کلیدواژه‌ها = ANP فازی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی عملکرد سازمان‌ها در پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و DEMATEL فازی

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 195-212

سید محمود زنجیرچی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ شیما شاه حسینی بیده