تعداد مقالات: 418
5. تأثیر نوگرایی مصرف‌کنندگان بر سبک‌های تصمیم‌گیری خرید

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-26

میراحمد امیرشاهی؛ کامبیز حیدرزاده؛ فاطمه دبستانی


7. تعیین شخصیت برندهای منتخب از طریق کهن الگوها و تبیین نحوه ی ادراک مصرف کنندگان این برندها

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-21

طهمورث حسنقلی پور؛ مجتبی امیری؛ نغمه شیبانی


8. ارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-16

سیدیعقوب حسینی؛ سیدعباس موسوی؛ علیرضا ضیایی بیده


9. بررسی و مقایسه سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کننده در میان بانوان شاغل و غیرشاغل

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-24

الهام السادات میرهاشمی؛ شهریار عزیزی؛ منیژه قره چه


10. تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی- نسل جدید بانکداری الکترونیک

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 1-20

آرش شاهین؛ علی صنایعی؛ علی صنایعی؛ آرش شاهین؛ حمیده سلیمیان


11. اثرات نرخ ارز بر حاشیه بازاریابی بین المللی محصول سیب بین کشور ایران و ترکیه طی دوره 1390-1380

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 169-180

لیلا ترکی؛ احمد علی رضایی؛ شکوفه ناقلی


12. محرک‌ها و عوامل فردی تاثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی: مطالعه‌ی کاربران تلفن‌همراه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 20-1

عادل پوردهقان؛ عبدالمجید مصلح؛ منیجه بحرینی زاده


14. بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 1-24

محمداسماعیل انصاری؛ علیرضا شیروانی؛ علیرضا شیروانی؛ بهنام حکمی شلمزاری


15. بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 1-24

حمیدرضا رضوانی؛ حمیدرضا رضوانی؛ علیرضا خواراکیان؛ یعقوب مهارتی


16. E-Brand as a Strategic ICT-Based Leverage for Iranian Airline Companies in Religious Tourism's Industry

دوره 3، شماره 5، بهار 1392، صفحه 1-12

Hossein Rezaei Dolatabadi؛ Majid Mohammad shafiee؛ Arash Shahin؛ Ali Sanayei


17. What dynamic capabilities are needed in ERP activity?

دوره 4، شماره 5، بهار 1393، صفحه 1-18

Hon-Yu Ma؛ Ching-Chuan Lin


21. بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-20

حسین بهمنی؛ سهیل نجات؛ سهیل نجات؛ محمد رحیم اسفیدانی