تحلیل اهمیت-عملکرد ویژگی‌های مکان‌های تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی (مورد مطالعه عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان)

نویسندگان

دانشگاه خلیج فارس

چکیده

در سال‌های اخیر صنعت گردشگری در جهان به سرعت گسترش یافته است؛ اما علی رغم قابلیت های منحصر به فرد ایران در زمینه جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، اطلاعات و آمارها حاکی از عدم موفقیت این صنعت در ایران است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل این امر بی‌توجهی به نیازها و اولویت‌های گردشگران است. هدف این پژوهش بررسی اهمیت–عملکرد ویژگی‌های عالی‌قاپو و مسجد جامع اصفهان از دید گردشگران خارجی می‌باشد. بدین منظور پرسشنامه‌ای متشکل از 21 ویژگی مکان های تاریخی، برای سنجش اهمیت و عملکرد از هر ویژگی طراحی و سپس بین گردشگران خارجی بازدید کننده از مکان‌های مذکور توزیع شد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) و آزمون‌های مقایسه‌ای بررسی شد. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی است و از نظر شیوه انجام پژوهش در زمره پژوهش‌های توصیفی-پیمایشی جای می‌گیرد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که ویژگی‌های پاکیزگی، مناسب و راحت بودن سرویس‌های بهداشتی، علائم راهنمایی و چند زبانه، اطلاعات کتبی پیشینه مکان تاریخی و ارائه نقشه مربوط به مکان اهمیت بالایی برای گردشگران برخوردار است؛ ولی نتایج مربوط به عملکرد، نشان از پایین بودن رتبه این ویژگی ها درمکان های مورد مطالعه بود. همچنین، راحتی و آسانی خرید بلیط، قیمت بلیط، معماری مکان تاریخی، منحصربه فرد بودن مکان تاریخی، امنیت و رفتار افراد نسبت به گردشگران، چشم‌انداز و مناظر اطراف بنای تاریخی، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مکان‌ها نیز در این زمینه‌ها عملکرد بالایی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Importance- Performance Analysis of Irans Historical Sites' Features from Foreign Tourists View Point ( Case Study Ali Qapu And Jame Mosque of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • zeinab zamani
  • khodakeram salimifard
  • manijeh bahrainizadeh
Persian Gulf University
چکیده [English]

The tourism industry has expanded rapidly in recent years, despite the unique capabilities such as historical and natural attractions abound in Iran information and statistics indicate lack of success this industry in Iran. It seems that one of the reasons for this is lack of attention to the needs and preferences of the tourists. This study aimed to investigate the importance – Importance features of Ali Qapu, and Jame Mosque of Isfahan from tourists' point of view. For this purpose, a questionnaire consisting of 21features of historic sites, designed to measure the importance and performance of each features and then among foreign tourists and visitors to the sites were distributed. Data byusingsoftwareSPSS19 by important –performance Analysis (IPA) and t-test were analyzed. In terms of objective, the research is an applied research, and in terms of the data collection it can be classified as a descriptive survey. The results show that cleanness, suitability of bathrooms, multilingual /direction signs, quality of written information, provision of maps related to site had high importance but the sites had low performance of its, while the ease of buying tickets, ticket price, historical sites uniqueness and architecture, security and individuals’ attitudes towards tourists, scenery or view around the historical sites had high importance and high satisfaction for the tourists

کلیدواژه‌ها [English]

  • Importance
  • Importance-Performance Analysis
  • Performance Analysis
  • Historical Sites Features
  • Foreign tourists
  • Ali Qapu
  • Jame Mosque of Isfahan