دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1391 
5. بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی

صفحه 93-110

حسین رضایی دولت آبادی؛ جواد خزائی پول؛ جواد شعبانی نفت چالی


7. الگویی برای مکان‌یابی شعب موسسه مالی و اعتباری قوامین

صفحه 129-148

سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ سجاد اللهی رودپشتی؛ محمد تقی تقوی فرد


10. تحلیل ریسک توسعه محصول جدید (NPD) با استفاده از شبکه‌های بیز (BNs)

صفحه 185-202

محمدرحیم رمضانیان؛ ابوالقاسم نصیر؛ عبدالله عبدی