نمایه نویسندگان

آ

 • آیباغی اصفهانی، سعید بررسی تأثیرپذیری رفتار شهروندی از مدیریت برند داخلی و بازاریابی داخلی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 41-58]
 • آتیه کار، غلامرضا عوامل موثر در خرید های لذت باور از طریق اینستاگرام [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 18-1]
 • آذر، عادل طراحی مدل چابکی مشتری با رویکرد قابلیتهای پویای سازمانی: بررسی نقش شایستگی IT، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-24]
 • آرین، ابوالفضل بررسی تاثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 44-62]
 • آسمان دره، یاسر پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-46]
 • آقایی، محمد طراحی مدل بازاریابی رابطه‌ای بین‌بنگاهی در شبکة کسب‌و‌کار گردشگری پارسیان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]
 • آقاجانی، حسنعلی اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 219-234]
 • آقاجانی، حسنعلی تبیین و بررسی وضعیت وب سایتهای تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 199-210]
 • آقازاده، هاشم بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید مجدد از طریق ارزش ادراک شده و وفاداری برند (مورد مطالعه: بیمه‌گذاران عمر شرکت بیمه سامان) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-22]
 • آلبو نعیمی، ابراهیم طراحی و تبیین مدل بازاریابی داخلی مناطق آزاد ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 181-198]
 • آئین جمشید، سیاوش تأثیر زمینه‌های فردی بر نفرت از برند و پیامدهای آن؛ مورد مطالعه: صنعت خودروسازی ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 139-164]

ا

 • ابراهیمی، ابوالقاسم بررسی اثر جنبه زیباشناختی بسته بندی و ابعاد آن بر قصد خرید کالا با میانجی گری ترجیح بسته بندی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 163-184]
 • ابراهیمی، خدیجه تاثیر ارزش برند بر درآمد فروش و ارزش بازار شرکت ها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 41-54]
 • ابراهیمی، عبدالحمید بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف‌کنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک (مورد: شهر ساری) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-34]
 • ابراهیمی، عبدالحمید تاثیر دانش خارجی بر ارزش ویژه برند از طریق دو متغیر میانجی زنجیره دانش و کیفیت خدمات . مورد مطالعه: بانک توسعه صادرات ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • ابراهیمی، عبدالحمید نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت خدمات بانکی کشور [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-20]
 • ابراهیمی، عبدالحمید شناسایی و رتبه‌بندی راهکارهای توسعة گردشگری پزشکی؛ مطالعه موردی استان گلستان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 25-36]
 • ابراهیمی، محمد رضا شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در صنایع غذایی آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 139-160]
 • ابراهیمی، مهدی جـایـگـاه‌یـابـی برند هتـل‌های پنـج ستـاره از دیدگاه آژانس های مسافرتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 222-203]
 • ابراهیمیان، حسین شناسایی مؤلفه‌های توسعه بیمه الکترونیک در ایران: رویکردی آمیخته [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 95-110]
 • ابراهیم پور ازبری، مصطفی تأثیر فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری بازار بر عملکرد بازار شرکت [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 107-124]
 • ابوالفضلی، سیدابوالفضل تأثیرفعالیت‌های ترفیعی بر نیات رفتاری مصرف‌کنندگان نسبت به سبک زندگی سلامت‌محور: مطالعه آزمایشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابوالقاسمیان سیچانی، سمانه تأثیر انگیزه‌های مشارکت در تبلیغات توصیه‌ای- الکترونیکی بر تمایل به خرید: نقش میانجی ویژگی‌های پیام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 141-158]
 • اجلی، امین نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت خدمات بانکی کشور [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-20]
 • احدی، پری بررسی تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان برند حلال با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل شبکه‌های عصبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • احدزاده قناد، شیرین بررسی ویژگی های رفتاری و کارکردی مشتریان شرکت مخابرات با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش های مبتنی بر داده کاوی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 221-236]
 • احمدی، پرویز تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • احمدی، پرویز بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل مؤثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 129-148]
 • احمدی، محمد مهدی نقش تعدیلگری گرایش‌های مذهبی در مدل وفاداری مشتری [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 115-130]
 • احمدی آبکناری، فاطمه بررسی ویژگی های رفتاری و کارکردی مشتریان شرکت مخابرات با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش های مبتنی بر داده کاوی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 221-236]
 • احمدی زاد، آرمان به کارگیری مدل بلوغ قابلیت‌های بازاریابی به منظور ارزیابی فرآیندهای بازاریابی در شرکت ایران ترانسفو [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-60]
 • احمدی زاد، آرمان پژوهشی پیرامون برندهای دوقطبی در بازار گوشی تلفن همراه ایران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 183-198]
 • احمدزاده فرد، محمد حسن تأثیر راهبردگرایی بر عملکرد کسب و کار با میانجی‌گری قابلیت‌های بازاریابی؛ مطالعة موردی: شعبه‌های بانک مهر اقتصاد استان اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 87-104]
 • احمدی منش، منیره بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 113-140]
 • احمدوند، فرزانه بررسی مدل پاسخ های مصرف کنندگان به ارزش ویژه برند بر مبنای رابطه تلاش های آمیخته بازاریابی، تصویر شرکت و ارزش ویژه برند ( مورد مطالعه: شرکت بوتان) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 42-21]
 • اخلاصی، امیر طراحی مدل بومی برندسازی برای کلان پروژه‌های چندمنظوره کشور و پیاده سازی و آزمون آن در یک مجموعه چند منظوره [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • اخلاصی، امیر ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان، مورد مطالعه بانک انصار [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 63-78]
 • اخلاصی، امیر ارائه یک مدل جهت اندازه گیری ارزش ویژه برند در حوزه خدمات:آزمون و پیاده سازی در یک دانشگاه مجازی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 191-206]
 • اخلاصی، امیر ارائه مدل برند سازی برای خرده فروشی های اینترنتی با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 188-167]
 • اخلاصی، امیر نقش بازارگرایی داخلی در توسعة گرایش کارآفرینانه؛ شرکت‌های ارائه‌دهندة خدمات اینترنت در تهران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 97-116]
 • اخلاقی، سید یحیی طراحی و تبیین مدل سیستمی به منظور ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی برای صادرکنندگان کشور افغانستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 97-118]
 • اخوان حجازی، سید مجتبی به کارگیری مدل بلوغ قابلیت‌های بازاریابی به منظور ارزیابی فرآیندهای بازاریابی در شرکت ایران ترانسفو [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-60]
 • اخوان خرازیان، مریم بررسی تاثیر عوامل رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار خرید اینترنتی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 101-112]
 • اخوان خرازیان، مریم شناسایی و برتری‌یابی کار‌‌کردهای رسانه‌‌های اجتماعی در شرکت‌‌های کوچک و متوسط از دیدگاه صاحب‌نظران ایرانی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 41-56]
 • ادیب پور، محمدرضا عوامل مؤثر بر نگرش به توسعة همگون نام تجاری و تأثیر آن بر نام تجاری مادر از دیدگاه مشتریان شرکت شیرین‌عسل [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 21-34]
 • ادبی فیروزجایی، محمد تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 1-14]
 • ایران زاده، سلیمان بررسی تاثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه ی برند [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 155-172]
 • اسدی، زهرا بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و روابط دوستانه ارائه‌دهندگان خدمات پرتماس با مشتریان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 166-181]
 • اسدی، زهرا بررسی عوامل موثر بر اطاعت کردن مشتری در خدمات پر تماس بر اساس تئوری اجتماعی _ شناختی بندورا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-126]
 • اسفیدانی، محمدرحیم بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر پذیرش استفاده از نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارت CHP توسط مشتریان سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-50]
 • اسفیدانی، محمدرحیم بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 173-190]
 • اسفیدانی، محمدرحیم خوشه‌بندی وفاداری مشتریان باشگاه مشتریان بانک ملت بر اساس اطلاعات دموگرافیک با استفاده از روش داده‌کاوی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 39-58]
 • اسفیدانی، محمد رحیم شناسایی و دسته بندی معیارهای گزینش بانک توسط مشتریان: مطالعه‌ی موردی در بانک ملت شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 135-156]
 • اسفیدانی، محمد رحیم بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • اسفیدانی، محمد رحیم بررسی تاثیر شخصیت مشتری بر شخصیت برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان برند اپل) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 114-93]
 • اسفیدانی، محمد رحیم طراحی مدل بازاریابی رابطه‌ای بین‌بنگاهی در شبکة کسب‌و‌کار گردشگری پارسیان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]
 • اسفیدانی، محمد رحیم طراحی نوع‌شناسی آرایه‌های تصویری با تمرکز بر رابطة تعاملی استعاره و مجاز در تبلیغات چاپی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 125-144]
 • اسلامی، قاسم بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 113-140]
 • اسماعیلی، محمدرضا طراحی مدل بازاریابی استراتژیکِ صنایع دستی مبتنی بر تئوری داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 93-114]
 • اسماعیلیان، امیربهمن خوشه‌بندی وفاداری مشتریان باشگاه مشتریان بانک ملت بر اساس اطلاعات دموگرافیک با استفاده از روش داده‌کاوی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 39-58]
 • اسماعیلیان، حسن تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بررضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 235-258]
 • اسماعیل پور، حسن واکاوی عشق به برند و بررسی تأثیر تداعی‌ها، رضایت و اعتماد بر عشق به برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-26]
 • اسماعیل پور، مجید بررسی تاثیر بازار محوری بر نگرش‌های شغلی(مطالعه: بانک‌های تجاری شهر بوشهر) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 149-166]
 • اسماعیل پور، مجید بررسی تاثیر منابع شرکت های تولیدی بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه تجاری مورد مطالعه: پژوهشی در نمایشگاه بین المللی بوشهر [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 161-182]
 • اسماعیل پور، مجید بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه مشتریان صنعت بیمه ایران [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 29-44]
 • اسماعیل پور، مجید بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه مشتریان صنعت بیمه ایران [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 29-44]
 • اسماعیل پور، مجید تاثیر مسئولیت اجتماعی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 79-94]
 • اسماعیل پور، مجید بررسی تأثیر ابعاد رویکردهای سازمان بر موفقیت محصولات جدید با متغیرهای مدیریت دانش مشتری و دانش بازار (پژوهشی در شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 87-108]
 • اسماعیل پور، مجید بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده‌های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغ [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • اسماعیل پور، مجید تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند به واسطة اعتبار برند (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران، شهر بوشهر) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 57-76]
 • اسماعیل پور، مجید تأثیر ارتباطات دهان‌به‌دهان الکترونیک بر پاسخ‌های رفتاری مصرف‌کنندگان؛ مطالعه با تمرکز بر شبکة اجتماعی اینستاگرام [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 195-218]
 • اشتیاقی، فاطمه تخصیص بهینه بودجه‌های ارتباط با مشتری با رویکرد بهینه‌سازی استوار با هدف بیشینه‌سازی حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتری (CE) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 21-42]
 • اشرفی عقدا، طاهره تدوین الگوی جایگذاری نام تجاری با رویکرد مبتنی بر نظریة داده‌بنیان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 157-172]
 • اشکانی، مهدی بررسی عوامل مؤثر بر انصاف قیمتی ادراک شده و نتایج حاصل ازآن بر اساس نظریه اِسنادی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 109-126]
 • اصانلو، بهاره بررسی دستیابی به قابلیت چابکی مشتری مبتنی بر استراتژی سفارشی سازی انبوه [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 39-54]
 • اصانلو، بهاره طراحی مدل شخصیت برند خرده‌فروش مبتنی بر ارزش‌های تجربی در بازاریابی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 89-106]
 • اصانلو، بهاره بررسی تأثیر تمایل به خیال‌پردازی و ازخودبیگانگی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان با تأکید بر تمایلات نوستالژی و میراث برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 95-110]
 • اصغریه اهری، حامد بررسی تاثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 44-62]
 • اصفهانی، میر ابراهیم بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد(مطالعه موردی فروشگاه زنجیره‌ای پروما) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 71-84]
 • اصولی قره آغاجی، شیرین ارائه مدل توسعه‌یافته تأثیر عامل فرهنگ الکترونیکی در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری کالا و خدمات [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 53-66]
 • اعتمادی، کیوان پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ANN ، ANFIS ،LOGIT [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 166-153]
 • اعرابی، سهیلا واکاوی نقش دانشگاه مادر و مکان در موفقیت شرکت های زایشی دانشگاهی(مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 87-102]
 • اکبری، امیر بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری مشتریان (شرکت بیمه ایران) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 129-148]
 • اکبری، امیر بخش‌بندی بازار بیمه عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی (AIO) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 74-55]
 • اکبری، محسن بررسی تاثیر مجذوب شدن و ویژگی های وب سایت بر رضایت و استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: فیس بوک) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 95-110]
 • اکبری، محسن مطالعه تجربی تأثیر خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید از طریق نقش واسطه گرایش به تبلیغ و گرایش به برند [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 181-194]
 • اکبری، محسن تأثیر باورهای مصرف‌کنندگان بر رفتار خرید آنی آن‌ها در محیط آنلاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 21-34]
 • اکبری، محسن مطالعة تجربی تأثیر استراتژی‌های پاسخگویی و سطح شهرت شرکت بر قصد خرید و تبلیغات توصیه‌ای منفی مصرف‌کنندگان در زمان شکست محصول [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 31-52]
 • اکبری نژاد، معصومه تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی پیرامون صنایع دستی استان تهران) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 76-59]
 • البدوی، امیر تخصیص بهینه بودجه‌های ارتباط با مشتری با رویکرد بهینه‌سازی استوار با هدف بیشینه‌سازی حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتری (CE) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 21-42]
 • البدوی، امیر کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-30]
 • الحسینی المدرسی، مهدی ارزیابی ارزش‌های خرید اینترنتی حساسیت قیمتی و تنوع طلبی خریداران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 127-146]
 • اللهی رودپشتی، سجاد الگویی برای مکان‌یابی شعب موسسه مالی و اعتباری قوامین [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 129-148]
 • اله یاری، احمد بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی محصولات نرم افزاری اداری بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان، با توجه به اثر تعاملی عوامل ارتباطی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان بوشهر) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 93-108]
 • الهیاری، اشکان تبیین ارتباط پیامدهای مثبت رفتاری کارکنان با مشتریان بانک‌های منتخب [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 129-144]
 • اله‌یاری بوزنجانی، احمد بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 165-180]
 • الهی گل، اکرم تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه‌های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 25-46]
 • امامی، علی رضا تصویر ذهنی ادراک شده از یک کشور و تاثیر آن بر قصد بازدید گردشگران (مورد مطالعه: ایران) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 133-148]
 • امتی، آزاده پژوهشی پیرامون برندهای دوقطبی در بازار گوشی تلفن همراه ایران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 183-198]
 • امیدی، انوش طراحی مدل تعاملی هوش بازاریابی و اثربخشی عملکرد صنعت بیمه با بهره‌گیری از تکنیک AHP فازی مطالعة موردی: بیمه پاسارگاد [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 149-168]
 • امیدی، فریدون تأثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر عملکرد اجتماعی و واکنش‌های مصرف کننده در صنایع غذایی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 161-178]
 • امیدیان، آسیه شناسایی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مورد انتظار مشتریان از شعارهای تبلیغاتی بانک [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 21-36]
 • امیدوار، رضا رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش دیمتل مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]
 • امیری، مجتبی تعیین شخصیت برندهای منتخب از طریق کهن الگوها و تبیین نحوه ی ادراک مصرف کنندگان این برندها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-21]
 • امیری، مجتبی واکاوی تجربه‌های خرید مشتریان از مراکز خرید شهر تبریز با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 63-78]
 • امیری، نازنین تأثیر باورهای مصرف‌کنندگان بر رفتار خرید آنی آن‌ها در محیط آنلاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 21-34]
 • امرایی، حافظ تأثیر طرز فکر مصرف‌کنندگان بر استراتژی‌های کپی‌کت [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 161-174]
 • امیرالسادات، نسیم شناسایی و الگوپردازی انگیزه‌های مصرف‌کنندگان برای مشارکت در خلق مشترک ارزش در صنعت نوشیدنی؛ شرکت زمزم ایران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 53-76]
 • امیرشاهی، میراحمد تأثیر نوگرایی مصرف‌کنندگان بر سبک‌های تصمیم‌گیری خرید [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-26]
 • امیرشاهی، میراحمد بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف‌کنندگان عضو شبکه‌های اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 41-58]
 • امیری عقدایی، سید فتح الله طراحی الگوی توسعه بندر خشک در ایران با استفاده از تکنیک‌های دلفی، تحلیل شکاف و دیمتل فازی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 205-230]
 • امیری عقدایی، سید فتح اله بررسی عوامل موثر بر بهبود و توسعه بازار گیاهان دارویی در ایران (مطالعه موردی: اصفهان) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 214-195]
 • امیری عقدایی، سید فتح اله تأثیر ابعاد روانشناختی استرات‍ژی بازی‌کاری بر وفاداری مشتریان؛ مطالعة موردی: مشتریان شعب منتخب بانک ملت شهر اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 135-152]
 • امینی، محمدتقی طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین (موج چهارم) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 19-30]
 • امین بیدختی، علی اکبر بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکت های بین المللی شده ایرانی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 63-78]
 • امینی خیابانی، غلامرضا موفقیت مبتنی‌بر عملکرد برند و کنترل بازار؛ بررسی نقش تعدیلگر قابلیت مدیریت برند [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 219-236]
 • امینی کسبی، حسین تاثیر شخصیت برند سیاسی بر مشارکت سیاسی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 147-162]
 • انصاری، آذرنوش مطالعه تاثیر تنوع طلبی و درگیری در قصد خرید بر نگرش مشتریان ( رضایت، وفاداری و تمایل مشتری به تغییر برند) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 211-224]
 • انصاری، آذرنوش مطالعه تاثیر تنوع طلبی و درگیری در قصد خرید بر نگرش مشتریان ( رضایت، وفاداری و تمایل مشتری به تغییر برند) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 211-224]
 • انصاری، آذرنوش بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 73-86]
 • انصاری، آذرنوش سنجش تأثیر مشتری محوری، مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درک شده، بر رضایت مشتری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 179-200]
 • انصاری، رضا بررسی عوامل تکنولوژیک، سازمانی، فرآیندی و کسب و کارموثر بر پیاده سازی موفق سیستم هوشمند کسب و کار در شرکت های خدمات اینترنتی ( مورد مطالعه:شرکت شاتل) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 143-166]
 • انصاری، فهیمه ارائه مدل برند سازی برای خرده فروشی های اینترنتی با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 188-167]
 • انصاری، محمداسماعیل بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-24]
 • انصاری، معصومه مدل‌سازی معادلات ساختاری رابطة بین ادراک از ابعاد عدالت و عواطف مثبت و منفی مشتری با رفتار‌های شهروندی و بدکارکرد مشتری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 159-174]
 • انصاری، منوچهر تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه‌های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 25-46]
 • انصاری، منوچهر شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در صنایع غذایی آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 139-160]
 • انصاری -طادی، آذر نوش بررسی ورتبه بندی مهمترین علل تمایل مصرف کنندگان داخلی درانتخاب محصول جایگزین خارجی (مطالعه موردی :صنعت شکلات سازی برندمیلاد) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 223-238]
 • اولیاء، محمدصالح تحلیل شبکه‌ای اقدامات استراتژیک بازاریابی و گسترش کارکرد کیفیت [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 165-192]

