کلیدواژه‌ها = بسته‌بندی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثر جنبه زیباشناختی بسته بندی و ابعاد آن بر قصد خرید کالا با میانجی گری ترجیح بسته بندی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 163-184

مهدی نجفی سیاهرودی؛ سید مسلم علوی؛ ابوالقاسم ابراهیمی