بهینه سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین و بازاریابی محصولات هوائی به روش AHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 کارشناس ارشد مهندسی صتایع

چکیده

پیشرفت‌های گوناگون در عرصه تکنولوژی جهانی بویژه در حوزه محصولات هوایی همراه با اعمال روش‌های متعدد ارتقا در سازماندهی صنایع مرتبط نسبت به دهه گذشته، تحولات اثر بخشی را پدید آورده است. در این راستا صنایع و شرکت‌ها سعی دارند تا با استفاده از ابزارها، روش‌ها و فناوری‌های نوین، روند کاری خود را با عنایت به قیود جدید و مدرن، بهینه و با کاهش زمان و هزینه، ضمن بالابردن کارایی، نظر مشتریان را با تطبیق استاندارد و مقررات جدید و لحاظ نمودن فناوری روز، تامین نمایند. از آنجایی که برای بسیاری از شرکت‌ها با توجه به ماموریت و رسالت اصلی و همچنین محدودیت‌های اخیر تحریم‌ها مقوله رقابت در محصولات هوایی تولید شده موضوعیت چندانی ندارد، لذا تلاش‌ها به تدوین متدولوژی مدل سازی ریاضی تامین به موقع همراه با کیفیت و مشخصات محصول هوایی مورد نظر مشتری معطوف می گردد و فراهم سازی مناسب ترین و سریع ترین روند زنجیره تامین با بهره برداری از توانمندی‌های فناوری اطلاعات که موجب آماده شدن یک محصول از ابتدای خط تولید تا تحویل به مشتری می‌گردد، به اندازه روش تولید آن محصول نیز اهمیت پیدا می‌کند. در این مقاله معیارهای اصلی زنجیره تامین و گزینه‌های فناوری اطلاعات در این گونه شرکت‌ها و تعامل موثر آنها بر یکدیگر شناخته شده و اولویت‌های تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت زنجیره تامین تعیین و در راستای تحقق اهداف پژوهش، بهینه شده‌اند. بدین منظور این مقاله در یک شرکت هوایی، در بازه زمانی نیمه دوم سال 90 و نیمه اول سال 1391 با بهره گیری از 115 نفر کارشناسان و مدیران بخش‌های آماد و بازرگانی، برنامه ریزی و کنترل تولید، رایانه و برون سپاری و با استفاده از پرسشنامه و روش مقایسات زوجی تهیه شده و در نهایت مشخص گردید که کلیه معیارهای اصلی شناسایی شده زنجیره تامین و فناوری اطلاعات بریکدیگر تاثیر داشته و مدل مفهومی را تایید می‌نمایند، لذا منابع انسانی آموزش دیده در زمینه IT، حمایت مدیر ارشد، وجود زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری، تجارت الکترونیک و مبادله الکترونیکی داده‌ها با شرکای تجاری، باید به ترتیب و به عنوان الگوی بهینه سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین، مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing the Usage of Information Technology in Supply Chain Management and Marketing of Aviation Products by AHP Approach

نویسندگان [English]

  • Akbar NiliporTabatabaei 1
  • Bijhan Khayyambashi 1
  • Mahdi Karbasian 2
  • Mohammad Shariati 3
1 Assistant Professor, Faculty of Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology
2 Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Technology and its various developments has evolved rapidly industries particularly in the field of aviation products during the last decade. Different aviation companies and manufacturing industries have tried to utilize different modern technologies and new organizational methodologies to optimize their working process. They intend to fulfill customers’ requirements in relation to their products. Naturally this will be achieved through factors such as cut in cost and time, enhancement of performance and applying the required and modern technologies. The main emphasis has been switched toward the customers’ point of view (e.g. delivery of the aircraft products per the appointed dates, quality, reliability and functional specifications). Providing proper and quick supply chain is as significant as production procedures and processes by incorporating the required Information Technology (IT) for the right product to deliver as per specified and promised date to the customer. In this paper, an attempt has been made to recognize the basic provision criteria of IT alternatives along with their effective impacts on company. In addition, it also determines the priorities of IT influence on Supply Chain Management (SCM), which in turn optimize the research goals of the enterprise. For this purpose, this research has been conducted using a questionnaire and paired analogy in an aviation company. In this regard, 115 experts and managers of the functions of commercial and supply, planning and production control, computer have been selected for data collection from October 2011 to October 2012. Findings imply that almost all of the major measures of chain provision and IT impact on each other and validate the conceptual model. Therefore, trained human resources on IT, support of senior executives, hardware and software substructures, electronic commerce and exchange of data with partners should be taken into account as a model of optimization for application of IT in SCM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain flexibility
  • Supply chain responsibility
  • Information Technology (IT)
  • Supply Chain Management (SCM)
  • Supply chain integration
  • Marketing
1-  احمدی، حسین (1384).مدیریت زنجیره تامین، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران. تهران

2-  جلالی، علی اکبر؛مژدهی، ناهید؛ مهربان، امیر رضا (1386). لجستیک الکترونیکی و نقش و اهمیت آن در مدیریت زنجیره تامین، نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم‌های اطلاعات.تهران

3-  رزمی، جعفر، دهقان، سمیه (1383).نقش فناوری اطلاعات در زنجیره تامین بکار گیری و پیاده سازی آن. اولین سمینار لجستیک.تهران

4-  شفیعی مرتضی، رضایی ذبیح الله، ابراهیمی عباس (1388) ، "مدیریت راهبردی زنجیره تامین"، تهران، انتشارات ترمه.

5-  فتحیان، محمد(1386).مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران.تهران

 

6- Berry, D., Towill,D.R. , Wadsley, N. , (1994). “supply chain management in the electronics product industry.International Journal of physical Distribution & Logistics Management 24 (10) 20-32

7- Frazelle, H. E. (2002). "Supply chain strategy". Logistics management library.

8- Kopezak, L,R. , (1997). “Logistic Partnership and Supply chain restructuring: survey results from the US Computer industry,” Production and Operation Management6 (3) 226- 247.

9- Qronfelh,S.(2010). Alignment of information syste with supply chain: impacts on supply chain performance and organizational performance. Degree in manufacturing management in the University of Toled.

10-          Srvulaki, E., & Davis, M. (2010). "Aligningproduct with supply chain processes and strategy". The international journal of logistic management, 21, 127-151.

11-          Stadtler, H., & Kilger, C. (2005). "Supply chain management and advanced planning overview and challenges". European Journal of Operational Research163(3), 575-588

12-          Word, J., (2000) Strategic Planning for Information Systems, Prentice Hall,.

13-          Zuckerman,A.(2002). Supply chain management ,Axford.Capstone publishing.