ب

 • بایرامی لاطران، الیاس تدوین استراتژی و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت بهنوش ایران با مقایسه رویکردهای فازی و QSPM [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 135-154]
 • بارزانی، هلیا آسیب شناسی برند گردشگری ایران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 63-80]
 • باغانی، علی بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 119-138]
 • بافنده زنده، علیرضا مدل سازی وفاداری مشتری با استفاده از متدلوژی پویائی شناسی سیستم (مطالعه موردی : شرکت خدمات اینترنت پر سرعت) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 185-204]
 • بافنده زنده، علیرضا تحلیل ترجیحات مصرف‌کنندگان در خرید کالای داخلی یا خارجی، با مدل‌سازی عامل بنیان (ABM) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 131-152]
 • بافنده زنده، علیرضا مدل‌سازی جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت گاز ایران از دیدگاه برندسازی مکان؛ بارویکرد فراترکیب و پویایی‌شناسی سیستم [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 163-178]
 • باقری قره بلاغ، هوشمند واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار شکایت‌آمیز مشتریان: با نقش میانجی افسوس پس از خرید در صنعت پوشاک مد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 199-216]
 • باقریه مشهدی، امیرحسین بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 152-137]
 • باقریه مشهدی، امیرحسین بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 149-168]
 • بالوئی، هادی دسته بندی متغیرهای وبکوال بر اساس مدل کانو در جهت ارزیابی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 123-142]
 • باورصاد، بلقیس توسعة مدل ساختاری برای تأثیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی، مطالعة موردی: شرکت‌های تولیدی فعّال در شهرک‌های صنعتی شهرستان اهواز [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 23-40]
 • بحیرایی، علیرضا پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ANN ، ANFIS ،LOGIT [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 166-153]
 • بحرینی زاد، منیژه بررسی تأثیر ابعاد رویکردهای سازمان بر موفقیت محصولات جدید با متغیرهای مدیریت دانش مشتری و دانش بازار (پژوهشی در شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 87-108]
 • بحرینی زاد، منیژه بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده‌های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغ [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • بحرینی زاد، منیژه تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روان‌شناختی، محیطی، مادی‌گرایی و استفاده از کارت‌های اعتباری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]
 • بحرینی زاده، منیجه بررسی تاثیر بازار محوری بر نگرش‌های شغلی(مطالعه: بانک‌های تجاری شهر بوشهر) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 149-166]
 • بحرینی زاده، منیجه بررسی تأثیر ریسک گریزی و سطح درگیری محصول مصرف کنندگان بر وفاداری و تبلیغات شفاهی آن ها از نام و نشان های تجاری: نقش میانجی دلبستگی و اعتماد به نام و نشان تجاری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 105-121]
 • بحرینی زاده، منیجه مدلی برای تبیین وفاداری مشتریان بر اساس ارزش ویژه و رضایت مشتری: مطالعه‌ی صنعت خدمات تلفن همراه ایران در بوشهر [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 21-38]
 • بحرینی زاده، منیجه محرک‌ها و عوامل فردی تاثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی: مطالعه‌ی کاربران تلفن‌همراه [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 20-1]
 • بحرینی زاده، منیجه شناسایی و ارزیابی عوامل‌ موثر بر وفاداری به برند: مطالعه ی برند گوشی‌های تلفن همراه [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 17-38]
 • بحرینی زاده، منیجه تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی در شرکت‌های دانش بنیان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 57-70]
 • بحرینی زاده، منیجه تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی در شرکت‌های دانش بنیان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 57-70]
 • بحرینی زاده، منیجه تحلیل اهمیت-عملکرد ویژگی‌های مکان‌های تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی (مورد مطالعه عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 85-104]
 • بحرینی زاده، منیجه بررسی تاثیر منابع شرکت های تولیدی بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه تجاری مورد مطالعه: پژوهشی در نمایشگاه بین المللی بوشهر [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 161-182]
 • بحرینی زاده، منیجه تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادراتی استان بوشهر [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 125-140]
 • بحرینی زاده، منیژه سنجش تأثیر ادراک مصرف‌کننده از قابل استفاده بودن بسته‌بندی محصول، بر تصمیم خرید ناگهانی: با در نظر گرفتن متغیر تعدیلگر سطح پایین درگیری ذهنی مصرف‌کننده [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 59-78]
 • بخشی زاده، الهه بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید مجدد از طریق ارزش ادراک شده و وفاداری برند (مورد مطالعه: بیمه‌گذاران عمر شرکت بیمه سامان) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-22]
 • بخشی زاده، علیرضا بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند (مورد مطالعه:شرکت تولیدکننده محصولات لبنی کاله) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 87-106]
 • بخشی زاده، علیرضا ارزیابی معیارهای اعتبارسنجی توزیع‌کنندگان استیل در بازار ایران از منظر مشتریان [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 21-38]
 • بخشی زاده، علیرضا ارزیابی معیارهای اعتبارسنجی توزیع‌کنندگان استیل در بازار ایران از منظر مشتریان [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 21-38]
 • بخشی زاده، علیرضا تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • بخشی زاده برج، کبری فهم شناختی از عناصر رضایت مشتری در بازی‌های موبایلی؛ با استفاده از تکنیک مصاحبة نردبانی در روش‌شناسی شبکة خزانه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 39-54]
 • بدیعی، فرناز شناسایی و رتبه‌بندی راهکارهای توسعة گردشگری پزشکی؛ مطالعه موردی استان گلستان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 25-36]
 • برادران، وحید انتخاب راهبرد بهینة بازاریابی در شرایط رقابتی با توسعة مدل تئوری بازی‌ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 107-124]
 • برادران جمیلی، بیتا ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمرین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-40]
 • براری، مجتبی تبیین ارتباط پیامدهای مثبت رفتاری کارکنان با مشتریان بانک‌های منتخب [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 129-144]
 • بیرانوند، طاهره توسعة مدل ساختاری برای تأثیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی، مطالعة موردی: شرکت‌های تولیدی فعّال در شهرک‌های صنعتی شهرستان اهواز [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 23-40]
 • برجویی، صاحبه تاثیر مسئولیت اجتماعی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 79-94]
 • بروجردیان، سپیده بررسی تأثیر تمایل به خیال‌پردازی و ازخودبیگانگی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان با تأکید بر تمایلات نوستالژی و میراث برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 95-110]
 • برومند، بابک توسعه مدل بومی سنجش رقابت پذیری گردشگری مقاصد گردشگری ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-122]
 • بزرگی، صابر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف‌کنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک (مورد: شهر ساری) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-34]
 • بزرگی امیری، علی قیمت‌گذاری خدمات آزمایشگاهی با توجه ‌به قیمت رقبا با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیارة فازی بازه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • بشیری، مهدی بخش‏بندی بازار شامپو از دیدگاه مشتریان با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و شناسایی ویژگیهای هر بخش مبتنی بر روش تاگوچی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 125-142]
 • بشیری، مهدی بخش‏بندی بازار شامپو از دیدگاه مشتریان با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و شناسایی ویژگیهای هر بخش مبتنی بر روش تاگوچی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 125-142]
 • بصیر، لیلا بررسی تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستاره شهر مشهد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 36-19]
 • بی غم، زینب امکان سنجی پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • بیگی، جمال بررسی قصد مصرف‌کننده برای خرید محصولات سبز با استفاده از نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده، نگرانی‌های زیست‌محیطی و دانش زیست‌محیطی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 111-130]
 • بیگدلی، امیر بررسی اثر جنسیت کاربران تلفن همراه بر پذیرش پیامک های تبلیغاتی در ایران و راهکارهای حفظ حریم خصوصی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 65-100]
 • بلوچی، حسین تبیین اثر هوش ساختاری- سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 65-82]
 • بلوچی، حسین قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • بهبودی، امید بررسی تأثیرپذیری رفتار شهروندی از مدیریت برند داخلی و بازاریابی داخلی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 41-58]
 • بهبودی، امید تأثیر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر وفاداری برند و قصد خرید مصرف‌کنندگان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 175-190]
 • بهبودی، امید پیامدهای ناشی از سردرگمی مصرف‌کننده؛ بررسی نقش تعدیلگری اعتماد (مورد مطالعه: برندهای مواد غذایی) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 1-18]
 • بهمنی، حسین بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • بودلایی، حسن مطالعة کیفی تجارب مشتریان در صنایع خرده‌فروشی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • بوستانی، رضا ارائه روشی نوین برای امنیت ارسال پول الکترونیکی بر اساس امضای کور و الگوریتم‌های رمزنگاری نامتقارن [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 105-116]

پ

 • پارسافرد، محمدرضا شناسایی و دسته بندی معیارهای گزینش بانک توسط مشتریان: مطالعه‌ی موردی در بانک ملت شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 135-156]
 • پانی، بهناز بررسی تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان برند حلال با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل شبکه‌های عصبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیراسته، نازنین بررسی نفوذ نسبی کودکان در تصمیمات خرید خانواده‌های ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 172-153]
 • پرهیزگار، محمد مهدی طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین (موج چهارم) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 19-30]
 • پزشکی، شیما بررسی تاثیر بازارگرایی بر بازده عملکرد صنعت هتلداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 141-166]
 • پشوتنی زاده، میترا مطالعة ابعاد بازاریابی کالاها و خدمات کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی استان اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 53-68]
 • پویا، علیرضا بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت‌های کوچک و بزرگ با توجه به ساختار حمل و نقل و مهارت‌های بازاریابی و تشخیص بهترین متغیرهای متمایزکننده آنها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 55-76]
 • پویا، علیرضا بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت‌های کوچک و بزرگ با توجه به ساختار حمل و نقل و مهارت‌های بازاریابی و تشخیص بهترین متغیرهای متمایزکننده آنها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 55-76]
 • پویا، علیرضا بکارگیری روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار مناسب [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 89-106]
 • پویا، علیرضا طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی‌شونده‌های سلسله‌مراتبی با شاخص‌های موزون در دپارتمان‌های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌های سلسله‌مراتبی موزون [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 69-94]
 • پور، سمیرا بررسی تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 51-68]
 • پوردهقان، عادل محرک‌ها و عوامل فردی تاثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی: مطالعه‌ی کاربران تلفن‌همراه [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 20-1]
 • پوردهقان، عادل شناسایی و ارزیابی عوامل‌ موثر بر وفاداری به برند: مطالعه ی برند گوشی‌های تلفن همراه [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 17-38]
 • پورسلیمی، مجتبی تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بررضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 235-258]
 • پورسلیمی، مجتبی تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بررضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 235-258]
 • پورسلیمی، مجتبی تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بررضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 235-258]
 • پورسلیمی، مجتبی بررسی تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستاره شهر مشهد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 36-19]
 • پورسلیمی، مجتبی طراحی مدل تعاملی هوش بازاریابی و اثربخشی عملکرد صنعت بیمه با بهره‌گیری از تکنیک AHP فازی مطالعة موردی: بیمه پاسارگاد [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 149-168]
 • پور صادق، ناصر بررسی تاثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه ی برند [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 155-172]
 • پور مصطفی، مهدی دسته بندی متغیرهای وبکوال بر اساس مدل کانو در جهت ارزیابی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 123-142]

ت

 • تاجمیر ریاحی، سمیه بررسی امکان انعقاد قراردادهای مالکیت زمانی از طریق عقود معین [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 17-36]
 • تاری وردی، یدالله تأثیر طرز فکر مصرف‌کنندگان بر استراتژی‌های کپی‌کت [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 161-174]
 • تاکی، انسیه بررسی عوامل مؤثّر بر رضایت مشتریان، با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش دلفی فازی و مدل پویایی سیستم( مطالعه‌ی موردی: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 199-218]
 • تراب زاده، پریسا تأثیرفعالیت‌های ترفیعی بر نیات رفتاری مصرف‌کنندگان نسبت به سبک زندگی سلامت‌محور: مطالعه آزمایشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترابی میبدی، وفا بررسی علل عملکرد فروشنده در برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعات [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 45-62]
 • ترکی، لیلا اثرات نرخ ارز بر حاشیه بازاریابی بین المللی محصول سیب بین کشور ایران و ترکیه طی دوره 1390-1380 [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 169-180]
 • ترکان، زهرا تأثیر ابعاد روانشناختی استرات‍ژی بازی‌کاری بر وفاداری مشتریان؛ مطالعة موردی: مشتریان شعب منتخب بانک ملت شهر اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 135-152]
 • ترکستانی، محمدصالح بررسی ادراک مشتریان از زمان انتظار در سیستم تلفن بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 45-64]
 • ترکستانی، محمد صالح طراحی الگوی تبیین عوامل موثر بر موفقیت بیمه الکترونیک در صنعت بیمۀ ایران با نگاه یکپارچه به پذیرش فناوری توسط بیمه گذاران و آمادگی الکترونیک بیمه گران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 77-94]
 • ترکستانی، محمد صالح مطالعه مقایسه‌ای الگوریتم‌های خوشه‌بندی در راستای سنجش ارزش مشتری در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • ترکستانی، محمد صالح مقایسة تطبیقی قدرت نام تجاری شرکت‌های خودروسازی بر اساس منطق چیرگی مشتری، از طریق نگاشت نقشة رابطة نام تجاری؛ مطالعه موردی: خودروسازان ایرانی، چینی و کره‌ای [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 79-98]
 • تقی زاده، یاسمین مطالعه مقایسه‌ای الگوریتم‌های خوشه‌بندی در راستای سنجش ارزش مشتری در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • تقوی، علی تأثیر راهبردگرایی بر عملکرد کسب و کار با میانجی‌گری قابلیت‌های بازاریابی؛ مطالعة موردی: شعبه‌های بانک مهر اقتصاد استان اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 87-104]
 • تقوی، هادی تأثیر عوامل عاطفی و شناختی بر نگرش و پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 167-192]
 • تقوا، محمدرضا هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه‌های اجتماعی و عوامل موثر بر فرایند آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقوی فرد، محمد تقی الگویی برای مکان‌یابی شعب موسسه مالی و اعتباری قوامین [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 129-148]
 • تیموری، هادی مطالعه تاثیر تنوع طلبی و درگیری در قصد خرید بر نگرش مشتریان ( رضایت، وفاداری و تمایل مشتری به تغییر برند) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 211-224]
 • تیموری، هادی مطالعه تاثیر تنوع طلبی و درگیری در قصد خرید بر نگرش مشتریان ( رضایت، وفاداری و تمایل مشتری به تغییر برند) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 211-224]
 • تیموری، هادی بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 73-86]
 • تیموری، هادی بررسی عوامل مدیریتی-سازمانیموثر بر فروش خدمات نوین بانکی (مورد مطالعه : شعب منتخب بانک مهر شهر اصفهان) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 127-138]
 • تیموری، هادی تأثیر ابعاد روانشناختی استرات‍ژی بازی‌کاری بر وفاداری مشتریان؛ مطالعة موردی: مشتریان شعب منتخب بانک ملت شهر اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 135-152]
 • تیموری، هادی بررسی عوامل مؤثر بر فرایند شکل‌گیری وفاداری الکترونیکی با نقش میانجی تعهد الکترونیکی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری الکترونیکی در ایران) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 117-144]
 • تیمورپور، بابک کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-30]
 • تیمور پور، بابک شناسایی و طبقه بندی مشتریان سیستم بانکی ایران از منظر انتظارات و ارزش درک شده خدمات بانکی با استفاده از تکنیک های داده کاوی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 201-220]
 • توسلی، لیلا مدلی برای تبیین وفاداری مشتریان بر اساس ارزش ویژه و رضایت مشتری: مطالعه‌ی صنعت خدمات تلفن همراه ایران در بوشهر [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 21-38]
 • توکلی، احمد بهبود مدیریت درآمد در صنعت هتلداری با بهره‌گیری از شبکة عصبی مصنوعی در تعیین پارامتر احتمالی یک مدل رزرو مازاد [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 87-106]

ج

 • جامی پور، مونا شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌ها و چالش‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 69-88]
 • جاویدانی، مسعود مفهوم‌پردازی استراتژی فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-18]
 • جبارزاده، بهرام بررسی تاثیر ریسک، ارزش و آگاهی قیمت بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری در استان کرمان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-22]
 • جبارزاده، یونس بررسی تاثیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر بهبود عملکرد صنایع؛ نقش تعدیلکنندگی قابلیتهای مرتبط با بازار [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 53-72]
 • جعفری، پژمان بررسی اثر جنسیت کاربران تلفن همراه بر پذیرش پیامک های تبلیغاتی در ایران و راهکارهای حفظ حریم خصوصی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 65-100]
 • جعفری، سید محمدباقر تأثیر عوامل عاطفی و شناختی بر نگرش و پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 167-192]
 • جعفری، سید محمدباقر تأثیر باندلینگ اجتماعی بر تشویق مصرف‌کنندگان به خرید بسته‌های آنلاین؛ مطالعة بستههای ترکیبی همراه اول [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 145-162]
 • جعفرزاده، مهدی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف‌کنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک (مورد: شهر ساری) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-34]
 • جعفری زاده، فروز بررسی رفتار هم نوایی مصرف کنندگان در شبکه‌های مجازی دربین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 49-62]
 • جعفرزاده کناری، مهدی بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند (مورد مطالعه:شرکت تولیدکننده محصولات لبنی کاله) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 87-106]
 • جعفرزاده کناری، مهدی نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت خدمات بانکی کشور [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-20]
 • جلالی، شهرزاد تحلیل رفتار مشتری با استفاده از کاوش کاربری وب [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 69-86]
 • جلالی، مریم تحلیلی بر عوامل موثر بر پیشنهادیه ارزش مشتری در صنعت پوشاک؛ ( مورد مطالعه: پوشاک پل) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 47-68]
 • جلالیان، سعید تفاوت های رفتاری در دو گروه کاربران و غیرکاربران تکنولوژی های خودخدمتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 136-119]
 • جلالی کلده، علیرضا بررسی تاثیر ویژگی‌های فردی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 71-100]
 • جلیلیان، نگار ارائه چارچوب ترکیبی کانو و طراحی استوار جهت افزایش رضایت مشتری در سازمان‌های خدماتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 139-154]
 • جلوداری، اکبر بررسی رابطه‌ی عوامل اکتسابی کارآفرینی باکارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان فارس) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 145-172]
 • جمالی، خدیجه شناسایی و رتبه بندی شاخص‏های ارزیابی عملکرد در ورود به بازارهای خارجی (مطالعه موردی: ایران خودرو) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 61-78]
 • جمالی، شهرام بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 63-81]
 • جمالیه بسطامی، بهتاش طراحی و آزمون مدل انتخاب مؤلفه‌های بخش‌بندی بازار بین‌المللی؛ مطالعۀ موردی بازار بین‌المللی بنزین [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 19-36]
 • جمشیدی، حمیرا بررسی ورتبه بندی مهمترین علل تمایل مصرف کنندگان داخلی درانتخاب محصول جایگزین خارجی (مطالعه موردی :صنعت شکلات سازی برندمیلاد) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 223-238]
 • جمشیدی، مینا طرّاحی و تبیین مدلی از عوامل اثرگذار بر رفتار خرید پوشاک دانشجویان جوان ایرانی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 159-176]
 • جنتیان، سیما Predicting E-banking Tendency from Personality & Demographic Characteristics [دوره 3، ویژه نامه، 1392، صفحه 39-50]
 • جندقی، غلامرضا بررسی قصد هم آفرینی محصول و رابطه ی آن با ارزش ادراک شده و بازاریابی دهان به دهان مثبت؛ ملاحظه ی نقش ریسک زمانی ادراک شده [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 127-146]
 • جهانیان، سعید بررسی تأثیر فناوری‌ اطلاعات بر توسعة پایدار مقاصد گردشگری به ‌منظور توسعة مقاصد گردشگری هوشمند (با استفاده از رویکرد فراترکیب) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 95-116]
 • جهانبازی، ندا تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد خرید مشتریان: اعتماد و ریسک درک شده به عنوان متغیرهای تعدیل کننده [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 53-72]
 • جهان دیده، بهروز شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده تداوم خرید مشتریان فروشگاه های زنجیره ای اتکا با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 122-150]
 • جوانی، علی مدل‌سازی جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت گاز ایران از دیدگاه برندسازی مکان؛ بارویکرد فراترکیب و پویایی‌شناسی سیستم [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 163-178]
 • جوانی، معصومه اثر ارزش تعامل اجتماعی، ظاهری و اعتباری برندهای گردشگری در فضای مجازی و تاثیر ان بر انتخاب مقصد گردشگران اروپایی(مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

چ

 • چشمه سهرابی، مظفر مطالعة ابعاد بازاریابی کالاها و خدمات کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی استان اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 53-68]
 • چهار محالی، علی اکبر کاربست نظریة گسترش نوآوری در بازاریابی خدمات مالی؛ مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 77-86]

