کلیدواژه‌ها = صنایع خلاق
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای خلاق هنری؛ مورد مطالعه: صنایع خلاق

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 37-52

10.22108/nmrj.2016.21071

محمدحسن مبارکی؛ مهران رضوانی؛ جهانگیر یداللهی فارسی؛ محمدتقی طغرایی