کلیدواژه‌ها = برنامة تبلیغاتی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی پدیدارشناختی به راهکار تقویت دلبستگی به برند در طبقات محصول

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 43-62

10.22108/nmrj.2017.21797

میترا شعبانی نشتایی؛ کامبیز حیدر زاده هنزایی؛ یزدان منصوریان