ح

 • حاتمی، آزاده بررسی ادراک مشتریان از زمان انتظار در سیستم تلفن بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 45-64]
 • حاتمی نسب، حسن بررسی و رتبه‌بندی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه دیدگاه مدیران SMEs واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 101-126]
 • حاتمی نسب، سید حسن طراحی الگوی توسعه بندر خشک در ایران با استفاده از تکنیک‌های دلفی، تحلیل شکاف و دیمتل فازی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 205-230]
 • حاتمی نسب، سید حسن طراحی الگوی توسعه بندر خشک در ایران با استفاده از تکنیک‌های دلفی، تحلیل شکاف و دیمتل فازی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 205-230]
 • حاتمی نسب، سید حسن درک جایگاه عوامل زمینه‌ساز ایجاد بنادر خشک در ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی GRA، MCDM و اعداد فازی مثلثی ـ بازه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 57-74]
 • حاجی بابایی، حسین واکاوی عشق به برند و بررسی تأثیر تداعی‌ها، رضایت و اعتماد بر عشق به برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-26]
 • حاجی پور، بهمن اثر «شهرت از دیدگاه مشتری» بر ارزش ویژه برند [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 39-52]
 • حاجی پور، بهمن بررسی عوامل موثر بر اطاعت کردن مشتری در خدمات پر تماس بر اساس تئوری اجتماعی _ شناختی بندورا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-126]
 • حاجی پور، بهمن شناسایی و الگوپردازی انگیزه‌های مصرف‌کنندگان برای مشارکت در خلق مشترک ارزش در صنعت نوشیدنی؛ شرکت زمزم ایران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 53-76]
 • حاجی زاده، سمیه بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر جذب کمکهای مردمی از طریق تبلیغات با سرویس پیام کوتاه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-40]
 • حاج کریمی، عباسعلی طراحی و تبیین مدل وفاداری پایدار مشتریان تجارت الکترونیکی: مطالعه‌ای در وب سایت‌های خرده فروشی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-92]
 • حاجی کریمی، عباسعلی بررسی و تحلیل تاثیر اعتماد شناختی و عاطفی بر تبادلات رابطه ای خریداران و فروشندگان (مورد مطالعه شرکت های صادراتی صنعت مواد غذایی) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 167-182]
 • حامدی، پروشات خوشه بندی مشتریان به منظور تدوین استراتژی تخفیف دهی ، مطالعه موردی شرکت کدبانو [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 135-150]
 • حبیبی، مرضیه طراحی مدل بازاریابی استراتژیکِ صنایع دستی مبتنی بر تئوری داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 93-114]
 • حبیبی، معصومه بررسی تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر حس‌گری و شکل‌گیری استراتژی خلاق و به موقع بازاریابی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 107-128]
 • حجتی طالمی، هادی ارائه روشی نوین برای امنیت ارسال پول الکترونیکی بر اساس امضای کور و الگوریتم‌های رمزنگاری نامتقارن [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 105-116]
 • حدادیان، سیما رفتار هم‌خلقی ارزش مشتری و تأثیر آن بر مشتری مداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 89-106]
 • حدادیان، علیرضا پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-46]
 • حدادیان، علیرضا بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 152-137]
 • حدادیان، علیرضا بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 152-137]
 • حدادیان، علیرضا بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 152-137]
 • حدادیان، علیرضا بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد(مطالعه موردی فروشگاه زنجیره‌ای پروما) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 71-84]
 • حدادیان، علیرضا بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 149-168]
 • حدادیان، علیرضا بررسی اثر هویت یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره ی همای مشهد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 92-75]
 • حدادیان، علیرضا تدوین مدل رفتار هوادار در حمایت گری ورزشی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 202-189]
 • حیدری، حامد توسعه مدل عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 201-218]
 • حیدری، حسن محاسبه کارایی هزینه بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانک‌ها بر آن [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 143-160]
 • حیدری، علی بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر پذیرش استفاده از نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارت CHP توسط مشتریان سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-50]
 • حیدری، علی اندازه‌گیری ارزش ویژة برند دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی (مطالعة موردی: دانشکده‌های مدیریت شهر تهران) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 141-158]
 • حیدری، وجیهه بررسی تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر حس‌گری و شکل‌گیری استراتژی خلاق و به موقع بازاریابی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 107-128]
 • حیدرزاده، کامبیز تأثیر نوگرایی مصرف‌کنندگان بر سبک‌های تصمیم‌گیری خرید [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-26]
 • حیدرزاده، کامبیز تأثیر نقش طبقة محصول در تبلیغات هیجانی مبتنی بر ویژگی‌ها و یا کارکرد نهایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 99-118]
 • حیدرزاده، کامبیز شناسایی الگوهای غالب رفتار مشتریان بانک در طول زمان بخشهای مختلف؛ مطالعة موردی: بانک انصار [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 149-165]
 • حیدر زاده هنزایی، کامبیز نگاهی پدیدارشناختی به راهکار تقویت دلبستگی به برند در طبقات محصول [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 43-62]
 • حسینی، حسن بررسی تاثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 44-62]
 • حسینی، سیدیعقوب ارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-16]
 • حسینی، یعقوب کارکرد صادراتی شرکت‌ها: شناسایی اثر مزیت‌های رقابتی، تطبیق تاکتیک‌های بازاریابی و تجربه صادراتی بر کارکرد صادراتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 155-180]
 • حسینی، یعقوب تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد سازمانی در شرکت‌های خدمات مسافرتی شهر تهران با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 111-128]
 • حسینی، یعقوب مطالعه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان سرویس‌های رایانامه: بررسی کیفیت خدمات، رضایت و اعتماد الکترونیکی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 77-92]
 • حسینی، محمود بررسی تأثیر بازارمداری و نوآوری‌ بر عملکرد شرکت‌های غذایی بورس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-120]
 • حسینی، میرزاحسن بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر جذب کمکهای مردمی از طریق تبلیغات با سرویس پیام کوتاه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-40]
 • حسن پور، بهرام بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر جذب کمکهای مردمی از طریق تبلیغات با سرویس پیام کوتاه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-40]
 • حسینی چگنی، الهام بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند موسسات آموزشی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 59-74]
 • حسینی رباط، منصوره تحلیل تأثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری (مورد مطالعه: محصولات مواد غذایی رضوی) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 93-104]
 • حسن زاده، علیرضا طراحی سیستم خبره فازی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 59-88]
 • حسن زاده، علیرضا بررسی تأثیر فناوری‌ اطلاعات بر توسعة پایدار مقاصد گردشگری به ‌منظور توسعة مقاصد گردشگری هوشمند (با استفاده از رویکرد فراترکیب) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 95-116]
 • حسن زاده، محمود آزمون مدلی- ساختاری از تأثیر خصومت مشتری بر تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحدة عربی در تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 53-66]
 • حسن زاده، محمود بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل مؤثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 129-148]
 • حسین زاده، سمیه تأثیر عناصر آمیختۀ بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت قند نقش جهان [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 111-124]
 • حسین زاده، محمدرضا تدوین استراتژی ریسک اعتباری بر اساس مدل SWOT در بانک ملی ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 55-68]
 • حسین زاده شهری، معصومه بررسی تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر حس‌گری و شکل‌گیری استراتژی خلاق و به موقع بازاریابی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 107-128]
 • حسین‌زاده شهری، معصومه بررسی نفوذ نسبی کودکان در تصمیمات خرید خانواده‌های ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 172-153]
 • حسینی سنو، سید امین ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست‌های امنیت اطلاعات بازاریابی با برنامه سیستم‌های اطلاعات استراتژیک (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 73-98]
 • حسنقلی پور، طهمورث تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه‌های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 25-46]
 • حسنقلی پور، طهمورث تعیین شخصیت برندهای منتخب از طریق کهن الگوها و تبیین نحوه ی ادراک مصرف کنندگان این برندها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-21]
 • حسنقلی پور، طهمورث پدیدار شناسی در مطالعات مصرف کننده [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 107-132]
 • حسنقلی پور، طهمورث قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • حسینی مقدم، سید محمدرضا بررسی نقش واسط گرایش به بازار ورفتارکارآفرینانه بررابطه بین استراتژی های بازرگانی وعملکرد سازمانی ( مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 207-234]
 • حسینی مقدم، سید محمدرضا تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بررضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 235-258]
 • حسنی نژاد، مجید شناسایی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مورد انتظار مشتریان از شعارهای تبلیغاتی بانک [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 21-36]
 • حسنی نژاد، مجید تئوری پیشآیندها و پیامدهای هویت پذیری مصرف کنندگان از برند [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 207-222]
 • حضوری، محمد جواد شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهای بین المللی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 111-122]
 • حق شناس کاشانی، فریده رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری صنعت فرش کشور با روش تاپسیس فازی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 127-154]
 • حقیقی، محمد بررسی تاثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 44-62]
 • حقیقی، محمد ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان در صنعت رستوران داری. مطالعه موردی: مجموعه رستوران های زنجیره ای بوف [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 75-88]
 • حقیقی، محمد بررسی تأثیر ابعاد تبلیغات کلامی بر ترجیح خرید دانشجویان؛ نقش تعدیل‌گر نوگرایی مصرف کننده (مطالعه موردی؛ محصولات گوشی تلفن همراه شرکت SONY) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 21-42]
 • حقیقی، محمد علی شناسایی و دسته بندی معیارهای گزینش بانک توسط مشتریان: مطالعه‌ی موردی در بانک ملت شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 135-156]
 • حقیقی نسب، منیژه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند دربخش نرم افزاری صنعت فناوری اطلاعات [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 182-195]
 • حقیقی نسب، منیژه پذیرش پیامک‌های تبلیغاتی درمیان کاربران تلفن همراه شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 47-64]
 • حقیقی نسب، منیژه پذیرش پیامک‌های تبلیغاتی درمیان کاربران تلفن همراه شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 47-64]
 • حقیقی نسب، منیژه تأثیر حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی بر استراتژی بازاریابی سبز و عملکرد زیست-محیطی کسب وکارهای صنعتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 23-38]
 • حکیمی، ایمان تبیین نقش پیشایند جهت‌گیری‌های استراتژیک در توسعۀ ارتباطات یکپارچۀ بازاریابی و عملکرد برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 131-148]
 • حکمت پناه، مسعود بررسی عوامل مدیریتی-سازمانیموثر بر فروش خدمات نوین بانکی (مورد مطالعه : شعب منتخب بانک مهر شهر اصفهان) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 127-138]
 • حکمی شلمزاری، بهنام بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-24]
 • حمیدی پور، شیوا بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 73-86]
 • حمیدی زاده، علی بررسی تاثیر شخصیت مشتری بر شخصیت برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان برند اپل) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 114-93]
 • حمیدی زاده، محمدرضا طراحی و تبیین مدل وفاداری پایدار مشتریان تجارت الکترونیکی: مطالعه‌ای در وب سایت‌های خرده فروشی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-92]
 • حمیدی زاده، محمدرضا بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-50]
 • حمیدی زاده، محمدرضا تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیریِ مصرف کننده [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 35-54]
 • حمیدی زاده، محمدرضا طراحی و آزمون مدل انتخاب مؤلفه‌های بخش‌بندی بازار بین‌المللی؛ مطالعۀ موردی بازار بین‌المللی بنزین [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 19-36]
 • حمیدی زاده، محمد رضا مفهوم‌پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 37-52]
 • حمزه لو، عاطفه بررسی رابطه ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 118-107]

خ

 • خاتمی فیروزآبادی، سید محمد علی الگویی برای مکان‌یابی شعب موسسه مالی و اعتباری قوامین [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 129-148]
 • خالقی، عاطفه شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌ها و چالش‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 69-88]
 • خیامباشی، بیژن بهینه سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین و بازاریابی محصولات هوائی به روش AHP [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 143-164]
 • خانی، سجاد تاثیر دانش خارجی بر ارزش ویژه برند از طریق دو متغیر میانجی زنجیره دانش و کیفیت خدمات . مورد مطالعه: بانک توسعه صادرات ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • خانی، سجاد نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت خدمات بانکی کشور [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-20]
 • خانی، عبدالله تاثیر ارزش برند بر درآمد فروش و ارزش بازار شرکت ها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 41-54]
 • خان بابایی، محمد مدل به‌کارگیری تکنیک‌های داده‌کاوی در شناسایی، بخش‌بندی و تحلیل رفتار مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 177-190]
 • خانپور، حمیدرضا مقایسه وضعیت موجود و مطلوب صنعت گردشگری در ایران و نقش آن در توسعه فرهنگ کار و کار آفرینی در کشور [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-96]
 • خانلری، امیر اندازه‌گیری ارزش ویژة برند دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی (مطالعة موردی: دانشکده‌های مدیریت شهر تهران) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 141-158]
 • خائف الهی، احمدعلی کاربرد نظریه‌های خودمختاری، رفتار برنامه‌ریزی شده و کنش عقلایی در قصد خرید آنلاین (مورد مطالعه؛ تارنمای شرکت مسافربری رویال‌سفر‌ایرانیان) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 69-86]
 • خجسته، نازنین بررسی عوامل تکنولوژیک، سازمانی، فرآیندی و کسب و کارموثر بر پیاده سازی موفق سیستم هوشمند کسب و کار در شرکت های خدمات اینترنتی ( مورد مطالعه:شرکت شاتل) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 143-166]
 • خدادادی، عباس تدوین استراتژی ریسک اعتباری بر اساس مدل SWOT در بانک ملی ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 55-68]
 • خدادادحسینی، حمید بررسی تاثیر محرک‌های ارزش ویژه برند برطنین برند دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه‌های‌امیرکبیر، تربیت مدرس، تهران و شریف) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 169-182]
 • خدادادحسینی، سیدحمید تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • خداداد حسینی، سید حمید طراحی مدل چابکی مشتری با رویکرد قابلیتهای پویای سازمانی: بررسی نقش شایستگی IT، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-24]
 • خداداد حسینی، سید حمید بررسی اثر نواهنگ بر خرید فروشگاهی:بررسی نقش مدت زمان ماندگاری مشتری در فروشگاه [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 69-86]
 • خداداد حسینی، سید حمید بررسی و تحلیل تاثیر اعتماد شناختی و عاطفی بر تبادلات رابطه ای خریداران و فروشندگان (مورد مطالعه شرکت های صادراتی صنعت مواد غذایی) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 167-182]
 • خداداد حسینی، سید حمید بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی، ارزش ادراک‌شده و تبلیغات توصیه‌ای الکترونیکی؛ مطالعة موردی: خرده‌فروشی‌های الکترونیکی شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-16]
 • خداداد حسینی، سید حمید تحلیل خوشه‌ای مشتریان در خرید علّی بر اساس نوع محصول انتخابی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 75-96]
 • خداداد حسینی، سید حمید بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل مؤثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 129-148]
 • خدایی گرگری، محمد تقی واکاوی تجربه‌های خرید مشتریان از مراکز خرید شهر تبریز با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 63-78]
 • خدامی، سهیلا طراحی مدل چابکی مشتری با رویکرد قابلیتهای پویای سازمانی: بررسی نقش شایستگی IT، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-24]
 • خدامی، سهیلا بررسی دستیابی به قابلیت چابکی مشتری مبتنی بر استراتژی سفارشی سازی انبوه [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 39-54]
 • خدامی، سهیلا طراحی مدل شخصیت برند خرده‌فروش مبتنی بر ارزش‌های تجربی در بازاریابی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 89-106]
 • خدامی، سهیلا بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفادة مصرف‌کنندگان از تبلیغات موبایلی مبتنی بر نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 173-194]
 • خدامی، سهیلا بررسی تأثیر تمایل به خیال‌پردازی و ازخودبیگانگی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان با تأکید بر تمایلات نوستالژی و میراث برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 95-110]
 • خدیور، آمنه خوشه بندی مشتریان به منظور تدوین استراتژی تخفیف دهی ، مطالعه موردی شرکت کدبانو [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 135-150]
 • خیری، بهرام بررسی تاثیر فشار عامه بر آمیخته بازاریابی پایداری و تاثیر آمیخته بازاریابی پایداری بر موفقیت بازاریابی پایداری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 194-173]
 • خیری، بهرام بررسی تاثیر بازارگرایی بر بازده عملکرد صنعت هتلداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 141-166]
 • خیری، بهرام بررسی تاثیر بازارگرایی بر بازده عملکرد صنعت هتلداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 141-166]
 • خیری، بهرام بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصد خرید [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 161-188]
 • خیری، بهرام بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصد خرید [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 161-188]
 • خیری، بهرام مفهوم سازی اسکیزوفرنی برند و شناسایی پیشامدهای آن با استفاده از رویکرد کیفی داده بنیاد [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 35-56]
 • خیرآبادی، علیرضا شناسایی مؤلفه‌های توسعه بیمه الکترونیک در ایران: رویکردی آمیخته [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 95-110]
 • خرم، جلال بررسی اثر انگیزاننده های اجتماعی فضای فروشگاهی بر رفتار فرانقشی خریداران در نقطه خرید (مورد مطالعه: فروشگاههای زنجیره ای رفاه) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 191-208]
 • خرمی بنارکی، آناهیتا تحلیل خوشه‌ای مشتریان در خرید علّی بر اساس نوع محصول انتخابی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 75-96]
 • خرمشاهی، نرگس مستند سازی شیوه‌های نوین ترفیع در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت پوشاک [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 167-184]
 • خزایی، سعید تحلیل کلان‌روندهای مؤثر بر آیندۀ بازار صنعت بانکداری با رویکرد تحلیل ساختاری، تحلیل تأثیر متقابل (بر گذر) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 57-86]
 • خزائی پول، جواد بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 93-110]
 • خزائی پول، جواد دسته بندی متغیرهای وبکوال بر اساس مدل کانو در جهت ارزیابی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 123-142]
 • خسروانی زنگنه، مریم تأثیر آموزش هنر در رشد خلاقیت، نوآوری و ارتقاء سطح مهارت های کارآفرینی کودکان پیش دبستانی (نمونه موردی کودکان مقطع پیش دبستانی دخترانه و پسرانه مبتکر نوین آموزش و پرورش منطقه 5 تهران) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 79-92]
 • خسروزاده، شیرین بررسی تاثیر بازارگرایی بر بازده عملکرد صنعت هتلداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 141-166]
 • خسروی لقب، زهره شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش افراد به تبلیغات (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 69-86]
 • خسروی لقب، زهره مطالعه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان سرویس‌های رایانامه: بررسی کیفیت خدمات، رضایت و اعتماد الکترونیکی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 77-92]
 • خلیلی، آیدا پذیرش پیامک‌های تبلیغاتی درمیان کاربران تلفن همراه شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 47-64]
 • خلیلی، حسن مستندسازی فرایندهای مدیریت مشتریان: با توجه به عملکرد کسب و کارهای کوچک [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 58-43]
 • خلیلی یادگاری، مریم ابعاد شخصیتی تست مایرز-بریگز (MBTI) و تمایل خرید مشتریان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 151-165]
 • خنیفر، حسین بررسی تأثیر ابعاد تبلیغات کلامی بر ترجیح خرید دانشجویان؛ نقش تعدیل‌گر نوگرایی مصرف کننده (مطالعه موردی؛ محصولات گوشی تلفن همراه شرکت SONY) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 21-42]
 • خنیفر، حسین بررسی نقش شخصیت برند در تحریک تصمیم خرید تلفن همراه؛ ملاحظة مداخلة اعتماد به برند و محتوای تبلیغات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 153-172]
 • خواراکیان، علیرضا بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-24]
 • خورسندنژاد، آرزو مطالعه تجربی تأثیر خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید از طریق نقش واسطه گرایش به تبلیغ و گرایش به برند [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 181-194]
 • خوش نشین لنگرودی، محمدرضا تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیریِ مصرف کننده [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 35-54]

د

 • دابوئیان، منیره وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 27-46]
 • دانای نعمت آباد، ناصر تحلیل ترجیحات مصرف‌کنندگان در خرید کالای داخلی یا خارجی، با مدل‌سازی عامل بنیان (ABM) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 131-152]
 • دانشیان، فاطمه تحلیل شبکه‌ای اقدامات استراتژیک بازاریابی و گسترش کارکرد کیفیت [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 165-192]
 • دانشخواهی، حامد شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان(مورد مطالعه: بانک ملت) [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 75-94]
 • دانشمند، بهناز تأثیر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر وفاداری برند و قصد خرید مصرف‌کنندگان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 175-190]
 • داورپناه کیاسرایی، فاطمه تأثیر حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی بر استراتژی بازاریابی سبز و عملکرد زیست-محیطی کسب وکارهای صنعتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 23-38]
 • دبستانی، فاطمه تأثیر نوگرایی مصرف‌کنندگان بر سبک‌های تصمیم‌گیری خرید [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-26]
 • دیده خانی، حسین شناسایی و رتبه‌بندی راهکارهای توسعة گردشگری پزشکی؛ مطالعه موردی استان گلستان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 25-36]
 • درزیان عزیزی، عبدالهادی تأثیر عوامل شناختی و احساسی بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 54-37]
 • درزیان عزیزی، عبدالهادی الگوی پیامدهای رفتاری-عملکردی مهارت شنود نیروی فروش [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 27-44]
 • درستی، علی ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان در صنعت رستوران داری. مطالعه موردی: مجموعه رستوران های زنجیره ای بوف [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 75-88]
 • دریکنده، علی بررسی تاثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 44-62]
 • درویش، حسن بررسی عوامل مؤثر بر بهبود وجهه استنباط شده از مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 31-44]
 • درویشی، مریم بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های ساخت و تأمین قطعات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در استان خوزستان) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 139-162]
 • دستار، حسین عوامل تعیین کننده تصویر قیمتی فروشگاه :رهیافت فراترکیب [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • دشتی، مهدی طراحی الگوی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مشتریان در تجارت اجتماعی با رویکردی بر مدل محرّک- موجود زنده- پاسخ [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 17-42]
 • دعایی، حبیب اله امکان سنجی پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • دعائی، حبیب اله تحلیل تأثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری (مورد مطالعه: محصولات مواد غذایی رضوی) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 93-104]
 • دلاوری، عبداله شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهای بین المللی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 111-122]
 • دلخواه، جلیل بررسی و شناسایی سبکهای تصمیم‌گیری خرید مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 141-154]
 • دلواری، مرضیه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند به واسطة اعتبار برند (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران، شهر بوشهر) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 57-76]
 • دینی، امین شناسایی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مورد انتظار مشتریان از شعارهای تبلیغاتی بانک [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 21-36]
 • دهدشتی، زهره بررسی مدل پاسخ های مصرف کنندگان به ارزش ویژه برند بر مبنای رابطه تلاش های آمیخته بازاریابی، تصویر شرکت و ارزش ویژه برند ( مورد مطالعه: شرکت بوتان) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 42-21]
 • دهدشتی شاهرخ، زهره تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 15-36]
 • دهدشتی شاهرخ، زهره طراحی مدل تجاری‌سازی کالاهای دانش‌بنیان در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 23-38]
 • دهقان، نبی اله تاثیراستراتژی های بازاریابی ارتباطی بر عملکرد اقتصادی نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران خودرو [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 106-93]
 • دهقان، نبی اله تبیین ارتباط بین ویژگی های محصول، تجربه مشتری و ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند تلفن همراه در شهرستان اهواز [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 103-120]
 • دهقانی، طیب شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 163-174]
 • دهقانی، علی تاثیرمخارج تبلیغات بر سودآوری در صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 155-172]
 • دهقانی، علی تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 1-14]
 • دهقانی، علی تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 1-14]
 • دهقانپوری، حوریه اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک و تصمیم به خرید مشتریان در بازاریابی عصبی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 99-118]
 • دهقان چاچکامی، محدثه بررسی نقش شخصیت برند در تحریک تصمیم خرید تلفن همراه؛ ملاحظة مداخلة اعتماد به برند و محتوای تبلیغات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 153-172]
 • دهقان دهنوی، محمدعلی محاسبه کارایی هزینه بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانک‌ها بر آن [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 143-160]
 • دهقانی سامانی، نسترن ارائه مدل و شاخصی اولیه به منظور شناسایی و سنجش عوامل موثر بر رضایت و وفاداری مشتری در صنعت خودرو [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 155-168]
 • دهقانی سلطانی، مهدی طراحی الگوی وفاداری برند در صنعت لاستیک: نقش تعدیلگر ارزش‌درک‌شده [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 183-200]
 • دهقانی سلطانی، مهدی تبیین اثر هوش ساختاری- سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 65-82]
 • دهقانی سلطانی، مهدی تبیین اثر هوش ساختاری- سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 65-82]
 • دهقانی سلطانی، مهدی بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 119-138]
 • دهقانی قهنویه، عادله تأثیر ارزش‌های تجربی بر نگرش هم‌آفرینی مشتری و رفتارهای هم‌آفرینی ارزش مشتری در صنعت گردشگری؛ مطالعة گردشگران شهر اصفهان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-18]
 • دیواندری، علی طراحی مدل بومی برندسازی برای کلان پروژه‌های چندمنظوره کشور و پیاده سازی و آزمون آن در یک مجموعه چند منظوره [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • دوکوهکی، جواد تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی در شرکت‌های دانش بنیان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 57-70]

