کلیدواژه‌ها = E-commerce
تعداد مقالات: 5
1. تبیین و بررسی وضعیت وب سایتهای تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 199-210

محمود یحیی زاده فر؛ قاسمعلی مایلی رستمی؛ حسنعلی آقاجانی


2. E-money Laundering Prevention

دوره 4، ویژه نامه، بهار 1393، صفحه 29-38

Ghorban Daniali


3. Trust in E-Cheque in Electronic Payments

دوره 4، ویژه نامه، بهار 1393، صفحه 19-28

Asadollah Shahbahrami؛ Mohammad-Bagher Nobakht؛ Behzad Yahid


4. Evaluation of E-Trust Building Structures Interact With Transportation

دوره 4، ویژه نامه، بهار 1393، صفحه 45-54

Seyed Jamal Ghoreishi؛ Naser Pour Moallem؛ Salehe Birzhandi


5. Barriers and Crucial factors affecting Iranian consumer mind during online shopping

دوره 3، ویژه نامه، بهار 1392، صفحه 59-68

Jaleh farzaneh Hassanzadeh؛ Habibollah Doaei