کلیدواژه‌ها = ویژگی های روانشناختی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصد خرید

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 161-188

بهرام خیری؛ بهرام خیری؛ متینه فتحعلی