ذ

 • ذبیحی، محمدرضا کاربرد نظریه‌های خودمختاری، رفتار برنامه‌ریزی شده و کنش عقلایی در قصد خرید آنلاین (مورد مطالعه؛ تارنمای شرکت مسافربری رویال‌سفر‌ایرانیان) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 69-86]

ر

 • رادفر، ثمین واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار شکایت‌آمیز مشتریان: با نقش میانجی افسوس پس از خرید در صنعت پوشاک مد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 199-216]
 • رادفر، رضا شناسایی الگوهای غالب رفتار مشتریان بانک در طول زمان بخشهای مختلف؛ مطالعة موردی: بانک انصار [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 149-165]
 • راستاد، سید آرمان پژوهشی پیرامون برندهای دوقطبی در بازار گوشی تلفن همراه ایران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 183-198]
 • ربیعی، علی ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمرین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-40]
 • رجائی هرندی، سعیده تحلیل رفتار مشتری با استفاده از کاوش کاربری وب [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 69-86]
 • رجبی، آزاده سنجش تأثیر ادراک مصرف‌کننده از قابل استفاده بودن بسته‌بندی محصول، بر تصمیم خرید ناگهانی: با در نظر گرفتن متغیر تعدیلگر سطح پایین درگیری ذهنی مصرف‌کننده [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 59-78]
 • رجبی، سوران تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روان‌شناختی، محیطی، مادی‌گرایی و استفاده از کارت‌های اعتباری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]
 • رجبی بهجت، بهروز نقش تعدیلگری گرایش‌های مذهبی در مدل وفاداری مشتری [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 115-130]
 • رجبی پور میبدی، علیرضا شناخت محتوای انواع قراردادهای روان‌شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]
 • رجب زاده، علی طراحی سیستم خبره فازی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 59-88]
 • رجب زاده قطری، علی شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار مهندسی مجدد فرایند کسب و کار بر چابکی سازمان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 37-60]
 • رجب زاده قطرمی، علی بررسی تأثیر فناوری‌ اطلاعات بر توسعة پایدار مقاصد گردشگری به ‌منظور توسعة مقاصد گردشگری هوشمند (با استفاده از رویکرد فراترکیب) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 95-116]
 • رجوعی، مرتضی تأثیر جان‌بخشی به نمانمانام (برند) بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شخصیت نمانام بر استفاده‌کنندگان خودروهای داخلی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 77-94]
 • رحیمی، رحیم بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های ساخت و تأمین قطعات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در استان خوزستان) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 139-162]
 • رحیمی، فرج اله بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و روابط دوستانه ارائه‌دهندگان خدمات پرتماس با مشتریان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 166-181]
 • رحیمی، فرج اله تأثیر عوامل شناختی و احساسی بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 54-37]
 • رحیمی، فرج اله الگوی پیامدهای رفتاری-عملکردی مهارت شنود نیروی فروش [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 27-44]
 • رحمانی، زین العابدین بررسی رابطه ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با کارافرینی سازمانی در بخش خدمات عمومی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 211-230]
 • رحمانی، زین العابدین بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری(مطالعه موردی: شرکت سایپا استان مازندران) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 133-146]
 • رحمانی، زین العابدین بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری(مطالعه موردی: شرکت سایپا استان مازندران) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 133-146]
 • رحمانی، سحر تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد سازمانی در شرکت‌های خدمات مسافرتی شهر تهران با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 111-128]
 • رحمانی، کمال ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان، مورد مطالعه بانک انصار [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 63-78]
 • رحمانی یوشانلوئی، حسین تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه‌های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 25-46]
 • رحمانی یوشانلوئی، حسین شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در صنایع غذایی آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 139-160]
 • رحیمی زاده، حسنا بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد(مطالعه موردی فروشگاه زنجیره‌ای پروما) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 71-84]
 • رحیم نیا، فریبرز بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل‌های 5 ستاره مشهد [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 73-92]
 • رحیم نیا، فریبرز ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]
 • رحیم نیا، فریبرز بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بر وفاداری مشتری به واسطه هویت‌یابی مشتری با برند [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]
 • رحیم نیا، فریبرز بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بر وفاداری مشتری به واسطه هویت‌یابی مشتری با برند [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]
 • رحیم نیا، فریبرز ممیزی برند و بررسی روابط میان شاخص های آن در صنعت هتل داری (مورد مطالعه: هتل همای شیراز) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 23-40]
 • رحیم نیا، فریبرز بررسی تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستاره شهر مشهد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 36-19]
 • رحیم نیا، فریبرز بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن، مورد مطالعه: یک سازمان دولتی در شهر مشهد [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 67-88]
 • رحیم نیا، فریبرز تأثیر تعامل کاربران در رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید به‌واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 33-52]
 • رزمی، زهرا خوشه بندی مشتریان به منظور تدوین استراتژی تخفیف دهی ، مطالعه موردی شرکت کدبانو [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 135-150]
 • رستگار، عباسعلی تبیین اثر هوش ساختاری- سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 65-82]
 • رستگار، عباسعلی تبیین اثر هوش ساختاری- سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 65-82]
 • رستگار، عباسعلی موفقیت مبتنی‌بر عملکرد برند و کنترل بازار؛ بررسی نقش تعدیلگر قابلیت مدیریت برند [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 219-236]
 • رسولی، رضا بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها در بازار بورس تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 119-144]
 • رشیدایی، اکرم السادات بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 39-58]
 • رشید ارده، حبیب اله تحلیل کلان‌روندهای مؤثر بر آیندۀ بازار صنعت بانکداری با رویکرد تحلیل ساختاری، تحلیل تأثیر متقابل (بر گذر) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 57-86]
 • رشیدپور، علی تأثیر عناصر آمیختۀ بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت قند نقش جهان [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 111-124]
 • رضایی، احمد علی اثرات نرخ ارز بر حاشیه بازاریابی بین المللی محصول سیب بین کشور ایران و ترکیه طی دوره 1390-1380 [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 169-180]
 • رضایی، سعید بررسی ویژگی‌های تبلیغ ویروسی و علت انتشار آن در اینترنت [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 37-48]
 • رضایی، مرتضی بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-50]
 • رضایی، مرتضی بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 63-81]
 • رضایی، ملیحه بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری(مطالعه موردی: شرکت سایپا استان مازندران) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 133-146]
 • رضایی دولت آبادی، حسین بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 93-110]
 • رضایی دولت آبادی، حسین تأثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر عملکرد اجتماعی و واکنش‌های مصرف کننده در صنایع غذایی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 161-178]
 • رضایی دولت آبادی، حسین طراحی الگوی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مشتریان در تجارت اجتماعی با رویکردی بر مدل محرّک- موجود زنده- پاسخ [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 17-42]
 • رضایی صوفی، مرتضی بررسی و تبیین سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع با مدل (CSM) (مورد: اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، 1390-1384) [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 161-182]
 • رضایی عرب، رقیه بررسی تأثیر علائم بیرونی کیفیت بر کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا با درگیری ذهنی بالا ( مورد مطالعه: لپ تاپ) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 209-226]
 • رضایی فرح آبادی، ملیحه بررسی رابطه ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با کارافرینی سازمانی در بخش خدمات عمومی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 211-230]
 • رضائی، عبداله اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 219-234]
 • رضائی، نفیسه بخش‌بندی بازار رویدادهای ویژة فرهنگی بر مبنای انگیزه‌های بازدیدکنندگان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 93-114]
 • رضائیان، علی طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان‌های دانش بنیان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 47-72]
 • رضوانی، حمیدرضا ارزیابی و تحلیل استراتژی‌های ورود محصولات غذایی به بازارهای خارجی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 193-218]
 • رضوانی، حمیدرضا بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 39-58]
 • رضوانی، حمیدرضا بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-24]
 • رضوانی، حمیدرضا بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-24]
 • رضوانی، مهران مستند سازی شیوه‌های نوین ترفیع در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت پوشاک [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 167-184]
 • رضوانی، مهران نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در فعالیت‌های بازاریابی کارآفرینانه شرکت‌های کوچک [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 87-106]
 • رضوانی، مهران مدل یابی ارزش ویژه برند مشتری محور مبتنی بر عناصر آمیخته ترفیع [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 23-40]
 • رضوانی، مهران طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین (موج چهارم) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 19-30]
 • رضوانی، مهران طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای خلاق هنری؛ مورد مطالعه: صنایع خلاق [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 37-52]
 • رضوانی، مهران مدل‌یابی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژة برند مشتری‌محور در صنایع غذایی لبنی؛ مطالعه با تمرکز بر برند کاله [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 123-138]
 • رعنایی کردشولی، حبیب اله بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 165-180]
 • رفیعی، ساغر تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند دربخش نرم افزاری صنعت فناوری اطلاعات [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 182-195]
 • رمضانی، ایوب بررسی ویژگی‌های تبلیغ ویروسی و علت انتشار آن در اینترنت [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 37-48]
 • رمضانی، یوسف تأثیر تعامل کاربران در رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید به‌واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 33-52]
 • رمضانیان، محمدرحیم تحلیل ریسک توسعه محصول جدید (NPD) با استفاده از شبکه‌های بیز (BNs) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 185-202]
 • رنجبر، ایدا بررسی تاثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه ی برند [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 155-172]
 • رنجبریان، بهرام تحلیل شبکه‌ای اقدامات استراتژیک بازاریابی و گسترش کارکرد کیفیت [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 165-192]
 • رنجبریان، بهرام بررسی رفتار هم نوایی مصرف کنندگان در شبکه‌های مجازی دربین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 49-62]
 • رنجبریان، بهرام طراحی الگوی عوامل موثر بر فرآیند خرید دارایی‌های سرمایه‌ای [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-106]
 • رنجبریان، بهرام طراحی الگوی عوامل موثر بر فرآیند خرید دارایی‌های سرمایه‌ای [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-106]
 • رنجبریان، بهرام تصویر ذهنی ادراک شده از یک کشور و تاثیر آن بر قصد بازدید گردشگران (مورد مطالعه: ایران) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 133-148]
 • رنجبریان، بهرام تصویر ذهنی ادراک شده از یک کشور و تاثیر آن بر قصد بازدید گردشگران (مورد مطالعه: ایران) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 133-148]
 • رنجبریان، بهرام توسعه مدل بومی سنجش رقابت پذیری گردشگری مقاصد گردشگری ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-122]
 • رهباردار، فهیمه پیامدهای ناشی از سردرگمی مصرف‌کننده؛ بررسی نقش تعدیلگری اعتماد (مورد مطالعه: برندهای مواد غذایی) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 1-18]
 • رهبری، سمیه بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری ورزشکاران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 149-160]
 • روحانی، امیررضا پدیدار شناسی در مطالعات مصرف کننده [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 107-132]
 • روحانی، سعید بررسی ادراک مشتریان از زمان انتظار در سیستم تلفن بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 45-64]
 • روستا، احمد تئوری پیشآیندها و پیامدهای هویت پذیری مصرف کنندگان از برند [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 207-222]
 • روستا، احمد مفهوم‌پردازی استراتژی فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-18]
 • روستا، احمد مفهوم‌پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 37-52]
 • روستاییان، بهناز اثر «شهرت از دیدگاه مشتری» بر ارزش ویژه برند [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 39-52]
 • رئیسی، حسین شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان(مورد مطالعه: بانک ملت) [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 75-94]
 • رئیسی، مهناز شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مصرف برندهای خارجی در صنعت مد لباس (مورد مطالعه: شهر اصفهان) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 95-120]
 • رئیسی وانانی، ایمان هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه‌های اجتماعی و عوامل موثر بر فرایند آن [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زارع، حامد درک جایگاه عوامل زمینه‌ساز ایجاد بنادر خشک در ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی GRA، MCDM و اعداد فازی مثلثی ـ بازه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 57-74]
 • زارعی، عظیم تصویر ذهنی کشور مبدا و شکل‌گیری ارزش برند محصولات الکترونیکی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 109-128]
 • زارعی، عظیم شناسایی و غربالگری چالش‌های پیشروی شبکه فروش در صنعت بیمه و ارائه راه‌کارها با استفاده از شیوه دلفی فازی [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 111-124]
 • زارعی، عظیم شناسایی و غربالگری چالش‌های پیشروی شبکه فروش در صنعت بیمه و ارائه راه‌کارها با استفاده از شیوه دلفی فازی [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 111-124]
 • زارعی، عظیم شناسایی قابلیت‌های بازاریابی برون‌گرای مؤثر در عملکرد تولید محصول جدید: نقش تعدیل‌گری ساختار مشتری‌بنیاد [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 109-126]
 • زارعی، عظیم اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، کوروش بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده‌های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغ [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • زارع زردیینی، حسین بررسی عوامل موثر بر بهبود و توسعه بازار گیاهان دارویی در ایران (مطالعه موردی: اصفهان) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 214-195]
 • زاهدی، شمس السادات مستندسازی فرایندهای مدیریت مشتریان: با توجه به عملکرد کسب و کارهای کوچک [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 58-43]
 • زاهدفر، کامران بررسی تاثیر مجذوب شدن و ویژگی های وب سایت بر رضایت و استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: فیس بوک) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 95-110]
 • زری باف، مهد ی بررسی جایگاه کامپیوتر‌های لپ تاپ در میان فروشندگان، با استفاده از تکنیک‌های نقشه ادراکی و لدرینگ [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 121-134]
 • زرگران، سحر تأثیر تعامل کاربران در رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید به‌واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 33-52]
 • زرین جوی الوار، سهیلا طراحی و تبیین مدل بازاریابی داخلی مناطق آزاد ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 181-198]
 • زمانی، زینب تحلیل اهمیت-عملکرد ویژگی‌های مکان‌های تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی (مورد مطالعه عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 85-104]
 • زمانی قلعه میرزمانی، سمیه ارزیابی هویت نوظهور مصرف‌‌کنندگان ایرانی در فضای مجازی ایران و تأثیر آن بر فعالیت‌‌های ارتباطی نمانام‌ها با استفاده از نظریة زمینه‌ای کلاسیک [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 117-130]
 • زمانی مقدم، افسانه ارائه مدل و شاخصی اولیه به منظور شناسایی و سنجش عوامل موثر بر رضایت و وفاداری مشتری در صنعت خودرو [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 155-168]
 • زین العابدینی، سیده فاطمه مدل به‌کارگیری تکنیک‌های داده‌کاوی در شناسایی، بخش‌بندی و تحلیل رفتار مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 177-190]
 • زنجیرچی، سید محمود مقایسه ی عملکرد سازمان‌ها در پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و DEMATEL فازی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 195-212]
 • زنجیرچی، سید محمود ارائه چارچوب ترکیبی کانو و طراحی استوار جهت افزایش رضایت مشتری در سازمان‌های خدماتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 139-154]
 • زندی نسب، مصطفی تأثیر باندلینگ اجتماعی بر تشویق مصرف‌کنندگان به خرید بسته‌های آنلاین؛ مطالعة بستههای ترکیبی همراه اول [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 145-162]
 • زندوی، محدثه بررسی تاثیر منابع شرکت های تولیدی بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه تجاری مورد مطالعه: پژوهشی در نمایشگاه بین المللی بوشهر [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 161-182]
 • زنگیان، سمیه نقش بازاریابی خیرخواهانه برجذب مشتریان در صنعت بیمه با تبیین نقش میانجی متغیرهای توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه (مورد مطالعه: شعب بیمه ایران در شهر ایلام) [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 125-138]
 • زنوزی، سیدجعفر تأثیرفعالیت‌های ترفیعی بر نیات رفتاری مصرف‌کنندگان نسبت به سبک زندگی سلامت‌محور: مطالعه آزمایشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیویار، فرزاد بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 173-186]
 • زیویار، فرزاد بررسی و تبیین سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع با مدل (CSM) (مورد: اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، 1390-1384) [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 161-182]

