کلیدواژه‌ها = مدلسازی معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 201-218

مرتضی موسی خانی؛ حامد حیدری