تعداد مقالات: 441
7. تأثیر نوگرایی مصرف‌کنندگان بر سبک‌های تصمیم‌گیری خرید

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-26

میراحمد امیرشاهی؛ کامبیز حیدرزاده؛ فاطمه دبستانی


9. تعیین شخصیت برندهای منتخب از طریق کهن الگوها و تبیین نحوه ی ادراک مصرف کنندگان این برندها

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-21

طهمورث حسنقلی پور؛ مجتبی امیری؛ نغمه شیبانی


10. ارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-16

سیدیعقوب حسینی؛ سیدعباس موسوی؛ علیرضا ضیایی بیده


11. بررسی و مقایسه سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کننده در میان بانوان شاغل و غیرشاغل

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-24

الهام السادات میرهاشمی؛ شهریار عزیزی؛ منیژه قره چه


12. تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی- نسل جدید بانکداری الکترونیک

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 1-20

آرش شاهین؛ علی صنایعی؛ علی صنایعی؛ آرش شاهین؛ حمیده سلیمیان


14. بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 1-24

محمداسماعیل انصاری؛ علیرضا شیروانی؛ علیرضا شیروانی؛ بهنام حکمی شلمزاری


15. بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 1-24

حمیدرضا رضوانی؛ حمیدرضا رضوانی؛ علیرضا خواراکیان؛ یعقوب مهارتی


16. E-Brand as a Strategic ICT-Based Leverage for Iranian Airline Companies in Religious Tourism's Industry

دوره 3، ویژه نامه، بهار 1392، صفحه 1-12

Hossein Rezaei Dolatabadi؛ Majid Mohammad shafiee؛ Arash Shahin؛ Ali Sanayei


17. What dynamic capabilities are needed in ERP activity?

دوره 4، ویژه نامه، بهار 1393، صفحه 1-18

Hon-Yu Ma؛ Ching-Chuan Lin


21. تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، زمستان 1394، صفحه 1-14

محمد ادبی فیروزجایی؛ علی دهقانی؛ علی دهقانی؛ فریبا عثمانی


22. بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-20

حسین بهمنی؛ سهیل نجات؛ سهیل نجات؛ محمد رحیم اسفیدانی


24. اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-14

10.22108/nmrj.2019.104781.1300

مرتضی ملکی؛ عظیم زارعی؛ داود فیض؛ وحید شرفی