ارزیابی اثر بخشی تبلیغات اینترنتی در بازارفرش ایران


عنوان مقاله [English]

Evaluating Effectiveness of Internet-Based Advertising in Iranian Carpet Market

نویسنده [English]

  • Nasser Yazdani
Shahed University
چکیده [English]

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: e
  • Keywords: E-advertising
  • Advertising
  • Carpet
  • Consumers behavior
  • Advertising effectiveness
  • Iran carpet market