بررسی عوامل مؤثر بر بهبود وجهه استنباط شده از مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی

نویسندگان

چکیده

امروزه تقاضا و تمایل برای گردشگری با انگیزه‌های مختلف به منظور تفرج، زیارت، تجارت و ... در تمام جهان با سرعتی باور نکردنی در حال افزایش است. در کشور ما صنعت گردشگری از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است، لکن توجه به این نکته ضروری است که صرفاً با دارا بودن جاذبه های گردشگری نمی‌توان صنعت گردشگری پر رونقی داشت، بلکه این مهم مستلزم معرفی این جاذبه ها برای گردشگران بالقوه است.

در این میان تصویر سازی در ذهن افراد و ایجاد وجهه از مقاصد گردشگری، بسیار حائز اهمیت است. مفهوم وجهه برای یک گردشگر غالباً به عنوان یک انعکاس شناختی از فرایند ذهنی مرتبط با فعالیت های جمع آوری و پردازش اطلاعات در مورد یک مقصد گردشگری است. با شکل گیری وجهه القایی و ترکیب آن با عوامل جانب عرضه، گردشگر می‌تواند وجهه استنباط شده از مقصد گردشگری را در ذهن خود بیابد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌دهنده آن است که به منظور بهسازی وجهه استنباط شده از مقاصد گردشگری، توجه به دو دسته عوامل از جانب عرضه و جانب تقاضا توصیه می‌شود. مجموع این عوامل را می‌توان در قالب 11 شاخص دسته‌بندی نمود که ترتیب اولویت آن‌ها در زمینه وجهه مناسب گردشگری بر اساس نظر خبرگان و استفاده از روش تاپسیس و تحلیل در نرم‌افزار MCDM Engine عبارتند از ویژگی‌های مقصد گردشگران، میراث فرهنگی و تاریخی، دولت ونظام سیاسی، نقش مردم، بازاریابی، فرهنگ و اعتقادات، زیرساخت ها، ویژگی های روان شناختی گردشگران، شخصیت و نام برند، حس تعلق کارکنان به برند و فرهنگ و شعار برند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the image inferred from tourism destinations of Islamic Republic of Iran in the international arena

نویسندگان [English]

  • Ozhan Karimi
  • Mohammad Mahmoudi Maymand
  • Hasan Darvish
  • Mehdi Nassaji Kamrani
چکیده [English]

Today, demand and desire for tourism are growing at an incredible rate in the world with different incentives of recreation, pilgrimage, trade, etc. The tourism industry has a high potential for development in Iran. However, it is noteworthy that having merely tourist attractions cannot be a reason for having a thriving tourism industry it rather requires introducing these attractions to potential tourists.

An important strategy is creating mental images of tourism destinations. Imaging is a subjective-cognitive reflection that occurs after collecting and processing information about a tourism destination. When the inductive image is shaped up, combined with supply-side factors, tourists can perceive deducted image of the tourism destination.

According to the results of this study, it is recommended to consider both supply-side and demand-side factors for improving the perceived image of the tourism destinations. All these factors can be classified into 11 indicators, in descending order of preference based on experts’ opinion using TOPSIS and MCDM Engine techniques: features of tourist destination, cultural and historical heritage, the government and the political system, people’s role, marketing, culture and beliefs, infrastructure, psychological characteristics of tourists, brand name and personality, employees’ sense of belonging to the brand, and brand culture and slogan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Tourism Destination Image
  • Marketing
  • Tourism Marketing