کلیدواژه‌ها = کنترل رفتاری ادراک شده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر عوامل رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار خرید اینترنتی

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 101-112

مریم اخوان خرازیان؛ نگار السادات مصباحی جهرمی