کلیدواژه‌ها = آمیخته بازاریابی کارآفرینانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-86

هادی تیموری؛ علی شائمی؛ شیوا حمیدی پور؛ آذرنوش انصاری