س

 • سیاسی، پریسا بررسی تاثیر شخصیت مشتری بر شخصیت برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان برند اپل) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 114-93]
 • ساعی، مسعود بررسی رابطه بین هوش معنوی و هیجان در دانشجویان دانشگاه پیام نور نطنز [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 123-132]
 • سالار، جمشید بررسی تأثیر بازارمداری و نوآوری‌ بر عملکرد شرکت‌های غذایی بورس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-120]
 • سامی، محسن بررسی عوامل مدیریتی-سازمانیموثر بر فروش خدمات نوین بانکی (مورد مطالعه : شعب منتخب بانک مهر شهر اصفهان) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 127-138]
 • سیاه سرانی کجوری، محمدعلی شناسایی و غربالگری چالش‌های پیشروی شبکه فروش در صنعت بیمه و ارائه راه‌کارها با استفاده از شیوه دلفی فازی [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 111-124]
 • سبحان منش، فریبرز عوامل موثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانس‌های رادیویی (RFID) در مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی (E-SCM ) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-70]
 • سبحان منش، فریبرز عوامل موثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانس‌های رادیویی (RFID) در مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی (E-SCM ) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-70]
 • سپهری، محمد مهدی کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-30]
 • سپهوند، رضا بررسی نحوه شکل‌گیری هوشمندی رقابتی بر اساس رویکرد قابلیت‌های پویای مبتنی بر دانش (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 147-160]
 • ستوده ملاشاهی، وحیده شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بهینه بازاریابی، در شرایط رکود اقتصادی و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و گروهی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 259-274]
 • سیدامیری، نادر تأثیر شایستگی تجاری‌سازی فناوری بر مزیّت رقابتی: نقش تعدیلگر متغیر بازارگرایی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 59-74]
 • سیدامیری، نادر نقش بازارگرایی داخلی در توسعة گرایش کارآفرینانه؛ شرکت‌های ارائه‌دهندة خدمات اینترنت در تهران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 97-116]
 • سیدجوادین، رضا تبیین ارتباط پیامدهای مثبت رفتاری کارکنان با مشتریان بانک‌های منتخب [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 129-144]
 • سرداری، احمد تمایل به انتشار پیام در بازاریابی ویروسی اینترنتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 219-236]
 • سرداری، احمد شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان(مورد مطالعه: بانک ملت) [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 75-94]
 • سرداری، احمد بررسی مدل پاسخ های مصرف کنندگان به ارزش ویژه برند بر مبنای رابطه تلاش های آمیخته بازاریابی، تصویر شرکت و ارزش ویژه برند ( مورد مطالعه: شرکت بوتان) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 42-21]
 • سرداری، احمد رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش دیمتل مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]
 • سعادتی، مینا پذیرش پیامک‌های تبلیغاتی درمیان کاربران تلفن همراه شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 47-64]
 • سعادت یار، فهیمه مدلسازی تاثیرات تصویر مطلوب از سازمان بر مصرف کنندگان در بخش خدمات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 125-140]
 • سعادت علیزاده، مریم بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه مشتریان صنعت بیمه ایران [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 29-44]
 • سعادتمند، محمد مستندسازی فرایندهای مدیریت مشتریان: با توجه به عملکرد کسب و کارهای کوچک [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 58-43]
 • سعیدی، محمودرضا بررسی تأثیر قابلیت‌های شبکه‌ای بر عملکرد بین المللی شرکت‌های صادراتی و وارداتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • سعیدی، نیما رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری صنعت فرش کشور با روش تاپسیس فازی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 127-154]
 • سعیدی، نیما تدوین استراتژی و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت بهنوش ایران با مقایسه رویکردهای فازی و QSPM [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 135-154]
 • سعیدا اردکانی، سعید بررسی و رتبه‌بندی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه دیدگاه مدیران SMEs واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 101-126]
 • سعیدا اردکانی، سعید مقایسه تحلیلی مدل‌ پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل در رابطه با پذیرش تبلیغات موبایلی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 181-196]
 • سعیدا اردکانی، سعید تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد خرید مشتریان: اعتماد و ریسک درک شده به عنوان متغیرهای تعدیل کننده [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 53-72]
 • سعیدابادی، محمدرضا ارائه مدل توسعه‌یافته تأثیر عامل فرهنگ الکترونیکی در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری کالا و خدمات [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 53-66]
 • سعیدنیا، حمیدرضا بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و تبلیغات شفاهی مثبت در بین کاربران تلگرام [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 173-202]
 • سعید نیا، حمیدرضا تعیین دامنة توسعة کسب‌وکارهای خدمات محصول محصور، در شرکت‌های تولیدکنندة کالاهای صنعتی؛ مورد مطالعه: صنعت تولید تجهیزات سنگین- شرکت آلفا [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 15-32]
 • سقائی، فرزانه تأثیر زمینه‌های فردی بر نفرت از برند و پیامدهای آن؛ مورد مطالعه: صنعت خودروسازی ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 139-164]
 • سلطانی، مرتضی طراحی و تبیین مدل مکانیزم ها، آثار و پیامد برندسازی داخلی (مورد مطالعه: گروه صنعتی سدید) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 152-133]
 • سلطانی، مرتضی بررسی قصد هم آفرینی محصول و رابطه ی آن با ارزش ادراک شده و بازاریابی دهان به دهان مثبت؛ ملاحظه ی نقش ریسک زمانی ادراک شده [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 127-146]
 • سلطانی، مرتضی بررسی نقش شخصیت برند در تحریک تصمیم خرید تلفن همراه؛ ملاحظة مداخلة اعتماد به برند و محتوای تبلیغات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 153-172]
 • سلطانی، مرتضی شناسایی و الگوپردازی انگیزه‌های مصرف‌کنندگان برای مشارکت در خلق مشترک ارزش در صنعت نوشیدنی؛ شرکت زمزم ایران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 53-76]
 • سلطانی، مرضیه شناسایی و دسته بندی معیارهای گزینش بانک توسط مشتریان: مطالعه‌ی موردی در بانک ملت شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 135-156]
 • سلطانی نژاد، اسما بررسی تأثیر ابعاد تبلیغات کلامی بر ترجیح خرید دانشجویان؛ نقش تعدیل‌گر نوگرایی مصرف کننده (مطالعه موردی؛ محصولات گوشی تلفن همراه شرکت SONY) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 21-42]
 • سلطانی نژاد، نیما بررسی تأثیر ابعاد تبلیغات کلامی بر ترجیح خرید دانشجویان؛ نقش تعدیل‌گر نوگرایی مصرف کننده (مطالعه موردی؛ محصولات گوشی تلفن همراه شرکت SONY) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 21-42]
 • سلطانی هوراند، امین جـایـگـاه‌یـابـی برند هتـل‌های پنـج ستـاره از دیدگاه آژانس های مسافرتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 222-203]
 • سلیمانی، مریم مدل ارتقای جایگاه برند حلال [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 151-166]
 • سلیمانی، مریم دیستکنیا : مدل ناکارایی تکنولوژی و پیشنهادات برای فرصت کارآفرینی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 191-210]
 • سلیمیان، حمیده تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی- نسل جدید بانکداری الکترونیک [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-20]
 • سلیمانی دامنه، رضا بخش‌بندی بازدیدکنندگان مراکز تجاری بر مبنای نوع فعالیت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 81-96]
 • سلیمی فرد، خداکرم تحلیل اهمیت-عملکرد ویژگی‌های مکان‌های تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی (مورد مطالعه عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 85-104]
 • سماک نژاد، نگار بررسی تأثیر گردن‌آویز بسته‌بندی محصول بر جلب توجه مشتری با استفاده از ردیابی حرکات چشم [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 109-128]
 • سماواتیان، حسین Predicting E-banking Tendency from Personality & Demographic Characteristics [دوره 3، ویژه نامه، 1392، صفحه 39-50]
 • سمیع‏زاده، مهدی تمایل به انتشار پیام در بازاریابی ویروسی اینترنتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 219-236]
 • سمیع زاده، مهدی بررسی انصاف ادراک شده مشتری از راهکار قیمت‏گذاری پویا و تبیین عوامل مؤثر بر آن در صنعت هتل‏داری [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 19-40]
 • سمیعی نصر، محمود طراحی و تبیین مدل بازاریابی داخلی مناطق آزاد ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 181-198]

ش

 • شایسته، کیوان بررسی تاثیر کاهش قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاک‏کننده در میان مصرف‏کنندگان شهر تهران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 121-142]
 • شافعی، رضا مطالعه تاثیرپذیری استراتژی های حضور در بازار از نگرش های مدیریتی و رابطه آن ها با انتخاب الگوی سنجه های بازاریابی در شرکتهای تولیدی صنعتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 82-104]
 • شافعی، رضا تأثیرات محیطی و ظاهری فروشگاه‌ها بر رفتار اغلب خریداران پوشاک زنانه [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 41-54]
 • شاکری، سارا تأثیر نقش طبقة محصول در تبلیغات هیجانی مبتنی بر ویژگی‌ها و یا کارکرد نهایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 99-118]
 • شاملی، نورا بررسی جایگاه کامپیوتر‌های لپ تاپ در میان فروشندگان، با استفاده از تکنیک‌های نقشه ادراکی و لدرینگ [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 121-134]
 • شاهی، محبوبه بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند (مطالعة موردی: شبکة اجتماعی اینستاگرام) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 107-124]
 • شاهی، محبوبه تأثیر نوستالژی و میراث برند بر شکل‌گیری تمایل به خرید؛ مورد مطالعه: برند گوشی تلفن همراه نوکیا [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 41-58]
 • شاهبندرزاده، حمید ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر مبنای خرده‌فروشان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 107-122]
 • شاهبندرزاده، حمید شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش افراد به تبلیغات (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 69-86]
 • شاهپوری، لیلا بررسی رابطة ویژگی‌های معاشرتی فروشندگان و فضای داخلی فروشگاه با رفتار خرید ناگهانی مشتریان، با تمرکز بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 75-92]
 • شاه حسینی، محمدعلی ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان، مورد مطالعه بانک انصار [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 63-78]
 • شاه حسینی بیده، شیما مقایسه ی عملکرد سازمان‌ها در پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و DEMATEL فازی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 195-212]
 • شاهرخ دهدشتی، زهره بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند (مورد مطالعه:شرکت تولیدکننده محصولات لبنی کاله) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 87-106]
 • شاهین، آرش طبقه‌بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها با استفاده از الگوی تلفیقی کانو و قوانین انجمنی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • شاهین، آرش تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی- نسل جدید بانکداری الکترونیک [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-20]
 • شاهین، آرش تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی- نسل جدید بانکداری الکترونیک [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-20]
 • شاهین، آرش ارزیابی هویت نوظهور مصرف‌‌کنندگان ایرانی در فضای مجازی ایران و تأثیر آن بر فعالیت‌‌های ارتباطی نمانام‌ها با استفاده از نظریة زمینه‌ای کلاسیک [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 117-130]
 • شاه نظری، علی مدل ارتقای جایگاه برند حلال [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 151-166]
 • شاه نظری، علی بررسی یافته‌های تجربی پیاده‌سازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسعه این صنعت در شرکت‌های بیمه‌ای ایران [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 147-162]
 • شاه نظری، علی بررسی یافته‌های تجربی پیاده‌سازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسعه این صنعت در شرکت‌های بیمه‌ای ایران [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 147-162]
 • شائمی، علی بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 73-86]
 • شائمی برزکی، علی دسته بندی متغیرهای وبکوال بر اساس مدل کانو در جهت ارزیابی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 123-142]
 • شبانی، الهه طراحی الگوی عوامل موثر بر فرآیند خرید دارایی‌های سرمایه‌ای [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-106]
 • شیبانی، حسن بررسی تاثیر کاهش قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاک‏کننده در میان مصرف‏کنندگان شهر تهران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 121-142]
 • شیبانی، نغمه تعیین شخصیت برندهای منتخب از طریق کهن الگوها و تبیین نحوه ی ادراک مصرف کنندگان این برندها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-21]
 • شجاع، علی تنفر از برند؛ بررسی و تحلیل عوامل و پیامدهای تنفر از برند [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 165-180]
 • شجاعی، سیدرضا تمایل به انتشار پیام در بازاریابی ویروسی اینترنتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 219-236]
 • شیرخدایی، میثم بررسی ویژگی‌های تبلیغ ویروسی و علت انتشار آن در اینترنت [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 37-48]
 • شیرخدایی، میثم بررسی تاثیرعملکرد بازاریابی بر عملکرد مالی بانک پارسیان [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 107-118]
 • شیرخدایی، میثم بررسی تاثیرعملکرد بازاریابی بر عملکرد مالی بانک پارسیان [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 107-118]
 • شیرخدایی، میثم مواد غذایی حلال: بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف‌کنندگان در اروپا [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 92-73]
 • شیرخدایی، میثم سنجش تجربی هم افزایی در بازاریابی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 105-124]
 • شیرخدایی، میثم بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری مشتریان (شرکت بیمه ایران) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 129-148]
 • شیرخدایی، میثم الویت بندی عوامل موثر در ارزیابی صادرکنندگان براساس شاخص انعطاف پذیری استراتژیک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری FANP [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 37-52]
 • شیرخدایی، میثم بخش‌بندی بازار بیمه عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی (AIO) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 74-55]
 • شیرخدایی، میثم بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند (مطالعة موردی: شبکة اجتماعی اینستاگرام) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 107-124]
 • شریعتی، محمد بهینه سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین و بازاریابی محصولات هوائی به روش AHP [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 143-164]
 • شریعت نژاد، علی شناسایی و تبیین پیشران‌های موثر در برندسازی تجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرفی، وحید نقش بازاریابی خیرخواهانه برجذب مشتریان در صنعت بیمه با تبیین نقش میانجی متغیرهای توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه (مورد مطالعه: شعب بیمه ایران در شهر ایلام) [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 125-138]
 • شرفی، وحید اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی، سعید شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مصرف برندهای خارجی در صنعت مد لباس (مورد مطالعه: شهر اصفهان) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 95-120]
 • شریفی، فاطمه مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 169-194]
 • شریفی الحسینی، سید هادی شناسایی و برتری‌یابی کار‌‌کردهای رسانه‌‌های اجتماعی در شرکت‌‌های کوچک و متوسط از دیدگاه صاحب‌نظران ایرانی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 41-56]
 • شیرمحمدی، یزدان اثر ارزش تعامل اجتماعی، ظاهری و اعتباری برندهای گردشگری در فضای مجازی و تاثیر ان بر انتخاب مقصد گردشگران اروپایی(مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیروانی، علیرضا بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-24]
 • شیروانی، علیرضا بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-24]
 • شعبانی، عاطفه بررسی تاثیر اقدامات بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی؛ نوعی از استراتژی هک رشد بر تمایلات رفتاری و تبلیغات شفاهی مشتریان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 45-68]
 • شعبانی نشتایی، میترا نگاهی پدیدارشناختی به راهکار تقویت دلبستگی به برند در طبقات محصول [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 43-62]
 • شعبانی نفت چالی، جواد بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 93-110]
 • شغایی فلاح، مصطفی تحلیل خوشه‌ای مشتریان در خرید علّی بر اساس نوع محصول انتخابی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 75-96]
 • شفیعی، رضا ارائه مدل برند سازی برای خرده فروشی های اینترنتی با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 188-167]
 • شفیعی، ساناز عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونیک مشتریان در جمع‌سپاری و ارتقای عملکرد شرکت؛ مطالعة موردی: مدیران بازاریابی شهر اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 115-134]
 • شفیعی، ساناز بررسی تأثیر فناوری‌ اطلاعات بر توسعة پایدار مقاصد گردشگری به ‌منظور توسعة مقاصد گردشگری هوشمند (با استفاده از رویکرد فراترکیب) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 95-116]
 • شفیعی، علی ارائه و اعتباریابی مدل بازاریابی استراتژیک در شرکت‌های بزرگ صنعت فولاد [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 77-108]
 • شفیعی، میثم شناسایی و الگوپردازی انگیزه‌های مصرف‌کنندگان برای مشارکت در خلق مشترک ارزش در صنعت نوشیدنی؛ شرکت زمزم ایران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 53-76]
 • شفیعی رودپشتی، میثم تحلیلی بر عوامل موثر بر پیشنهادیه ارزش مشتری در صنعت پوشاک؛ ( مورد مطالعه: پوشاک پل) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 47-68]
 • شفیعی نیک آبادی، محسن بررسی اثر تمایلات استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین بر عملکرد برند با بررسی نقش واسطه ای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 55-68]
 • شکرچی زاده اصفهانی، احمدرضا بررسی رابطه ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 118-107]
 • شهیدی، آمنه محاسبه کارایی هزینه بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانک‌ها بر آن [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 143-160]
 • شهیدی، عالمه مطالعة کیفی تجارب مشتریان در صنایع خرده‌فروشی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • شهریاری، مهری رضایت مشتری، عملکرد مالی و ارزش ایجادشده برای سهامداران در شرکت‌های بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 83-94]
 • شهرآئینی، سعید بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها در بازار بورس تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 119-144]
 • شهریوری، شهرزاد بررسی ادراک مشتریان از واحد پولی و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی مشتریان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 119-138]
 • شهنیایی، عیسی بررسی تاثیر بازار محوری بر نگرش‌های شغلی(مطالعه: بانک‌های تجاری شهر بوشهر) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 149-166]
 • شوقی، بهزاد شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهای بین المللی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 111-122]

ص

 • صابر، زینب مطالعه تاثیر تنوع طلبی و درگیری در قصد خرید بر نگرش مشتریان ( رضایت، وفاداری و تمایل مشتری به تغییر برند) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 211-224]
 • صابریان، فاطمه بررسی تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان برند حلال با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل شبکه‌های عصبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صیادی، امراله تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند به واسطة اعتبار برند (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران، شهر بوشهر) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 57-76]
 • صادقی، امیر تأثیر راهبردگرایی بر عملکرد کسب و کار با میانجی‌گری قابلیت‌های بازاریابی؛ مطالعة موردی: شعبه‌های بانک مهر اقتصاد استان اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 87-104]
 • صادقی، سید رسول مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 169-194]
 • صادقی، فرشته بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن، مورد مطالعه: یک سازمان دولتی در شهر مشهد [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 67-88]
 • صادق وزیری، فراز تنفر از برند؛ بررسی و تحلیل عوامل و پیامدهای تنفر از برند [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 165-180]
 • صارمی، نرگس ارائة مدل ارزیابی بازاریابی محلی در شعب بانک ملت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 79-92]
 • صالحی، سمیه بررسی تأثیر گردن‌آویز بسته‌بندی محصول بر جلب توجه مشتری با استفاده از ردیابی حرکات چشم [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 109-128]
 • صالح زاده، رضا طبقه‌بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها با استفاده از الگوی تلفیقی کانو و قوانین انجمنی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • صالحی صدقیانی، جمشید تاثیراستراتژی های بازاریابی ارتباطی بر عملکرد اقتصادی نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران خودرو [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 106-93]
 • صائب نیا، سمیه عوامل تعیین‌کننده و پیامدهای کلیدی توانایی‌های بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 19-42]
 • صبور طینت، امیر حسین به کارگیری مدل بلوغ قابلیت‌های بازاریابی به منظور ارزیابی فرآیندهای بازاریابی در شرکت ایران ترانسفو [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-60]
 • صیداحمدی، نسیم الویت بندی عوامل موثر در ارزیابی صادرکنندگان براساس شاخص انعطاف پذیری استراتژیک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری FANP [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 37-52]
 • صفاران، الیاس تأثیر آموزش هنر در رشد خلاقیت، نوآوری و ارتقاء سطح مهارت های کارآفرینی کودکان پیش دبستانی (نمونه موردی کودکان مقطع پیش دبستانی دخترانه و پسرانه مبتکر نوین آموزش و پرورش منطقه 5 تهران) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 79-92]
 • صفدری رنجبر، مصطفی شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده تداوم خرید مشتریان فروشگاه های زنجیره ای اتکا با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 122-150]
 • صفری، علی تأثیر عناصر آمیختۀ بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت قند نقش جهان [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 111-124]
 • صفری، علی واکاوی نقش دانشگاه مادر و مکان در موفقیت شرکت های زایشی دانشگاهی(مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 87-102]
 • صفری، علی واکاوی نقش دانشگاه مادر و مکان در موفقیت شرکت های زایشی دانشگاهی(مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 87-102]
 • صفرزاده، حسین طرّاحی و تبیین مدلی از عوامل اثرگذار بر رفتار خرید پوشاک دانشجویان جوان ایرانی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 159-176]
 • صنایعی، علی عوامل موثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانس‌های رادیویی (RFID) در مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی (E-SCM ) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-70]
 • صنایعی، علی تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت‌های نمونه صادراتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 22-43]
 • صنایعی، علی تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی- نسل جدید بانکداری الکترونیک [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-20]
 • صنایعی، علی تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی- نسل جدید بانکداری الکترونیک [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-20]
 • صنایعی، علی بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 149-168]
 • صنایعی، علی بررسی ادراک مشتریان از زمان انتظار در سیستم تلفن بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 45-64]
 • صنایعی، علی بررسی ادراک مشتریان از زمان انتظار در سیستم تلفن بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 45-64]
 • صنایعی، علی طراحی الگوی توسعه بندر خشک در ایران با استفاده از تکنیک‌های دلفی، تحلیل شکاف و دیمتل فازی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 205-230]
 • صنایعی، علی ارائه مدل توسعه‌یافته تأثیر عامل فرهنگ الکترونیکی در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری کالا و خدمات [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 53-66]
 • صنایعی، علی طراحی الگوی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مشتریان در تجارت اجتماعی با رویکردی بر مدل محرّک- موجود زنده- پاسخ [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 17-42]
 • صنایعی، علی بررسی تأثیر گردن‌آویز بسته‌بندی محصول بر جلب توجه مشتری با استفاده از ردیابی حرکات چشم [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 109-128]

ض

 • ضیایی بیده، علیرضا ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر مبنای خرده‌فروشان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 107-122]
 • ضیایی بیده، علیرضا بررسی تأثیر ریسک گریزی و سطح درگیری محصول مصرف کنندگان بر وفاداری و تبلیغات شفاهی آن ها از نام و نشان های تجاری: نقش میانجی دلبستگی و اعتماد به نام و نشان تجاری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 105-121]
 • ضیایی بیده، علیرضا ارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-16]
 • ضیائی، محمدصادق بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 173-186]
 • ضرغام بروجنی، حمید انتخاب شکل مناسب تبلیغ اینترنتی در بخش خدمات حمل‏ ونقل هوایی، با استفاده از یک مدل کاربردی، مطالعه موردی شرکت هواپیمایی ایران ایر(هما) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 69-86]
 • ضرغام بروجنی، حمید آسیب شناسی برند گردشگری ایران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 63-80]
 • ضرغام بروجنی، حمید اثر ارزش تعامل اجتماعی، ظاهری و اعتباری برندهای گردشگری در فضای مجازی و تاثیر ان بر انتخاب مقصد گردشگران اروپایی(مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضماهنی، مجید بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها در بازار بورس تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 119-144]

ط

 • طالاری، محمد تأثیر ارزش‌های تجربی بر نگرش هم‌آفرینی مشتری و رفتارهای هم‌آفرینی ارزش مشتری در صنعت گردشگری؛ مطالعة گردشگران شهر اصفهان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-18]
 • طالب پور، مهدی تدوین مدل رفتار هوادار در حمایت گری ورزشی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 202-189]
 • طالعی فر، رضا بررسی و رتبه‌بندی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه دیدگاه مدیران SMEs واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 101-126]
 • طاهرپور کلانتری، حبیب اله تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیریِ مصرف کننده [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 35-54]
 • طیبی، سید کمیل اثر ساختار بازار بر تجارت درون صنعت ایران و شرکای تجاری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 72-59]
 • طبابایی تسب، محمد مقایسه تحلیلی مدل‌ پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل در رابطه با پذیرش تبلیغات موبایلی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 181-196]
 • طباطبایی، سید محمد صادق بررسی امکان انعقاد قراردادهای مالکیت زمانی از طریق عقود معین [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 17-36]
 • طباطبایی نسب، سید محمد رفتار هم‌خلقی ارزش مشتری و تأثیر آن بر مشتری مداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 89-106]
 • طباطبایی نسب، سید محمد بررسی تأثیر محرک‌های موفقیت تعمیم نام تجاری بر رفتار مصرف‌کنندگان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 167-180]
 • طباطبایی نسب، سید محمد بررسی تأثیر محرک‌های موفقیت تعمیم نام تجاری بر رفتار مصرف‌کنندگان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 167-180]
 • طباطبایی نسب، سید محمد تدوین الگوی جایگذاری نام تجاری با رویکرد مبتنی بر نظریة داده‌بنیان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 157-172]
 • طبیبی، محمدرضا الویت بندی عوامل موثر در ارزیابی صادرکنندگان براساس شاخص انعطاف پذیری استراتژیک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری FANP [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 37-52]
 • طبرسا، غلامعلی طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان‌های دانش بنیان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 47-72]
 • طبرسا، غلامعلی طراحی و تبیین مدل سیستمی به منظور ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی برای صادرکنندگان کشور افغانستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 97-118]
 • طرزمی، حسین مستندسازی فرایندهای مدیریت مشتریان: با توجه به عملکرد کسب و کارهای کوچک [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 58-43]
 • طغرایی، محمدتقی نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در فعالیت‌های بازاریابی کارآفرینانه شرکت‌های کوچک [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 87-106]
 • طغرایی، محمدتقی طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای خلاق هنری؛ مورد مطالعه: صنایع خلاق [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 37-52]
 • طغرایی، محمد تقی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مصرف برندهای خارجی در صنعت مد لباس (مورد مطالعه: شهر اصفهان) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 95-120]
 • طلوعی، عباس شناسایی الگوهای غالب رفتار مشتریان بانک در طول زمان بخشهای مختلف؛ مطالعة موردی: بانک انصار [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 149-165]
 • طهماسبی روشن، ندا سنجش تجربی هم افزایی در بازاریابی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 105-124]
 • طهماسبی فرد، حمید مفهوم سازی اسکیزوفرنی برند و شناسایی پیشامدهای آن با استفاده از رویکرد کیفی داده بنیاد [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 35-56]
 • طوطیان اصفهانی، محمد سنجش تأثیر مشتری محوری، مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درک شده، بر رضایت مشتری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 179-200]

