کلیدواژه‌ها = مقصد گردشگری
تعداد مقالات: 3
1. تدوین استراتژی ریسک اعتباری بر اساس مدل SWOT در بانک ملی ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-68

10.22108/nmrj.2018.106242.1401

محمدرضا حسین زاده؛ عباس خدادادی


2. توسعه مدل بومی سنجش رقابت پذیری گردشگری مقاصد گردشگری ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 105-122

10.22108/nmrj.2018.105465.1339

بابک برومند؛ علی کاظمی؛ بهرام رنجبریان


3. تأثیر عوامل شناختی و احساسی بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 54-37

10.22108/nmrj.2016.20665

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ راضیه فعلی؛ فرج اله رحیمی؛ ادریس محمودی