویژگی‌های تبلیغ ویروسی و علت انتشار آن در اینترنت

صفحه 37-48

مهرداد مدهوشی؛ میثم شیرخدایی؛ سعید رضایی؛ ایوب رمضانی


5. آسیب شناسی برند گردشگری ایران

صفحه 63-80

حمید ضرغام بروجنی؛ هلیا بارزانی