ظ

 • ظفریان پور، الهام بررسی تاثیر هوش بازاریابی در ایجاد مزیت رقابتی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 25-46]

ع

 • عابدی شربیانی، علی اکبر بررسی عوامل تکنولوژیک، سازمانی، فرآیندی و کسب و کارموثر بر پیاده سازی موفق سیستم هوشمند کسب و کار در شرکت های خدمات اینترنتی ( مورد مطالعه:شرکت شاتل) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 143-166]
 • عادل زاده، فرزاد مدل سازی وفاداری مشتری با استفاده از متدلوژی پویائی شناسی سیستم (مطالعه موردی : شرکت خدمات اینترنت پر سرعت) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 185-204]
 • عاشقی اسکوئی، هوشنگ مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 169-194]
 • عالی، صمد مدل سازی وفاداری مشتری با استفاده از متدلوژی پویائی شناسی سیستم (مطالعه موردی : شرکت خدمات اینترنت پر سرعت) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 185-204]
 • عالی، صمد مدل‌سازی جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت گاز ایران از دیدگاه برندسازی مکان؛ بارویکرد فراترکیب و پویایی‌شناسی سیستم [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 163-178]
 • عالی پور، الهه بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف‌کنندگان عضو شبکه‌های اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 41-58]
 • عامری سیاهویی، محمود شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 163-174]
 • عباسی، عباس بررسی قصد مصرف‌کننده برای خرید محصولات سبز با استفاده از نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده، نگرانی‌های زیست‌محیطی و دانش زیست‌محیطی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 111-130]
 • عباسی اسفنجانی، حسین واکاوی تجربه‌های خرید مشتریان از مراکز خرید شهر تبریز با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 63-78]
 • عباسی بختیاری، رضا بررسی و تبیین سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع با مدل (CSM) (مورد: اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، 1390-1384) [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 161-182]
 • عبدی، زهرا نگاهی نوآورانه به بانکداری الکترونیک: تبیین نقش استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند در ارتباط با مشتریان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 55-76]
 • عبدی، عبدالله تحلیل ریسک توسعه محصول جدید (NPD) با استفاده از شبکه‌های بیز (BNs) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 185-202]
 • عبدالعلی، حامد طراحی مدل بازاریابی رابطه‌ای بین‌بنگاهی در شبکة کسب‌و‌کار گردشگری پارسیان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]
 • عبداللهی، خدیجه فهم شناختی از عناصر رضایت مشتری در بازی‌های موبایلی؛ با استفاده از تکنیک مصاحبة نردبانی در روش‌شناسی شبکة خزانه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 39-54]
 • عبداللهی، مهشید مطالعة تجربی تأثیر استراتژی‌های پاسخگویی و سطح شهرت شرکت بر قصد خرید و تبلیغات توصیه‌ای منفی مصرف‌کنندگان در زمان شکست محصول [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 31-52]
 • عبدالمنافی، سعید طراحی الگوی فرهنگ سازمانی بکار برنده و ایجاد کننده دانش [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 173-190]
 • عبدالمنافی، سعید بررسی علل عملکرد فروشنده در برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعات [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 45-62]
 • عبدالمنافی، سعید بررسی علل عملکرد فروشنده در برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعات [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 45-62]
 • عبدالوند، محمدعلی نقش محرّک‌های محیطی چندحسی در ارتقای تجربة درون‌فروشگاهی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 141-162]
 • عبدالوند، ندا تحلیل رفتار مشتری با استفاده از کاوش کاربری وب [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 69-86]
 • عبدوی، فاطمه اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک و تصمیم به خرید مشتریان در بازاریابی عصبی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 99-118]
 • عبدوی، محمد تئوری پیشآیندها و پیامدهای هویت پذیری مصرف کنندگان از برند [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 207-222]
 • عثمانی، فریبا تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 1-14]
 • عجم، علیرضا طراحی الگوی عوامل موثر بر فرآیند خرید دارایی‌های سرمایه‌ای [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-106]
 • عیدی، فاطمه ارزیابی معیارهای اعتبارسنجی توزیع‌کنندگان استیل در بازار ایران از منظر مشتریان [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 21-38]
 • عربشاهی، معصومه پیامدهای ناشی از سردرگمی مصرف‌کننده؛ بررسی نقش تعدیلگری اعتماد (مورد مطالعه: برندهای مواد غذایی) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 1-18]
 • عرب کوهسار، سکینه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بهینه بازاریابی، در شرایط رکود اقتصادی و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و گروهی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 259-274]
 • عروجی، زینب مطالعة ابعاد بازاریابی کالاها و خدمات کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی استان اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 53-68]
 • عزیزی، شهریار شناسایی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مورد انتظار مشتریان از شعارهای تبلیغاتی بانک [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 21-36]
 • عزیزی، شهریار بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 63-81]
 • عزیزی، شهریار بررسی و مقایسه سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کننده در میان بانوان شاغل و غیرشاغل [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • عزیزی، شهریار متغیرهای میانجی، تعدیل گر و مداخله گر در پژوهشهای بازاریابی: مفهوم، تفاوتها، آزمونها و رویه های آماری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 157-176]
 • عزیزی، شهریار تأثیر مهارت‌های فروش بر عملکرد فروش کاربران باجه بانک [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 43-56]
 • عزیزی، شهریار اثر «شهرت از دیدگاه مشتری» بر ارزش ویژه برند [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 39-52]
 • عزیزی، شهریار مفهوم‌پردازی استراتژی فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-18]
 • عیسایی، محمدتقی بررسی و شناسایی عوامل کلیدی حیاتی در پذیرش همراه بانک توسط مشتریان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 99-108]
 • عسکری، سهیل بررسی تاثیرعملکرد بازاریابی بر عملکرد مالی بانک پارسیان [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 107-118]
 • عسکرنیا، مسعود مدل سازی وفاداری مشتری با استفاده از متدلوژی پویائی شناسی سیستم (مطالعه موردی : شرکت خدمات اینترنت پر سرعت) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 185-204]
 • عسگرنژاد نوری، باقر عوامل تعیین‌کننده و پیامدهای کلیدی توانایی‌های بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 19-42]
 • عطافر، علی مدل بهبود وفاداری مشتریان به فروشگاه الکترونیک [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 145-164]
 • عقیلی، خدیجه تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 15-36]
 • علائی، آنا انتخاب شکل مناسب تبلیغ اینترنتی در بخش خدمات حمل‏ ونقل هوایی، با استفاده از یک مدل کاربردی، مطالعه موردی شرکت هواپیمایی ایران ایر(هما) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 69-86]
 • علیزاده ثانی، محسن سنجش تجربی هم افزایی در بازاریابی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 105-124]
 • علیزاده زوارم، علی به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (FDAHP) و تحلیل خوشه سلسله مراتبی (HCA) در مدل آر.اف.ام. (RFM) جهت تعیین ارزش دوره عمر مشتری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 51-68]
 • علیزاده زوارم، علی تحلیل خوشه‌ای مشتریان در خرید علّی بر اساس نوع محصول انتخابی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 75-96]
 • علی طلب، رکسانا اثر نشانه‌های محیطی وب‌سایت بر قصد خرید با نقش میانجی‌ حالات درونی مصرف‌کنندگان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • علیقلی، منصوره بررسی تاثیرعملکرد بازاریابی بر عملکرد مالی بانک پارسیان [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 107-118]
 • علوی، سید مسلم بررسی اثر جنبه زیباشناختی بسته بندی و ابعاد آن بر قصد خرید کالا با میانجی گری ترجیح بسته بندی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 163-184]
 • علوی، سید مسلم ممیزی برند و بررسی روابط میان شاخص های آن در صنعت هتل داری (مورد مطالعه: هتل همای شیراز) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 23-40]
 • عمویی، ایمان بررسی و شناسایی سبکهای تصمیم‌گیری خرید مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 141-154]
 • عندلیب، داود بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة محصول سبز در صنعت کاشی استان یزد [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 59-78]

غ

 • غریب، ایمان شناسایی الگوهای غالب رفتار مشتریان بانک در طول زمان بخشهای مختلف؛ مطالعة موردی: بانک انصار [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 149-165]
 • غفاری، فرهاد بررسی اثر جنسیت کاربران تلفن همراه بر پذیرش پیامک های تبلیغاتی در ایران و راهکارهای حفظ حریم خصوصی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 65-100]
 • غفاری، فرهاد تأثیر نقش طبقة محصول در تبلیغات هیجانی مبتنی بر ویژگی‌ها و یا کارکرد نهایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 99-118]
 • غفوریان شاگردی، امیر بررسی تأثیرپذیری رفتار شهروندی از مدیریت برند داخلی و بازاریابی داخلی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 41-58]
 • غفوریان شاگردی، امیر تأثیر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر وفاداری برند و قصد خرید مصرف‌کنندگان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 175-190]
 • غفوریان شاگردی، امیر شناسایی و تبیین پیشران‌های موثر در برندسازی تجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامی، محمود تبیین ارتباط بین ویژگی های محصول، تجربه مشتری و ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند تلفن همراه در شهرستان اهواز [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 103-120]
 • غلامرضا تهرانی، ابوالقاسم ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر رفتارخرید آنی (مطالعه موردی: خریداران پوشاک و البسه جدید در پاساژهای شهرکرج ) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 109-134]
 • غلامزاده، رسول مسیر راهبردی شرکت‌های مواد غذایی و سبک ورود به بازار [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 47-62]
 • غلامشاهی، تورج پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-46]
 • غلامی کرین، محمود تأثیر راهبردگرایی بر عملکرد کسب و کار با میانجی‌گری قابلیت‌های بازاریابی؛ مطالعة موردی: شعبه‌های بانک مهر اقتصاد استان اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 87-104]
 • غیور باغبانی، سید مرتضی تأثیر جان‌بخشی به نمانمانام (برند) بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شخصیت نمانام بر استفاده‌کنندگان خودروهای داخلی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 77-94]

ف

 • فاریابی، محمد بررسی تاثیر ویژگی‌های فردی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 71-100]
 • فاریابی، محمد بررسی تاثیر ویژگی‌های فردی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 71-100]
 • فاریابی، محمد بررسی تاثیر هوش بازاریابی در ایجاد مزیت رقابتی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 25-46]
 • فاریابی، محمد بررسی تاثیر هوش بازاریابی در ایجاد مزیت رقابتی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 25-46]
 • فاریابی، محمد بررسی تاثیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر بهبود عملکرد صنایع؛ نقش تعدیلکنندگی قابلیتهای مرتبط با بازار [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 53-72]
 • فارسی راد، امیر تبیین ارتباط بین ویژگی های محصول، تجربه مشتری و ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند تلفن همراه در شهرستان اهواز [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 103-120]
 • فارسی زاده، حسین طراحی الگوی وفاداری برند در صنعت لاستیک: نقش تعدیلگر ارزش‌درک‌شده [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 183-200]
 • فارسی زاده، حسین تبیین اثر هوش ساختاری- سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 65-82]
 • فارسی زاده، حسین بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 119-138]
 • فیاضی، آرزو بررسی عملکرد بازرگانی در شرایط ناهمگونی قدرت باتوجه‌به نقش بازاریابی و استراتژی‌های پورتر [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 153-166]
 • فیاضی، مرجان تدوین معیارهای اخلاقی - رفتاری نیروهای بازاریابی و فروش؛ مکان مطالعه: شرکت پخش قاسم ایران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 125-140]
 • فاطمی، زهرا مدلسازی تاثیرات تصویر مطلوب از سازمان بر مصرف کنندگان در بخش خدمات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 125-140]
 • فاطمی، زهرا نگاهی نوآورانه به بانکداری الکترونیک: تبیین نقش استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند در ارتباط با مشتریان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 55-76]
 • فاطمی، سیده زهرا بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل‌های 5 ستاره مشهد [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 73-92]
 • فائضی راد، محمدعلی توسعه ماتریس SPACE با کمک تحلیل سلسله‌مراتبی دلفی فازی به منظور تعیین موقعیت استراتژیک کسب و کار؛ مطالعه موردی در صنعت محصولات یوپی‌وی‌سی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 55-74]
 • فائضی راد، محمدعلی بهبود مدیریت درآمد در صنعت هتلداری با بهره‌گیری از شبکة عصبی مصنوعی در تعیین پارامتر احتمالی یک مدل رزرو مازاد [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 87-106]
 • فتاحی، سحر ارائه مدلی برای اعتیاد به خرید در میان زنان با استفاده از نظریه مفهوم‌سازی بنیادی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 121-142]
 • فتحی، سعید طراحی الگوی عوامل موثر بر فرآیند خرید دارایی‌های سرمایه‌ای [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-106]
 • فتحی، سعید تصویر ذهنی ادراک شده از یک کشور و تاثیر آن بر قصد بازدید گردشگران (مورد مطالعه: ایران) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 133-148]
 • فتحعلی، متینه بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصد خرید [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 161-188]
 • فرجام، سعید طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین (موج چهارم) [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 19-30]
 • فرج شوشتری پور، حمید رضا طراحی مدل تجاری‌سازی کالاهای دانش‌بنیان در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 23-38]
 • فرجلو مطلق، مهسا تاثیراستراتژی های بازاریابی ارتباطی بر عملکرد اقتصادی نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران خودرو [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 106-93]
 • فرخی، سرور شناسایی و طبقه بندی مشتریان سیستم بانکی ایران از منظر انتظارات و ارزش درک شده خدمات بانکی با استفاده از تکنیک های داده کاوی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 201-220]
 • فرخیان، ساحل طرّاحی و تبیین مدلی از عوامل اثرگذار بر رفتار خرید پوشاک دانشجویان جوان ایرانی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 159-176]
 • فرخ پور، الهه مقایسه وضعیت موجود و مطلوب صنعت گردشگری در ایران و نقش آن در توسعه فرهنگ کار و کار آفرینی در کشور [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-96]
 • فرخ پور، فاطمه مقایسه وضعیت موجود و مطلوب صنعت گردشگری در ایران و نقش آن در توسعه فرهنگ کار و کار آفرینی در کشور [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-96]
 • فردوسی، شهرام عوامل مؤثر بر نگرش به توسعة همگون نام تجاری و تأثیر آن بر نام تجاری مادر از دیدگاه مشتریان شرکت شیرین‌عسل [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 21-34]
 • فرمانی، فریال بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت‌های کوچک و بزرگ با توجه به ساختار حمل و نقل و مهارت‌های بازاریابی و تشخیص بهترین متغیرهای متمایزکننده آنها [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 55-76]
 • فرمانی، مهدی تأثیر باندلینگ اجتماعی بر تشویق مصرف‌کنندگان به خرید بسته‌های آنلاین؛ مطالعة بستههای ترکیبی همراه اول [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 145-162]
 • فرهادی نهاد، رومینا دیستکنیا : مدل ناکارایی تکنولوژی و پیشنهادات برای فرصت کارآفرینی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 191-210]
 • فرهیخته، فاطمه شناسایی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مورد انتظار مشتریان از شعارهای تبلیغاتی بانک [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 21-36]
 • فروزنده دهکردی، لطف الله شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار مهندسی مجدد فرایند کسب و کار بر چابکی سازمان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 37-60]
 • فروزنده شهرکی، پریسا بررسی قصد هم آفرینی محصول و رابطه ی آن با ارزش ادراک شده و بازاریابی دهان به دهان مثبت؛ ملاحظه ی نقش ریسک زمانی ادراک شده [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 127-146]
 • فروغی اصل، محمد جواد بخش بندی مصرف کنندگان سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در شهر شیراز) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 163-184]
 • فیض، داود طراحی الگوی وفاداری برند در صنعت لاستیک: نقش تعدیلگر ارزش‌درک‌شده [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 183-200]
 • فیض، داود واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار شکایت‌آمیز مشتریان: با نقش میانجی افسوس پس از خرید در صنعت پوشاک مد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 199-216]
 • فیض، داود بررسی تاثیر اقدامات بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی؛ نوعی از استراتژی هک رشد بر تمایلات رفتاری و تبلیغات شفاهی مشتریان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 45-68]
 • فیض، داود قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • فیض، داود اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیض، داوود بررسی اثر تمایلات استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین بر عملکرد برند با بررسی نقش واسطه ای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 55-68]
 • فیض، داوود پیاده‌سازی بازاریابی داخلی به‌عنوان یک استراتژی جهت بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 15-28]
 • فیضی، کامران هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه‌های اجتماعی و عوامل موثر بر فرایند آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیض پور، محمد علی تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت‌های نمونه صادراتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 22-43]
 • فیض محمدی، شیرین بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بر وفاداری مشتری به واسطه هویت‌یابی مشتری با برند [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]
 • فیض محمدی، شیرین بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بر وفاداری مشتری به واسطه هویت‌یابی مشتری با برند [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]
 • فیض محمدی، شیرین بررسی اثر هویت یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره ی همای مشهد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 92-75]
 • فعلی، راضیه تأثیر عوامل شناختی و احساسی بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 54-37]
 • فلاح، محمدرضا شناسایی پیشران‌های مؤثر در توسعة کسب‌وکارهای بسیار کوچک (میکرو) در بخش مشاغل خانگی روستایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 119-140]

ق

 • قاسمی، آتنا تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بررضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 235-258]
 • قاضی‏زاده، مصطفی تمایل به انتشار پیام در بازاریابی ویروسی اینترنتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 219-236]
 • قاضی زاده، مصطفی شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان(مورد مطالعه: بانک ملت) [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 75-94]
 • قاضی زاده، مصطفی بخش‏بندی بازار شامپو از دیدگاه مشتریان با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و شناسایی ویژگیهای هر بخش مبتنی بر روش تاگوچی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 125-142]
 • قاضی زاده، مصطفی بررسی رابطة ویژگی‌های معاشرتی فروشندگان و فضای داخلی فروشگاه با رفتار خرید ناگهانی مشتریان، با تمرکز بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 75-92]
 • قاضی زاده، مصطفی مقایسة تطبیقی قدرت نام تجاری شرکت‌های خودروسازی بر اساس منطق چیرگی مشتری، از طریق نگاشت نقشة رابطة نام تجاری؛ مطالعه موردی: خودروسازان ایرانی، چینی و کره‌ای [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 79-98]
 • قاضی فرد، امیرمهدی عوامل موثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانس‌های رادیویی (RFID) در مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی (E-SCM ) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-70]
 • قاضی میرسعید، سیدپویا نقش محرّک‌های محیطی چندحسی در ارتقای تجربة درون‌فروشگاهی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 141-162]
 • قاعدان، امین اله اثر ساختار بازار بر تجارت درون صنعت ایران و شرکای تجاری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 72-59]
 • قائدی، حسینعلی بررسی تأثیر ابعاد رویکردهای سازمان بر موفقیت محصولات جدید با متغیرهای مدیریت دانش مشتری و دانش بازار (پژوهشی در شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 87-108]
 • قدس الهی، احمد بررسی ادراک مشتریان از واحد پولی و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی مشتریان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 119-138]
 • قدس الهی، احمد پدیدار شناسی در مطالعات مصرف کننده [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 107-132]
 • قربانی، محسن چارچوب جامع تدوین استراتژی نیروگاه برق اصفهان با رویکرد بازاریابی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 119-134]
 • قربانیان، پریسا تحلیل ارزش خرده فروشی بر‌اساس ابعاد منتخب تصویر فروشگاهی (مورد مطالعه: فروشگاه‌های رفاه، مجموعه سیتی‌سنتر (هایپراستار) و کوثر ) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 143-160]
 • قربان زاده، داود بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و تبلیغات شفاهی مثبت در بین کاربران تلگرام [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 173-202]
 • قره چه، منیژه وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 27-46]
 • قره چه، منیژه بررسی و مقایسه سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کننده در میان بانوان شاغل و غیرشاغل [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • قره چه، منیژه تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی پیرامون صنایع دستی استان تهران) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 76-59]
 • قره چه، منیژه مفهوم‌پردازی استراتژی فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-18]
 • قره چه، منیژه مفهوم‌پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 37-52]
 • قره‌چه، منیژه اثر «شهرت از دیدگاه مشتری» بر ارزش ویژه برند [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 39-52]
 • قلی پور، رحمت الله بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید مجدد از طریق ارزش ادراک شده و وفاداری برند (مورد مطالعه: بیمه‌گذاران عمر شرکت بیمه سامان) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-22]
 • قلی پور، زهرا تأثیر طرز فکر مصرف‌کنندگان بر استراتژی‌های کپی‌کت [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 161-174]
 • قنواتی، مهدی مسیر راهبردی شرکت‌های مواد غذایی و سبک ورود به بازار [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 47-62]
 • قنوات پور، آرزو الگوی پیامدهای رفتاری-عملکردی مهارت شنود نیروی فروش [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 27-44]
 • قهری شیرین آبادی، الهه طراحی الگوی وفاداری برند در صنعت لاستیک: نقش تعدیلگر ارزش‌درک‌شده [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 183-200]

