بررسی تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان برند حلال با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل شبکه‌های عصبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه الزهرا. دانشکذه مدیریت

چکیده

رشد سریع بازار حلال و فرصت‌های ناشناخته بسیاری که بهمراه دارد مورد توجه فعالان اقتصادی و بازاریابان جهانی قرار گرفته است. شناخت تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان از برند حلال به درک رفتار آنها کمک کرده و فعالیت در بازار حلال را برای شرکتها و موسسات تجاری تسهیل می‌کند. این پژوهش با هدف بررسی تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان از برند حلال صورت گرفته است .پژوهش حاضر، دارای جهت‌گیری کاربردی، استراتژی پیمایشی و هدف اکتشافی- توصیفی می‌باشد. با استفاده از تکنیک شبکه عصبی و نرم افزار متلب به تحلیل داده های جمع‌آوری شده از طریق مصاحبه با 48 نفر از متخصصان و مدیران حوزه بازاریابی، فروش و تحقیق و توسعه که با برند حلال آشنایی داشته و مصرف کننده برند حلال نیز می باشند، پرداخته شد. نمونه ها به روش هدفمند غیرتصادفی انتخاب شدند. تعداد نمونه تا حد رسیدن به اشباع نظری به روش گلوله برفی مشخص شد. نتایج نشان دادکه تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان ایرانی از برندهای حلال در برگیرنده ویژگی‌های زیر است: مسئولیت پذیر بودن تولیدکننده، منفعت و سودبخشی محصولات، کیفیت محصولات، ایجاد وفاداری در مشتری، ایجاد آرامش در مشتری و تمایز محصولات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the mental image of Halal brand’s consumers by using of the neural network analysis technique

نویسندگان [English]

  • pari ahadi 1
  • Fatemeh Saberisn 2
  • Behnaz pani 2
1 استادیار
2 Alzahra university,
چکیده [English]

The rapid growth of the Halal market and its many unknown opportunities has attracted the attention of economic actors and global marketers. Understanding the consumers' mental image from the Halal brand can help to understand their behavior and facilitates the activity in the Halal market for businesses and companies. This research aims to study the consumers' mental image from the Halal brand. The present research has applied orientation, survey strategy and exploratory - descriptive purpose. By using the neural network technique and MATLAB software, the data collected through interviews with 48 experts and managers of marketing, sales and research and development that were familiar with the Halal brand were studied. The samples were selected by using the targeted non-probability method. The number of samples was determined based on the theoretical saturation by the snowballing method. The results indicated that the mental image of Iranian consumers from Halal brands includes the following characteristics: the responsibility of the producer, the utility and effectiveness of products, quality of products, building loyalty in customers, making mental peace for customers and differentiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halal Brand
  • Brand mental image
  • Neural network technique
  • Iranian consumers

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1398
  • تاریخ دریافت: 02 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 04 دی 1398