کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس)

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، زمستان 1394، صفحه 163-174

طیب دهقانی؛ محمود عامری سیاهویی


2. بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکت های بین المللی شده ایرانی

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، زمستان 1394، صفحه 63-78

علی اکبر امین بیدختی؛ فرنوش کیانی فر


3. طراحی الگوی فرهنگ سازمانی بکار برنده و ایجاد کننده دانش

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 173-190

مهدی نساجی کامرانی؛ سعید عبدالمنافی