کلیدواژه‌ها = عملکرد برند
تعداد مقالات: 3
3. طراحی و تبیین مدل مکانیزم ها، آثار و پیامد برندسازی داخلی (مورد مطالعه: گروه صنعتی سدید)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 152-133

10.22108/nmrj.2016.20670

مرتضی سلطانی؛ الناز نبی زاده مامانی؛ امیرحسین مزینانی