کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی تفسیری
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی تجربه‌های خرید مشتریان از مراکز خرید شهر تبریز با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 63-78

10.22108/nmrj.2017.21798

محمد تقی خدایی گرگری؛ مجتبی امیری؛ حسین عباسی اسفنجانی