کلیدواژه‌ها = گرایش به تبلیغ
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تجربی تأثیر خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید از طریق نقش واسطه گرایش به تبلیغ و گرایش به برند

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 181-194

رقیه هشیوار؛ آرزو خورسندنژاد؛ محسن اکبری؛ محمود مرادی