دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1391 
2. شناسایی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مورد انتظار مشتریان از شعارهای تبلیغاتی بانک

صفحه 21-36

شهریار عزیزی؛ مجید حسنی نژاد؛ امین دینی؛ آسیه امیدیان؛ فاطمه فرهیخته


9. بهینه سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین و بازاریابی محصولات هوائی به روش AHP

صفحه 143-164

اکبر نیلی پور طباطبایی؛ بیژن خیامباشی؛ مهدی کرباسیان؛ محمد شریعتی