کلیدواژه‌ها = فعالیت‌های اکتشاف بازار
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری بازار بر عملکرد بازار شرکت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 107-124

10.22108/nmrj.2017.21271

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ سید محمد نوع پسند اصیل؛ امید کاظمی