کلیدواژه‌ها = electronic trade
تعداد مقالات: 1
1. Protection of consumer rights in Cyberspace

دوره 3، ویژه نامه، بهار 1392، صفحه 81-100

Sayedmahdi Rastegari؛ Sayedbita Solati Dehkordi