کلیدواژه‌ها = رفتار خرید
تعداد مقالات: 2
2. طرّاحی و تبیین مدلی از عوامل اثرگذار بر رفتار خرید پوشاک دانشجویان جوان ایرانی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 159-176

10.22108/nmrj.2017.21274

ساحل فرخیان؛ وحیدرضا میرابی؛ حسین صفرزاده؛ مینا جمشیدی