دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی نحوه مشارکت مشتری در همکاری در برندینگ در رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر تئوری UGT و چارچوب S-O-R

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.22108/nmrj.2020.121323.2009

سهیلا خدامی؛ سعید جعفری نیا؛ حامد خلیلی


2. سنجش تاثیر زیباشناختی بسته‏بندی و کیفیت ادراک شده محصول بر قصد خرید با تعدیل کنندگی نوگرایی و نگرانی زیست محیطی مصرف‏کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.22108/nmrj.2020.119974.1943

عصمت احمدی؛ منیژه بحرینی زاد؛ مجید اسماعیل پور


3. استراتژی های بازاریابی مبتنی بر رسانه های اجتماعی در کسب و کارهای کوچک فعال در زمینه گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

10.22108/nmrj.2020.122047.2058

امیرحسین پناهنده؛ طهمورث حسنقلی پور؛ حسن بودلایی؛ سید ابوالقاسم میرا


4. نقش میانجی اصالت برند در اثرگذاری نمادگرایی فرهنگی برند بر رفاه مصرف کننده (مورد مطالعه: تلفن همراه هوشمند برند سامسونگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22108/nmrj.2020.122984.2123

علیرضا رجبی پور میبدی؛ صدف استانستی؛ محمدرضا رخیده؛ احمد خمش آیا


5. تحقیقات بازاریابی در انقلاب صنعتی چهارم، استفاده از تحلیل کلان‌داده‌ها و «یادگیری ماشین» جهت ارائه ارزش به مشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22108/nmrj.2020.122740.2109

سید فتح الله امیری عقدایی؛ سیدمحسن موسوی


6. ارائه یک فرمول ریاضی جدید برای محاسبه ارزش درک شده مشتریان با استفاده از تابع زیان تاگوچی و مفهوم ارزش دوره عمر مشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22108/nmrj.2020.121782.2036

بختیار استادی؛ علی عبدالهی


7. بررسی تأثیر استرس درک شده بر جنون خرید اینترنتی به واسط مقابله منفی و نقش تعدیل‌گر عزت‌نفس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

10.22108/nmrj.2020.124299.2201

قاسم اسلامی؛ فرشاد قادری


8. طراحی الگوی پذیرش خدمات درمانی نوآورانه با روش آمیخته اکتشافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

10.22108/nmrj.2020.123497.2165

هانیه محمدزاده طاهری؛ علی حاجیها؛ احمد روستا؛ عباس خورشیدی