تاثیر مسئولیت اجتماعی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند

نویسندگان

دانشگاه خلیج فارس

چکیده

امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت برای اکثر سازمان­ها و مدیرانشان موضوعی مهم به شمار می‌رود. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مسأله­ای حیاتی است و پیامدهایی استراتژیک را برای شرکت‌ها در تمام صنایع به همراه دارد. یکی از ارزشمندترین دارایی‌های هر شرکت، نام‌ و نشان تجاری آن شرکت است. ارزش ویژه نام ‌و نشان تجاری، سرمایه­ای است که شرکت در سایه آن می‌تواند منافع زیادی را کسب کند و هم ارزش شرکت را حفظ می‌‌کند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند آنها است. پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش کاربردی است و در گرداوری داده­ها از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مصرف‌کنندگان صنایع غذایی محصولات دشت مرغاب(یک‌و‌‌یک) شهر بوشهر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه، 384 نفر تخمین زده شده است که بر اساس روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده­اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر تصویر شرکت و بر ارزش ویژه برند آن تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Responsibility and Corporate Image on Brand Equity

نویسندگان [English]

  • Majid Esmaeilpour
  • Sahebeh Barjoei
چکیده [English]

Today, corporate social responsibility is an important issue for most organizations as well as their managers. Corporate social responsibility is a crucial issue and has strategic implications for companies in all industries. One of the most valuable assets of any company is its brand. Brand equity is an asset that the company can obtain many benefits in its light and also can maintain the value of company. The aim of this research is to investigate the impact of social responsibility and corporate image on their brand equity. Furthermore, the present research is an applied one in terms of aim and descriptive-explorative in terms of data collection. Statistical population of the research consists of all consumers of MORGHAB Food Industry (YEKOYEK) in Bushehr. Also the sample size is estimated to be equal to 384 using accessible sampling method. The results showed that corporate social responsibility has a significant positive impact on its image and brand equity and corporate image have a positive and significant impact on brand equity.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • moral responsibility
  • corporate image
  • Brand Loyalty
  • Brand Equity