دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی نحوه مشارکت مشتری در همکاری در برندینگ در رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر تئوری UGT و چارچوب S-O-R

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.22108/nmrj.2020.121323.2009

سهیلا خدامی؛ سعید جعفری نیا؛ حامد خلیلی


2. سنجش تاثیر زیباشناختی بسته‏بندی و کیفیت ادراک شده محصول بر قصد خرید با تعدیل کنندگی نوگرایی و نگرانی زیست محیطی مصرف‏کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.22108/nmrj.2020.119974.1943

عصمت احمدی؛ منیژه بحرینی زاد؛ مجید اسماعیل پور


3. پیشایندها و پسایندهای استقرار مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.22108/nmrj.2020.119912.1933

مجید محمدشفیعی؛ محسن سیفی؛ اعظم یزدی


4. بررسی تاثیر تصویرقیمتی و رسانه اجتماعی بر قصدخرید مشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

10.22108/nmrj.2020.119732.1924

محمدرضا حمیدی زاده؛ مریم اخوان خرازیان؛ جواد غفاری فیض‌آبادی؛ نیما حسن‌زاده سرهنگی


5. الگوی مفهومی دو سطحی-سه لایه‌ای با تاکید بر معیارهای ذهنی و جوهره عشق برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

10.22108/nmrj.2020.122061.2066

ابوالفضل براتی کهریزسنگی؛ منیژه قره چه


6. ادراک مشتریان از منافع رابطه در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

10.22108/nmrj.2020.122530.2095

صمد عالی؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ وحیدرضا میرابی؛ شهرام زارع


9. طراحی مدل اثرگذاری دانش مشتری بر عملکرد شرکت با استفاده از تئوری داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22108/nmrj.2020.119377.1894

سید دانیال بیدگلی؛ محمدصالح اولیاء؛ محمدتقی عیسایی؛ محمد حسین ابویی


10. تبیین رابطه ارزش ادراک شده مصرف‌کنندگان برندهای لوکس خودرو و رفتار خرید آنان در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1399

10.22108/nmrj.2020.120942.1991

بهاره عابدین؛ منیژه حقیقی نسب؛ سید سمیه حسینی