تخصیص بهینه بودجه‌های ارتباط با مشتری با رویکرد بهینه‌سازی استوار با هدف بیشینه‌سازی حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتری (CE)

نویسندگان

چکیده

این تحقیق تلاش می‌کند تا با در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در برآورد برخی پارامترها، به ارائه مدل‌های استوار تخصیص بودجه‌های ارتباط با مشتری به فعالیت‌های جذب و نگهداری مشتری می‌‌پردازد تا حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتری را بیشینه نماید. در واقع با در نظر گرفتن شرایط دنیای واقعی که در عمل بی‌ثبات است و به دلیل عدم اطمینان در برآورد برخی پارامترها، رویکرد بهینه‌سازی استوار مطرح می‌گردد؛ سپس با استفاده از رویکرد استوار سناریو محور ملوی، مدل استوار تخصیص بودجه ارایه می‌‌شود. مقایسه نتایج به‌دست آمده از به کارگیری مدل‌های قطعی و استوار، نشان دهنده آن است که جواب‌ مدل استوار در همه شرایط پایدار باقی می‌ماند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند توسط سازمان‌ها در جهت افزایش سود بلندمدت، بالا بردن نرخ جذب و نگهداری مشتریان، هدفمند نمودن برنامه‌های بازاریابی و نهایتا افزایش سهم بازار مورد استفاده واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Robust Optimization Approach to Optimal Allocation of Marketing Budgets in Maximizing the CE

نویسندگان [English]

  • Amir Albadvi
  • eisa nakhaei kamalabadi
  • Fatemeh eshtiaghy
چکیده [English]

Paying attention to the uncertainty available in the estimation of some factors, the current research puts forward robust models for allocation of costumer relation budgets related to acquisition and retention of costumers the aim is to maximize the customer equity. In fact, considering the real world conditions (which is instable practically) and because of the uncertainty available in estimation of some factors, the robust optimization approach is considered. After evaluating the robust optimization and using scenario-based robust approach (presented by Mulvey), a robust optimization method for budget would be presented. The comparison of the results of certain and robust models shows that the answers of the robust model are stable in all of the conditions. Organizations may use the findings of this research to: increase their profit in ling-run, raise their costumer acquisition and retention rates, set goals for their marketing plans and finally boost their market share.

کلیدواژه‌ها [English]

  • تخصیص بودجه‌های بازاریابی
  • حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتری (CE)
  • جذب مشتری
  • نگهداری مشتری
  • بهینه‌سازی استوار