ک

 • کیارزم، آمنه اولویت‌بندی شرکتهای بیمه دولتی ایران بر مبنای رویکرد کارت ارزیابی متوازن با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی گروهی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 25-36]
 • کاریزنویی، امیر بکارگیری روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار مناسب [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 89-106]
 • کاریزنوئی، امیر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بهینه بازاریابی، در شرایط رکود اقتصادی و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و گروهی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 259-274]
 • کاشانی زاده، زهرا طراحی نوع‌شناسی آرایه‌های تصویری با تمرکز بر رابطة تعاملی استعاره و مجاز در تبلیغات چاپی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 125-144]
 • کاظمی، امید تأثیر فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری بازار بر عملکرد بازار شرکت [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 107-124]
 • کاظمی، علی واکاوی نقش دانشگاه مادر و مکان در موفقیت شرکت های زایشی دانشگاهی(مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 87-102]
 • کاظمی، علی واکاوی نقش دانشگاه مادر و مکان در موفقیت شرکت های زایشی دانشگاهی(مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 87-102]
 • کاظمی، علی طراحی الگوی توسعه بندر خشک در ایران با استفاده از تکنیک‌های دلفی، تحلیل شکاف و دیمتل فازی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 205-230]
 • کاظمی، علی بررسی اثر هویت یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره ی همای مشهد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 92-75]
 • کاظمی، علی ارزیابی تأثیر عوامل فردی بر نگرش مصرف‌کننده دربارة برنامه‌های کاربردی تلفن همراه: مطالعة کاربران گوشی هوشمند در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • کاظمی، علی ارزیابی هویت نوظهور مصرف‌‌کنندگان ایرانی در فضای مجازی ایران و تأثیر آن بر فعالیت‌‌های ارتباطی نمانام‌ها با استفاده از نظریة زمینه‌ای کلاسیک [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 117-130]
 • کاظمی، علی توسعه مدل بومی سنجش رقابت پذیری گردشگری مقاصد گردشگری ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-122]
 • کاظمی، مصطفی بررسی تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 51-68]
 • کاظمی، مصطفی تحلیل تأثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری (مورد مطالعه: محصولات مواد غذایی رضوی) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 93-104]
 • کاظمی، مصطفی بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 113-140]
 • کاظمی، مصطفی بررسی نقش واسط گرایش به بازار ورفتارکارآفرینانه بررابطه بین استراتژی های بازرگانی وعملکرد سازمانی ( مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 207-234]
 • کاظمی، مصطفی بررسی نقش واسط گرایش به بازار ورفتارکارآفرینانه بررابطه بین استراتژی های بازرگانی وعملکرد سازمانی ( مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 207-234]
 • کاظمی، نسترن قیمت‌گذاری خدمات آزمایشگاهی با توجه ‌به قیمت رقبا با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیارة فازی بازه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • کیانی فر، فرنوش بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکت های بین المللی شده ایرانی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 63-78]
 • کبیری فرد، دنیا تأثیر ارتباطات دهان‌به‌دهان الکترونیک بر پاسخ‌های رفتاری مصرف‌کنندگان؛ مطالعه با تمرکز بر شبکة اجتماعی اینستاگرام [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 195-218]
 • کتابی، نصیر مطالعه تاثیر تنوع طلبی و درگیری در قصد خرید بر نگرش مشتریان ( رضایت، وفاداری و تمایل مشتری به تغییر برند) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 211-224]
 • کرباسیان، مهدی بهینه سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین و بازاریابی محصولات هوائی به روش AHP [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 143-164]
 • کردنائیج، اسدالله تأثیر نوستالژی و میراث برند بر شکل‌گیری تمایل به خرید؛ مورد مطالعه: برند گوشی تلفن همراه نوکیا [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 41-58]
 • کردنائیج، اسداله تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • کریمی، اوژن بررسی عوامل مؤثر بر بهبود وجهه استنباط شده از مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 31-44]
 • کریمی، رحمان بررسی رابطه ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 118-107]
 • کریمی، سمیه بخش‏بندی بازار شامپو از دیدگاه مشتریان با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و شناسایی ویژگیهای هر بخش مبتنی بر روش تاگوچی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 125-142]
 • کریمی، فرزاد ارائه الگویی بهینه در جهت استقرار خدمات بانکداری الکترونیک با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان (مطالعه موردی بانک مسکن در شهر تهران) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 185-198]
 • کریمی، محمدرضا تدوین مدل رفتار هوادار در حمایت گری ورزشی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 202-189]
 • کریمیان، مجتبی بررسی تاثیر محرک‌های ارزش ویژه برند برطنین برند دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه‌های‌امیرکبیر، تربیت مدرس، تهران و شریف) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 169-182]
 • کریم پور، احمد تأثیر جان‌بخشی به نمانمانام (برند) بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شخصیت نمانام بر استفاده‌کنندگان خودروهای داخلی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 77-94]
 • کریمی داویجانی، مریم بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 173-190]
 • کریمی علویجه، محمدرضا بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-50]
 • کریمی علویجه، محمدرضا تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی پیرامون صنایع دستی استان تهران) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 76-59]
 • کریمی علویجه، محمد رضا بخش بندی مصرف کنندگان سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در شهر شیراز) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 163-184]
 • کریمی علویجه، محمد رضا نقش تعدیلگری گرایش‌های مذهبی در مدل وفاداری مشتری [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 115-130]
 • کریمی علویجه، محمد رضا اثر نشانه‌های محیطی وب‌سایت بر قصد خرید با نقش میانجی‌ حالات درونی مصرف‌کنندگان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • کریمی قهفرخی، سمیرا تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادراتی استان بوشهر [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 125-140]
 • کزازی، ابوالفضل توسعه ماتریس SPACE با کمک تحلیل سلسله‌مراتبی دلفی فازی به منظور تعیین موقعیت استراتژیک کسب و کار؛ مطالعه موردی در صنعت محصولات یوپی‌وی‌سی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 55-74]
 • کشتی آرای، نرگس ارزیابی هویت نوظهور مصرف‌‌کنندگان ایرانی در فضای مجازی ایران و تأثیر آن بر فعالیت‌‌های ارتباطی نمانام‌ها با استفاده از نظریة زمینه‌ای کلاسیک [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 117-130]
 • کعب عمیر، علی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بهینه بازاریابی، در شرایط رکود اقتصادی و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و گروهی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 259-274]
 • کفاشان، مجتبی پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-46]
 • کفاشپور، آذر نقش تعدیل گری مهارتهای فروش در تاثیر فروش گرایی و مشتری گرایی بر عملکرد نیروی فروش نمایندگی های شرکت بیمه [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 87-108]
 • کفاش پور، آذر ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]
 • کفاش پور، آذر به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (FDAHP) و تحلیل خوشه سلسله مراتبی (HCA) در مدل آر.اف.ام. (RFM) جهت تعیین ارزش دوره عمر مشتری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 51-68]
 • کفاش پور، آذر بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بر وفاداری مشتری به واسطه هویت‌یابی مشتری با برند [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]
 • کفاش پور، آذر بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بر وفاداری مشتری به واسطه هویت‌یابی مشتری با برند [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]
 • کفاش پور، آذر شناخت محتوای انواع قراردادهای روان‌شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]
 • کیماسی، مسعود خوشه‌بندی وفاداری مشتریان باشگاه مشتریان بانک ملت بر اساس اطلاعات دموگرافیک با استفاده از روش داده‌کاوی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 39-58]
 • کیماسی، مسعود ارائة مدل ارزیابی بازاریابی محلی در شعب بانک ملت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 79-92]
 • کیماسی، مسعود طراحی نوع‌شناسی آرایه‌های تصویری با تمرکز بر رابطة تعاملی استعاره و مجاز در تبلیغات چاپی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 125-144]
 • کمالی، احمد قیمت‌گذاری خدمات آزمایشگاهی با توجه ‌به قیمت رقبا با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیارة فازی بازه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]

گ

 • گیاه چین، مهدی ارائه یک مدل جهت اندازه گیری ارزش ویژه برند در حوزه خدمات:آزمون و پیاده سازی در یک دانشگاه مجازی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 191-206]
 • گرامی اصل، امیر پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ANN ، ANFIS ،LOGIT [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 166-153]
 • گل ارضی، غلامحسین رضایت مشتری، عملکرد مالی و ارزش ایجادشده برای سهامداران در شرکت‌های بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 83-94]
 • گلشاهی، بهنام شناسایی قابلیت‌های بازاریابی برون‌گرای مؤثر در عملکرد تولید محصول جدید: نقش تعدیل‌گری ساختار مشتری‌بنیاد [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 109-126]
 • گل علیزاده، فاطمه ارزیابی و تحلیل استراتژی‌های ورود محصولات غذایی به بازارهای خارجی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 193-218]
 • گل محمدی، علی رضا شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده تداوم خرید مشتریان فروشگاه های زنجیره ای اتکا با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 122-150]
 • گنجی بیدمشک، الفت ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست‌های امنیت اطلاعات بازاریابی با برنامه سیستم‌های اطلاعات استراتژیک (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 73-98]
 • گودرزی، سمیرا ارتباط حاکمیت شرکتی با ارزش سهام در شرکت های صنایع مالی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 97-118]
 • گودرزوند چگینی، مریم بررسی عوامل مؤثر بر فرایند شکل‌گیری وفاداری الکترونیکی با نقش میانجی تعهد الکترونیکی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری الکترونیکی در ایران) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 117-144]
 • گوگردچیان، احمد اثر ساختار بازار بر تجارت درون صنعت ایران و شرکای تجاری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 72-59]
 • گوهرپاد، مهدی بخش‏بندی بازار شامپو از دیدگاه مشتریان با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و شناسایی ویژگیهای هر بخش مبتنی بر روش تاگوچی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 125-142]

ل

 • لاری سمنانی، بهروز ارتباط حاکمیت شرکتی با ارزش سهام در شرکت های صنایع مالی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 97-118]
 • لاری سمنانی، بهروز رتبه بندی شرکت‌های داوطلب مشاوره بر اساس روش تلفیقی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 93-110]
 • لسانی، پدرام تدوین استراتژی و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت بهنوش ایران با مقایسه رویکردهای فازی و QSPM [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 135-154]
 • لگزیان، محمد شناخت محتوای انواع قراردادهای روان‌شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]

م

 • مایلی رستمی، قاسمعلی تبیین و بررسی وضعیت وب سایتهای تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 199-210]
 • ماه آورپور، نسرین ارزیابی تأثیر عوامل فردی بر نگرش مصرف‌کننده دربارة برنامه‌های کاربردی تلفن همراه: مطالعة کاربران گوشی هوشمند در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • مبارکی، محمدحسن طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای خلاق هنری؛ مورد مطالعه: صنایع خلاق [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 37-52]
 • متقی، پیمان مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 169-194]
 • محبت طلب، علی مدل‌یابی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژة برند مشتری‌محور در صنایع غذایی لبنی؛ مطالعه با تمرکز بر برند کاله [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 123-138]
 • محمدی، حمزه شناسایی و دسته بندی معیارهای گزینش بانک توسط مشتریان: مطالعه‌ی موردی در بانک ملت شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 135-156]
 • محمدی، فاطمه ارزیابی ارزش‌های خرید اینترنتی حساسیت قیمتی و تنوع طلبی خریداران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 127-146]
 • محمدی، فرزانه تحلیل نقش بازارمحوری بر عملکرد بیمارستان‌ها با تأکید بر نقش هویت برند سازمان؛ مطالعة موردی: بیمارستان‌های خصوصی شهر اصفهان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 145-156]
 • محمدی، فرهنگ بررسی و رتبه‌بندی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه دیدگاه مدیران SMEs واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 101-126]
 • محمدی، فرهنگ بررسی و رتبه‌بندی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه دیدگاه مدیران SMEs واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 101-126]
 • محمدیان، محمود ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمرین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-40]
 • محمدیان محمودجیق، نسیم جـایـگـاه‌یـابـی برند هتـل‌های پنـج ستـاره از دیدگاه آژانس های مسافرتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 222-203]
 • محمدی سلطان آباد، رقیه عوامل تعیین‌کننده و پیامدهای کلیدی توانایی‌های بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 19-42]
 • محمدشفیعی، مجید تحلیل ارزش خرده فروشی بر‌اساس ابعاد منتخب تصویر فروشگاهی (مورد مطالعه: فروشگاه‌های رفاه، مجموعه سیتی‌سنتر (هایپراستار) و کوثر ) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 143-160]
 • محمدشفیعی، مجید تأثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر عملکرد اجتماعی و واکنش‌های مصرف کننده در صنایع غذایی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 161-178]
 • محمدی فر، یوسف مفهوم‌پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 37-52]
 • محمدنبی، زهره بررسی تأثیر محرک‌های موفقیت تعمیم نام تجاری بر رفتار مصرف‌کنندگان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 167-180]
 • محمودی، ادریس بررسی رفتار هم نوایی مصرف کنندگان در شبکه‌های مجازی دربین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 49-62]
 • محمودی، ادریس تأثیر عوامل شناختی و احساسی بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 54-37]
 • محمودی میمند، محمد ابعاد شخصیتی تست مایرز-بریگز (MBTI) و تمایل خرید مشتریان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 151-165]
 • محمودی میمند، محمد شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار مهندسی مجدد فرایند کسب و کار بر چابکی سازمان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 37-60]
 • محمودی میمند، محمد بررسی تأثیر عوامل مدل سه‌شاخگی (3C) بر نوآوری در شرکت‌های بیمه کشور [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 1-18]
 • محمودی میمند، محمد بررسی تأثیر عوامل مدل سه‌شاخگی (3C) بر نوآوری در شرکت‌های بیمه کشور [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 1-18]
 • محمودی میمند، محمد بررسی عوامل مؤثر بر بهبود وجهه استنباط شده از مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 31-44]
 • محمودی میمند، محمد بررسی عوامل مؤثر بر بهبود وجهه استنباط شده از مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 31-44]
 • محمودی میمند، محمد طراحی و تبیین مدل بازاریابی داخلی مناطق آزاد ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 181-198]
 • محمودی میمند، محمد تبیین نقش پیشایند جهت‌گیری‌های استراتژیک در توسعۀ ارتباطات یکپارچۀ بازاریابی و عملکرد برند [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 131-148]
 • محمودی نسب، سحر بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند (مطالعة موردی: شبکة اجتماعی اینستاگرام) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 107-124]
 • مدرس نیا، سید محمد تدوین معیارهای اخلاقی - رفتاری نیروهای بازاریابی و فروش؛ مکان مطالعه: شرکت پخش قاسم ایران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 125-140]
 • مدنی، سمیرا تدوین الگوی جایگذاری نام تجاری با رویکرد مبتنی بر نظریة داده‌بنیان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 157-172]
 • مدهوشی، مهرداد بررسی ویژگی‌های تبلیغ ویروسی و علت انتشار آن در اینترنت [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 37-48]
 • میرا، سید ابوالقاسم ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان در صنعت رستوران داری. مطالعه موردی: مجموعه رستوران های زنجیره ای بوف [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 75-88]
 • میرابی، وحیدرضا ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر رفتارخرید آنی (مطالعه موردی: خریداران پوشاک و البسه جدید در پاساژهای شهرکرج ) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 109-134]
 • میرابی، وحیدرضا ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر رفتارخرید آنی (مطالعه موردی: خریداران پوشاک و البسه جدید در پاساژهای شهرکرج ) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 109-134]
 • میرابی، وحیدرضا ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر رفتارخرید آنی (مطالعه موردی: خریداران پوشاک و البسه جدید در پاساژهای شهرکرج ) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 109-134]
 • میرابی، وحیدرضا بررسی تاثیر فشار عامه بر آمیخته بازاریابی پایداری و تاثیر آمیخته بازاریابی پایداری بر موفقیت بازاریابی پایداری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 194-173]
 • میرابی، وحیدرضا طرّاحی و تبیین مدلی از عوامل اثرگذار بر رفتار خرید پوشاک دانشجویان جوان ایرانی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 159-176]
 • میرابی، وحیدرضا ارائه و اعتباریابی مدل بازاریابی استراتژیک در شرکت‌های بزرگ صنعت فولاد [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 77-108]
 • مرادی، محمود مطالعه تجربی تأثیر خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید از طریق نقش واسطه گرایش به تبلیغ و گرایش به برند [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 181-194]
 • مرادی، هادی تصویر ذهنی کشور مبدا و شکل‌گیری ارزش برند محصولات الکترونیکی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 109-128]
 • مرتضوی، سعید نقش تعدیل گری مهارتهای فروش در تاثیر فروش گرایی و مشتری گرایی بر عملکرد نیروی فروش نمایندگی های شرکت بیمه [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 87-108]
 • مرتضوی، سعید شناخت محتوای انواع قراردادهای روان‌شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]
 • مرتضوی، مونا سادات بررسی و تحلیل تاثیر اعتماد شناختی و عاطفی بر تبادلات رابطه ای خریداران و فروشندگان (مورد مطالعه شرکت های صادراتی صنعت مواد غذایی) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 167-182]
 • میرجهان مرد، جواد کارکرد صادراتی شرکت‌ها: شناسایی اثر مزیت‌های رقابتی، تطبیق تاکتیک‌های بازاریابی و تجربه صادراتی بر کارکرد صادراتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 155-180]
 • میرزایی کشه، مژگان مقایسة تطبیقی قدرت نام تجاری شرکت‌های خودروسازی بر اساس منطق چیرگی مشتری، از طریق نگاشت نقشة رابطة نام تجاری؛ مطالعه موردی: خودروسازان ایرانی، چینی و کره‌ای [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 79-98]
 • میرزائی، روزبه بخش‌بندی بازار رویدادهای ویژة فرهنگی بر مبنای انگیزه‌های بازدیدکنندگان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 93-114]
 • میرغفوری، حبیب الله بررسی عوامل مؤثّر بر رضایت مشتریان، با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش دلفی فازی و مدل پویایی سیستم( مطالعه‌ی موردی: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 199-218]
 • میرکاظمی، محمد شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در صنایع غذایی آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 139-160]
 • میرنژاد، راضیه طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی‌شونده‌های سلسله‌مراتبی با شاخص‌های موزون در دپارتمان‌های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌های سلسله‌مراتبی موزون [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 69-94]
 • میرهاشمی، الهام السادات بررسی و مقایسه سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کننده در میان بانوان شاغل و غیرشاغل [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • مروتی شانجانی، مهسا بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفادة مصرف‌کنندگان از تبلیغات موبایلی مبتنی بر نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 173-194]
 • مروتی شریف آبادی، علی مقایسه ی عملکرد سازمان‌ها در پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و DEMATEL فازی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 195-212]
 • مروتی شریف آبادی، علی بررسی عوامل مؤثّر بر رضایت مشتریان، با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش دلفی فازی و مدل پویایی سیستم( مطالعه‌ی موردی: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 199-218]
 • مزینانی، امیرحسین طراحی و تبیین مدل مکانیزم ها، آثار و پیامد برندسازی داخلی (مورد مطالعه: گروه صنعتی سدید) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 152-133]
 • مسیبی، علیرضا بررسی اثر نواهنگ بر خرید فروشگاهی:بررسی نقش مدت زمان ماندگاری مشتری در فروشگاه [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 69-86]
 • مسیبی، علیرضا بررسی اثر انگیزاننده های اجتماعی فضای فروشگاهی بر رفتار فرانقشی خریداران در نقطه خرید (مورد مطالعه: فروشگاههای زنجیره ای رفاه) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 191-208]
 • مسعودی راد، منا بررسی نحوه شکل‌گیری هوشمندی رقابتی بر اساس رویکرد قابلیت‌های پویای مبتنی بر دانش (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 147-160]
 • مشبکی، اصغر طراحی مدل چابکی مشتری با رویکرد قابلیتهای پویای سازمانی: بررسی نقش شایستگی IT، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-24]
 • مشبکی، اصغر ارزیابی معیارهای اعتبارسنجی توزیع‌کنندگان استیل در بازار ایران از منظر مشتریان [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 21-38]
 • مشبکی، اصغر عوامل موثر در خرید های لذت باور از طریق اینستاگرام [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 18-1]
 • مشبکی، اصغر عوامل مؤثر بر نگرش به توسعة همگون نام تجاری و تأثیر آن بر نام تجاری مادر از دیدگاه مشتریان شرکت شیرین‌عسل [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 21-34]
 • مشبکی، اصغر بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل مؤثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 129-148]
 • مشبکی اصفهانی، اصغر بررسی تاثیر محرک‌های ارزش ویژه برند برطنین برند دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه‌های‌امیرکبیر، تربیت مدرس، تهران و شریف) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 169-182]
 • مشبکی اصفهانی، اصغر آزمون مدلی- ساختاری از تأثیر خصومت مشتری بر تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحدة عربی در تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 53-66]
 • مشبکی اصفهانی، اصغر بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی، ارزش ادراک‌شده و تبلیغات توصیه‌ای الکترونیکی؛ مطالعة موردی: خرده‌فروشی‌های الکترونیکی شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-16]
 • مشرف جوادی، محمد حسین بررسی ورتبه بندی مهمترین علل تمایل مصرف کنندگان داخلی درانتخاب محصول جایگزین خارجی (مطالعه موردی :صنعت شکلات سازی برندمیلاد) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 223-238]
 • مشرف جوادی، محمد حسین بررسی ورتبه بندی مهمترین علل تمایل مصرف کنندگان داخلی درانتخاب محصول جایگزین خارجی (مطالعه موردی :صنعت شکلات سازی برندمیلاد) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 223-238]
 • مصباحی جهرمی، نگار السادات بررسی تاثیر عوامل رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار خرید اینترنتی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 101-112]
 • مصدق، عبدالرضا کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-30]
 • مصلح، عبدالمجید محرک‌ها و عوامل فردی تاثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی: مطالعه‌ی کاربران تلفن‌همراه [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 20-1]
 • مصلح، عبدالمجید تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی در شرکت‌های دانش بنیان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 57-70]
 • مصلح، عبدالمجید تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی در شرکت‌های دانش بنیان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 57-70]
 • مصلح، عبدالمجید بررسی تأثیر قابلیت‌های شبکه‌ای بر عملکرد بین المللی شرکت‌های صادراتی و وارداتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • مصلح، عبدالمجید بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی محصولات نرم افزاری اداری بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان، با توجه به اثر تعاملی عوامل ارتباطی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان بوشهر) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 93-108]
 • مصلح، عبدالمجید تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادراتی استان بوشهر [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 125-140]
 • مطهری فریمانی، ناصر طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی‌شونده‌های سلسله‌مراتبی با شاخص‌های موزون در دپارتمان‌های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌های سلسله‌مراتبی موزون [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 69-94]
 • معینی، حسین ارائه مدلی برای اعتیاد به خرید در میان زنان با استفاده از نظریه مفهوم‌سازی بنیادی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 121-142]
 • معینی، حسین شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌ها و چالش‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 69-88]
 • معنوی راد، میترا طراحی نوع‌شناسی آرایه‌های تصویری با تمرکز بر رابطة تعاملی استعاره و مجاز در تبلیغات چاپی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 125-144]
 • مفاخری، خدیجه تعیین دامنة توسعة کسب‌وکارهای خدمات محصول محصور، در شرکت‌های تولیدکنندة کالاهای صنعتی؛ مورد مطالعه: صنعت تولید تجهیزات سنگین- شرکت آلفا [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 15-32]
 • مقتدری، علی اکبر بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة محصول سبز در صنعت کاشی استان یزد [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 59-78]
 • مقدم جزه، محبوبه تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روان‌شناختی، محیطی، مادی‌گرایی و استفاده از کارت‌های اعتباری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]
 • مکی زاده، وحید تأثیر زمینه‌های فردی بر نفرت از برند و پیامدهای آن؛ مورد مطالعه: صنعت خودروسازی ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 139-164]
 • ملایی، الهه شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار مهندسی مجدد فرایند کسب و کار بر چابکی سازمان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 37-60]
 • ملایی، فاطمه بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی، ارزش ادراک‌شده و تبلیغات توصیه‌ای الکترونیکی؛ مطالعة موردی: خرده‌فروشی‌های الکترونیکی شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-16]
 • ملاحسینی، علی بررسی تاثیر ریسک، ارزش و آگاهی قیمت بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری در استان کرمان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-22]
 • ملکی، فاطمه بررسی اثر تمایلات استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین بر عملکرد برند با بررسی نقش واسطه ای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 55-68]
 • ملکی، محمدحسن مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 169-194]
 • ملکی، مرتضی نقش بازاریابی خیرخواهانه برجذب مشتریان در صنعت بیمه با تبیین نقش میانجی متغیرهای توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه (مورد مطالعه: شعب بیمه ایران در شهر ایلام) [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 125-138]
 • ملکی، مرتضی نقش بازاریابی خیرخواهانه برجذب مشتریان در صنعت بیمه با تبیین نقش میانجی متغیرهای توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه (مورد مطالعه: شعب بیمه ایران در شهر ایلام) [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 125-138]
 • ملکی، مرتضی اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملک اخلاق، اسماعیل شناسایی و رتبه بندی شاخص‏های ارزیابی عملکرد در ورود به بازارهای خارجی (مطالعه موردی: ایران خودرو) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 61-78]
 • ملک اخلاق، اسماعیل بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند موسسات آموزشی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 59-74]
 • ملک پور، مریم مدل ارتقای جایگاه برند حلال [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 151-166]
 • ملکی مین باش رزگاه، مرتضی قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • ملکی مین‌باش رزگاه، مرتضی بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 119-138]
 • منصوری، حسین مدل بهبود وفاداری مشتریان به فروشگاه الکترونیک [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 145-164]
 • منصوری، طاها مطالعه مقایسه‌ای الگوریتم‌های خوشه‌بندی در راستای سنجش ارزش مشتری در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • منصوریان، یزدان نگاهی پدیدارشناختی به راهکار تقویت دلبستگی به برند در طبقات محصول [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 43-62]
 • منصوری موید، فرشته بررسی اثر انگیزاننده های اجتماعی فضای فروشگاهی بر رفتار فرانقشی خریداران در نقطه خرید (مورد مطالعه: فروشگاههای زنجیره ای رفاه) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 191-208]
 • مهارتی، یعقوب بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-24]
 • مهارتی، یعقوب بررسی نقش واسط گرایش به بازار ورفتارکارآفرینانه بررابطه بین استراتژی های بازرگانی وعملکرد سازمانی ( مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 207-234]
 • مهدوی، شادی اندازه‌گیری ارزش ویژة برند دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی (مطالعة موردی: دانشکده‌های مدیریت شهر تهران) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 141-158]
 • مهرافروز، مصطفی نقش تعدیل گری مهارتهای فروش در تاثیر فروش گرایی و مشتری گرایی بر عملکرد نیروی فروش نمایندگی های شرکت بیمه [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 87-108]
 • مهرمنش، حسن تدوین استراتژی و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت بهنوش ایران با مقایسه رویکردهای فازی و QSPM [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 135-154]
 • مهرنیا، سیران مدل یابی ارزش ویژه برند مشتری محور مبتنی بر عناصر آمیخته ترفیع [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 23-40]
 • موجودی، امین تفاوت های رفتاری در دو گروه کاربران و غیرکاربران تکنولوژی های خودخدمتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 136-119]
 • موسی خانی، مرتضی توسعه مدل عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 201-218]
 • موسوی، سیدعباس ارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-16]
 • موسوی، سید نجم الدین شناسایی و تبیین پیشران‌های موثر در برندسازی تجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسویان، ایمان بررسی تاثیر فشار عامه بر آمیخته بازاریابی پایداری و تاثیر آمیخته بازاریابی پایداری بر موفقیت بازاریابی پایداری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 194-173]
 • موسوی ثانی باغسیاهی، سیدمرتضی تأثیر عوامل عاطفی و شناختی بر نگرش و پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 167-192]
 • موسوی شورگلی، سولماز تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند به واسطة اعتبار برند (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران، شهر بوشهر) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 57-76]
 • مؤمنی، مهدی بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر پذیرش استفاده از نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارت CHP توسط مشتریان سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-50]
 • مومنی، منصور بخش‌بندی بازدیدکنندگان مراکز تجاری بر مبنای نوع فعالیت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 81-96]

