بخش بندی مصرف کنندگان سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در شهر شیراز)

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بازاریابی سبز مقوله ای است که اهمیت انجام آن در جهان امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. چرا که از یک سو تخریب طبیعت بقای زندگی بشر و حتی کسب و کارها را به خطر انداخته است و از سوی دیگر با افزایش توجه مردم به محیط زیست بازار خوبی برای فعالیت در زمینه محصولات سبز ایجاد شده است که نیاز به برنامه ریزی و استراتژی-گذاری دارد. در این تحقیق، تلاش شده است تا مصرف کنندگان محصولات سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی و روش إی‌آی‌او بخش بندی شوند. این تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی-پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده‎ها پرسشنامه است که پس از تایید روایی و پایایی بین مصرف کنندگان کالای ارگانیک در شهر شیراز توزیع شد. سرانجام با استفاده از نرم افزار SPSS 18.0 تحلیل بر روی 303 پرسشنامه سالم انجام گرفت. برای تعیین خوشه ها، ابتدا تحلیل عاملی با روش مولفه های اصلی انجام شد تا متغیرها در چند عامل خلاصه شوند. سپس تحلیل خوشه ای دو مرحله ای (ابتدا سلسله مراتبی و بعد غیرسلسله مراتبی) روی عوامل به دست آمده انجام شد. در نتیجه تعداد 5 خوشه مشخص شد که ویژگی افراد هر خوشه با توجه به خصوصیات جمعیت شناختی و سبک زندگی بیان شد. نتایج این تحقیق نشان می دهند که خریداران کالاهای ارگانیک در شیراز بیشتر مرد، متأهل، در سنین جوانی و میانسالی، با درآمدی متوسط، تحصیلات دانشگاهی می باشند. این افراد بیشتر در خانواده های 3 و 4 و 5 نفره عضو هستند و موثرترین شیوه تبلیغات استفاده از رسانه های صوتی و تصویری می باشد. خوشه 1 بیشتر افراد پیشرفت طلب،خوشه 2 افرادی آرامش طلب، خوشه 3 افرادی علاقه مند به خرید و مدگرا، خوشه 4 علاقه مند به کارهای فنی و هنری و مراقب سلامتی و خوشه 5 افرادی پرمشغله و مصرف گرا با درآمدی مناسب و رفتار سبز هستند.در پایان پیشنهاداتی با توجه به نتایج تحقیق ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green consumers segmentation using lifestyle variables

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Forooghi Asl
  • mohammad reza karimi alavijeh
Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Greenmarketingor marketing ofenvironmentally friendlyproducts, dosomethingthat matterstodaymorethan everfelt.Because on the one hand the destruction of nature and natural resources for human survival and even businesses are endangered and on other hand by enhancing people concerns about environment, the green market have become attractive market, so this needs planning and strategy making. This research has been tried to segment organic product consumers with lifestyle variables in Shiraz using AIO method. To achieve this goal, 303 valid questionnaires have been used. In order to segment the consumer market,cluster analysis was used on the statements. Factor analysis was applied to the lifestyle construct to identify the lifestyle dimensions on which the clustering could be done. Principal component analysis with varimax rotation was applied on the responses of the lifestyle construct. The next stage in the data analysis is related to clustering of respondents into lifestyle segments. The final five cluster solution was identified using two stage clustering (first hierarchal clustering, next non hierarchal k mean clustering) on the lifestyle dimensions reduced through the factor analysis. These clusters have been explained and some suggestions are presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • green marketing
  • green consumers
  • Market segmentation
  • lifestyle dimension
  • AIO method