دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

10.22108/nmrj.2019.104781.1300

مرتضی ملکی؛ عظیم زارعی؛ داود فیض؛ وحید شرفی


2. هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه‌های اجتماعی و عوامل موثر بر فرایند آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1398

10.22108/nmrj.2019.118405.1834

محمدرضا تقوا؛ امیرحسن ناصری؛ کامران فیضی؛ ایمان رئیسی وانانی


3. تأثیرفعالیت‌های ترفیعی بر نیات رفتاری مصرف‌کنندگان نسبت به سبک زندگی سلامت‌محور: مطالعه آزمایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.22108/nmrj.2019.116464.1724

سیدابوالفضل ابوالفضلی؛ سیدجعفر زنوزی؛ پریسا تراب زاده


5. بررسی تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان برند حلال با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل شبکه‌های عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1398

10.22108/nmrj.2019.118800.1849

پری احدی؛ فاطمه صابریان؛ بهناز پانی


6. شناسایی و تبیین پیشران‌های موثر در برندسازی تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1398

10.22108/nmrj.2020.115898.1643

امیر غفوریان شاگردی؛ سید نجم الدین موسوی؛ علی شریعت نژاد