ن

 • ناجی عظیمی، زهرا بکارگیری روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار مناسب [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 89-106]
 • نادی، محمد علی مدل‌سازی معادلات ساختاری رابطة بین ادراک از ابعاد عدالت و عواطف مثبت و منفی مشتری با رفتار‌های شهروندی و بدکارکرد مشتری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 159-174]
 • نادری، آزاده بررسی یافته‌های تجربی پیاده‌سازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسعه این صنعت در شرکت‌های بیمه‌ای ایران [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 147-162]
 • نادریان، مسعود بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری ورزشکاران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 149-160]
 • نادری بنی، محمود تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت‌های نمونه صادراتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 22-43]
 • ناصری، امیرحسن هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه‌های اجتماعی و عوامل موثر بر فرایند آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناصری، سحر بررسی تاثیر مجذوب شدن و ویژگی های وب سایت بر رضایت و استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: فیس بوک) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 95-110]
 • ناقلی، شکوفه اثرات نرخ ارز بر حاشیه بازاریابی بین المللی محصول سیب بین کشور ایران و ترکیه طی دوره 1390-1380 [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 169-180]
 • نائیجی، محمدجواد طراحی و تبیین مدل وفاداری پایدار مشتریان تجارت الکترونیکی: مطالعه‌ای در وب سایت‌های خرده فروشی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-92]
 • نائیجی، محمد جواد تأثیر انگیزه‌های مشارکت در تبلیغات توصیه‌ای- الکترونیکی بر تمایل به خرید: نقش میانجی ویژگی‌های پیام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 141-158]
 • نبی زاده، طاهره ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]
 • نبی زاده مامانی، الناز طراحی و تبیین مدل مکانیزم ها، آثار و پیامد برندسازی داخلی (مورد مطالعه: گروه صنعتی سدید) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 152-133]
 • نجات، سهیل بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری مشتریان (شرکت بیمه ایران) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 129-148]
 • نجات، سهیل بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • نجات، سهیل بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • نجات، سهیل بخش‌بندی بازار بیمه عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی (AIO) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 74-55]
 • نجات، سهیل بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند (مطالعة موردی: شبکة اجتماعی اینستاگرام) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 107-124]
 • نجات، سهیل تأثیر نوستالژی و میراث برند بر شکل‌گیری تمایل به خرید؛ مورد مطالعه: برند گوشی تلفن همراه نوکیا [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 41-58]
 • نجات بخش اصفهانی، علی مدل ارتقای جایگاه برند حلال [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 151-166]
 • نجفی سیاهرودی، مهدی بررسی اثر نواهنگ بر خرید فروشگاهی:بررسی نقش مدت زمان ماندگاری مشتری در فروشگاه [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 69-86]
 • نجفی سیاهرودی، مهدی بررسی اثر جنبه زیباشناختی بسته بندی و ابعاد آن بر قصد خرید کالا با میانجی گری ترجیح بسته بندی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 163-184]
 • نجفی سیاهرودی، مهدی ممیزی برند و بررسی روابط میان شاخص های آن در صنعت هتل داری (مورد مطالعه: هتل همای شیراز) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 23-40]
 • نخعی کمال آبادی، عیسی تخصیص بهینه بودجه‌های ارتباط با مشتری با رویکرد بهینه‌سازی استوار با هدف بیشینه‌سازی حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتری (CE) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 21-42]
 • نرگسیان، جواد بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 173-186]
 • نرگسیان، عباس تاثیر شخصیت برند سیاسی بر مشارکت سیاسی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 147-162]
 • نریمانی، نسیم تأثیرات محیطی و ظاهری فروشگاه‌ها بر رفتار اغلب خریداران پوشاک زنانه [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 41-54]
 • نساجی کامرانی، مهدی طراحی الگوی فرهنگ سازمانی بکار برنده و ایجاد کننده دانش [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 173-190]
 • نساجی کامرانی، مهدی بررسی عوامل مؤثر بر بهبود وجهه استنباط شده از مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 31-44]
 • نصیر، ابوالقاسم تحلیل ریسک توسعه محصول جدید (NPD) با استفاده از شبکه‌های بیز (BNs) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 185-202]
 • نصیری، مهری نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت خدمات بانکی کشور [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-20]
 • نصیری، هانیه بررسی تاثیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر بهبود عملکرد صنایع؛ نقش تعدیلکنندگی قابلیتهای مرتبط با بازار [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 53-72]
 • نصری نصرابادی، شهره طراحی سیستم خبره فازی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 59-88]
 • نظری، محسن بررسی ادراک مشتریان از واحد پولی و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی مشتریان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 119-138]
 • نظری، محسن بررسی تأثیر علائم بیرونی کیفیت بر کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا با درگیری ذهنی بالا ( مورد مطالعه: لپ تاپ) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 209-226]
 • نظری، محسن بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 173-190]
 • نظری، محسن بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 173-190]
 • نظری، محسن بررسی عوامل مؤثر بر انصاف قیمتی ادراک شده و نتایج حاصل ازآن بر اساس نظریه اِسنادی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 109-126]
 • نظری، محسن طراحی مدل بازاریابی رابطه‌ای بین‌بنگاهی در شبکة کسب‌و‌کار گردشگری پارسیان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]
 • نظری، محسن عوامل تعیین کننده تصویر قیمتی فروشگاه :رهیافت فراترکیب [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • نظری، محسن بررسی انصاف ادراک شده مشتری از راهکار قیمت‏گذاری پویا و تبیین عوامل مؤثر بر آن در صنعت هتل‏داری [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 19-40]
 • نظرپوری، امیرهوشنگ طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان‌های دانش بنیان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 47-72]
 • نظرپوری، امیرهوشنگ بررسی نحوه شکل‌گیری هوشمندی رقابتی بر اساس رویکرد قابلیت‌های پویای مبتنی بر دانش (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 147-160]
 • نعامی، عبدالله عوامل موثر در خرید های لذت باور از طریق اینستاگرام [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 18-1]
 • نقابی، اعظم بررسی تأثیر هویت ملی مصرف کنندگان بر خرید کالاهای خارجی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 132-115]
 • نیکبخت، فاطمه بررسی تاثیر ویژگی‌های فردی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 71-100]
 • نیکزاد، فاطمه مقایسه تحلیلی مدل‌ پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل در رابطه با پذیرش تبلیغات موبایلی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 181-196]
 • نیلی، مجید بررسی رابطه ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 118-107]
 • نیلی احمدآبادی، مجید توسعة مدل ساختاری برای تأثیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی، مطالعة موردی: شرکت‌های تولیدی فعّال در شهرک‌های صنعتی شهرستان اهواز [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 23-40]
 • نیلی پور طباطبایی، اکبر بهینه سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین و بازاریابی محصولات هوائی به روش AHP [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 143-164]
 • نیلی پور طباطبایی، اکبر چارچوب جامع تدوین استراتژی نیروگاه برق اصفهان با رویکرد بازاریابی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 119-134]
 • نوری، علی کاربرد نظریه‌های خودمختاری، رفتار برنامه‌ریزی شده و کنش عقلایی در قصد خرید آنلاین (مورد مطالعه؛ تارنمای شرکت مسافربری رویال‌سفر‌ایرانیان) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 69-86]
 • نوری پور، امیرحسین مواد غذایی حلال: بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف‌کنندگان در اروپا [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 92-73]
 • نوروزی، حسین بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفادة مصرف‌کنندگان از تبلیغات موبایلی مبتنی بر نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT) [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 173-194]
 • نوع پسند اصل، محمد بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند موسسات آموزشی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 59-74]
 • نوع پسند اصیل، سید محمد بررسی تاثیر مجذوب شدن و ویژگی های وب سایت بر رضایت و استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: فیس بوک) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 95-110]
 • نوع پسند اصیل، سید محمد تأثیر باورهای مصرف‌کنندگان بر رفتار خرید آنی آن‌ها در محیط آنلاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 21-34]
 • نوع پسند اصیل، سید محمد تأثیر فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری بازار بر عملکرد بازار شرکت [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 107-124]
 • نوع پسند اصیل، محمد شناسایی و رتبه بندی شاخص‏های ارزیابی عملکرد در ورود به بازارهای خارجی (مطالعه موردی: ایران خودرو) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 61-78]

و

 • وجدانی، فؤاد بررسی تأثیر عوامل مدل سه‌شاخگی (3C) بر نوآوری در شرکت‌های بیمه کشور [دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 1394، صفحه 1-18]
 • وحدتی، حجت تأثیر طرز فکر مصرف‌کنندگان بر استراتژی‌های کپی‌کت [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 161-174]
 • وحید مقدم، امیر بررسی و شناسایی سبکهای تصمیم‌گیری خرید مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 141-154]
 • ویداخراسانی، ویدا تأثیر مهارت‌های فروش بر عملکرد فروش کاربران باجه بانک [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 43-56]
 • وزیرزنجانی، حمیدرضا ابعاد شخصیتی تست مایرز-بریگز (MBTI) و تمایل خرید مشتریان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 151-165]
 • وصال، حسین بررسی رابطه‌ی عوامل اکتسابی کارآفرینی باکارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان فارس) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 145-172]
 • وصال، محسن بررسی رابطه‌ی عوامل اکتسابی کارآفرینی باکارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان فارس) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 145-172]
 • وظیفه دوست، حسین تفاوت های رفتاری در دو گروه کاربران و غیرکاربران تکنولوژی های خودخدمتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 136-119]

ه

 • هاشمیان، مژده بررسی و شناسایی عوامل کلیدی حیاتی در پذیرش همراه بانک توسط مشتریان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 99-108]
 • هرندی، عطاءاله مدلسازی تاثیرات تصویر مطلوب از سازمان بر مصرف کنندگان در بخش خدمات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 125-140]
 • هرندی، عطاءاله نگاهی نوآورانه به بانکداری الکترونیک: تبیین نقش استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند در ارتباط با مشتریان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 55-76]
 • هشیوار، رقیه مطالعه تجربی تأثیر خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید از طریق نقش واسطه گرایش به تبلیغ و گرایش به برند [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 181-194]
 • همتی، مریم پیاده‌سازی بازاریابی داخلی به‌عنوان یک استراتژی جهت بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه [دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، 1394، صفحه 15-28]
 • هندیجانی فرد، مرتضی تأثیر شایستگی تجاری‌سازی فناوری بر مزیّت رقابتی: نقش تعدیلگر متغیر بازارگرایی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 59-74]
 • هندیجانی فرد، مرتضی نقش بازارگرایی داخلی در توسعة گرایش کارآفرینانه؛ شرکت‌های ارائه‌دهندة خدمات اینترنت در تهران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 97-116]
 • هوشمند، محسن بررسی رفتار هم نوایی مصرف کنندگان در شبکه‌های مجازی دربین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 49-62]

ی

 • یاوری، زهرا تحلیل ارزش خرده فروشی بر‌اساس ابعاد منتخب تصویر فروشگاهی (مورد مطالعه: فروشگاه‌های رفاه، مجموعه سیتی‌سنتر (هایپراستار) و کوثر ) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 143-160]
 • یاوری، کاظم محاسبه کارایی هزینه بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانک‌ها بر آن [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 143-160]
 • یحیی پور جلالی، نیما بخش‌بندی بازدیدکنندگان مراکز تجاری بر مبنای نوع فعالیت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 81-96]
 • یحیی زاده فر، محمود اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 219-234]
 • یحیی زاده فر، محمود تبیین و بررسی وضعیت وب سایتهای تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 199-210]
 • یداللهی، شهربانو بررسی قصد مصرف‌کننده برای خرید محصولات سبز با استفاده از نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده، نگرانی‌های زیست‌محیطی و دانش زیست‌محیطی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 111-130]
 • یداللهی فارسی، جهانگیر طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای خلاق هنری؛ مورد مطالعه: صنایع خلاق [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 37-52]
 • یدالهی، شهربانو مطالعه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان سرویس‌های رایانامه: بررسی کیفیت خدمات، رضایت و اعتماد الکترونیکی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 77-92]
 • یزدانی، حمیدرضا بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف‌کنندگان عضو شبکه‌های اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 41-58]
 • یزدانی، حمیدرضا تأثیر حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی بر استراتژی بازاریابی سبز و عملکرد زیست-محیطی کسب وکارهای صنعتی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 23-38]
 • یزدانی، حمید رضا تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند دربخش نرم افزاری صنعت فناوری اطلاعات [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 182-195]
 • یزدانی، ناصر ارزیابی اثر بخشی تبلیغات اینترنتی در بازار فرش ایران [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 43-58]
 • یزدانی، ناصر رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش دیمتل مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]
 • یزدانی، ناصر بررسی تأثیر هویت ملی مصرف کنندگان بر خرید کالاهای خارجی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 132-115]
 • یزدانی، ناصر بررسی رابطة ویژگی‌های معاشرتی فروشندگان و فضای داخلی فروشگاه با رفتار خرید ناگهانی مشتریان، با تمرکز بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 75-92]