کلیدواژه‌ها = ظرفیت خلاقیت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری(مطالعه موردی: شرکت سایپا استان مازندران)

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، زمستان 1394، صفحه 133-146

زین العابدین رحمانی؛ زین العابدین رحمانی؛ ملیحه رضایی